Logo Maarheeze nu 500px4 weekenddiensten5 aed1 evenement2 afval 33 openbaarvervoer6 politie7 helpende hand

nlenfrdeplroes
vrijdag, 28 augustus 2020 06:13

Nieuwsbrief van de Gemeente Cranendonck week 35

Rate this item
(0 votes)

Bekendmakingen

Ingekomen aanvragen

Kerkstraat 10, Budel: moderniseren van telecommunicatie installatie

Randweg-Zuid 2, Budel: verbouwing van kantoor

Verleende vergunningen

De Pompers ong., Soerendonk: nieuwbouw van woning

Jan Maasstraat ong. & Herenstraat ong., Budel: nieuwbouw van 8 woningen

Besluit aanvraag buiten behandeling

Randweg-Zuid 2, Budel: verbouwing van kantoor

Kadastraal MHZ G 1353 en MHZ G 1354, Cranendonck ong. Soerendonk: PVC ondergronds

Evenementenvergunning verleend

Budel-Schoot: straatfeest aan Dwarsstraat

Rectificatie evenementenvergunning verleend

Maarheeze: collectevergunning Muziekvereniging De Poort van Brabant (26 september t/m 2 oktober 2021).

Alle officiële bekendmakingen staan op overheid.nl. U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice via overuwbuurt.overheid.nl.

 

Verwijderen autowrak Het Lauwke in Maarheeze

Burgemeester en wethouders van Cranendonck maken bekend dat aan Het Lauwke in Maarheeze al enkele jaren een auto met kenteken ZKL500KJ (Pools) geparkeerd staat, waarvan onder andere de banden defect zijn. Het betreft een grijsblauwe Opel Vectra uit 1998. De eigenaar van het voertuig kan niet worden achterhaald.

Autowrak

Op grond van onze waarneming verkeert de auto in zeer slechte staat. De auto voldoet niet (meer) aan de eisen die gesteld worden voor het rijden op de openbare weg. De auto verkeert in rijtechnisch onvoldoende staat van onderhoud en kennelijk verwaarloosde toestand. Wij hebben dit met foto's vastgelegd. Wij merken de auto daarom aan als wrak in de zin van artikel 5:5 van de Algemene Plaatselijke verordening gemeente Cranendonck 2019.

Voertuig verwijderen

Gelet op het voorgaande, roepen wij de eigenaar of houder van het voertuig op deze binnen zeven dagen na publicatie van deze bekendmaking te verwijderen. Indien het voertuig niet binnen de door onze gestelde termijn is verwijderd, gaan wij over tot de uitoefening van bestuursdwang. Dit houdt in dat de gemeente het voertuig zal verwijderen. Aangezien het voertuig geen restwaarde heeft en niet voor verkoop in aanmerking komt, zal deze twee weken nadat deze is afgevoerd worden vernietigd of aan een derde worden geschonken.

Bezwaar indienen

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel.

 

Samen zorgen voor minder restafval

Een heel groot deel van ons afval kan worden gerecycled en als grondstof worden hergebruikt. Dit is belangrijk, omdat we zo samen zorgen voor een betere en schonere leefomgeving. Afval is pas restafval wanneer u dat wat u weggooit, niet kwijt kunt in één van de andere afvalstromen die apart worden ingezameld. Door afval thuis goed te scheiden, merkt u dat u bijna geen restafval meer hebt.

Gooi dus keuken- en tuinafval (GFT) in de groene kliko. Stop plastic, metaal en drinkpakken in de gele PMD zak, luiers in de witte zak en lever textiel en oud papier apart in. Verpakkingsglas brengt u natuurlijk naar de glasbak. Hoe nauwkeuriger we scheiden, hoe meer afval als grondstof hergebruikt kan worden.

Kijk voor meer informatie op https://afvalkalender.cranendonck.nl of in de afval-app.