nlenfrdeplroes
donderdag 29 oktober 2020 20:13

Gemeente moet reserves inzetten om begroting rond te krijgen

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

De gemeente doet een greep in de reserves om de begroting voor 2021 sluitend te maken. In 2021 zijn de uitgaven 752.000 euro groter dan de inkomsten.

gemeentehuis

De Raadscommissie heeft over het voorstel voor de begroting 2021-2024 van de Gemeente Cranendonck vergaderd. Conform afspraken met de Raad is de begroting vanaf 2022 structureel in evenwicht. In 2021 zjn de uitgaven €752.000 groter dan de inkomsten. Dit vangt het College volgens plan op door het inzetten van de algemene reserve. In de begroting zijn financiële consequenties verwerkt en houdt het College rekening met onzekerheden rondom de coronacrisis.

Onzekerheden
Er zijn namelijk financiële risico’s op komst. De belangrijkste zijn de herverdeling van de algemene uitkering en de coronacrisis. Daarnaast is er ook nog onduidelijkheid over de landelijke budgetten die uitgekeerd gaan worden aan gemeentes. Om deze financiële onzekerheden op te vangen heeft het college in 2022 een bedrag van 200.000 euro opgenomen, oplopend naar 400.000 euro in de 2024.

Speerpunten raad
De gemeente richt zich de komende jaren op een aantal speerpunten. We sommen ze hieronder op.

Integrale aanpak van duurzaamheid
Het college heeft daarbij niet alleen de focus op de direct wettelijk verplichte taken, zoals de RES (Regionale Energietransitie) en de Transitievisie warmte, maar ook op de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen.

Financiële beheersbaarheid van sociaal domein
De financiële grip op het sociaal domein wordt steeds sterker. Dat komt door maatregelen om de financiële doelen te realiseren en door burgerparticipatie steeds meer toe te passen. Daarnaast verbetert de grip door monitoring en data-analyse.

Integrale aanpak toezicht en handhaving
Het college is bezig met de uitwerking ervan. Naast de wettelijke onderdelen wordt ook aandacht besteed aan zaken als illegaal bouwen, adrescontroles, milieu enzovoort. Ook toezicht en handhaving maakt stappen in integraal werken.

Doorontwikkeling burgerparticipatie
Dit speerpunt neemt het college als rode draad bij alle ontwikkelingen in de gemeente. Het doel is om te transformeren naar een participerende overheid. Hierbij stelt de raad de kaders vast, de regie en eigenaarschap komt steeds meer bij de inwoners te liggen.

Raadsbehandeling
De begroting wordt op 9 en 10 november 2020 door de gemeenteraad ter besluitvorming behandeld. Deze vergaderingen zijn vanwege de coronamaatregelen alleen live te volgen via een livestream.

Bron: Cranendonck24

Gelezen: 525 keer Laatst aangepast op donderdag 29 oktober 2020 20:28

Laat een reactie achter

De redactie houdt het recht alle opmerkingen zonder mededeling te verwijderen.