Logo Maarheeze nu 500px4 weekenddiensten5 aed1 evenement2 afval 33 openbaarvervoer6 politie7 helpende hand

nlenfrdeplroes
woensdag, 10 oktober 2018 18:07

Cranendonck Actueel week 41

Rate this item
(0 votes)

Bekendmakingen


Ingekomen aanvragen

Europalaan-Noord ong. Budel (kadastraal BDL H 935). Bouwen van een woonhuis.

Nieuwedijk 28, Budel. Verbouw loods tot groepsaccommodatie.

Verleend

Keunenhoek 31, Budel. Toestemming voor de aanpassing van een bestaande inrit.

Zicht 1, Maarheeze. Bouwen van een carport.

 
   

 

Grote werkzaamheden A2 Weert Noord – Kelpen Oler

In verband met asfaltwerkzaamheden wordt de A2 vanaf Eindhoven afgesloten richting het zuiden. Verkeer kan via de N2 nog wel via Knooppunt Leenderheide gebruik maken van de A2.

De af- en toerit 34 Valkenswaard, toerit 35 Leende, af- en toerit 36 Maarheeze, af- en toerit 37 Budel, afrit tussen aansluiting 37 en 38 en afrit 38 Weert – Noord zijn open.

De werkzaamheden starten op zaterdag 20 oktober om 21.00 en eindigen uiterlijk op maandag 22 oktober om 5.00 uur. Het overige verkeer kan de omleidingen volgen.

 
   

 

Vastgestelde bestemmingsplannen

De bestemmingsplannen ‘Goorstraat 13-15 te Soerendonk’, ‘Bedrijventerreinen Rondven en Den Engelsman - partiele herziening 2018’, ’t Stepke ongenummerd te Budel’ en ‘Nieuwedijk 24a-28 te Budel’ zijn op 25 september 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. U kunt deze plannen vanaf 11 oktober gedurende zes weken inzien bij de receptie van het gemeentehuis. De plannen zijn ook te vinden op http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl (met identificatienummers NL.IMRO.1706.BPSRD6016-VAS1, NL.IMRO.1706.BPMHZ5018-VAS1, NL.IMRO.1706.BPBDL0034-VAS1 en NL.IMRO.1706.BPBG3047-VAS1).

Het bestemmingsplan ‘Goorstraat 13-15 te Soerendonk’ maakt 3 zorgwoningen mogelijk aan de Goorstraat tussen nummer 13 en nummer 15 te Soerendonk.

Het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen Rondven en Den Engelsman - partiele herziening 2018’ maakt het mogelijk voor bestaande bedrijven om (gemotiveerd) uit te breiden boven de grens van 5000 m2 en maakt het mogelijk om (gemotiveerd) af te wijken van de bouwhoogte. Het bestemmingsplan ’t Stepke ongenummerd te Budel’ maakt 1 woning mogelijk tussen ’t Stepke 6 en 10 te Budel.

Het bestemmingsplan ‘Nieuwedijk 24a-28 te Budel’ maakt de realisatie van recreatievisvijvers mogelijk met bijbehorende groepsaccommodatie aan de Nieuwedijk 24a-28 te Budel.

Beroep indienen
Als u het niet eens bent met het plan kunt u bij de Raad van State beroep indienen. Meer informatie hierover en de verdere procedure staat op www.cranendonck.nl/bekendmakingen (klik op de bekendmaking van dit bestemmingsplan).

 

Bedrijfsbezoek aan Budelse Brouwerij

Op 2 oktober bracht het bestuur van Centrum Management Budel samen met het college van burgemeester en wethouders een bezoek aan de Budelse Brouwerij gelegen in het centrum van Budel. Hier werden zij ontvangen door de eigenaren Carine en Harry Arts (inmiddels al de vierde generatie).

De Budelse Brouwerij is een familiebrouwerij met een eeuwenoude traditie. Sinds 1870 verankerd in het hart van het Brabantse Budel. Opgericht door Gerardus Arts onder de naam ‘De Hoop’.

Inmiddels leiden zij, de vierde generatie van de familie Arts, met veel liefde voor het brouwersvak, de brouwerij. Met vijftien man zijn ze een kleine brouwerij. Toch produceren ze veel verschillende bieren. Ze hebben in totaal achttien soorten, waarvan tien biologische bieren.

Het symbool van ‘De Hoop’, het anker, siert het logo van de brouwerij en is van grote waarde. Het staat voor ‘hoop’, maar ook voor een ontdekkingstocht: proeven van het leven en genieten van de mooie momenten. Een beleving die ze graag met iedereen willen delen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is duidelijk verbonden met de Budelse Brouwerij. Alle Budelse Bieren worden klimaatneutraal gebrouwen uit natuurzuivere grondstoffen en zacht brouwwater uit eigen bron. De tien Biologische Bieren van Budels dragen het EKO keurmerk en zijn Skal gecertificeerd.

Het college van B&W vind het mooi om te horen en te zien dat er met zoveel trots en passie wordt gewerkt binnen de brouwerij en dankt hen voor het inspirerende bedrijfsbezoek!

