Logo Maarheeze nu 500px4 weekenddiensten5 aed1 evenement2 afval 33 openbaarvervoer6 politie7 helpende hand

nlenfrdeplroes
vrijdag, 22 mei 2020 06:17

Cranendonck Actueel – week 21

Rate this item
(0 votes)

Bekendmakingen

Ingekomen aanvragen

Dwarsstraat 31, Budel-Schoot: verbouwen van woonhuis        

Cranendonck ong. Soerendonk (Kadastraal MHZ G 1353 en MHZ G 1354): PVC ondergronds

Verleende vergunningen

Molenheide 21a, Soerendonk: verbouwen / uitbreiden van timmerwerkplaats

Hoogstraat 10, Gastel: bouwen van bedrijfswoning

Toom 33, Budel: plaatsen van tijdelijk woonunit

Verlenging beslistermijn

Ruilverkavelingsweg 10, Budel: aanvraag van tweede huisnummer

Hoogstraat 10, Gastel: bouwen van bedrijfswoning

Sloopmelding

De Branten 4, Soerendonk: slopen t.b.v. nieuwe landbouwloods

Het Laar 6, Maarheeze: sloop van bedrijfsgebouwen

Het Laar 13, Maarheeze: asbestsanering

Molenstraat 52, Budel: asbestsanering

Violierstraat 24, Maarheeze: asbestsanering

 

Kermissen gaan dit jaar niet door

Het college van burgemeester en wethouders van Cranendonck heeft besloten om vanwege het coronavirus dit jaar de kermissen niet door te laten gaan in de gemeente. In de landelijke maatregelen is bepaald dat evenementen in elk geval tot 1 september 2020 niet zijn toegestaan vanwege het samenkomen van veel mensen waarbij de benodigde anderhalve meter afstand niet gewaarborgd kan worden.

In de kernen Budel en Gastel vinden de jaarlijkse kermissen normaal gesproken plaats in augustus en september, respectievelijk van 29 augustus tot en met 2 september en van 19 september tot en met 22 september. Wethouder Lemmen heeft voorafgaand aan het besluit gesproken met de Stichting Gastel Kermis.

Het besluit van het college berust onder andere op het feit, dat nog onbekend is wat er na 1 september wel of niet mag. Ook het samenbrengen van veel mensen ziet het college op dit moment als niet wenselijk, gezien de richtlijnen van het RIVM. Andere argumenten zijn dat de kermis in Gastel onlosmakelijk verbonden is met de kermissen van Soerendonk en Maarheeze, die niet door kunnen gaan als direct gevolg van de Corona-maatregelen. Omdat de voorbereiding voor een kermis de nodige tijd en inspanning kost, wil het college met dit besluit duidelijkheid bieden aan inwoners, horeca en kermisexploitanten.


 

Werkzaamheden Goorstraat

Vanaf maandag 25 mei worden grasbetontegels aangebracht langs de rijbaan van de Goorstraat, het gedeelte tussen De Olifant en het Eikenschoor in Soerendonk. Naar verwachting zullen de werkzaamheden één week in beslag nemen. Tijdens de werkzaamheden is de weg volledig afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het verkeer wordt met bebordingen geregeld.

 

Concept verkeersbesluiten

a. Voorrangsregeling wegversmalling komgrens Grootschoterweg

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens tot het instellen van een voorrangsregeling ter hoogte van de wegversmalling bij de komgrens aan de Grootschoterweg in Budel-Schoot (ref.nr. 1163529).

b. Twee parkeerplaatsen t.b.v. opladen elektrische voertuigen Ereprijsstraat

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen in de Ereprijsstraat in Maarheeze (ref.nr. 1159683).

c. Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Graafschap Hornelaan

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens tot het aanwijzen van een parkeerplaats als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Graafschap Hornelaan in Budel (ref.nr. 1159665).

De stukken liggen vanaf 12 mei (voor a.) en 19 mei (voor b. en c.) voor zes weken ter inzage en zijn digitaal in te zien via de website van de gemeente.

 

Raadsvergadering 26 mei 2020

Agenda en uitnodiging

Op dinsdag 26 mei vergadert de gemeenteraad van Cranendonck. Deze vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentehuis. Als gevolg van de landelijke maatregelen in verband met het coronavirus vergadert de raad zonder publiek. De vergadering is live te volgen via www.cranendonck.nl/webcast.

Voor meer informatie neemt u contact op met de griffier Peer-Jan Bemelmans. Hij is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0495 - 431 134.

Voorlopige agenda

De voorlopige agenda met bijbehorende stukken en de beantwoording van de schriftelijke vragen zijn te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem: www.cranendonck.nl/raadsinformatie. Voor alle bestemmingsplannen kan de volgende site geraadpleegd worden: ruimtelijkeplannen.nl.

Aan het begin van de vergadering stelt de gemeenteraad de definitieve agenda vast.

