Logo Maarheeze nu 500px4 weekenddiensten5 aed1 evenement2 afval 33 openbaarvervoer6 politie7 helpende hand

nlenfrdeplroes
vrijdag, 23 oktober 2020 09:47

Cranendonck Actueel - week 43

Rate this item
(0 votes)

Bekendmakingen

Ingekomen aanvragen

’t Zandblauwtje 13, Maarheeze: legaliseren van hekwerk van twee meter hoog aan de straatzijde van een hoekperceel

Schoordijk 5a, Budel: bouwen van woonhuis

De Pinksterbloem 2, Budel: plaatsen van dakkapel aan de achterzijde van woonhuis

Puttendijk 8, Maarheeze: vellen van een houtopstand

Verleende vergunningen

Blake Beemd 10K, Soerendonk: gebruiken van een bestaand gebouw als permanente woning voor de duur van 10 jaar

Kadastraal perceel BDL02 K1292: aanlegvergunning in het kader van natuurontwikkeling

Deken Van Baarsstraat 23, Budel: nieuwbouw van 6 patiowoningen

Het Laar 6, Maarheeze: bouwen van loods en herbouwen van paardenstal

Verlenging beslistermijn

Zitterd, ong. Soerendonk: plaatsen van tijdelijke woonunit en aanleggen oprit

Randweg-Zuid 2, Budel: verbouwing van kantoor

Kerkstraat 10, Budel: modernisering telecommunicatie installatie

Besluit aanvraag buiten behandeling

Meemortel 26, Budel: omgevingsvergunning ten behoeve van stichting Verderest

Emmalaan 4, Maarheeze

Sloopmelding

Peellandstraat 8, Budel

Zitterd 22, Soerendonk: asbestsanering

Meemortel 44, Budel: asbestsanering

Peellandstraat 6, Budel: asbestsanering

Alle officiële bekendmakingen staan op overheid.nl. U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice via overuwbuurt.overheid.nl.

 

Houd u aan de coronamaatregelen en heb aandacht voor elkaar

Beste inwoners, vorige week heeft de overheid opnieuw de maatregelen aangescherpt om het hoofd te bieden aan het aantal coronabesmettingen dat weer explosief stijgt. Deze maatregelen beperken ons opnieuw in onze vrijheden.

Ik besef dat deze maatregelen tot discussie kunnen leiden. Maar hoe dan ook; laten we ons eraan houden om te voorkomen dat we straks in een volledige lockdown terecht komen. Alleen zo krijgen we onze verworvenheden weer snel terug. Het niet houden aan de maatregelen, gaat niet alleen ten koste van de gezondheid van mensen om ons heen. Het betekent ook dat de beperkingen langer voortduren.

Afgelopen maandag spraken wethouder Frans Kuppens en ik met horecaondernemers en winkeliers over de aangescherpte maatregelen die sinds vorige week van kracht zijn. Deze lokale bedrijven worden in het hart geraakt door de beperkingen. Het voortbestaan van deze bedrijven is mede afhankelijk van de mate waarin wij ons aan de maatregelen houden. Daarom ook namens hen de oproep: houd u aan de maatregelen. Draag een mondkapje. Denk na over wat u zelf kunt bijdragen om het virus weer de kop in te drukken.

Tot slot. Heb oog voor elkaar. Help elkaar waar mogelijk. Ik reken op u.


Roland van Kessel
Burgemeester van Cranendonck

 

Burgemeester sluit woning en bijbehorende erven na vondst drugs

Burgemeester Van Kessel heeft besloten de woning en bijbehorende erven aan de Meemortel in Budel tijdelijk te sluiten, nadat door de politie drugs zijn aangetroffen op 27 augustus 2020.

Tijdelijke sluiting
De woning en bijbehorende erven zijn op 19 oktober 2020 gesloten tot 19 januari 2021. Tot 19 januari 2021 is het verboden om het perceel en de woning te betreden. Met deze sluiting wil de gemeente Cranendonck een eind maken aan druggerelateerde activiteiten op deze locatie.

Wet Damocles
De sluiting vindt plaats op basis van artikel 13b van de Opiumwet en vastgesteld gemeentelijk beleid. Artikel 13b van de Opiumwet, ook wel bekend als de Wet Damocles, biedt de burgemeester de mogelijkheid drugspanden te sluiten.

Meld drugsoverlast
Drugs gaan gepaard met overlast en criminaliteit. De gemeente Cranendonck en de politie gaan dit zoveel mogelijk tegen. De hulp van inwoners helpt daarbij. Ervaart u drugsoverlast of heeft u een vermoeden van druggerelateerde criminaliteit? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900 8844. Wilt u liever anoniem blijven? Neemt u dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via 0800 7000. Deze onafhankelijke meldlijn stuurt de meldingen daarna door naar de politie. 

