nlenfrdeplroes
vrijdag 04 december 2020 14:39

Cranendonck Actueel - week 49

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Bekendmakingen

Ingekomen aanvragen

Instraat 5 b 3, Budel: inrichten en gebruik van een ML-1 laboratorium

Molenstraat 53, Maarheeze: uitbreiding van cafetaria

Verleende vergunningen

Sportlaan 7, Budel: kappen van 2 bomen

De Kempen 19, Budel: herbouw van bedrijfspand

Verlenging beslistermijn

Zitterd (tussen nummer 20 en 22) ong., Soerendonk: nieuwbouw van woonhuis

Romeinsestraat ong., Budel: nieuwbouw van woonhuis

Besluit aanvraag buiten behandeling

Heuvel 7a, Budel-Schoot: slopen van oude agrarische bedrijfsgebouwen

Standplaatsvergunning verleend

Kijkakkers, Maarheeze: standplaatsvergunning niet-commercieel Bevolkingsonderzoek Zuid (medio januari 2021 tot en met eind februari 2021).

Graafschap Hornelaan, Budel: standplaatsvergunning niet-commercieel Bevolkingsonderzoek Zuid (medio februari 2021 tot en met eind april 2021).

Sloopmelding

Gravenkasteel 9, Gastel: asbestsanering

Peel 1, Budel-Dorplein: vervanging bootsteiger van HSV ’t Ringselven

Burg. Remmenstraat 35, Budel: asbestsanering

Alle officiële bekendmakingen staan op overheid.nl. U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice via overuwbuurt.overheid.nl.

 

Digitale afvalkalender 2021

Ook voor 2021 kunt u de digitale afvalkalender raadplegen via de gemeentelijke website http://www.cranendonck.nl/afvalkalender of via de app Afvalkalender Cranendonck. De digitale kalender is eenvoudig in gebruik, voor ieder huishouden op maat, 24 uur per dag beschikbaar en actueel.

Hoe werkt het?

Op de website of in de app vult u uw postcode en huisnummer in. U krijgt dan een overzicht van de verschillende soorten afval en waar u bepaalde afvalstromen naar toe kunt brengen. Ook wijzigingen in ophaaldagen, bijvoorbeeld door een feestdag, zijn verwerkt in de digitale afvalwijzer. Zo beschikt u altijd over de juiste, actuele informatie. Naast de ophaaldata is ook veel informatie over de afvalstromen te vinden.

Papieren exemplaar

Wilt u liever een papieren exemplaar? De afvalkalender biedt een printoptie waarmee u zelf een kalender kunt (laten) uitprinten. Heeft u, of uw directe omgeving, geen mogelijkheid om te printen? Neem dan contact op met Renewi via het telefoonnummer 0800-22 100 10 of stuur een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Let op!

Het aanbieden van GFT-afval via de groene container is tot en met 31 december 2020 gratis. Vanaf januari 2021 betaalt u het reguliere tarief: €1,75 (140 liter), €2,75 (240 liter).

 

Waarschuwing! Maak geen afspraak via websites zoals mijnonlineloket.nl

Wilt u een afspraak maken bij de gemeente? Bijvoorbeeld om uw rijbewijs of paspoort te verlengen? Neem dan contact op met het gemeentehuis door te bellen naar 14-0495.

Oplichting

Bij meerdere gemeenten in Nederland komen klachten binnen van inwoners die zijn opgelicht door websites, die zeggen te helpen bij het regelen of aanvragen van zaken bij de gemeente. Gemeente Cranendonck werkt niet samen met deze websites en wij adviseren om hier geen gebruik van te maken.

Websites zoals ‘mijnonlineloket.nl’, ‘mijnverklaring.nl’ en ‘afspraakloket.nl’ vragen om geld en gevoelige persoonlijke informatie voor het maken van een afspraak bij de gemeente. Of ze vragen veel geld voor een uittreksel of akte, die je rechtstreeks bij de gemeente goedkoper kunt aanvragen.

Afspraak is altijd gratis

Een afspraak maken bij de gemeente is altijd gratis. Een uittreksel kunt u eenvoudig zelf bij ons aanvragen. Net zo gemakkelijk en veel goedkoper.

Regel uw zaken dus altijd met de gemeente door te bellen naar 14-0495. Door de coronamaatregelen is het op dit moment niet mogelijk om online via onze website een afspraak te maken.

 

Inwonersbijeenkomst over zonneparken in Cranendonck

Met de vaststelling van de Visie Zonneparken 2019-2024 zijn stappen gezet om het opwekken van duurzame energie in Cranendonck mogelijk te maken. De gemeente, energiecoöperatie en ontwikkelaars van zonneparken informeren u graag over de mogelijkheden die er voor u zijn.

Informatiesessie
Woensdag 9 december zullen tijdens een informatiesessie de gemeentelijke doelen voor duurzame energie, de mogelijkheden om mede-eigenaar te worden van een zonnepark en de procedure rondom de vergunning worden toegelicht. Deze bijeenkomst is een voorbereiding op de bewonersavonden, die op een later moment voor ieder project gehouden worden.

Aanmelden

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 9 december van 19.30 tot ongeveer 20.30 uur.

De sessie vindt digitaal plaats. U kunt zich aanmelden door te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Na uw aanmelding ontvangt u een link om deel te nemen.

Als u verhinderd bent, kunt u de sessie later terugkijken. Een opname van de bijeenkomst komt online te staan.

