Logo Maarheeze nu 500px4 weekenddiensten5 aed1 evenement2 afval 33 openbaarvervoer6 politie7 helpende hand

nlenfrdeplroes
vrijdag, 26 juni 2020 06:40

Cranendonck Actueel – week 26

Rate this item
(0 votes)

Bekendmakingen

Ingekomen aanvragen

Jan Maasstraat ong. & Herenstraat ong. te Budel (Kadastraal BDL F 5582): nieuwbouw van acht woningen

De La Minestraat ong., Budel: nieuwbouw van bedrijfspand

Verleende vergunningen

Havenweg 3a, Budel-Dorplein: bouwen van drietal magazijnen in fase 3 ontwikkeling Multimodale Terminal de Kempen

’t Laar 13, Budel: gedeeltelijk vernieuwen loods (rectificatie)

Heesakkerweg 3, Budel: kappen van twee bomen (rectificatie)

Melding

't Stepke 8, Budel: aanleg van gesloten bodemenergiesysteem

Alle officiële bekendmakingen staan op overheid.nl. U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice via overuwbuurt.overheid.nl

Update Coronavirus

Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Alle actuele informatie over de maatregelen en de uitzonderingen vind je op www.rijksoverheid.nl/coronavirus. Ook op www.cranendonck.nl/coronavirus staan de laatste updates, o.a. van de veiligheidsregio’s en nieuws over de (aangepaste) gemeentelijke dienstverlening.

Wat deed de gemeente in 2019?

Op dinsdag 23 juni werd de jaarrekening 2019 besproken in de commissievergadering van Cranendonck. In het handige overzicht naast deze pagina lees je wat de gemeente in 2019 heeft gedaan en waar het geld naartoe ging.

Kind- en scheidingsloket telefonisch bereikbaar

Op maandag 6 juli is het kind- en scheidingsloket van 18.30 tot 20.00 uur telefonisch bereikbaar. Je kunt voor vragen en advies bellen met Fannie Looijmans op nummer 06-53 99 15 53.

Sneller aan de beurt bij de milieustraat

Wist u dat u sneller aan de beurt bent bij de milieustraat wanneer u iets later op de middag of de dag gaat?

Afgelopen weken hebben we gemerkt – en u wellicht ook – dat er op het moment dat de milieustraat open gaat een flinke wachtrij staat op het Rondven. Terwijl later op de middag of gedurende de zaterdag de kans dat u vrijwel direct aan de beurt bent veel groter is. Voor u fijn omdat u niet onnodig hoeft te wachten. Voor de medewerkers prettig, omdat ze kunnen zorgen dat ze u zo goed mogelijk van dienst zijn en bijvoorbeeld de balie voor het inleveren van Klein Chemisch Afval (KCA) en frituurolie netjes opgeruimd is.

De milieustraat is geopend op dinsdag, woensdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. De drukste tijden zijn rond 10.00 uur op zaterdag en om 13.00 uur op de weekdagen. Ook tegen sluitingstijd is het druk. Komt u tussen 14.30 en 16.00 op weekdagen? Dan hoeft u over het algemeen niet te wachten.

Kwaliteitsrichtlijn Cranendonck e.o. - Soerendonk

Op 4 februari 2020 heeft de gemeenteraad van Cranendonck de ‘Kwaliteitsrichtlijn Cranendonck e.o. - Soerendonk’ als beeldkwaliteitplan (BKP) voor het gehele projectgebied van de Baronie van Cranendonck vastgesteld. Dit als onderdeel van het geldende welstandbeleid van de gemeente, genaamd Welstandnota gemeente Cranendonck.

Een BKP doorloopt een eigen procedure, naast de procedure voor het bestemmingsplan waar het BKP betrekking op heeft. Het BKP wordt na vaststelling onderdeel van de welstandsnota van de gemeente Cranendonck.

Gebied en gevolg

De gebiedsontwikkeling Baronie van Cranendonck betreft een duurzame gebiedsontwikkeling, waarbij het gebied vanuit een coöperatieve gedachten ontwikkeld wordt vanuit het concept Vitaliteit. Het BKP geeft inzicht in de beoogde ruimtelijke kwaliteit van de bebouwing en directe omgeving. Het betreft een aanvullend onderdeel van de gemeentelijke welstandsnota en zal worden gebruikt bij de toetsing en beoordeling van initiatieven zoals bouw en inrichtingsplannen.

Inzage

Het BKP ligt vanaf 29 juni 2020 zes weken ter inzage. U kunt het plan inzien bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar het nummer 14-0495. Het plan is tevens te raadplegen via de website: www.cranendonck.nl/baronie

Beroep

Het is niet mogelijk beroep in te stellen tegen het door de gemeenteraad vastgesteld BKP.

Ontwerp bestemmingsplan Goorstraat 12-16 Soerendonk

Vanaf 6 juli 2020 t/m 17 augustus 2020 kunt u zes weken het ontwerp bestemmingsplan Goorstraat 12-16 te Soerendonk inzien. Het bestemmingsplan maakt de realisatie van zes levensloopbestendige woningen mogelijk op de percelen tussen de Goorstraat 12 en Goorstraat 16. Hierbij dienen de woningen gebouwd te worden volgens de stedenbouwkundige randvoorwaarden.

Zienswijzen

Op het ontwerp bestemmingsplan kan iedereen gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling een reactie geven. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis. Meer informatie hierover en de verdere procedure staat ook op www.cranendonck.nl/bekendmakingen.

Ter inzagelegging

Op het gemeentehuis ligt een papieren exemplaren van voorgenoemd bestemmingsplan ter inzage. Vanwege de coronamaatregelen heeft de gemeente een aangepaste dienstverlening met beperkte openingstijden en geen vrije inloop. Ook beperken of stellen we persoonlijk contact uit (op basis van de actuele inzichten). Wij adviseren u daarom het bestemmingsplan bij voorkeur digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienr. NL.IMRO.1706.BPSRD6017-ONT1); deze versie is juridisch bindend. Als u toch het papieren exemplaar wilt inzien, neem dan telefonisch contact op via 14-0495.

Wijziging inzameling plastic, metalen verpakkingen en drankkartons

Vanaf maandag 6 juli verschuift de inzamelweek voor plastic, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD) van de oneven weken naar de even weken. Dit betekent dat zowel in week 27 als in week 28 het PMD ingezameld wordt. Raadpleeg uw afvalkalender (www.cranendonck.nl/afvalkalender) of de afvalapp “Afvalkalender Cranendonck” voor de inzameldagen.

Voor vragen of opmerkingen over afvalinzameling kunt u 24/7 bellen met Renewi via 0800 – 22 100 10 of een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Renovatie hemelwaterafvoer ‘t Lange

De firma Den Ouden verricht van week 27 t/m week 31 in opdracht van de gemeente herstelwerkzaamheden aan het rioolstelsel aan ’t Lange in Gastel om de waterproblematiek aldaar aan te pakken.

Om de bereikbaarheid zoveel mogelijk te borgen, is het werk opgedeeld in vier fasen. Bewoners van de straten waar werkzaamheden plaatsvinden, worden voorafgaand geïnformeerd door de aannemer.

Vragen

Heeft u nog vragen of wilt u tijdens de uitvoering een melding maken, dan kunt u contact opnemen                       met Jeroen van Berkel via telefoonnummer 06-57538662, of u stuurt een e-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Last modified on vrijdag, 26 juni 2020 06:42