Logo Maarheeze nu 500px4 weekenddiensten5 aed1 evenement2 afval 33 openbaarvervoer6 politie7 helpende hand

nlenfrdeplroes
Regionaal nieuws

Regionaal nieuws (1197)

Op dinsdag 21 januari vindt er een commissievergadering plaats. Deze start om 19.30 uur in de zaal Baronie Cranendonck in het gemeentehuis in Budel. Om tot een goed besluit te komen over voorstellen van het college of om op de hoogte te blijven van lopende zaken, is er twee weken voor de raadsvergadering een vergadering van de adviescommissie. Inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen kunnen worden uitgenodigd of zich aanmelden om mee te praten tijdens de bespreking van een onderwerp in de vergadering van de adviescommissie. Voor meer informatie of om u aan te melden voor het mee praten tijdens de vergadering neemt u contact op met de griffier Peer-Jan Bemelmans via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0495 – 431 134.

gemeentehuis

donderdag, 16 januari 2020 14:32

bevriezing huisvuil in containers

Written by

Wanneer de inhoud van uw vuilcontainer is bevroren of te vast is aangedrukt, kan deze niet altijd worden leeggemaakt. Als een container hierdoor niet (geheel) leeggemaakt wordt, zal de leging toch in rekening worden gebracht. Enkele tips om vastvriezen te voorkomen: Doe nat/vochtig afval niet los in de container, maar verpakt in zak of doos. Zorg dat de container na leging van binnen droog is voor u hem gebruikt. Doe op de bodem wat droge kranten of karton. Zet de container (indien mogelijk) de avond voor leging in de schuur of garage. De aanbieder is zelf verantwoordelijk dat, ongeacht de weersomstandigheden, de container geleegd kan worden.

afvalcontainers

donderdag, 16 januari 2020 14:29

wmo bijdrage gemeente Cranendonck

Written by

Vanaf 1 januari 2020 verandert de bijdrage die iemand moet betalen als er gebruik wordt gemaakt van een Wmo-voorziening. Denk daarbij aan hulp bij het huishouden, begeleiding, vervoersmiddel, woonvoorziening of woningaanpassing. Wilt u hierover meer lezen? Kijk op de website van de gemeente Cranendonck bij Nieuws voor het volledige artikel. Voor vragen over de hulp of ondersteuning die u ontvangt via de Wmo kunt u contact opnemen met het Sociaal Team van de gemeente via 140495 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Als u vragen hebt over de bijdrage zelf en het betalen daarvan kunt u contact opnemen met het CAK via 0800-1925 of via www.hetcak.nl

Recent heeft het college van B&W ingestemd met de plannen voor de gebiedsontwikkeling van de Baronie van Cranendonck. Deze plannen worden ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Nu de ruimtelijke en financiële uitwerking gereed is, vraagt het college de gemeenteraad om de ruimtelijke procedure op te starten, zodat de gebiedsrealisatie in gang gezet kan worden en initiatiefnemers met hun initiatief aan de slag kunnen.

“Dit met als doel om eer te doen aan dit prachtige en unieke gebied met rijke cultuurhistorie en bijzondere natuur, en iedereen hiervan op een vitale manier te laten genieten, ook in de toekomst!”, aldus wethouder Frans Kuppens.

Van visie naar resultaat

Visie Vitaliteit

De in mei 2019 vastgestelde Visie Vitaliteit, dient als leidraad en geeft richting aan de ontwikkeling van het gebied ‘De Baronie van Cranendonck’. Een gebied met veel herinneringen, historie en natuurschoon.

Een verdere ruimtelijke en financiële uitwerking werd door de gemeenteraad van belang geacht om te kijken of een gebiedsontwikkeling als deze, volgens de ingeslagen weg, haalbaar zou zijn. Dit bleek bijvoorbeeld uit vragen als: Hoe ziet de ontwikkeling er dan daadwerkelijk uit? Hoe borgen we dan de gewenste kwaliteit? En als we de Visie Vitaliteit vaststellen, is dat financieel dan ook haalbaar?

