Logo Maarheeze nu 500px4 weekenddiensten5 aed1 evenement2 afval 33 openbaarvervoer6 politie7 helpende hand

nlenfrdeplroes
maandag, 09 november 2020 18:04

plan overlast vermindering vrachtverkeer in de kern

Rate this item
(0 votes)

Om de overlast van het vrachtverkeer van en naar bedrijvenpark Poort43 in de kernen van Maarheeze en Sterksel te verminderen is het project ‘Samen mee naar de A2’ opgezet. In deze nieuwsbrief word je geïnformeerd over de stand van zaken van dit project.

In de toekomst zal het vrachtverkeer tussen de A2 en Poort 43 gaan rijden via een ontsluitingsweg die grotendeels ligt op de huidige d’Aasdonken en Grote Bleek. Om deze ontsluitingsweg aan te kunnen leggen, moet op Cranendoncks grondgebied het bestemmingsplan aangepast worden.

Hiervoor is een voorontwerp bestemmingsplan opgesteld. Dit voorontwerp bestemmingsplan heeft van 15 mei tot en met 26 juni 2019 ter inzage gelegen. In deze periode hebben negen belanghebbenden hun opmerkingen aan de gemeente kenbaar gemaakt. Het was de bedoeling om deze opmerkingen in de zomer van 2019 te behandelen, het voorontwerp bestemmingsplan op basis van deze opmerkingen eventueel aan te passen en dit ontwerp bestemmingsplan in het najaar van 2019 opnieuw ter inzage te leggen.

In de vorige nieuwsbrief liet de gemeente Heeze-Leende weten dat de stikstofproblematiek ervoor gezorgd heeft dat dit niet gebeurd is. In 2019 zette de Raad van State namelijk een streep door het vergunningensysteem voor projecten die voor stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden zorgen (de zogenaamde PAS-wet). Omdat de ontsluitingsweg in de buurt van een aantal Natura 2000-gebieden komt te liggen is er toen voor gekozen om te wachten met het ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan totdat meer duidelijkheid is over de gevolgen van deze gerechtelijke uitspraak. Toen deze duidelijkheid er was, is de toename van de stikstofdepositie van de ontsluitingsweg in de omliggende Natura 2000-gebieden berekend.

Inmiddels zijn de gevolgen van deze toename in beeld gebracht. Hieruit blijkt dat de toename van stikstof niet gaat leiden tot wezenlijke effecten binnen de Natura 2000-gebieden. Deze conclusie is verwerkt in het ontwerp bestemmingsplan. Dit ontwerp bestemmingsplan ligt van 29 oktober tot en met 9 december 2020 ter inzage en is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPMHZ5019-ONT1. Het is ook in te zien bij de receptie van het gemeentehuis van Cranendonck.

Belanghebbenden kunnen in deze ter-inzage-periode hun eventuele zienswijzen op dit ontwerp bestemmingsplan aan de gemeente kenbaar maken. Daarna wordt het ontwerp bestemmingsplan op basis van deze zienswijzen eventueel aangepast. In het 1e kwartaal van 2021 wordt het definitieve bestemmingsplan vervolgens ter besluitvorming aan de gemeenteraad van Cranendonck voorgelegd. Graag hadden wij tijdens de ter-inzage-periode een inloop-bijeenkomst georganiseerd. Vanwege de Corona-crisis vinden wij dit nu niet gepast. Daarom wordt op 10 november 2020 vanaf 16.30 uur een digitaal spreekuur georganiseerd. Tijdens dit digitaal spreekuur kunt u uw vragen via beeldbellen stellen aan de medewerkers die het ontwerp bestemmingsplan voorbereid hebben. Als je op het digitaal spreekuur wilt komen, dan kun je je aanmelding sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Grondaankopen
Op een aantal plekken in Maarheeze komt de weg te liggen op gronden die nog niet in bezit van de gemeente zijn. Deze gronden moeten gekocht worden om de weg te kunnen aanleggen. Inmiddels zijn drie percelen door de gemeente aangekocht. Met de eigenaren van de overige percelen zijn we nog in gesprek. Mocht dit niet tot overeenstemming leiden, dan kan vanaf vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad van Cranendonck besloten worden om een onteigeningsprocedure te starten.

Aanvullende maatregelen
Om het vrachtverkeer te stimuleren om over de nieuwe ontsluitingsweg te rijden, worden aanvullende maatregelen getroffen in de kernen van Sterksel en Maarheeze. In deze kernen wordt de doorgaande route onaantrekkelijker gemaakt voor doorgaand verkeer. Hierbij wordt gedacht aan wegversmallingen en het afsluiten van de kernen voor doorgaand vrachtverkeer. Omdat deze maatregelen het meeste impact op Sterksel hebben, is gestart met het uitwerken van de maatregelen rond Sterksel. Door de dorpsraad Sterksel is een werkgroep gevormd met aanwonenden.

Deze werkgroep heeft een maatregelenpakket uitgewerkt waarmee de kern onaantrekkelijker moet worden voor doorgaand (vracht)verkeer. Omdat dit maatregelenpakket aanzienlijk duurder is dan het budget dat hiervoor binnen het project beschikbaar is, is subsidie aangevraagd bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uit de regeling ‘stimulering verkeersveiligheid’. Uiterlijk 30 november 2020 krijgen we antwoord op deze aanvraag.

Planning
Om de ontsluitingsweg aan te kunnen leggen moet het bestemmingsplan aangepast zijn en de ondergrond eigendom van de gemeente. De verwachting is dat het bestemmingsplan begin 2021 ter vaststelling aan de gemeenteraad van Cranendonck voorgelegd kan worden. Hierna staat voor belanghebbenden een beroepsmogelijkheid open. Een beroepsprocedure duurt ongeveer een jaar. Als deze doorlopen moet worden, kan de aanleg van de ontsluitingsweg ongeveer begin 2022 starten.Meer informatie

Als je vragen of opmerkingen hebt over ‘Samen mee naar de A2’, dan kun je contact opnemen met de projectleiders Jozef van Asten via 0495-431 242 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en met Ron Lavrijsen via 040-224 1405 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Begin 2021 willen wij een volgende nieuwsbrief uitgeven.  

samen mee naar de a2