Logo Maarheeze nu 500px4 weekenddiensten5 aed1 evenement2 afval 33 openbaarvervoer6 politie7 helpende hand

nlenfrdeplroes
Regionaal nieuws

Regionaal nieuws (1231)

woensdag, 01 april 2020 16:01

Cranendonck Actueel - week 14

Written by

Bekendmakingen

Ingekomen aanvragen

Hamonterweg (ong), Budel-Schoot (kadastraal BDL G 5897): nieuwbouw van woonhuis

Koenraadtweg 6, Maarheeze: verbouwen / uitbreiden van woonhuis

Burgemeester van Houtstraat ong.- Nieuwstraat ong., Budel (Kadastraal BDL F 5230): nieuwbouw van 15 appartementen

Verleende vergunningen

Dorpsakkers 33, Soerendonk: bouwen van woonhuis

Zitterd 61, Soerendonk: vernieuwen van dak

SV Budel: loterijvergunning 2 tot en met 17 mei 2020

Exploitatievergunning en drank- en horecavergunning verleend

Kijkakkers 1, Maarheeze: De Smeltkroes

Verlenging beslistermijn

Sterkselseweg 19, Maarheeze: afwijkend planologische gebruik i.v.m. nevenactiviteiten, statische opslag en ambachtelijke smederij

Sloopmelding

Stationsstraat 29, Maarheeze: asbestsanering

Groenstraat 7, Soerendonk: asbestsanering

Randweg-Oost 32, Budel: asbestsanering

Evenementen

Vanwege de maatregelen in verband met de uitbraak van het coronavirus, zijn alle bijeenkomsten op dit moment tot 1 juni 2020 verboden. Dit geldt dus ook voor de evenementen waarvoor eerder al een vergunning, ontheffing, verklaring van geen bezwaar of bevestiging melding is verleend.

Voor meer informatie over de huidige situatie verwijzen wij u graag naar de volgende websites:

• Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

• RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus

• Gemeente Cranendonck: www.cranendonck.nl

 
   

 

Kind- en scheidingsloket telefonisch bereikbaar

Aanstaande maandag 6 april is het kind- en scheidingsloket van 18.30 tot 20.00 uur telefonisch bereikbaar. U kunt voor vragen en advies bellen met Fannie Looijmans op nummer 06-53 99 15 53.

 

Actuele informatie coronavirus

We merken allemaal de invloed van het coronavirus op ons leven; in ons werk en in onze leefomgeving. Om goed op te hoogte te blijven van alle actuele informatie verwijzen we u graag door naar www.cranendonck.nl/coronavirus. Hier staan de laatste updates van de veiligheidsregio’s en nieuws over de (aangepaste) gemeentelijke dienstverlening. Daarnaast zijn ook updates te vinden voor ondernemers rond regelingen en bijstand.

Houd voor alle landelijke informatie de volgende websites in de gaten:

 • De website van het RIVM: 
 • De website van de rijksoverheid 
 • Informatie voor ondernemers: 0800 2117 of

Voor vragen kunt u bellen met het publieksinformatienummer 0800-1351.

 

Extra druk bij de kringloopwinkel

Veel inwoners gaan vanwege de maatregelen rond het coronavirus aan de slag om hun schuur of zolder op te ruimen. Ook de kringloopwinkel wordt meer dan gebruikelijk bezocht om bruikbare spullen af te geven. Heeft u goede herbruikbare spullen die u weg wilt doen? Let dan op het volgende.

Spullen ophalen

U kunt spullen zoals kleding, meubels en kleingoed ook op afspraak thuis op laten halen. Neem hiervoor contact op met kringloopwinkel Verderest op telefoonnummer 0495-497808. Op de afgesproken datum en tijdstip zorgt u dat de spullen buiten staan zodat er geen overbodig contact hoeft te zijn. Belangrijk is daarbij dat de spullen heel, schoon en herbruikbaar zijn.

Bezoek aan de kringloopwinkel

Kringloopwinkel Verderest in de Nieuwstraat in Budel blijft vooralsnog open. Zij merken dat in deze tijd vooral boeken, spelletjes en tuin- en knutselmaterialen gewild zijn. Houd u bij uw bezoek aan de richtlijnen van het RIVM en de Rijkoverheid. Houd 1,5 meter afstand en kom zoveel mogelijk alleen. Kringloopwinkel Verderest vraagt haar klanten met pin of contactloos te betalen. De winkel is geopend op werkdagen van 9.30 uur tot 17.30 en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

 

Wijziging papierinzameling Cranendonck

De huis-aan-huis inzameling van oud papier door verenigingen vervalt tijdelijk door de aangescherpte maatregelen vanwege het Coronavirus. Daarom neemt Renewi vanaf 30 maart 2020 de inzameling van oud papier op een ander inzamelmoment tijdelijk over.