Positief proces

“Samen met enthousiaste initiatiefnemers en een vooruitstrevend projectteam hebben we, in de afgelopen periode, veel werk verzet”, geeft wethouder Kuppens aan. “Inspiratiesessies over cultuur, gesprekken over de gewenste gezamenlijke ruimtelijke uitwerking, gebiedsbranding én ook gesprekken over financiën vonden plaats. We reisden af naar Den Haag en zaten regelmatig bij de provincie in

‘s-Hertogenbosch. Het enthousiasme verspreidde zich, bijvoorbeeld tijdens de gesprekken met omwonenden en de klankbordgroep. Het zou fijn zijn als de gemeenteraad het resultaat omarmt”.

Resultaat

Het resultaat: een financieel positieve doorrekening, een ruimtelijk plan, initiatiefnemers die aan de slag willen met hun onderneming in het gebied, een beeldkwaliteitsplan ter borging van de ruimtelijke kwaliteit én een Nota van Uitgangspunten. Deze Nota van Uitgangspunten is de basis voor de start van de ruimtelijke procedure. We leggen de gemeenteraad een vooruitstrevende planning voor: het doorlopen van de ruimtelijke procedure in 2020 en het gelijktijdig laten landen van de eerste initiatieven op basis van de bestaande bestemmingsplanmogelijkheden.

De Baronie van Cranendonck in de toekomst
Tot de ruimtelijke plannen behoren onder andere een horecagelegenheid, een initiatief met betrekking tot dierenwelzijn (unieke paardenopleiding), een lokaal natuurinclusief agrarisch initiatief, het IVN en een belevingstuin, een coöperatief agrarisch initiatief (Herenboeren), het concept Whitespot, een kinderdagopvang nieuwe stijl, een aantal ecolodges, een natuurinclusieve campercamping en een vitaliteitshub. Daarnaast is de bedoeling dat het gebied rond het kasteeltje een culturele hotspot wordt. Tenslotte staat in het ruimtelijk plan de realisatie van natuur- en cultuurpoort De Groote Heide en het nemen van verkeersmaatregelen rond de Brink.


Vervolg

Op 21 januari behandelt de gemeenteraad het voorstel in de commissievergadering. Op 4 februari neemt de gemeenteraad volgens planning een besluit. Als de gemeenteraad instemt met de plannen kan de bestemmingplanprocedure gestart worden.

woensdag, 15 januari 2020 14:29

Nieuwsbrief gemeente Cranendonck week 3

Written by

 

3

  

 

 

‘Wij sturen geen asielzoekers terug, wij brengen ze thuis’


Vorig jaar keerden ruim 3000 migranten vanuit Nederland uit eigen beweging terug naar huis. Met ondersteuning van de International Organization for Migration, de organisatie die wereldwijd mensen helpt bij de vrijwillige terugkeer naar hun land van herkomst of een ander land waar ze legitiem en permanent kunnen verblijven. Ook op het azc in Budel faciliteert IOM die behoefte van asielzoekers.

In de media hoor en lees je ze regelmatig: verhalen van uitgeprocedeerde asielzoekers die gedwongen worden ons land te verlaten. Wat veel mensen nog niet weten, is dat veruit de meeste vluchtelingen die in Nederland aankomen uit eigen beweging weer terug naar huis gaan, meestal nog voordat er een uitspraak is gedaan in hun asielprocedure. In AZ Cranendonck is dat niet anders.

 Eenmaal gearriveerd in Budel, worden veel asielzoekers overmand door heimwee. “Dat verlangen naar huis wordt alleen maar sterker zodra het besef doordringt dat hun toekomst niet in Nederland ligt. Bijvoorbeeld omdat ze uit een land komen dat als ‘veilig’ is aangemerkt waardoor ze geen kans maken op een verblijfsvergunning. Ook ziekte speelt vaak een rol in het besluit om terug te keren. Als je je niet goed voelt of een achtergebleven familielid wordt ziek, wil je het liefst zo snel mogelijk naar huis”, vertelt Ben van der Wielen van IOM Nederland.

Klik op "lees meer" voor het volledige artikel.

 

 

Nieuwjaarsreceptie


Op vrijdag 10 januari bracht burgemeester Roland van Kessel op de drukbezochte receptie in De Borgh een toast uit op het nieuwe jaar.
 

 

Donkere Dagen Offensief: Het Politiekeurmerk Veilig Wonen


In de wintermaanden slaan inbrekers vaak hun slag. Gelukkig zijn er mogelijkheden om je woning veilig en minder ‘inbraakaantrekkelijk’ te maken. Lees hier wat u kunt doen voor het behalen van een Politiekeurmerk Veilig Wonen.