[Bijlage: foto bedrijfsbezoek]

 

Denk mee over een nieuw afvalinzamelsysteem

Bijeenkomst op 15 en 23 oktober

Vorig jaar heeft de gemeente Cranendonck samen met inwoners het afvalbeleidsplan opgesteld. Hierin maken wij een vuist voor afval! Een van resultaten is het opzetten van een nieuw inzamelsysteem. Dit zorgt ervoor dat u beter in de gelegenheid wordt gesteld om uw afval nóg beter te scheiden. Wij vinden het belangrijk om u te betrekken bij het nieuwe inzamelsysteem. Wilt u hier meer over weten en meedenken? Dat kan! Op 15 oktober om 20.00 uur is er een bijeenkomst in de Smeltkroes in Maarheeze en op 23 oktober in De Schakel in Budel-Dorplein. De datums voor de bijeenkomsten in de andere dopen worden nog bekend gemaakt.

Afval scheiden: zijn we op de goede weg?
We doen het al ontzettend goed als gemeente, dat is mooi nieuws, maar we zijn nog niet bij de eindstreep. Momenteel gooien wij 97 kg restafval (per inwoner per jaar) weg in de grijze container en bij de milieustraat. Het Rijk heeft ons de opdracht gegeven om uiterlijk in 2025 30 kg afval (per inwoner per jaar) weg te gooien. Veel gemeenten komen in beweging. Cranendonck ook!

 

Onderhoud algemene Begraafplaats voor Allerheiligen en Allerzielen

Op 1 en 2 november is het weer Allerheiligen en Allerzielen. Op deze dagen is het extra druk op de algemene begraafplaats. Om ervoor te zorgen dat de begraafplaats er zo netjes mogelijk bij ligt, vragen we nabestaanden om de graven te verzorgen volgens het uitvoeringsreglement.

Volgens dit uitvoeringsreglement van de algemene begraafplaats mag de begroeiing van de eigen beplanting niet boven het grafmonument uitkomen en mogen de winterharde gewassen die op de graven zijn geplant, de oppervlakte van het graf niet overschrijden.

Verzoek aan nabestaande om beplanting te snoeien
Nabestaanden worden verzocht om beplanting volgens bovenstaande regels vóór 24 oktober 2018 terug te snoeien. Mocht men dit niet doen, dan snoeit de gemeente Cranendonck in de week van 25 t/m 31 oktober zelf de te hoge of te brede beplanting op de graven.

Samen zorgen we dat de begraafplaats er netjes bij ligt
Samen met u willen wij zorgen dat de algemene begraafplaats er met deze dagen zo netjes mogelijk bij ligt. Wij vertrouwen op uw medewerking. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos Hendriks, afdeling Leefomgeving, tel. 0495-431222.

[Bijlage: foto begraafplaats]

Uitslag Woonwensenenquête Maarheeze 15 oktober

In februari 2018 hield de gemeente samen met de Dorpsraad, WoCom een woonwensenenquête. Circa 2200 formulieren werden huis aan huis bezorgd. Ruim 250 inwoners hebben hierop gereageerd. Zowel jongeren, gezinnen, alleenstaanden als ouderen gaven hun wensen aan.

Presentatie op 15 oktober
Op 15 oktober om 21.30 uur aanstaande, direct aansluitend aan de bijeenkomst over afval, vatten we de reacties voor u samen en verstrekken we verdere toelichting. We zien u graag op 15 oktober!

Begroting 2019

Vorige week heeft het college van burgemeester en wethouders de begroting 2019 voor behandeling aangeboden aan de gemeenteraad. De begroting is het huishoudboekje van de gemeente Cranendonck. Het maken van deze begroting was dit jaar lastiger dan voorgaande jaren. Dit komt vooral door extra uitgaven in het sociaal domein, voornamelijk op jeugdzorg. Het afgelopen jaar hebben meer jongeren gebruik kunnen maken van (soms duurdere) jeugdzorg. Het betekent dat we keuzes moeten maken in waar we ons geld aan uitgeven. Daarnaast zullen we ook keuzes maken om de kosten in het sociaal domein weer terug te brengen zodat het in de toekomst betaalbaar blijft.

Het college van burgemeester en wethouders doet voorstellen aan de gemeenteraad om de begroting rond te krijgen. Dit houdt in dat we bekijken waar we bepaalde zaken niet of later kunnen doen. Veel lopende projecten worden voortgezet. Naast de noodzakelijke aanpassingen in het sociaal domein, worden ook andere voorstellen gedaan om tot een sluitende begroting te komen: zoals het gebruiken van de reserves van de gemeente, het verhogen van de onroerendzaakbelasting (ozb), het vereenvoudigen van de subsidies, de gemeenschapshuizen meer vanuit de gemeenschap invullen en het vertragen van grote projecten. Deze voorstellen staan in de begroting en bespreekt de gemeenteraad op 30 oktober in de commissievergadering. De gemeenraad beslist uiteindelijk op 13 november over de begroting.

In 2015 zijn nieuwe zorgtaken (Wmo en Jeugdhulp) van het Rijk overdragen aan gemeenten. Daarbij kregen gemeenten minder geld dan voorheen beschikbaar was voor jeugdhulp. Veel gemeenten in Nederland ervaren nu dat de jeugdhulp op deze manier wel erg duur wordt. Ook in onze gemeente zijn we tegen de hoge uitgaven aangelopen. Daarom moeten we keuzes maken. Het betekent niet dat we niks meer kunnen doen. Burgerparticipatie blijft een rode draad in de begroting, en dit stimuleren we. Daarnaast blijft een goede dienstverlening centraal staan en hebben we aandacht voor duurzaamheid en toezicht en handhaving.

Last modified on woensdag, 10 oktober 2018 18:11