Nieuw inzamelmoment

Het inzamelmoment van de papierinzameling wijzigt. Vanaf maandag 30 maart a.s. mag u uw papier op uw GFT-inzameldag in de even weken buiten zetten.

Kijk op de afvalkalender voor uw GFT-aanbieddag. Let op! Dit geldt alleen voor de even weken van 30 maart tot 1 juni 2020.  Mis de vuilniswagen niet en bied uw  papier uiterlijk om 7.30 uur aan op uw vaste aanbiedplaats. Deze wijziging is in ieder geval tot 1 juni van kracht.

De afvalinzamelaar volgt de aanvullende en aangescherpte maatregelen van RIVM ter bestrijding van het Corona-virus. Uw veiligheid en die van de medewerkers hebben prioriteit! Wij vragen hierbij uw medewerking om samen verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken en ruim 1,5 meter afstand te bewaren.

Heeft u vragen? Dan kunt u bellen met de informatie- en meldingenlijn van Renewi 0800-22 100 10 of mailen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Wegwerkzaamheden De Neerlanden

Op zaterdag 11 april 2020 vindt er onderhoud plaats aan een verkeersdrempel op de Neerlanden, gelegen tussen de Schimmelstraat en de Sterkselseweg in Maarheeze.

Het doorgaande vrachtverkeer van Sterksel richting de snelweg A2 wordt omgeleid via De Grote Bleek en d’Aasdonken. Het lokale verkeer in Maarheeze leiden we om via de Vogelsberg, het gedeelte tussen de Sterkselseweg en de Schimmelstraat.

Het plannen van de uitvoering van de bovengenoemde werkzaamheden is afhankelijk van de weersomstandigheden.

 

Vastgesteld bestemmingsplan en omgevingsvergunning Jumbo Dr. Ant. Mathijsenstraat ter inzage

De gemeenteraad van de gemeente Cranendonck heeft op 4 februari 2020 het bestemmingsplan ‘Jumbo Dr. Ant. Mathijsenstraat’ gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt 1800 m2 bruto vloeroppervlakte aan supermarkt, alsmede 7 woningen, een parkeerterrein en een park mogelijk.  

Het college van burgemeester en wethouders besloot op 1 april 2020 de omgevingsvergunning voor de bouw van de supermarkt en de 7 woningen te verlenen. Ook heeft het college besloten om de bezwaren zoals ingediend op de omgevingsvergunning en de maatwerkvoorschriften geluid ongegrond te verklaren.

Het bestemmingsplan ‘Jumbo Dr. Ant. Mathijsenstraat’ is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl (Plan-ID NL.IMRO.1706.BPBDL0039-VAS1). Het digitale bestemmingsplan is authentiek en rechtsgeldig en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge bestemmingsplan (zoals een pdf of een papieren versie). Het bestemmingsplan en de hiermee gecoördineerde omgevingsvergunning liggen ook vanaf donderdag 2 april 2020 gedurende zes weken ter inzage bij de balie van het gemeentehuis.

Beroep

Omdat toepassing is gegeven aan de coördinatieregeling van artikel 3.30 Wro worden de hiervoor vermelde besluiten voor de mogelijkheid van beroep als één gezien. Tijdens deze termijn kan degene die tijdig zienswijzen heeft ingediend, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Daarnaast kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan en/of de ontwerp omgevingsvergunning en/of het ontwerpbesluit hogere waarden geluid naar voren te brengen. Tegen onderdelen in het bestemmingsplan die de gemeenteraad gewijzigd heeft vastgesteld en tegen de wijzigingen die burgemeester en wethouders hebben aangebracht bij de vaststelling van de omgevingsvergunning, kan elke belanghebbende beroep instellen.

Inwerkingtreding

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treden de besluiten die het betreft niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 

Vaststelling bestemmingsplan Nieuwstraat 55 te Budel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat de gemeenteraad in de raadsvergadering van 3 maart 2020 het bestemmingsplan “Nieuwstraat 55 te Budel” gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk 15 woningen te realiseren in het kader van het woningbouwproject Nieuwstraat 55.

Het bestemmingsplan ligt vanaf 1 april 2020 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage. Het plan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (Plan-ID: NL.IMRO.1706.BPBDL0035-VAS1). Ook is een exemplaar in te zien bij de balie van het gemeentehuis.

Wijziging

Het vastgestelde bestemmingsplan wijkt op onderdelen af van het ontwerp bestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen. Onder andere de volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

 • Op de verbeelding is de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding –afschermende voorziening’ toegevoegd aan de oostelijke perceelgrens met een breedte van ongeveer 2 meter naar aanleiding van de nota van wijzigingen.
 • Enkele planregels zijn licht gewijzigd.
 • Een aanvullend akoestisch onderzoek is toegevoegd.
 • De stikstofberekening is toegevoegd.