 

 

Nieuwjaarsnacht in Cranendonck


Ook in Cranendonck werd er in de nacht van 31 december op 1 januari feest gevierd en samen geproost. Wij hopen dat iedereen een fijne jaarwisseling achter de rug heeft en wensen alle inwoners het beste voor 2020.

 De jaarwisseling in de gemeente Cranendonck is over het algemeen rustig verlopen, op enkele gebeurtenissen na. Er is vuurwerkschade aan de Jongerenontmoetingsplaats (JOP) in het Boudriepark. De gemeente betreurt het dat dit is gebeurd omdat de JOP is gecreëerd om tegemoet te komen aan een behoefte van de jongeren in Budel. Zij hebben de JOP in maart 2019 zelf volledig opgeknapt. Des te wranger dat de schade aan de JOP waarschijnlijk door andere jongeren is toegebracht. De gemeente gaat de JOP schoonmaken en opknappen voor de jongeren die deze plek als ontmoetingsplaats gebruiken en doet aangifte van vernieling bij de politie.

 

 

Commissievergadering op 21 januari 2020


Op dinsdagavond 21 januari vindt er een commissievergadering plaats in zaal Baronie Cranendonck in het gemeentehuis in Budel. De vergadering start om 19.30 uur en wordt voorgezeten door C. Gimblett. De agenda en stukken zijn hier te raadplegen.

 

 

Herinnering open dag basisscholen


Wordt uw kind in het schooljaar 2020-2021 vier jaar? Denk dan aan de open dagen die de basisscholen in Cranendonck tussen 23 januari en 12 februari organiseren.

Kijk voor de planning en de contactgegevens van de scholen hier.

 

 

     
 

 
 

Gemeente Cranendonck

Contact opnemen met de gemeente?

 

De bevolking in Cranendonck is afgelopen jaar met 679 inwoners toegenomen, 33,2 per duizend inwoners. Zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Migratie speelt hierbij een grote rol, aldus Cranendonck Nieuws.nl. Het aantal verhuizingen van en naar Cranendonck zorgt voor een daling,  terwijl het migratiesaldo (95,4 per duizend inwoners) zorgt voor de stijging. Het bevolkingsaantal nam in 2019 dus af met 1237 door verhuizingen van en naar Cranendonck. Het aantal nam door migratie toe met 1950 inwoners. Minus de natuurlijke aanwas (geboortes en sterfgevallen) kom je uit  op een bevolkingsgroei van 679. Hetzelfde geldt voor enkele gemeenten waar een asielzoekerscentrum (azc) is gevestigd, zoals Cranendonck (Budel) en Westerwolde (Ter Apel). In de laatstgenoemde gemeente kwamen er 18,4 per duizenden inwoners bij, waarvan maar liefst 274,3 per duizend inwoners.

Groenten, fruit, eieren en vlees van de eigen boerderij op je bord? Dat kan binnenkort! Samen met zo’n 150 tot 200 huishoudens uit regio De Groote Heide richten wij onze eigen Herenboerderij op. We leggen geld in de pot, nemen een boer in dienst en produceren vervolgens ons eigen voedsel.
In de zoektocht naar grond zijn wij in contact gekomen met het project Landgoed Baronie van Cranendonck. Op dit moment zijn we in gesprek met de gemeente Cranendonck voor het realiseren van onze Herenboerderij in het project.
We willen graag de inwoners van de gemeente Cranendonck uitnodigen voor een informatiebijeenkomst. We leggen hier alles uit over Herenboeren, het concept, de voorwaarden en de locatie en beantwoorden we alle vragen. Iedereen is welkom. Bent u er ook bij? Meld u dan aan via onze website. www.degrooteheide.herenboeren.nl

Maandagavond 13 januari om 20.00 uur in gemeenschapshuis Den Donck in Soerendonk

herenboeren

 

maandag, 30 december 2019 11:44

Tips voor vuurwerkangst bij hond en kat

Written by
Honden- en kattenliefhebbers herkennen het ongetwijfeld: Fikkie en Rex luid blaffend, op van de zenuwen, Tijgertje die niet weet waar ze het zoeken moet, kortom, het is weer 31 december. Vuurwerk! Een crime voor de meeste huisdieren en dus ook voor hun baasjes. Daarom de vraag aan dierenarts Claudia Paumen van dierenartsenpraktijk De Meemortel hoe we het best om kunnen gaan met deze onvermijdelijke situatie die vaak 's ochtends al begint en voortduurt tot diep in de nacht.

