nlenfrdeplroes
vrijdag 14 augustus 2020 06:09

Cranendonck Actueel - Week 33

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Bekendmakingen

Ingekomen aanvragen

Kempen 19, Budel: herbouw van bedrijfspand

Verleende vergunningen

Hamonterweg 18, Budel-Schoot: nieuwbouw van woonhuis

Kerkstraat 10, Budel: illuminatie van Onze Lieve Vrouw Visitatie kerk           

Kruisstraat 19, Soerendonk: verbouw van woonhuis

Exploitatie- en drank- en horecavergunning aangevraagd

Stationsstraat 14, Maarheeze: exploitatievergunning Cafetaria Maarheeze

Evenementenvergunning verleend

Maarheeze: collectevergunning Muziekvereniging De Poort van Brabant (21 september t/m 26 september 2020)

Wet Milieubeheer – melding

Meemortel 47d, Budel

Alle officiële bekendmakingen staan op overheid.nl. U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice via overuwbuurt.overheid.nl.

 

Oproep aan inwoners en bezoekers van Cranendonck:

Blijf de coronamaatregelen serieus nemen!

In het land, maar ook in onze gemeente zien we het overal drukker worden op de markt, in winkels, supermarkten, recreatiegebieden en op andere plekken. De aandacht voor het virus ebt weg, de aandacht voor de maatregelen verslapt. Tegelijkertijd constateren we dat het virus bezig is aan een opmars. Het aantal besmettingen stijgt in Nederland, ook in onze regio. Deze ontwikkelingen baren ons ernstige zorgen.

Het coronavirus is nog niet verdwenen. De maatregelen gelden nog steeds en zijn keihard nodig.

  • Vermijd drukte
  • Blijf thuis bij (lichte) klachten, laat je testen en wacht thuis op de uitslag
  • Houd 1,5 meter afstand

De strijd is namelijk nog niet gestreden. De stijging van het aantal besmettingen komt dus niet als een verrassing, maar drukt ons wel met de neus op de feiten. Het virus is niet weg. Kan ons opnieuw hard raken. Laten we voorkomen dat straks scholen, horeca, sportscholen, verenigingen e.d. noodgedwongen opnieuw de deuren moeten sluiten

Burgemeester Roland van Kessel: “Ik snap best dat het lastig is om na zo’n lange tijd nog steeds aandacht te hebben voor de coronamaatregelen. Echter naleving van de maatregelen is nog steeds belangrijk. Laten we er samen voor zorgen dat we de versoepelingen die we verworven hebben, kunnen behouden. Laten we er dus samen voor zorgen dat we de uitbreiding van het virus onder controle houden.”

 

Herinnering aanvragen subsidie 2021

Verenigingen moeten aanvragen voor basis- en budgetsubsidies jaarlijks indienen. In dit artikel lezen ze hoe dit in zijn werk gaat.

Basissubsidies

Het aanvragen van de basissubsidie 2021 regelt u eenvoudig online via onze website (trefwoord basissubsidie). Kies voor de groene knop ‘aanvragen basissubsidie 2021’ en maak eventueel gebruik van eHerkenning. Zorg ervoor dat het aanvraagformulier uiterlijk 1 september 2020 bij ons binnen is.

Is uw aanvraag niet tijdig ontvangen dan kan dit een korting van 30% op uw subsidie betekenen.

Voor sportverenigingen gaan we voor de basissubsidie 2021 uit van de gebruikte uren over 2019. Een overzicht van de gebruikte uren stuurt u mee met de aanvraag.

Budgetsubsidies

Ook aanvragen voor budgetsubsidies dient u uiterlijk 1 september 2020 bij ons in. Hiervoor gelden geen vastgestelde aanvraagformulieren. Meer hierover leest u in artikel 6 van de Algemene subsidieverordening Cranendonck 2015.

Vragen?

Hebt u vragen over de subsidieregels of de subsidieaanvraag? Neem gerust contact met ons op. Dat kan via telefoonnummer 14-0495. U kunt ook een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Vastgesteld wijzigingsplan Grootschoterweg 143-145 Budel-Schoot

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat zij in de vergadering van 14 juli 2020 het wijzigingsplan ‘Grootschoterweg 143-145 te Budel-Schoot’ gewijzigd hebben vastgesteld. Het wijzigingsplan heeft betrekking op het transformeren van een voormalig winkelpand naar woonstudio’s en het realiseren van een appartementencomplex met ruimte voor 6 appartementen op het achterliggend gebied.

Ter inzagelegging

Het wijzigingsplan met het bijbehorende collegebesluit zijn vanaf 17 augustus 2020 gedurende 6 weken voor belanghebbenden te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienr NL.IMRO.1706.WPBSC2003-VAS1). Tevens zijn de stukken in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Maak hiervoor vooraf telefonisch een afspraak via nummer 14-0495.

Wijziging           

Het vastgestelde wijzigingsplan wijkt op onderdelen af van het ontwerp wijzigingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen. De wijziging is dat er een voorwaardelijke verplichting is opgenomen waarmee wordt geborgd dat een omgevingsvergunning voor de bouw van woningen enkel verleend kan worden wanneer de bodem schoon is verklaard.

Beroep

Tegen het besluit van het college tot het vaststellen van het wijzigingsplan kunnen belanghebbenden gedurende de zes weken (beroepstermijn) schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Meer informatie hierover en de verdere procedure staat op www.cranendonck.nl/bekendmakingen

Inwerkingtreding

Het vastgestelde wijzigingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het wijzigingsplan in werking treedt, kan een belanghebbende die tijdig beroep heeft ingesteld, binnen de beroepstermijn van zes weken ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wanneer een belanghebbende beroep heeft ingesteld én een verzoek om voorlopige voorziening heeft ingediend, treedt het wijzigingsplan in werking op het moment dat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Gelezen: 920 keer

Laat een reactie achter

De redactie houdt het recht alle opmerkingen zonder mededeling te verwijderen.