Alle wijzigingen vindt u terug in de nota van zienswijzen.

Beroep

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot het vaststellen van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden gedurende de zes weken (beroepstermijn) schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroep kan uitsluitend worden ingediend door:

 1. Belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad.
 2. Belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen.
 3. Belanghebbenden, die beroep instellen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht.

Inwerkingtreding

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het bestemmingsplan in werking treedt, kan een belanghebbende die tijdig beroep heeft ingesteld, binnen de beroepstermijn van zes weken ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wanneer een belanghebbende beroep heeft ingesteld én een verzoek om voorlopige voorziening heeft ingediend, treedt het bestemmingsplan in werking op het moment dat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

dinsdag, 31 maart 2020 06:27

Inzamelmoment oud papier wijzigt

Written by

Het inzamelmoment van de papierinzameling wijzigt. Vanaf maandag 30 maart a.s. mag u uw papier op uw GFT inzameldag in de even weken buiten zetten.

Kijk op de afvalkalender voor uw GFT-aanbieddag. Let op! Dit geldt alleen voor de even weken van 30 maart tot 1 juni 2020.  Mis de vuilniswagen niet en bied uw  papier uiterlijk om 7.30 uur aan op uw vaste aanbiedplaats. Deze wijziging zal in ieder geval tot 1 juni van kracht zijn.

De afvalinzamelaar volgt de aanvullende en aangescherpte maatregelen van RIVM ter bestrijding van het Corona-virus. Uw veiligheid en die van de medewerkers hebben prioriteit!

Wij vragen uw medewerking om samen verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken en ruim 1,5 meter afstand te bewaren.

Heeft u vragen? Dan kunt u bellen met de informatie- en meldingenlijn van Renewi 0800-22 100 10 of mailen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

zie link: https://www.cranendonck.nl/inwoners/nieuws-en-actualiteiten_43826/item/wijziging-oud-papierinzameling-cranendonck-update_50819.html

maandag, 30 maart 2020 07:37

herenboerderij op de baronie van start

Written by

De herenboerderij die gevestigd is op landgoed de Baronie van Cranendonck is van start gegaan.

Het had een feestelijke opening moeten worden, maar helaas heeft het Coronavirus hier ook een stokje voor gestoken.

De beide boeren, Jordy Smits en Bram Verhoeven, gaan hun best doen om dit jaar al opbrengsten te kunnen genereren.

herenboeren

De coöperatie telt inmiddels bijna 140 leden. Voor de productie van groenten, fruit, eieren en rund-, varkens- en kippenvlees pacht Herenboeren De Groote Heide landbouwgronden rond Kasteeltje Cranendonck. De opbrengst van het land wordt verdeeld onder de deelnemende gezinnen. 

donderdag, 26 maart 2020 16:46

Praatje met een Maatje van Cordaadje

Written by

Een luisterend oor voor iedereen.
In deze tijd van het coronavirus staan heel veel mensen op om elkaar te helpen. En daar mogen we met zijn allen enorm trots op zijn! 

Vanuit onze maatschappelijke rol als welzijnsinstelling willen wij ook een steentje bijdragen.

Vanaf maandag 30 maart start Cordaad Welzijn voor iedereen uit Valkenswaard, Cranendonck en Heeze-Leende met ‘Praatje met een Maatje van Cordaadje’.

Via telefoonnummer 040-2071540 kun je in contact komen met een vrijwilliger van Cordaad Welzijn die een luisterend oor biedt en met je meedenkt. Bellen kan van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 12:00 uur.

Ben jij of ken jij mogelijk iemand die hier gebruik van wil maken dan attendeer hem/ haar hier dan gerust op.

woensdag, 25 maart 2020 17:15

Cranendonck Actueel - week 13

Written by

Bekendmakingen

Ingekomen aanvragen

Hoogstraat 10, Gastel: bouwen van bedrijfswoning

Heistraat 13a, Gastel: tijdelijk plaatsen van stacaravan

Parallelweg 2, Budel-Schoot : kappen van boom

Verleende vergunningen

Willem de Zwijgerstraat 37b, Budel: nieuwbouw van woonhuis

Wolfswinkel 3, Budel: nieuwbouw van woonhuis

Molenstraat 48b, Maarheeze: plaatsing van zonnescherm bij pinkiosk

Verlenging beslistermijn

Romeinsestraat ong. (Kadastraal BDL H 924): bouwen van woonhuis

't Winkel 6a, Soerendonk: bouwen van seizoensarbeidersverblijven

Sloopmelding

Grensweg 28, Gastel: asbestsanering

Het Laar 6, Maarheeze: asbestsanering

Violierstraat 24, Maarheeze: asbestsanering

Deken Van Baarsstraat 23, Budel: slopen van garage

Klein-Schoot 8, Budel-Schoot: asbestsanering

Sint Barbaraweg 60, Budel-Dorplein: asbestsanering

Evenementen

Vanwege de maatregelen in verband met de uitbraak van het coronavirus, zijn alle bijeenkomsten op dit moment tot 1 juni 2020 verboden. Dit geldt dus ook voor de evenementen waarvoor eerder al een vergunning, ontheffing, verklaring van geen bezwaar of bevestiging melding is verleend.