 

Onderhoud groen Algemene Begraafplaats i.v.m. Allerheiligen - Allerzielen

Op 1 en 2 november is het weer Allerheiligen en Allerzielen. Het is dan extra druk op de Algemene Begraafplaats. Om ervoor te zorgen dat de begraafplaats er netjes bij ligt, vragen we nabestaanden om beplanting voor 27 oktober terug te snoeien en de graven te verzorgen volgens het uitvoeringsreglement. De begroeiing van de eigen beplanting mag niet boven het grafmonument uitkomen en winterharde gewassen mogen het voor het graf beschikbare oppervlak niet overschrijden. Als een graf na 27 oktober niet voldoet aan het reglement, gaat de gemeente van 28 tot en met 30 oktober over tot het snoeien van te hoge of te brede beplanting. 

Heeft u vragen? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Jos Hendriks van de afdeling Leefomgeving via telefoonnummer 0495 431 222.

 

Commissievergadering 3 november 2020

Agenda en uitnodiging

Op dinsdag 3 november vindt er een commissievergadering plaats. Deze vergadering start om 19.30 uur in de zaal Baronie Cranendonck in het gemeentehuis in Budel.

In de raadsvergadering besluit de raad over voorstellen van het college. Om tot een goed besluit te komen of om op de hoogte te blijven van lopende zaken, is er twee weken voor de raadsvergadering een vergadering van de adviescommissie. Tijdens deze commissievergadering verzamelen de raadsleden informatie en kunnen zij een (voorlopig) standpunt meedelen.

Praat met de raad! Aanmelden & meepraten

Door de landelijke maatregelen vanwege de coronacrisis, is de vergadering niet toegankelijk voor publiek. Inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen kunnen worden uitgenodigd of zich aanmelden om mee te praten tijdens de bespreking van een onderwerp in de vergadering van de adviescommissie. Aanmelden kan tot 24 uur voor het begin van de vergadering. Voor meer informatie of om u aan te melden voor het mee praten tijdens de vergadering neemt u contact op met de griffier Peer-Jan Bemelmans via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0495 431 134.

De agenda en de stukken zijn te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem: www.cranendonck.nl/raadsinformatie

Voor alle bestemmingsplannen kijkt u op ruimtelijkeplannen.nl

De vergadering is live te volgen via www.cranendonck.nl/webcast

Agenda

1

Opening

2

Vaststelling van de agenda van deze vergadering

3

Spreekrecht

4

Raadsvoorstel: Vaststellen bestemmingsplan parapluherziening Wonen

Portefeuille F. v.d. Wiel

5

Raadsvoorstel: Instemmen met formeel verzoek tot wijzigen van de bestemming perceel

Keunenhoek 33 Budel naar Wonen

Portefeuille F. v.d. Wiel

6

Raadsvoorstel: Vaststellen bestemmingsplan Goorstraat 12 - 16 te Soerendonk

Portefeuille F. v.d. Wiel

7

Raadsvoorstel inzake gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Patrijs - Vogelsberg te Maarheeze

Portefeuille F. v.d. Wiel

8

Regionale Samenwerking

9

Rondvraag

10

Sluiting

 

Minder restafval door PMD apart in te zamelen en te verwerken

PMD afval bestaat uit lege verpakkingen van plastic, blik of drankkartons. Het opgehaalde PMD afval wordt bijna helemaal gerecycled en gebruikt als grondstof om nieuwe producten te maken.

Gemeente Cranendonck werkt samen met Renewi voor het ophalen van afval. Renewi scheidt na inzameling plastic, blik en drankkartons van elkaar. Metalen verpakkingen worden ingezet als grondstof voor de metaalindustrie en drinkpakken worden grondstof voor de papierindustrie. Deze grondstoffen krijgen een nieuw leven als bijvoorbeeld blikjes, complete fietsen of dozen. Het ingezamelde plastic wordt gescheiden op kwaliteit en samenstelling en wordt – afhankelijk van het type – opnieuw gebruikt voor de productie van nieuwe kunststof toepassingen.

Door (PMD) afval zo goed mogelijk te scheiden, werken we duurzamer en produceren we minder restafval. En dat betekent dat we ook minder afval verbranden. Een goede ontwikkeling, want verbranden is niet duurzaam.

