Logo Maarheeze nu 500px4 weekenddiensten5 aed1 evenement2 afval 33 openbaarvervoer6 politie7 helpende hand

nlenfrdeplroes
vrijdag, 01 januari 2021 07:14

Cranendonck Actueel - week 53

Rate this item
(0 votes)

Bekendmakingen

Ingekomen aanvragen

Taxandrialaan 11, Budel: levensloopbestendige aanbouw aan een bestaande woning

Capucijnerplein 34, Budel: bouw van een appartementengebouw met 35 appartementen en commerciële ruimten

De Branten 8, Soerendonk: herbouw van een kantoor

Beuk/Berk ong., Budel: nieuwbouw van 6 appartementen Beuk en Berk

Meemortel 52, Budel: gebruik van bijgebouw als tijdelijke woning

Verleende vergunningen

Markt 9, Budel: plaatsen van handelsreclame

Meemortel 44, Budel: herbouw van een opslagruimte

Besluit aanvraag buiten behandeling

Fabrieksstraat 68, Budel: tijdelijke verhuur

Alle officiële bekendmakingen staan op overheid.nl. U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice via overuwbuurt.overheid.nl.

 

Alternatieve nieuwjaarsreceptie

De jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst kan dit jaar vanwege corona helaas niet zoals voorgaande jaren plaatsvinden. Graag hadden we met u allemaal geproost op een nieuw jaar en samen teruggeblikt op het uitzonderlijke 2020. Om het nieuwe jaar toch samen af te trappen, zenden we op vrijdag 8 januari online een alternatieve nieuwjaarsreceptie uit. Deze is om 19.30 uur te zien via de website van de gemeente. Iedereen is van harte uitgenodigd om op deze alternatieve manier samen het glas te heffen op het nieuwe jaar! Houd onze website en social media in de gaten.

 

Rioolgemaal Budel op de schop

Aan de rotonde bij de Maarheezerweg en de Broekkant in Budel ligt het rioolgemaal van waterschap de Dommel. Hier stuwen pompen het rioolwater uit Budel, Budel-Schoot en Budel-Dorplein richting de rioolwaterzuivering in Soerendonk.

Werkzaamheden

Tijdens een grote renovatie aan het gemaal worden putten, leidingen, pompen en elektra vervangen om het rioolwater te verwerken. De werkzaamheden starten in week 1 van 2021 en eindigen naar verwachting week 12.

Alle bewoners rondom het werkgebied worden geïnformeerd over de werkzaamheden. De aannemer verspreidt een huis-aan-huis-brief.

Omleiding

Om de verbinding van het riool vanuit de Broekkant op het nieuwe gemaal te realiseren, sluiten we de Broekkant ter hoogte van de Maarheezerweg tussen 11 en 15 januari af. Een omleiding en overige verkeersmaatregelen worden met verkeersborden zichtbaar gemaakt.

 

Beeldkwaliteitplan De Neerlanden II

Op 15 december 2020 heeft de gemeenteraad van Cranendonck het beeldkwaliteitplan ‘De Neerlanden II’ voor het hele projectgebied van De Neerlanden II vastgesteld en heeft tevens besloten het beeldkwaliteitplan vast te stellen als onderdeel van het geldende welstandsbeleid van de gemeente, genaamd ‘Welstandsnota gemeente Cranendonck’.

Een beeldkwaliteitplan doorloopt een eigen procedure, naast de procedure voor het bestemmingsplan waar het beeldkwaliteitplan betrekking op heeft. Het beeldkwaliteitplan wordt na vaststelling onderdeel van de welstandsnota van de gemeente Cranendonck.

Gebied en gevolg

De gebiedsontwikkeling De Neerlanden II betreft een duurzame gebiedsontwikkeling. Het beeldkwaliteitplan beoogt de ruimtelijke kwaliteit van de bebouwing en directe omgeving te waarborgen. Het zal worden gebruikt bij de toetsing en beoordeling van de realisatie van het project.

Inzage

Het beeldkwaliteitplan ligt vanaf 31 december 2020 zes weken ter inzage. U kunt het plan op afspraak inzien bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar het nummer 14-0495. Het plan is tevens te raadplegen via de website: www.cranendonck.nl/neerlanden

Beroep

Het is niet mogelijk beroep in te stellen tegen het door de gemeenteraad vastgesteld beeldkwaliteitplan.