Voor meer informatie over de huidige situatie verwijzen wij u graag naar de volgende websites:

• Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

• RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus

• Gemeente Cranendonck: www.cranendonck.nl

 
   

 

Van 23 t/m 27 maart 2020 vindt (onder voorbehoud) een militaire oefening plaats in onze gemeente. Militairen van de Koninklijke Landmacht gaan stellingen verkennen en betrekken. Men zal hierbij het doorgaand verkeer niet hinderen.

 

Persoonlijk bericht van burgemeester Roland van Kessel

23 maart 2020

Impact coronavirus in gemeente Cranendonck

Het coronavirus heeft een forse invloed op ons allemaal. Het zijn moeilijke tijden. Zeker voor mensen die ziek zijn en in quarantaine zitten of om andere reden niet naar buiten mogen of kunnen. Voor familie die hun naaste(n) niet meer kan bezoeken. Vorige week kreeg ik de namen nog door van inwoners in onze gemeente die besmet zijn. Ik kon toen contact opnemen en hen een hart onder de riem steken. Momenteel krijg ik geen namen meer door van de GGD en daarom wens ik de zieken in onze gemeente op deze manier van harte beterschap. Ik hoop dat u en uw naasten hier goed doorheen komen.

 

Complimenten
De situatie nu vraagt veel van ons allemaal. Zo moeten velen van ons momenteel vanuit huis werken en onderwijs volgen, we kunnen niet naar de sportschool of sportclubs, de mensen in de vitale beroepen moeten extra uren draaien. We mogen de ouderen niet opzoeken, iedereen moet anderhalve meter afstand houden, grenzen gaan dicht en we worden opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven. Dit alles in het grootste belang om de spreiding van het virus gecontroleerd te laten verlopen.

Gelukkig geeft u aan al de richtlijnen in Cranendonck over het algemeen goed gehoor. En daar ben ik trots op. Onze handhavers geven het beeld terug dat ondernemers en andere inwoners, een enkele uitzondering nagelaten, de maatregelen van het RIVM opvolgen. Mijn complimenten daarvoor. Ik ben blij dat u uw verantwoordelijkheid hierin neemt om uzelf en de anderen te beschermen.

Verantwoordelijkheid
Zo’n crisissituatie toont hoe krachtig we samen zijn. Zondagavond, 22 maart, zagen we in Nederland de lucht oplichten voor de helden van onze samenleving die nu zo hard aan het werk zijn, onder de naam #LightTheSky. Mooi is ook om te zien hoe iedereen massaal zich ervan bewust is dat we in deze periode vooral goed voor elkaar moeten zorgen en vooral ook de kwetsbare mensen om ons heen goed moeten beschermen. Hoe lastig, onzeker en moeilijk deze periode ook is, het is van het grootste belang om allemaal een bijdrage te leveren en zo het virus in te dammen. Afgelopen zondag stuurde de Rijksoverheid hiervoor een NL alert om de mensen op hun verantwoordelijkheid aan te spreken. Dat wil ik graag nog een extra onderstrepen.

Mooie initiatieven
Toch brengt deze lastige tijd ook het beste in de mens naar boven. Het doet me goed om te zien dat we in Cranendonck samen de schouders eronder zetten, solidair zijn, aan elkaar denken en elkaar helpen waar nodig en mogelijk. We sturen kaartjes naar ouderen, halen boodschappen voor elkaar, bellen of appen om even bij te praten. Hartverwarmend! Blijf dit vooral doen: houd contact met elkaar, en doe dit op een veilige manier.

Ik noem nog een paar mooie initiatieven in onze gemeente: de jongeren van JC Harlekyn in Maarheeze bieden mensen die het nodig hebben aan om het gras te maaien of de kliko buiten te zetten, er wordt muziekles via YouTube gegeven en de Facebookgroep ‘Cranendonck corona-virus: hulp durf te vragen’ heb ik al eerder een compliment gegeven.


Ook RTV Horizon besteedt op verschillende manieren aandacht aan het coronavirus en de effecten daarvan in Cranendonck. Zo zenden zij bijvoorbeeld de kerkdiensten uit nu gelovigen tijdelijk de kerk niet kunnen bezoeken. Daarnaast zijn de geschiedenislessen van meester Kiggen op tv te zien en kun je fit blijven door het uurtje van de beweegcoach via RTV Horizon mee te doen in plaats van in Onze School.

