Logo Maarheeze nu 500px4 weekenddiensten5 aed1 evenement2 afval 33 openbaarvervoer6 politie7 helpende hand

nlenfrdeplroes
vrijdag, 04 september 2020 06:04

Cranendonck Actueel - week 36

Rate this item
(0 votes)

Bekendmakingen

Rectificatie ingekomen aanvragen

Philipsweg 1f, Maarheeze: bedrijfsgebouw Maarheeze

Verleende vergunningen

Pepijn van Herstalstraat 50, Budel: plaatsen van een dakkapel

Moonslaan 22, Maarheeze: herbouw van een woonhuis

Verlenging beslistermijn

Perceel Brasfeest, Perceel Bospad, Perceel Vloeten, Maarheeze: ondernemen met natuur

Besluit aanvraag buiten behandeling

Omgeving Van Sevenbornlaan ong. Soerendonk: plaatsing van wandelkap

Exploitatie- en drank- en horecavergunning verleend

Stationsstraat 14, Maarheeze: exploitatievergunning Cafetaria Maarheeze

Standplaatsvergunning verleend

Sint Josephplein, Budel-Dorplein: permanente dag-week-jaarplaats Adil Catering op donderdag (1 september tot en met 31 december 2020)

Parallelweg, Budel-Schoot: permanente dag-week-jaarplaats Adil Catering op zaterdag (1 september tot en met 31 december 2020)

Keizer Ottostraat, Budel: permanente dag-week-jaarplaats Visspecialiteiten Marc en Dave de Beer op donderdag (1 januari tot en met 31 december 2021)

Wet Milieubeheer - melding

Randweg-Zuid 2, Budel: milieumelding Activiteitenbesluit

Alle officiële bekendmakingen staan op overheid.nl. U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice via overuwbuurt.overheid.nl.

 

Doe mee met World Cleanup Day 2020

Op zaterdag 19 september is het weer zover: World Cleanup Day. Op deze grootste wereldwijde opruimactie van het jaar gaan we samen met ruim 180 landen de planeet een grote schoonmaakbeurt geven. Het doel is het opruimen van zoveel mogelijk zwerfvuil.

Aanmelden
Als u ook mee wilt doen aan deze wereldwijde opschoonactie kunt u zich aanmelden via het mailadres
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De gemeente Cranendonck zorgt voor materialen en haalt het verzamelde afval op.

Ook tijdens World Cleanup Day staat ieders gezondheid voorop. En daarom vragen we iedereen zich te houden aan de corona preventiemaatregelen. Ga daarom niet met grote groepen op pad en houd nog steeds 1,5 meter afstand tot elkaar. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op
www.cranendonck.nl.

 

Maak het oplichters niet te makkelijk!

Meekijken bij pinnen

Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Onder de slogan ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ besteden we de komende weken aandacht aan verschillende vormen van criminaliteit: meekijken bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp) en phishing.

Deze week: Meekijken bij pinnen

Meekijken bij pinnen

Let goed op als u pint. Regelmatig proberen criminelen over de schouder mee te kijken om te zien welke pincode iemand intoetst. Bijvoorbeeld bij de kassa, in de winkel of door vlak achter iemand te gaan staan bij een geldautomaat. Als ze u vervolgens ook uw pinpas afhandig maken, bijvoorbeeld met behulp van een babbeltruc of door zakkenrollerij, halen ze zoveel mogelijk geld van uw rekening.

Meer tips

Wilt u weten waar u op moet letten als u gaat pinnen? En wat u moet doen als u toch slachtoffer wordt? Kijk voor meer informatie op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.

 

Commissievergadering 15 september 2020

Uitnodiging en agenda

Op dinsdag 15 september 2020 vindt er een commissievergadering plaats. Deze vergadering start om 19.30 uur in de zaal Baronie Cranendonck in het gemeentehuis in Budel. De voorzitter is mevrouw C. Gimblett-van Weert

In de raadsvergadering besluit de raad over voorstellen van het college. Om tot een goed besluit te komen of om op de hoogte te blijven van lopende zaken, is er twee weken voor de raadsvergadering een vergadering van de adviescommissie. Tijdens deze commissievergadering verzamelen de raadsleden informatie en kunnen zij een (voorlopig) standpunt meedelen.

Aanmelden en meepraten

Als gevolg van de landelijke maatregelen in verband met de coronacrisis is de vergadering niet vrij toegankelijk voor publiek. Inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen kunnen worden uitgenodigd of zich aanmelden om mee te praten tijdens de bespreking van een onderwerp in de vergadering van de adviescommissie.

