Logo Maarheeze nu 500px4 weekenddiensten5 aed1 evenement2 afval 33 openbaarvervoer6 politie7 helpende hand

nlenfrdeplroes
vrijdag, 13 november 2020 17:14

Cranendonck Actueel - week 46

Rate this item
(0 votes)

Bekendmakingen

Ingekomen aanvragen

Rondven 13, Budel: maatwerkvoorschriften

Sportlaan 7, Budel: kappen van 2 bomen

Grootschoterweg 148, Budel-Schoot: herstellen van garage/berging

Kluisweg 17, Gastel: actualiseren van de tekening Omgevingsvergunning

Peel 1, Budel-Dorplein: vervanging van bootsteiger HSV ‘t Ringselven

Verleende vergunningen

Kruisstraat 23, Soerendonk: uitbreiden van woonhuis

Kerkstraat 20, Maarheeze: plaatselijk restaureren van voegwerk van de kerktorens van Sint Gertrudiskerk

Puttendijk 8, Maarheeze: vellen van een houtopstand

Parkeerplaats Burgemeester Remmenstraat, Budel: containervergunning Van Hoek Dakbedekkingen B.V. (9 november tot en met 20 december 2020)

Parkeerplaats De Vroonhof, Budel: containervergunning Kemkens Installatie B.V. (18 november 2020 tot en met 11 januari 2021)

Verlenging beslistermijn

’t Winkel 6a, Soerendonk: bouwen van seizoensarbeidersverblijven

Standplaatsvergunning verleend

Parallelweg, Budel-Schoot: standplaatsvergunning permanente dag-week-jaarplaats Vishandel Bram van Helden (1 januari tot en met 31 december 2021)

Alle officiële bekendmakingen staan op overheid.nl. U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice via overuwbuurt.overheid.nl.

 

Duurzame warmte: denkt u met ons mee?

De komende dertig jaar werken we in Nederland hard aan de overstap van aardgas naar een duurzame manier van verwarmen van onze woningen. Niet in één keer, maar stap voor stap en buurt voor buurt maken we die overstap, zodat we in 2050 geen CO2 meer uitstoten.

Ook in Cranendonck gaan we op zoek naar andere manieren van verwarmen. De gemeente Cranendonck maakt hiervoor eerst een “Transitievisie Warmte”, die eind 2021 klaar moet zijn. Deze zoektocht naar een duurzame warmtevoorziening doen we samen met u, eigenaren en huurders van woningen en vastgoed. Het is een opgave van ons allemaal.

Wilt u ook invloed uitoefenen op de keuzes in de visie op Warmte? Vul dan de enquête in over Duurzame Warmte in Cranendonck. Deze enquête is te vinden op: www.cranendonck.nl/duurzamewarmte

 

Raadsvergadering 17 november 2020

Op 17 november vindt er een gemeenteraadsvergadering plaats. De vergadering start om 19.30 uur in het gemeentehuis in Budel.

Live volgen

In verband met de landelijke maatregelen vanwege het coronavirus zijn de vergaderingen niet toegankelijk voor publiek. U kunt de vergaderingen live volgen via www.cranendonck.nl/webcast

Voorlopige agenda

Onder voorbehoud van wijzigingen. De meest recente agenda en de bijbehorende stukken zijn te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem: www.cranendonck.nl/raadsinformatie

De bestemmingsplannen kunt u bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl

1

Opening / trekking van het stemmingsnummer

2

Vaststelling van de agenda van deze vergadering

3

Vaststellen van de concept besluitenlijst van de raadsvergadering van 29 september en 9 november met vervolg op 10 november 2020 en van de commissievergaderingen van 27 oktober en 3 november 2020

4

Hamerstukken

4.1

Raadsvoorstel: Vaststellen bestemmingsplan parapluherziening Wonen

(registratienummer 2020 - 054)

Portefeuille F. v.d. Wiel / steller V. Herzberg

4.2

Raadsvoorstel: Instemmen met formeel verzoek tot wijzigen van de bestemming perceel

Keunenhoek 33 Budel naar Wonen (registratienummer 2020 - 047)

Portefeuille F.v.d. Wiel / steller A. Verbruggen

5

Raadsvoorstel: Vaststellen bestemmingsplan Goorstraat 12 - 16 te Soerendonk (registratienummer 2020 - 055)

Portefeuille F. v.d. Wiel / steller .D. Hegger

6

Mutatie-overzicht - begrotingswijzigingen / Postlijsten Ingekomen Stukken aan de raad raadsvergadering 17 november 2020

7

Schriftelijke vragen ex artikel 38 Reglement van Orde

7.1

  • Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 38 RvO van de heer K. Boonen inzake structurele uitbreiding formatie afd. Vergunningen Toezicht en Handhaving

7.2

  • Beantwoording schriftelijke vragen ex art.38 RvO van de heer Peeters inzake afvalscheiding

8

Sluiting