AZC helpt mee
Ook de bewoners van het AZC merken de impact van het coronavirus. Het COA geeft daarom in diverse talen extra voorlichting aan de bewoners, zodat ook zij weten wat er speelt en dat het belangrijk is om afstand te bewaren. Daarnaast hebben bewoners van het AZC aangeboden te helpen als vrijwilliger waar nodig. Instellingen en organisaties die ‘handjes’ nodig hebben, kunnen hiervoor rechtstreeks contact opnemen met de locatiemanager Loek ter Hark. Een mooi initiatief is ook dat bewoners van het AZC kaartjes maken voor bewoners van verzorgingstehuizen die nu geen bezoek meer mogen ontvangen. Daarnaast is het zo dat er op dit moment geen nieuwe asielzoekers naar Budel komen. Er is een noodopvang geopend in Zoutkamp (Groningen) waar asielzoekers die nieuw in Nederland aankomen worden opgevangen en blijven.

Dienstverlening gemeente aangepast
Vanwege het coronavirus heeft ook de gemeente haar dienstverlening aangepast. Zo gelden er aangepaste openingstijden, gaan alleen noodzakelijke afspraken door en werken de medewerkers van de gemeente waar mogelijk thuis. Het wekelijkse gemeentenieuws verschijnt digitaal op www.cranendonck.nl/nieuws. Ook vind je dit in De Grenskoerier en HAC weekblad via hun websites en digitale kranten; en uiteraard ook in de papieren krant als deze verschijnt.

Tot slot

Als laatste wil ik iedereen nogmaals bedanken voor de grote inzet. Op deze manier laten we als Cranendonck zien dat we er zijn voor elkaar, ook in moeilijke tijden.

Omdat het belangrijk blijft om te benoemen, blijf ik een beroep doen op iedereen: respecteer de richtlijnen, houd afstand, ga niet hamsteren, bewaar de rust en zorg goed voor elkaar. Heeft u vragen? Maak dan gebruik van de volgende websites en/of informatiekanalen:

Alleen samen kunnen we de verspreiding van het virus beperken en zo zorgen dat de medische zorgvraag gespreid wordt. Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Roland van Kessel,

Burgemeester van Cranendonck

 

Wijzigingen gemeentelijke dienstverlening i.v.m. coronavirus

Openingstijden gemeentehuis

Vanwege het coronavirus heeft het gemeentehuis vanaf 19 maart 2020 aangepaste openingstijden. Alleen de afspraken die noodzakelijk zijn gaan door. De gemeente heeft dit besluit genomen conform de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB). 

Het volgende geldt nu:

 • De publieksbalie gaat één dagdeel per dag open, op:
  • Maandag, woensdag, vrijdag van 09.00 uur tot 13.00 uur
  • Dinsdag en donderdag van 13.00 tot 17.00 uur.
 • Er is geen avondopenstelling.
 • U kunt niet vrij binnenlopen, ook niet voor het afhalen van documenten. Dit kan alleen op afspraak.
 • Er geldt één persoon per afspraak (met uitzondering van verplichte toestemming).

Afspraken op het gemeentehuis

 • Het is niet meer mogelijk om online een afspraak te maken. Dit kan alleen nog telefonisch. De medewerker van ons KlantContactCentrum beoordeelt dan of de afspraak nu noodzakelijk is.
 • Wat digitaal kan, handelt de gemeente digitaal af. Voor documenten die na 1 juni 2020 verlopen worden nu geen afspraken ingepland.
 • Bij het inplannen van de afspraken plannen we minimaal 5 minuten tussen de verschillende afspraken in.
 • Bij huwelijken (ondertekenen van de akte) mogen alleen het bruidspaar en de getuigen aanwezig zijn. We bieden de mogelijkheid om de ceremonie later alsnog plaats te laten vinden.

 

Inzameling oud papier: tijdelijk gestopt

Ook voor de oud papierinzameling gelden vanwege het coronavirus de nieuwe maatregelen en RIVM-richtlijnen. Omdat de gezondheid van de vrijwilligers niet gegarandeerd kan worden, gaat de inzameling van oud papier met de inzet van vrijwilligers vanaf 21 maart tot nader order niet door.

Met de afvalinzamelaar wordt momenteel gezocht naar een oplossing. We vragen om uw begrip voor de situatie. Zet geen oud papier aan de straat, haal oud papier dat aan de straat staat binnen en bewaar het zolang thuis.

De afvalinzameling van restafval, GFT en PMD is een cruciale activiteit en gaat volgens schema normaal door.

