Dorpsraad Maarheezemaarheeze nu kl4 weekenddiensten5 aed1 evenement2 afval 33 openbaarvervoer6 politie7 helpende hand

dinsdag, 16 januari 2018 20:44

Actie en besluitenlijst dorpsraad 15 januari 2018

Rate this item
(0 votes)

Vergadering d.d. 15-01-2018

Aanwezig:, Rita van Aerts, Peter van den Berg, Rob Geertman, Gerrit Gerritsen, Claire Haarmans , Mari Janssen, Willy Kuipers, Cees Leenhouts, Jan Maas, Jen Mansvelt, Jo Rampen en Tinus Verbakel.

Afwezig met kennisgeving: Ans Baks , Harold Appels, Har Heubergen, Bart van den Linden en Marie Beenackers-van Poppe

Gasten: Petra Hoffman, Sandu Niessen, John Blankers, Klaas Boonen, Carina Gimblett en Gaele Hoekstra

Acties en standpunten/besluiten

Actielijst

nr.

Wie

onderwerp / inhoud / actie

Wanneer

Klaar

01

Cees Leenhouts

Doorsturen woonvisie

16 jan 2018

02

Werkgroepen MW&C e Sociaal Welzijn

bijeenkomst plan van aanpak enquête en bijeenkomst plannen

22 jan 2018

19 feb 2018

03

DB Rob / Cees /Jan

Gesprek Harold

z.s.m.

19 feb 2018

04

DB Cees ? Frits vd Wiel

Glasbakken achter Jumbo

z.s.m.

19 feb 2018

05

Werkgroepen MW&C e Sociaal Welzijn

Rondgang langs speelplaatsen met Frans Kuppens

z.s.m.

19 feb 2018

06

Cees Leenhouts

Doorsturen stukken Werkgroep Sterksel

16 jan 2018

07

Werkgroepen

Doelstelling en prioriteiten

Voor 12 feb

19-feb-18

08

Db / Jan Maas

Afspraak Jan van Tulden over randvoorwaarden “Onze School”

19feb 2018

09

Delegatie Gerrit/Cees

Bezoek aan Trees van den Eijnde

Voor Carnaval

10

Rob Geertman

Verslagen feb eb mrt

Standpunten- en besluitenlijst

nr.

Standpunt / besluit

 

01

In memoriam Piet van den Eijnde

02

Kascontrolecommissie Gerrit en Mari

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.

Wat doet de dorpsraad voor u en hoe kunt u iets betekenen voor de dorpsraad

Informatie over de dorpsraad

Deze werkgroep houdt zich bezig met

Werkgroep Openbare ruimte

De werkgroep Milieu en leefomgeving houdt zich bezig met

Werkgroep Milieu en leefomgeving

De werkgroep verkeer houdt zich bezig met

Informatie over de Werkgroep Verkeer

De werkgroep communicatie houdt zich bezig met

Werkgroep Communicatie

De werkgroep sociaal welzijn houdt zich bezig met

Werkgroep Sociaal Welzijn