Wilt u weten welke afvalstromen u gescheiden kunt inleveren en op welke manier u uw afval kunt aanbieden? Kijk in de afval-app of op afvalkalender.cranendonck.nl

GFT-container gratis aanbieden

Vanaf 26 oktober tot en met 31 december 2020 kunt u de GFT-container gratis iedere week laten ledigen. Zo kunt u in de herfst eenvoudig bladeren en takken afvoeren. Kijk op https://afvalkalender.cranendonck.nl/ of in de afval-app voor de actuele inzameldata.

 

Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente Cranendonck. De overheid mag deze gegevens gebruiken. Bijvoorbeeld voor kinderbijslag, studiefinanciering, belastingen en pensioen. Soms worden uw gegevens ook aan andere instanties gegeven. Denk dan bijvoorbeeld aan instellingen voor onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, woningbouwcorporaties, ziekenhuizen.

Als u het hier niet mee eens bent, kunt u een verzoek indienen om uw gegevens niet aan derden te verstrekken. Voorheen heette dit het 'aanvragen van geheimhouding'.  Tegenwoordig heet dit 'aanvragen van een verstrekkingsbeperking BRP'.

Uitzondering

In sommige gevallen moet de gemeente uw persoonsgegevens toch doorgeven. Dit gebeurt als overheidsinstellingen uw gegevens willen hebben voor het uitvoeren van hun taak. Bijvoorbeeld de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Verstrekkingsbeperking is niet altijd mogelijk bij verstrekkingen door de gemeente aan pensioenfondsen, verzekeraars die belast zijn met de uitvoering van pensioenregelingen, spaarfondsen, kredietinstellingen en beleggingsinstellingen. Bij deze 'derden' is de gemeente verplicht de gevraagde gegevens te verstrekken.

Verstrekkingsbeperking is ook niet altijd mogelijk als de gegevens worden gevraagd voor een gerechtelijke kwestie. De gemeente zal in voorkomende gevallen altijd eerst om uw zienswijze vragen, vóórdat het besluit om gegevens te verstrekken. Tegen een besluit tot verstrekking kunt u beroep instellen bij de rechtbank.

Aanvragen van een verstrekkingsbeperking BRP

U kunt alleen een verzoek tot verstrekkingsbeperking aanvragen voor uw eigen persoonsgegevens of de gegevens van uw kinderen tot 16 jaar. Vanaf 16 jaar moeten jongeren zelf een aanvraag indienen.

Vraag de geheimhouding van uw persoonsgegevens schriftelijk aan bij de gemeente. Richt uw verzoek aan de gemeente Cranendonck, team Burgerdiensten, Postbus 2090, 6020 AB  Budel. Voeg een kopie van uw geldig legitimatiebewijs toe.

Verzoek tot verstrekkingsbeperking bij verhuizing

Bij een verhuizing binnen de gemeente of naar een andere gemeente hoeft u niet opnieuw een verzoek in te dienen.

Verstrekkingsbeperking opheffen

Als u de verstrekkingsbeperking wilt opheffen, kunt u dat schriftelijk kenbaar maken bij het team Burgerdiensten van de gemeente Cranendonck. Vergeet niet om een kopie van uw legitimatiebewijs bij te voegen.

Meer informatie

Voor meer informatie over beperking van verstrekking persoonsgegevens in de BRP of over de

BRP in het algemeen, kunt u bellen met het team Burgerdiensten via telefoonnummer 14 0495.

 

Week van de Pleegzorg

Van 28 oktober tot en met 4 november wordt voor de zesde keer de Week van de Pleegzorg georganiseerd. In deze week wordt er extra aandacht gevraagd voor het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in ons land.

Wat is pleegzorg?

Pleegzorg betekent dat een kind voor korte of langere tijd in een ander gezin verblijft, omdat wonen bij de eigen ouders door omstandigheden niet kan. Als er in een gezin problemen zijn met kinderen, wordt eerst gekeken of dit thuis opgelost kan worden. Lukt dat niet, dan is pleegzorg de eerste keuze. Het recht van kinderen om in een gezin op te groeien, staat bij pleegzorg centraal.

Openjewereld.nu

Ben je benieuwd wat jij kunt doen in het kader van pleegzorg? Doe de test op openjewereld.nu, waar het begrip ‘pleegzorg’ betekenis krijgt vanuit het perspectief van het kind, de ouder, de pleegouder en de pleegzorgbegeleider.

Is pleegzorg iets voor jou?

Vraag een informatiepakket aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of volg de online informatieavond. De eerstvolgende informatieavond is op donderdag 19 november van 20.00 tot 21.15 uur. Aanmelden kan via www.combinatiejeugdzorg.nl/infoavond.