Milieustraat: alleen als het echt noodzakelijk is

In deze crisisperiode zijn veel mensen thuis aan het klussen of opruimen. Dat leidt tot extra drukte op de milieustraat in Maarheeze. Zoals overal gelden ook op de milieustraat de landelijke richtlijnen van het RIVM. De gemeente heeft besloten om maximaal 5 auto`s tegelijk op de milieustraat toe te laten. Dat kan leiden tot langere wachttijden.

We doen daarom een dringende oproep om alleen naar de milieustraat te komen als het ook echt noodzakelijk is. Kom niet als u milde klachten heeft zoals verkoudheid, keelpijn e.d. en houdt 1,5 meter afstand van elkaar. Oude en overtollige materialen even bewaren heeft de voorkeur.

maandag, 23 maart 2020 18:05

aangepaste openingstijden gemeentehuis Cranendonck

Written by

Het gemeentehuis van de gemeente Cranendonck hanteert vanaf 19 maart aangepaste openingstijden. De publieksbalie gaat één dagdeel per dag open, op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend en op dinsdag- en donderdagmiddag. U kunt alleen na telefonisch een afspraak gemaakt te hebben, terecht en men hanteert de regel: slechts één persoon per afspraak (met uitzondering van verplichte toestemming). Een medewerker beoordeelt of de afspraak noodzakelijk is. Wat digitaal kan, handelt de gemeente digitaal af. Bij huwelijken mogen alleen het bruidspaar en de getuigen aanwezig zijn. De gemeente biedt aan om de ceremonie later alsnog te plaats te laten vinden.

gemeentehuis

maandag, 23 maart 2020 17:56

geen nieuwe asielzoekers in AZC Cranendonck

Written by

Er worden geen nieuwe asielzoekers toegelaten op het asielzoekerscentrum op de Nassau Dietzkazerne.

In verband met het gevaar op besmetting met het Coronavirus. De mensen in het AZC wonen heel dicht op elkaar en men wil gevaar van besmetting voorkomen.

nassaudietzkazerne

De asielzoekers die zich melden worden opgevangen op een noodlocatie in Groningen.

 

woensdag, 18 maart 2020 15:58

Cranendonck Actueel - week 12

Written by

Bekendmakingen

Ingekomen aanvragen

Floralaan 40, Maarheeze: plaatsen van dakkapel

Broekkant, Budel: kappen drie bomen ivm renovatie rioolgemaal

Exploitatie- en drank- en horecavergunning verleend

Kerkstraat 3, Maarheeze: exploitatie- en drank- en horecavergunning Borrelbar KikkerOp

Evenementenvergunning verleend

Poelderstraat, Budel: ANWB Streetwise op 7 april 2020

Grootschoterweg en Vogelplein, Budel-Schoot: Braderie op 21 mei 2020

Manageterrein Voorterdijk, Budel: Paasvuur op 11 april 2020

Inrit toestemming verleend
Broekkant 11, Budel: aanleggen van tweede inrit

 
   

 

Persoonlijk bericht burgemeester Roland van Kessel

16 maart 2020

Beste inwoners van Cranendonck,

Het coronavirus heeft flinke impact op ons land en op onze gemeente. Sinds gisteren, 15 maart, zijn ook horecazaken, scholen en sportscholen en -verenigingen opgeroepen om te sluiten of hun activiteiten stil te leggen. Dit naast de eerdere maatregelen om evenementen af te lassen, sociale contacten te mijden en zoveel als mogelijk thuis te blijven en werken.

Via deze weg wil ik u een hart onder de riem steken. Ik begrijp dat de maatregelen een grote invloed hebben en niet altijd fijn zijn. Ik ben blij om te zien dat onze inwoners en ondernemers, hun verantwoordelijkheid nemen en gehoor geven aan de maatregelen, bijvoorbeeld door hun zaak te sluiten en sociale activiteiten af te zeggen. Ik wil graag alle lof uitspreken voor iedereen die meehelpt alles zo goed mogelijk te organiseren. Mensen in de zorg, het onderwijs, bij de politie, maar ook mensen die aanbieden boodschappen te doen voor een ander of op de kinderen van de buren te passen. Zo ook onze sociaal makelaars, die samen met onze inwoners naar oplossingen zoeken.
Ook in moeilijke tijden zetten we er samen de schouders onder. Niet alleen voor onszelf, maar zeker ook voor de mensen die kwetsbaarder zijn.

Een mooi initiatief vind ik dat een van onze inwoners op Facebook de groep ‘Cranendonck hulp durf te vragen’ is gestart. Een prachtig en krachtig voorbeeld van iets voor elkaar willen betekenen. Maar ook een simpel gebaar als een kaartje of een telefoontje naar mensen die thuis zijn komen te zitten, kan al veel betekenen.