Zowel voor honden als katten hebben we enkele tips, zegt ze. 'Een kat zoekt zelf vaak een schuilplaats waar je haar het best met rust kunt laten. Zorg wel dat ze binnenshuis is. Met de hond kun je het best 's middags een lange wandeling maken of op een andere manier zorgen dat hij goed moe is. Op de avond zelf doe je de gordijnen dicht, zorg dat er in huis geluid is van de tv of radio en laat hond of kat zelf een veilige plek zoeken. De ene hond zal op je schoot kruipen, een ander achter de kast. Laat hem daar dan rustig zitten. Zelf moet je vooral rust uitstralen! Hij moet zich veilig voelen bij jou!'

'Op tijd beginnen!' luidt haar volgende advies. 'Het beste is natuurlijk dat je voorkomt dat een dier angstig wordt van deze geluiden. Er zijn cd's in de handel waarmee je honden kunt confronteren met vuurwerkgeluiden. Daar kun je een pup langzaam aan laten wennen zodat hij de rest van zijn leven geen angst meer heeft.'

'Bij oudere honden heb je wat meer geduld nodig, maar ook daarvoor zijn middelen. Geen wondermiddelen! Iets wat bij de ene hond werkt zal bij de ander misschien geen effect hebben. Neem bijvoorbeeld het Thundershirt, een strak shirt dat bij sommige honden een gevoel van veiligheid geeft maar bij lang niet allemaal.'

'Dan zijn er middelen waarmee je op tijd (ongeveer een week tevoren) moet beginnen. Zo zijn er voedingssupplementen die heel stressverminderend kunnen werken. En feromonen, dat zijn geuren die door dieren zelf worden uitgestoten. De goede feromonen worden nagemaakt en zijn op de markt in de vorm van verstuivers of halsbanden. De geur creëert voor het dier een tevreden ontspannen omgeving. Ook voor katten kunnen ze goed werken. Maar nogmaals, op tijd mee beginnen, zo'n week voor nieuwjaar.'

'Medicatie is het laatste middel waar we naar kunnen grijpen. Er zijn pilletjes of gel voor op het tandvlees. Je kunt het best van tevoren uittesten hoe het dier erop reageert. Dat kan van dier tot dier heel verschillend zijn. Daarom moet medicatie altijd in samenspraak met de dierenarts.'

'Kort samengevat: vraag op tijd om raad; weet dat ieder dier anders is en anders reageert en realiseer je dat wondermiddelen niet bestaan. En heel belangrijk: straal zelf rust uit!'

bron: Grenskoerier; Riny van Gerven.

huisdieren


Ook voor 2020 kunt u de digitale afvalkalender raadplegen via afvalkalender.cranendonck.nl of via de app Afvalkalender Cranendonck die te downloaden is in de App Store of via Google Play. De digitale kalender is eenvoudig in gebruik, voor ieder huishouden op maat, 24 uur per dag beschikbaar en actueel. In de afval-app staan de data waarop de verschillende soorten afval bij u worden ingezameld. De afval-app geeft u zelfs een melding op de inzameldagen. Ook wijzigingen in ophaaldagen zijn verwerkt in de digitale afvalwijzer. Zo beschikt u altijd over de juiste, actuele informatie. Naast de ophaaldata is ook veel informatie over de afvalstromen te vinden.

afvalcontainers

Bron Omroep Brabant

vuurwerk afsteken

Wanneer mag je vuurwerk kopen?
Eerst de algemene regels: jaarlijks zijn er drie data waarop je vuurwerk mag kopen. Dat is normaal gesproken 29, 30 en 31 december. Tenzij een van die dagen op een zondag valt, dan mag er ook op de 28ste verkocht worden. Op zondag mag geen vuurwerk worden verkocht, behalve de lichtste soort zoals sterretjes.

Dat betekent voor dit jaar, dat je zaterdag, maandag en dinsdag vuurwerk kan kopen in de winkels.