Agenda

1

Opening / trekking van het stemmingsnummer

2

Vaststelling van de agenda van deze vergadering

3

Vaststellen van de concept besluitenlijst van de raadsvergadering van 3 maart 2020 en van de commissievergadering van 12 mei 2020

4

Hamerstukken

4.1

Raadsvoorstel: Beschikbaarstellen krediet t.b.v. gemeenschapshuis De Schaapskooi te Gastel Portefeuille M. Lemmen

4.2

Raadsvoorstel: Vaststellen gewijzigde verkeerskundige komgrens op de Koenraadtweg te Maarheeze Portefeuille F. v.d. Wiel

4.3

Raadsvoorstel: Instemmen met wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Brabant Zuidoost Portefeuille M. Lemmen

5

Hamerstukken met stemverklaring

5.1

Raadsvoorstel: Formeel verzoek tot wijziging bestemming voor Boschdijkdwarsstraat 12b Budel Portefeuille F. v.d. Wiel

5.2

Raadsvoorstel inzake ontwerpverklaring van geen bedenkingen De Branten 6-8 te Soerendonk Portefeuille F. v.d. Wiel

5.3

Raadsvoorstel: Vaststellen beheersverordening Algemene Begraafplaats Gemeente Cranendonck 2020 Portefeuille F. v.d. Wiel

6

Bespreekstukken

6

Raadsvoorstel: Vaststelling paraplu-bestemmingsplan ‘Zoneringen Luchthaven Budel’ Portefeuille F. v.d. Wiel

7

Raadsvoorstel: Doorontwikkeling burgerparticipatie

Portefeuille R. van Kessel

8

Raadsvoorstel: Keyport 2020 heroverweging

Portefeuille F. Kuppens

9

Raadsvoorstel : Vaststellen beleidskader afsplitsen bedrijfswoningen gemeente Cranendonck Portefeuillehouder F. v.d. Wiel

10

Raadsvoorstel: Zienswijze op conceptbegroting MRE 2021

Portefeuille R. van Kessel

11

Raadsvoorstel: Zienswijze op ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2021-2024 Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) Portefeuille F. v.d. Wiel

12

Raadsvoorstel: Zienswijze op ontwerpbegroting 2021 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost   Portefeuille R. van Kessel

13

Raadsvoorstel: Zienswijze op ontwerp programmabegroting 2021 GGD Brabant Zuidoost   Portefeuille M. Lemmen

14

Raadsvoorstel: Verklaring van geen bedenkingen havenontwikkeling fase 3

Portefeuille F. v.d. Wiel

15

Mutatie-overzicht - begrotingswijzigingen - postlijsten ingekomen stukken aan de raad raadsvergadering 26 mei 2020 (inclusief stukken voor de raadsvergadering van 14 april die i.v.m. de coronacrisis niet is doorgegaan)

16

Schriftelijke vragen ex artikel 38 Reglement van Orde

16.1

Beantwoording schriftelijke vraag ex art. 38 RvO van mevr. Beenackers inzake distributiecentrum Philipsweg Maarheeze

16.2

Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 38 RvO van de heren Boonen en Van Rooij inzake voorgenomen verkoop van pand Harlekeyn Maarheeze

16.3

Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 38 RvO van de heren Drieman en Boonen inzake uitstel betalingstermijn gemeentelijke belastingen voor bedrijven ivm coronacrisis en overige maatregelen

16.4

Beantwoording schriftelijke vraag ex art. 38 RvO van dhr. Boonen m.b.t. het vervolg verplaatsen glasbakken bij de Jumbo Maarheeze

16.5

Beantwoording schriftelijke vraag ex art. 38 RvO van dhr. Boonen inzake dagbesteding en WMO

16.6

Beantwoording schriftelijke vraag ex art. 38 RvO van dhr. Boonen m.b.t. maatregelen sluipverkeer A2

16.7

Schriftelijke vraag ex art. 38 RvO van dhr. Boonen inzake bijzondere bijstand (woonkostentoeslag) en / of kwijtschelding OZB voor inwoners met te hoge woonlasten

17

Sluiting


Gratis adviesplatform: Mentalekracht040.nl 

GGzE heeft haar haar kennis en kunde online gezet voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken. ‘Mentale Kracht 040’ geeft praktische oplossingen om de coronatijd zo goed mogelijk door te komen.


Mentale klachten verergerd door coronacrisis

Corona heeft een grote invloed op hoe we ons voelen. De kans op besmetting met het virus en alle maatregelen leveren voor veel mensen stress op. Volgens het ministerie van VWS hebben meer dan een miljoen Nederlanders te maken met psychische problemen. Ze piekeren veel, slapen slecht, zijn angstig of depressief. De coronatijd kan deze klachten erger maken. Op www.mentalekracht040.nl kunt u terecht voor praktische tips en antwoorden op vragen over bijvoorbeeld somberheid, slecht slapen, dagritme, gezinssituatie etc.

 

Updates coronavirus

Alle informatie over de maatregelen en de uitzonderingen vind je op www.rijksoverheid.nl/coronavirus. Ook op www.cranendonck.nl/coronavirus staan de laatste updates, o.a. van de veiligheidsregio’s en nieuws over de (aangepaste) gemeentelijke dienstverlening. 