Ik doe een oproep: ga niet hamsteren, bewaar de rust en zorg goed voor elkaar.

Tenslotte vraag ik u om de aangekondigde maar ook eventuele toekomstige maatregelen te blijven opvolgen. Blijf binnen bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociale contacten en houd bijvoorbeeld afstand bij het boodschappen doen. Waar mogelijk werk thuis. Alleen samen kunnen we de verspreiding van het virus beperken en eraan bijdragen dat een piek in de zorgvraag voorkomen wordt.

Voor alle landelijke en regionale adviezen en handelingsperspectieven verwijs ik u graag door naar:

Burgemeester Roland van Kessel

 

Duurzame samenwerking VV Maarheeze en gemeente Cranendonck

VV Maarheeze kan sinds kort weer spelen op een goed én duurzaam verlicht veld. De veldverlichting liet in de afgelopen periode namelijk te wensen over. Regelmatig vielen de lampen op het voetbalveld uit. Een erg vervelende situatie als je in de donkere winterperiode ’s avonds aan het trainen bent. Samen met de gemeente is gekeken naar de oorzaak hiervan en het bleek dat de schakelkasten en de armaturen sterk verouderd waren.

Na een aantal overleggen is een weloverwogen keuze gemaakt voor het plaatsen van LED-verlichting. Dit met de achterliggende gedachte om een bijdrage te leveren aan de gezamenlijke duurzaamheidsopgave. De gemeente deed samen met Heijmans & Signify een pilot rond verduurzaming. Zo kon ook snel een oplossing gevonden worden voor VV Maarheeze.

“De LED-verlichting is aanzienlijk beter dan de oude verlichting. Van onze leden krijgen we ook positieve feedback. Zij ervaren dat het spelen in deze verlichting een stuk prettiger is”, aldus VV Maarheeze.

 

Techniek en afval worden robot

Kinderen uit groep 6, 7 en 8 van basisschool Sint Joan in Soerendonk hadden op 9 maart de primeur! Techniek, afval en creativiteit waren de ingrediënten voor het bouwen van de meest uiteenlopende robots met technische foefjes. Afgedankte verpakkingsmaterialen waren de grondstoffen.

In aansluiting op de zwerfafvalgastlessen die enkele weken geleden gegeven zijn op deze school, gingen de kinderen aan de slag met ontwerpend leren. Ze kregen verschillende uitdagingen voorgeschoteld waarvoor ze een technische oplossing moesten bedenken. Robots voor het opruimen van zwerfafval, een nieuw sportspel en zelfs een mondkapje dat automatisch voor de mond schuift waren enkele producten waar de kinderen mee kwamen. De robots bouwden ze met behulp van de Byor-kit (Build Your Own Robot). Teun van Roesse, bedenker en ontwerper van Byor: ‘kinderen leren spelenderwijs over duurzaamheid waarbij de focus ligt op recycling en techniek’.

Wat vonden de kinderen van de les? ‘Super leuk natuurlijk!’ zegt Gijs Rooijakers. Hij bouwde samen met zijn groepje ‘Iron Bert’, de veeg robot. ‘De les sluit naadloos aan op de duurzame leerdoelen van de school’ zegt juf Koolen. Daarnaast is techniek nu één van de speerpunten binnen de Skozok scholen.

Ook mee doen?

Het lesprogramma ‘Een duurzaam circulaire wereld’ bestaat uit gratis gastlessen die aangeboden worden door de gemeente. De lessen worden verzorgd door ervaren docenten van Facet Government en zijn geschikt voor groep 1 t/m 8. Voor het voortgezet onderwijs is er ook een passend aanbod. De lessen kunnen t/m december 2020 ingepland worden. Scholen die ook mee willen doen kunnen zich aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Ontwerp bestemmingsplan ‘De Neerlanden II’ ligt ter inzage

Vanaf donderdag 19 maart 2020 kunt u zes weken het ontwerp bestemmingsplan ‘De Neerlanden II’ inzien bij de receptie van het gemeentehuis. De plannen staan ook op http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl (met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPMHZ5023-ONT1).

Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op het realiseren van maximaal 100 woningen op de woningbouwlocatie de Neerlanden II in Maarheeze.

Zienswijze
Bent u het niet eens met het ontwerp bestemmingplan? Dan kunt u binnen de termijn van zes weken een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen. Meer informatie hierover en de verdere procedure staat op www.cranendonck.nl/bekendmakingen (klik op de bekendmaking van dit bestemmingsplan).

Meer informatie?:

Meer informatie over het woningbouwproject De Neerlanden II vindt u op de website: www.cranendonck.nl/neerlanden.

Informatie over de nieuw te bouwen woningen wordt op een later moment verstrekt.

 

Oproep personen en uitgeschreven personen

Uit onderzoek van de gemeente Cranendonck blijkt dat genoemde personen niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Zij hebben niet voldaan aan de verplichting om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de gemeente.