Wanneer mag je het afsteken?
Je mag zoals elk jaar alleen vuurwerk afsteken op 31 december en 1 januari, tussen 18.00 uur en 02.00 uur. Als je te vroeg of te laat bent, riskeer je een boete.

Hoe hoog is die boete eigenlijk?
Als je wordt betrapt op het afsteken van legaal vuurwerk terwijl dit nog niet mag, dan kan je een boete krijgen van 100 euro. Ook moet je je vuurwerk inleveren. Kinderen van 12 tot 18 jaar kunnen ook worden doorgestuurd naar stichting Halt voor een Halt-straf.

En als je wordt betrapt op illegaal vuurwerk?
Dan is de boete veel hoger: tot 400 euro per artikel. In sommige gevallen kan je zelfs een gevangenisstraf krijgen. Op handel van illegaal vuurwerk, staat een maximale celstraf van zes jaar.

Mag je vuurwerk kopen in het buitenland zoals België?
Ja, maar dat is aan behoorlijk wat regels gebonden. Zo moet het vuurwerk voldoen naar de Nederlandse wet en mag het alleen worden vervoerd tijdens de toegestane drie verkoopdagen in Nederland. En er moet ook melding worden gedaan bij de Inspectie van Leefomgeving en Transport.

Wat is er veranderd in vergelijking met vorig jaar?
Voor het eerst zijn verkopers verplicht om vuurwerkbrillen en aansteeklonten mee te geven. Er wordt geadviseerd de bril ook te gebruiken als je zelf geen vuurwerk afsteekt, dus als je ernaar kijkt. Vorig jaar werd een lanceerstandaard voor pijlen verplicht. Wie betrapt wordt zonder standaard kan een proces-verbaal krijgen.

Hoe moet je veilig afsteken?
Draag een vuurwerkbril, adviseert de brandweer. Steek vuurwerk af met een aansteeklont. Gebruik nooit lucifers of een aansteker. Zorg dat siervuurwerk altijd stevig en stabiel staat. Steek een pijl altijd vanaf de zijkant aan. Let op de windrichting.

Neem voldoende afstand, minstens 8 tot 15 meter. Steek geen vuurwerk af vanuit je hand. Steek altijd maximaal één stuk vuurwerk tegelijk af. Steek vuurwerk dat niet is afgegaan nooit opnieuw aan. Wees matig met alcohol voordat je gaat afsteken, dan blijf je scherp.

Mag je overal vuurwerk afsteken?
Steeds meer gemeenten stellen vuurwerkvrije zones in, bijvoorbeeld rondom verpleegtehuizen, dierenasiels en scholen. Uit inventarisatie van de Volkskrant eerder deze maand bleek dat onder meer Tilburg, Bergeijk, Meierijstad en Steenbergen vuurwerkvrije zones hebben. Als je niet zeker weet of je ergens vuurwerk mag afsteken, kan je het best de website van je eigen gemeente raadplegen.

Wat moet je doen bij een vuurwerkongeluk?
Het ligt uiteraard aan het ongeluk. Maar als er vuurwerk in je oog komt en er geen verdere verwondingen zijn, dan moet het buskruit eruit. Dan kan je doen door het onderste ooglid zachtjes naar beneden te trekken, omhoog te kijken en het uit te spoelen met een rustig straaltje water. Daarna is het zaak om contact op te nemen met de huisarts. Bij ernstigere ongevallen moet je zo snel mogelijk 112 bellen.

Bij een brandwond moet er gekoeld worden met lauw kraanwater. Een grote wond moet juist niet worden afgespoeld, maar direct worden afgedekt met steriel verband.

Hoe oud moet je zijn om vuurwerk af te steken?
Dat ligt aan het soort vuurwerk. Je hebt drie categorieën. De lichtste categorie valt vuurwerk met weinig gevaar en nauwelijks geluid, zoals sterretjes. Die mag je vanaf je twaalfde kopen en afsteken. In de middelste categorie vallen bijvoorbeeld de rotjes en lichte sierpijlen, daarvoor moet je minstens zestien jaar oud zijn. Onder de zwaarste categorie vallen de vuurpijlen en de hardere knallers, daarvoor moet je minimaal achttien jaar oud zijn.

 

Bron Omroep Brabant

Pagina 1 van 86