Aanmelden kan tot 24 uur voor het begin van de vergadering. Wilt u meer informatie? Of wilt u zich aanmelden voor het meepraten tijdens de vergadering? Neemt u dan contact op met de griffier Peer-Jan Bemelmans via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0495 - 431 134.

Wilt u niet meepraten maar de vergadering wel volgen? De vergadering wordt live uitgezonden via www.cranendonck.nl/webcast

Agenda

De agenda en de stukken zijn te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem: www.cranendonck.nl/raadsinformatie. Voor alle bestemmingsplannen kan de website ruimtelijkeplannen.nl geraadpleegd worden.

1

Opening

2

Vaststelling van de agenda van deze vergadering

3

Spreekrecht

4

Raadsvoorstel : Vaststellen van de Burap 2020

Portefeuille F. Kuppens

5

Raadsvoorstel: Vaststellen Meerjarenonderhoudsplanning 2020-2034 gemeentelijke gebouwen inclusief de financiering

Portefeuille F. Kuppens

6

Raadsvoorstel: Vaststellen van de notitie Beheer Openbare Ruimte 2021-2025 met het onderhoudsscenario "Garantieniveau plus"

Portefeuille F. v.d. Wiel

7

Raadsvoorstel: Vaststellen van het 'regionaal streefbeeld van ons landelijk gebied' als koersdocument voor de binnen de MRE samenwerkende gemeenten

Portefeuille F.v.d. Wiel

8

Raadsvoorstel: Vaststelling paraplu-bestemmingsplan ‘Zoneringen Luchthaven Budel’

Portefeuille F.v.d. Wiel

9

Raadsvoorstel: Zienswijze toekomst Regionaal Historisch Centrum Eindhoven  

Portefeuille R.v. Kessel

10

Raadsvoorstel: Instemmen met de beschikbaarstelling van een aanvullend krediet van € 250.000 voor uitvoering van het Zonnepanelenproject De Groene Zone.

Portefeuille F.v.d. Wiel

11

Raadsvoorstel: Formeel verzoek tot wijziging bestemming voor Broekkant 37 Budel

Portefeuillehouder F.v.d. Wiel

12

Raadsvoorstel : Instemmen met formeel verzoek voor het realiseren van 3 woningen aan de zuidzijde van het kruispunt Meemortel - De Populier in Budel
Portefeuille F.v.d. Wiel

13

Raadsvoorstel: Instemmen met formeel verzoek voor het realiseren van 4 woningen aan de noordzijde van het kruispunt Meemortel-De Populier in Budel

Portefeuille F. v.d. Wiel

14

Raadsvoorstel: Instemmen met formeel verzoek Hoogstraat 9 Gastel ten behoeve van de realisatie van 7 woningen

Portefeuille F. v.d. Wiel

15

Raadsvoorstel: Instemmen met formeel verzoek Stationsstraat 22-24 Maarheeze t.b.v. twee levensloop bestendige woningen.
Portefeuille F. v.d. Wiel

16

Raadsvoorstel: Instemmen met formeel verzoek tot wijzigen van de bestemming perceel

Keunenhoek 33 Budel naar Wonen

Portefeuille F. v.d. Wiel

17

Raadsvoorstel: Instemmen met het formeel verzoek tot wijzigen van de bestemming perceel Blake Beemd 6 te Soerendonk naar Wonen

Portefeuille F. v.d. Wiel

18

Bespreekstuk: Beantwoording aanvullende vragen op beantwoording schriftelijke vraag ex art. 38 RvO van mevr. Beenackers inzake distributiecentrum Philipsweg Maarheeze.

Op verzoek van mevr. Beenackers.

19

Bespreekstuk: Brief van Kempen Airport inzake opschorten Masterplan Kempen Airport met baanverschuiving. Ingekomen stuk nr. C3 raadsvergadering 29 september 2020.

Op verzoek van de heer C.v. Rooij.

20

Regionale Samenwerking

21

Rondvraag

22

Sluiting

 

Verkeersbesluit verlagen maximum snelheid buiten de bebouwde kom Koenraadtweg en Hugten in Maarheeze

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het instellen van een maximum snelheid van 60 km/u op de Koenraadtweg en Hugten door plaatsing van bord A1 (A01-60zb) en A2 (A02-60ze) uit het RVV1990 (ref.nr. 1273270D).

De stukken zijn vanaf 1 september 2020 zes weken (tot en met 13 oktober) in te zien via de website van de gemeente www.cranendonck.nl. De stukken liggen in die periode ook ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Hiervoor maakt u een afspraak door te bellen naar telefoonnummer 14-0495.

Last modified on vrijdag, 04 september 2020 06:05