 

Kind- en scheidingsloket

Het kind- en scheidingsloket is bedoeld om de nadelige gevolgen voor kinderen van een scheiding te voorkomen, beperken of op te lossen. Een scheiding is enorm ingrijpend voor een kind. Gemiddeld ervaren kinderen van gescheiden ouders ongeveer twee keer zoveel problemen vergeleken met kinderen uit gezinnen waarin de ouders samen zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om emotionele of sociale problematiek, gedragsproblemen of lagere schoolprestaties. Het is belangrijk dat ouders goed communiceren, duidelijke afspraken maken en opvoedkundige samenwerking hebben. Dit om voor een kind een veilige en gestructureerde omgeving te creëren. Het kind- en scheidingsloket kan hierbij helpen. 

Voor wie is dit loket? 
Het inloopspreekuur is gratis voor ouders uit de gemeente Cranendonck die het voornemen hebben om te gaan scheiden of deze beslissing al hebben genomen. Ook kinderen en andere betrokkenen zoals grootouders, docenten en instanties zijn welkom. 

Wat biedt het loket? 
Tijdens de openingstijden van het loket kunt u met al uw vragen over (echt)scheiding terecht bij een mediator van Looijmans Coaching & Mediation en een jeugd- en gezinsprofessional van het Sociaal Team Cranendonck. Zij beantwoorden uw vragen meteen of kijken samen met u naar een passende oplossing. Denk hierbij aan vragen zoals:  

  • Hoe vertellen we onze kinderen dat we gaan scheiden? 
  • Hoe moet het verder met de zorg voor de kinderen? 
  • Hoe geef je als gescheiden ouders gezamenlijk vorm aan het ouderschap, zodat een kind loyaal kan zijn naar beide ouders?  
  • Wat betekent een (echt)scheiding in financiële zin? 
  • Hoe zit een (echt)scheidingsprocedure in elkaar? 
  • Zijn er nog mogelijkheden binnen de relatie, zodat een dreigende scheiding alsnog kan worden voorkomen? 
  • Hoe en wanneer worden de kinderen binnen het huwelijk/de relatie voorbereid op een scheiding? 
  • Welke gevoelens spelen er bij de kinderen? Hoe kunnen de kinderen hierin begeleid worden?

Wat moet ik doen?

Elke eerste maandag van de maand van 18.30 - 20.00 uur is het kind - en scheidingsloket bereikbaar. Vanwege de verscherping van de coronamaatregelen zal het inloopspreekuur voorlopig niet in het gemeentehuis plaats vinden. Het kind- en scheidingsloket van 18.30 tot 20.00 uur wel telefonisch bereikbaar. Je kunt voor vragen en advies bellen met Fannie Looijmans op nummer 06 53 99 15 53.

Data 2020
2 november 2020
7 december 2020

 

Ontwerp bestemmingsplan ‘Samen mee naar de A2’

Vanaf donderdag 29 oktober 2020 kunt u zes weken het ontwerp bestemmingsplan ‘De Neerlanden II’ inzien op http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl (met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPMHZ5019-ONT1). Het ontwerp bestemmingsplan is ook in te zien bij de receptie van het gemeentehuis. Hiervoor maakt u eerst een afspraak.

Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op het realiseren van een ontsluitingsweg van de A2 naar het bedrijventerrein Poort 43.

Zienswijze
Op het ontwerp bestemmingsplan kan iedereen tijdens bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen richt u aan de gemeenteraad van Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. U kunt daarvoor ook gebruik maken van het online formulier. Het formulier en meer informatie over de verdere procedure vindt u op onze website: 
www.cranendonck.nl/bpprocedures. Een mondelinge reactie kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis. Maak hiervoor eerst een afspraak.

Online spreekuur

In verband met de coronamaatregelen organiseert de gemeente geen inloopmoment op een fysieke locatie. Er is een online spreekuur gepland op 10 november 2020 vanaf 16.30 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de behandelend ambtenaar Sandu Niessen, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Mocht u op dat moment verhinderd zijn, kunt u nog altijd contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

 

Ontwerp wijzigingsplan 'Kop De Beuk en De Berk te Budel’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat het ontwerp wijzigingsplan ‘Kop De Beuk en De Berk te Budel’ van donderdag 22 oktober tot en met woensdag 2 december ter inzage ligt.  

Dit wijzigingsplan is gericht op het mogelijk maken van een appartementengebouw met 6 appartementen tussen de straten De Beuk en De Berk te Budel.

Het plan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.WPBDL0044-ONT1.

Zienswijzen

Tegen het ontwerp wijzigingsplan kan iedereen tijdens bovengenoemde termijn schriftelijk zijn zienswijze naar vor