nlenfrdeplroes
vrijdag 30 oktober 2020 11:13

Cranendonck Actueel - week 44

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Bekendmakingen

Ingekomen aanvragen

Heilig Hartpark, Budel-Dorplein: verplaatsen gedenkmonument naar het Heilig Hartpark

’t Zandblauwtje 13, Maarheeze: legaliseren van hekwerk van twee meter hoog aan de straatzijde van een hoekperceel

Schoordijk 5a, Budel: bouwen van woonhuis

Burg. Remmenstraat 42, Budel: aanbrengen van signing (logo) op de gevel aan de straatkant alsmede ter promotie van de Jongerencampus in Budel

Verleende vergunningen

Poelsnip ong., Budel-Schoot: nieuwbouw van woonhuis

Capucijnerplein 48, Budel: aanwezigheidsvergunning speelautomaten verleend aan Cafe De Capucijner

Dr. Ant. Mathijsenstraat 12, Budel: aanwezigheidsvergunning speelautomaten verleend aan Neeskens Horeca Exploitatie V.O.F.

Verlenging beslistermijn

Grootschoterweg 143-145, Budel-Schoot: realiseren van nieuwbouw en renovatie

Besluit aanvraag buiten behandeling

Herenstraat 27, Budel: plaatsen van dakkapel

Meemortel 26, Budel: omgevingsvergunning ten behoeve van stichting Verderest

Standplaatsvergunning verleend

Capucijnerplein, Budel: permanente dag-week-jaarplaats verleend voor Media Unig

Alle officiële bekendmakingen staan op overheid.nl. U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice via overuwbuurt.overheid.nl.

 

GFT-afval tot einde van het jaar gratis inleveren

Het najaar is dé tijd om in de tuin aan de slag te gaan! Het volgende tuinafval mag in uw GFT-container: onkruid, klein snoeiafval, gemaaid gras, bladeren, snijbloemen en resten van (kamer)planten. Uiteraard kunt u de GFT-container ook gebruiken voor uw keukenafval. Schillen, rauwe of bereide etensresten, koffiefilters, botten en visgraten: het mag allemaal in de groene afvalcontainer. Grof tuinafval kunt u aanbieden op de Milieustraat.

GFT-container gratis aanbieden

Van 26 oktober tot en met 31 december 2020 kunt u de GFT-container gratis iedere week laten legen. Kijk op https://afvalkalender.cranendonck.nl/ of in de afval-app voor de actuele inzameldata.

Meer informatie

Meer weten over welke afvalstromen u gescheiden kunt inleveren en op welke manier u uw afval kunt aanbieden? Kijk op de afvalscheidingskaart, op https://afvalkalender.cranendonck.nl/ of in de afval-app.

 

Uitgeschreven personen

Uit onderzoek van de gemeente Cranendonck blijkt dat genoemde personen niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Zij hebben niet voldaan aan de verplichting om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de gemeente.

Voornemen uitschrijven persoon

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck hebben het voornemen per de hieronder aangegeven datum de volgende persoon uit te schrijven uit de Basisregistratie personen:

Naam                                   geboortedatum adres                                                    datum van uitschrijving

Haoran Chen                     09-06-1987         Nieuwstraat 38 te Budel                              20-10-2020

Wat moet u doen

Wordt uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande persoon verblijven? Neem dan contact op met de gemeente via 14 0495 of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Als de gemeente binnen vier weken geen reactie heeft ontvangen, schrijft zij de bovenstaande persoon uit naar ‘vertrokken met onbekende bestemming (VOW)’.

Uitgeschreven persoon

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck hebben besloten om:

Naam                                   geb. datum        adres                                                    datum van uitschrijving

Błażej Piskor                      19-06-1992         Floralaan 32 te Maarheeze         14-09-2020

uit te schrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP) met bestemming ‘Onbekend’. Op deze bekendmaking zijn de bekendmakingsregels op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing.

Meer informatie

Voor de procedure, bezwaar maken en beroep indienen verwijzen wij u naar www.cranendonck.nl/bezwaar

 

Voorontwerp bestemmingsplan ‘Budel en Budel-Dorplein’

Vanaf 29 oktober 2020 tot en met 9 december 2020 kunt u het voorontwerp bestemmingsplan ‘Budel en Budel-Dorplein’ inzien. Het plan is te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl. (identificatienummer is NL.IMRO.1706.BPBDLBDO8004-VO01). U kunt ook zoeken op een adres in één van beide kernen.

Dit bestemmingsplan betreft een actualisatie van de bestemmingsplannen voor beide kernen Budel en Dorplein. Hierbij worden enkele kleine ontwikkelingen meegenomen. Meer informatie hierover vindt u in de toelichting van het bestemmingsplan.

Voorontwerp
Het bestemmingsplan betreft een ‘voorontwerp’. Dat betekent dat het nog een concept is. Pas bij het ‘ontwerp’ start de juridische procedure officieel. Dit ontwerp bestemmingsplan volgt later. Wij adviseren u om u aan te melden bij de attenderingsservice van de overheid (
www.overheid.nl/attenderingsservice), zodat u automatisch alle berichten over uw buurt ontvangt.

Inspraakreacties
Op het voorontwerp bestemmingsplan kan iedereen tijdens bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling een reactie geven. Een schriftelijke inspraakreactie regelt u eenvoudig online. Op onze gemeentelijke website vindt u de bestemmingplannen in procedure terug:
www.cranendonck.nl/bpprocedures. Het adres voor een schriftelijke reactie per post: College van B&W, behandelend ambtenaar V. Herzberg, Postbus 2090, 6020AB Budel.

Digitaal het plan bekijken
Wij adviseren u het bestemmingsplan digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Heeft u hulp nodig bij het digitaal raadplegen of heeft u vragen over het bestemmingsplan? Neem dan contact op met de behandelende ambtenaar Viola Herzberg via
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Contact via e-mail heeft de voorkeur. Voor telefonisch contact kunt u bellen met de balie van het gemeentehuis 14 0495. Op het gemeentehuis ligt een papieren exemplaar van dit bestemmingsplan ter inzage. Maak een afspraak als u de papieren versie wilt inzien.

Gelezen: 651 keer

Laat een reactie achter

De redactie houdt het recht alle opmerkingen zonder mededeling te verwijderen.