 Houd voor alle landelijke informatie de volgende websites in de gaten:

  • De website van de rijksoverheid 
  • De website van het RIVM: 
  • Informatie voor ondernemers: (of telefonisch: 0800 2117)

Voor vragen kunt u bellen met het publieksinformatienummer 0800-1351.

 

Continuering Sjors Sportief & Sjors Creatief in Cranendonck
Oproep aan sportverenigingen/cultuuraanbieders om zich aan te melden

Sjors Sportief & Sjors Creatief lieten dit schooljaar maar liefst 234 basisschoolkinderen kennismaken met diverse sportieve en culturele activiteiten binnen onze gemeente. Sjors is al jaren een regelrechte ‘hit’ onder de basisschooljeugd. Wegens dit daverende succes wil de gemeente dit natuurlijk graag continueren. Door ‘Sjors’ krijgen de kinderen de kans op laagdrempelige wijze kennis te maken met naschoolse activiteiten binnen de gemeente. Alle aanbieders krijgen de mogelijkheid om hun activiteit te promoten in het kleurrijke Sjorsboekje, waar kinderen zich vervolgens digitaal voor kunnen inschrijven.

Bewezen formule

Het programma is inmiddels in ruim 100 gemeenten een bewezen formule en bestaat uit een gebruiksvriendelijk digitaal inschrijfsysteem voor kinderen en verenigingen/aanbieders. Om nog beter in te spelen op de beleving van het kind, is er een ‘mascotte’ gekoppeld aan de kennismakingsactiviteiten, zoals genoemd: Sjors!

Alle kinderen uit het basisonderwijs ontvangen aan het begin van het nieuwe schooljaar het Sjorsboekje en mogen één (of meerdere) cursussen uitkiezen, waar zij enkele naschoolse introductielessen kunnen volgen op locatie van (sport)verenigingen. Vaak gratis krijgen zij de kans een kijkje in de keuken te nemen bij de activiteit waar zij nieuwsgierig naar zijn. Sport- en cultuurdeelname kan nooit groot genoeg zijn.

Meld uw activiteit ook snel aan!

Sjors Sportief & Sjors Creatief stimuleren kinderen om een structurele actieve deelname te bewerkstelligen. Hiervoor hebben wij alle aanbieders nodig. Uw activiteit wordt uiteindelijk geplaatst in een prachtig wervend boekwerk. Dit boekje wordt na de zomervakantie op alle basisscholen in de gemeente Cranendonck verspreid. Erg goede promotie dus voor uw vereniging/organisatie!

U kunt uw kennismakingsactiviteit t/m 24 juni aanmelden op www.sjorssportief.nl.  

Meer informatie?

Bent u geen vereniging, maar wilt u toch graag een activiteit voor deze doelgroep aanbieden? Dit kan natuurlijk, neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Van ‘voor de klas’ naar ‘voor de camera’

Online zwerfafvallessen

Facet ondersteunt de gemeente Cranendonck bij de aanpak van zwerfafval. Alle basisscholen hebben normaal gesproken de mogelijkheid deel te nemen aan het zwerfafvalproject, waarbij een gastdocent een leuke en interactieve les geeft over de gevolgen van zwerfafval. Samen met de kinderen wordt er dan buiten onderzoek gedaan en zwerfafval geraapt. Aan deze vorm van lesgeven kwam door het coronavirus abrupt een einde. Al snel was er een alternatief geboren: de online zwerfafvallessen!

De introductie van online lessen

De onlinelessen zijn niet alleen voor de kinderen uit groep 5 t/m 8. Facet heeft de theatershow voor groep 1 t/m 4 omgebouwd naar een leuk voorleesfilmpje over plasticsoep, er is een karaoke lied waar kinderen uit volle borst mee kunnen zingen en een verscheidenheid aan doe-opdrachten biedt voldoende interactie. Van kleurplaat tot zwerfafvalwerkstuk, er is dus voor ieder wat wils!

De website waar de online lessen staan is zo opgebouwd, dat kinderen geheel zelfstandig aan de slag kunnen met de lessen en (doe)opdrachten. Je kunt ook naar buiten om je eigen buurt zwerfafvalvrij te maken, mits je je houdt aan de voorgeschreven regels natuurlijk. Deze staan duidelijk beschreven op de website. Voor de leerkrachten en ouders/verzorgers zijn er ook extra tips en informatie terug te vinden.

Ook aan de slag met online zwerfafvallessen?

Ook nu de scholen deels weer open zijn, kan er gebruik gemaakt worden van de online zwerfafvallessen. Deze zijn zeer geschikt als thuisopdrachten, omdat begeleiding van ouders/verzorgers niet noodzakelijk is.

Wilt u gebruik maken van de online zwerfafvallessen die gratis aangeboden worden door de gemeente Cranendonck. Wilt u met de school meedoen? Vraag de inlogcode aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.