 

Denk mee over duurzame energie

Hoe denk jij over het opwekken van duurzame energie in onze gemeente? En over aanpassingen van onze omgeving aan klimaatverandering? De gemeente doet hier samen met andere gemeenten in de regio onderzoek naar en hoort graag jouw mening. Die kun je geven via hetpon.nl/RES-ZOB

Energie besparen en duurzaam opwekken
De gemeente werkt in de Metropoolregio Eindhoven aan de Regionale Energiestrategie (RES). Hierin staat hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Maar ook hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. Tot 14 december staat de enquête open.

De uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in de RES 1.0, die in het voorjaar van 2021 klaar is. Het onderzoek wordt uitgevoerd door kennisinstituut het PON. Meer informatie over de RES en de geplande activiteiten is te vinden op energieregiomre.nl

 

Verpachting landbouwgrond

Vanaf 1 januari 2021 gaat de gemeente Cranendonck landbouwgrond verpachten. Inschrijving is op basis van de hoogst ingeschreven prijs per hectare. De inschrijving start op 16 november 2020 en sluit op 15 december 2020 om 16.00 uur.

Inschrijving
Heeft u interesse in één of meerdere van de beschikbare blokken? Download dan het inschrijfformulier op onze website:
www.cranendonck.nl/pacht

Geïnteresseerden kunnen zich vanaf 16 november 2020 inschrijven voor een zelfgekozen bedrag in hele euro’s per hectare. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u uiterlijk tot 15 december 2020 16.00 uur in een gesloten envelop persoonlijk afgeven aan de balie van notariskantoor op de Laak, ’t Inne 2 te 6021 DA Budel. Inschrijfformulieren die na deze datum en/of op andere wijze zijn binnengekomen, worden niet in behandeling genomen. Na overhandiging van uw inschrijving ontvangt u van de notaris een ontvangstbevestiging met daarop de datum van ontvangst, een paraaf en een stempel van het notariskantoor.

Informatie
Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren op maandag, woensdag of donderdag contact opnemen met mevrouw J. van der Loo-Peters via telefoonnummer 0495-431243. Of per e-mail:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inschrijfformulieren en informatie over de te verpachten percelen, inschrijvingsvoorwaarden, voorbeeld standaardovereenkomst en de algemene voorwaarden vindt u op de website van de gemeente Cranendonck: www.cranendonck.nl/pacht. U vindt de stukken onder het kopje “Downloads”. Leest u liever de informatie op papier? U kunt tijdens de openingstijden van notariskantoor op de Laak aldaar alle stukken inzien.

 

Voorgenomen vaststelling ‘Bodemkwaliteitskaart PFAS’

Binnenkort is grond verplaatsen binnen de gemeente Cranendonck mogelijk zonder dat grondverwerkers aanvullende analyses op PFAS hoeven uit te voeren. Het college wil de bodemkwaliteitskaart PFAS met bijbehorende gemeentelijke normen vaststellen. Daardoor is het makkelijker om grond en bagger te verplaatsen en te gebruiken zonder dat de gezondheidsrisico’s toenemen en de bodemkwaliteit verslechtert.

Met deze openbare kennisgeving wordt aangegeven dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck voornemens is om op grond van art. 44 lid 3 Besluit bodemkwaliteit de ‘Bodemkwaliteitskaart PFAS voor de deelnemende gemeenten in Noord-Brabant’ vast te stellen en gebruik te maken van de bevoegdheid die in dat artikel is gegeven.

Met deze openbare kennisgeving wordt iedereen in kennis gesteld van het gebruik van deze bevoegdheid. Tegen deze kennisgeving is geen bezwaar of beroep mogelijk. Minimaal een week na publicatie van deze kennisgeving wordt het definitieve besluit genomen en wordt de ‘Bodemkwaliteitskaart PFAS voor de deelnemende gemeenten in Noord-Brabant’ gepubliceerd en ter inzage gelegd.

Meer informatie over de bodemkwaliteitskaart PFAS vindt u op onze website www.cranendonck.nl/nieuws

 

Oproep uitgeschreven personen

Uit onderzoek van de gemeente Cranendonck blijkt dat genoemde personen niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Zij hebben niet voldaan aan de verplichting om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de gemeente.

Voornemen uitschrijven persoon

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck hebben het voornemen per de hieronder aangegeven datum de volgende persoon uit te schrijven uit de Basisregistratie personen:

Naam                                   geboortedatum                adres                                    datum van uitschrijving

Rafaël Skoczylas               02-04-1992                         Schoordijk 5a te Budel   30-11-2020

Wat moet u doen

Wordt uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande persoon verblijft? Neem dan contact op met de gemeente via 14-0495 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Als de gemeente binnen vier weken geen reactie heeft ontvangen, schrijft zij deze persoon uit naar ‘vertrokken met onbekende bestemming (VOW)’.

Uitgeschreven persoon

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck hebben besloten om:

Naam                                   geb. datum        adres                                                    datum van uitschrijving

Haoran Chen                     09-06-1987         Nieuwstraat 38 te Budel               20-10-2020

uit te schrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP) met bestemming ‘Onbekend’. Op deze bekendmaking zijn de bekendmakingsregels op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing.

Meer informatie

Voor de procedure, bezwaar maken en beroep indienen verwijzen wij u naar www.cranendonck.nl/bezwaar

Gelezen: 422 keer

Laat een reactie achter

De redactie houdt het recht alle opmerkingen zonder mededeling te verwijderen.