nlenfrdeplroes
zondag 27 december 2020 10:48

Betreft: bijeenkomst voorgenomen zonnepark Oranje Nassaulaan

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Cranendonck, 22 december 2020

Solarfields en de Coöperatie Cranendonck hebben het voornemen om een zonnepark te ontwikkelen in uw omgeving. Op 7 januari 2021 houden wij een digitale informatieavond over dit initiatief. Wij nodigen u graag uit voor deze avond om u te informeren en om te luisteren naar uw mening, ideeën, wensen en opmerkingen. In deze brief leest u wat u kunt verwachten van deze avond en hoe u zich kunt aanmelden. Wij hopen op uw interesse en aanmelding. Het voornemen is een zonnepark te ontwikkelen met een capaciteit van 8,4 MWp. De beoogde locatie bevindt zich ten zuidoosten van het dorp Maarheeze en heeft een oppervlakte van ongeveer 7,4 hectare. Hiermee kunnen naar schatting jaarlijks 2800 huishoudens worden voorzien van duurzaam opgewekte energie. Dit past in de duurzame ambities van de gemeente Cranendonck. Zowel wij als de gemeente Cranendonck erkennen het belang van participatie en draagvlak. De huidige invulling is tot stand gekomen na gesprekken met landschapsarchitecten, omwonenden en andere belanghebbenden. Zij hebben goed gekeken naar wat het gebied kenmerkt en hoe het zonnepark zo goed mogelijk landschappelijk en ecologisch in te passen valt. Denk hierbij aan de aanleg van bosschages en/of gebiedseigen aanplant, zodat de zonnepanelen zo veel mogelijk uit het zicht worden gehouden. Ook zijn wij met het waterschap in gesprek om de mogelijkheden te verkennen voor waterberging. [2/2] Wij benadrukken graag dat er nog niets vast staat. De ontwerpen die onlangs zijn opgesteld, kunnen wij nog aanpassen als input vanuit de omgeving daartoe aanleiding geeft. Coöperatie Cranendonck stimuleert en ondersteunt Solarfields bij de lokale participatie in haar zonneprojecten.

Beiden worden voor de helft eigenaar van het voorgenomen zonnepark. Daarom betrekken wij u als omwonende graag in een vroeg stadium bij het traject. Op deze manier kunnen wij alle eisen en wensen in kaart brengen, zowel qua landschappelijke en ecologische inpassing als financiële participatie. Samen met u willen wij een breed gedragen plan uitwerken. In verband met de huidige Corona-beperkingen zal deze avond digitaal plaatsvinden. Solarfields zal het initiatief van het park toelichten in een presentatie. De Coöperatie Cranendonck zal meer vertellen over de mogelijkheden van financiële participatie voor iedereen en de besteding van de opbrengst. Er is ruim voldoende tijd om uw vragen te stellen, uw wensen te benoemen en ideeën te geven. De webinar zal opgenomen worden en is dus op een later moment terug te kijken. Alle vragen die gedurende de avond worden gesteld, bundelen wij in één document en stellen we na afloop beschikbaar op de projectsite. Locatie: Digitaal Datum: 7 januari 2021 Tijd: 19.30 uur – 21.00 uur Aanmelden kan via de projectsite: www.solarfields.nl/projecten/zonneparken/oranjenassaulaan/. U ontvangt dan enkele dagen van tevoren een mail met een digitale toegangslink. Met deze link heeft u op de betreffende avond toegang tot de bijeenkomst.

Met vriendelijke groet,

Solarfields, Coöperatie Cranendonck, Finn Boeije Carla Verweerden

Gelezen: 586 keer

Laat een reactie achter

De redactie houdt het recht alle opmerkingen zonder mededeling te verwijderen.