Voornemen uitschrijven personen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck hebben het voornemen per de hieronder aangegeven datum de volgende personen uit te schrijven uit de Basisregistratie personen:

Naam                   geboortedatum                 adres                                                    datum van uitschrijving

R. Dolotov          26-01-1979                          Utrechtsestraat 13                          11-03-2020

Wat moet u doen

Wordt uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven? Neem dan contact op met de gemeente via 14 0495 of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Als de gemeente binnen vier weken geen reactie heeft ontvangen, schrijft zij de bovenstaande personen uit naar ‘vertrokken met onbekende bestemming (VOW)’.

Consequentie

Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg hebben dat de personen geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kunnen aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kindertoeslag of een andere vorm van uitkering of financiële ondersteuning kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw van AOW. Het is belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan.

Uitgeschreven personen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck hebben besloten om onderstaande personen uit te schrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP) met bestemming ‘Onbekend’:

Naam                                   geboortedatum               adres                                    datum van uitschrijving

M.G. Mikulski                    07-11-1983                         Leeuwenbekstraat 3      15-01-2020

Š. Rezková                          16-03-1969                         De Dijk 2                              15-01-2020

D. Brabec                            09-07-2003                         De Dijk 2                              15-01-2020

S.M. Zamora Guzman    30-08-1979                         Adr. Groenewegenlaan 7 15-01-2020

P.D. van der Krieken      06-11-1989         Klein-Schoot 38                                23-01-2020

M. Kołos                             28-10-1978         Dissel 35                                              05-02-2020

Op deze bekendmaking zijn de bekendmakingsregels op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing.

Meer informatie

Voor de procedure, bezwaar maken en beroep indienen verwijzen wij u naar www.cranendonck.nl/bezwaar

Hond aan de lijn 2

Afgelopen dagen was het erg druk in de natuur. Natuurlijk vanwege het mooie weer, maar ook vanwege het Corona virus. Mensen trekken er massaal op uit. De natuur is een mooie uitvalsbasis, zeker in deze periode. Vogels beginnen te zingen, knoppen lopen uit, planten schieten uit de grond. De lente is in aantocht, het broedseizoen is begonnen. Dit seizoen loopt van 15 maart tot 15 juli. De natuur is  op zijn mooist, maar ook op zijn kwetsbaarst. Rust voor dieren is belangrijk. Vogels broeden en reeën krijgen kalfjes.

Honden aan de lijn en blijf op de paden

In de gebieden van Staatsbosbeheer zijn honden bijna overal welkom maar in vrijwel alle natuurgebieden moet de hond altijd aan de lijn. Als een hond wild ruikt, wordt het  jachtinstinct geprikkeld en willen de meeste honden het dier opsporen. Rustende dieren schrikken en slaan op de vlucht als een hond te dichtbij komt, bijvoorbeeld broedende vogels of rustende reeën. Geursporen die honden nalaten zorgen voor een langduriger verstoring van vogels en wild. Loslopende honden kunnen ook hinderlijk zijn voor andere bezoekers en hun trouwe viervoeters die wel zijn aangelijnd. Een kleine lieve hond voor u, kan een grote hond voor jonge kinderen zijn. Door de hond aan de lijn te houden kan overlast voor mens en dier voorkomen worden.

Blijf tijdens het bezoek aan het bos netjes op de paden. Broedende vogels en kalfjes van reeën kunnen zich soms verrassend dicht bij de paden bevinden.

Richtlijnen en gezond verstand

Staatsbosbeheer adviseert om ook tijdens het bezoek aan de gebieden de richtlijnen van het RIVM in acht te nemen. Zo blijft het voor iedereen leuk en kunnen we in deze, soms moeilijke tijd, de natuurgebieden als uitvalsbasis blijven gebruiken. Kortom, houd rekening met elkaar, geniet van de natuur maar gebruik je gezond verstand!

Wij zijn in deze onzekere periode alleen geopend voor afhaal en bezorgen en houden rekening met uw en onze veiligheid door u te vragen bij afhaal ruim afstand van elkaar te houden en desnoods buiten te wachten tot uw bestelling klaar is. Wij vragen u contactloos te betalen en bij online bestellingen vooraf te betalen met ideal . Ook bezorgen we in deze periode vanaf 12:00 uur! Zodat u de hele dag uw bestelling kunt laten bezorgen en de deur niet uit hoeft. Daarnaast hebben wij ons bezorg gebied tijdelijk verruimd en bezorgen wij nu ook in Soerendonk en Sterksel.

Let op jezelf en op elkaar want alleen SAMEN kunnen dit doen.

Liefs Rene, Anita en team Family Maarheeze

Pagina 1 van 88