nlenfrdeplroes
vrijdag 16 april 2021 06:03

Cranendonck Actueel - week 15

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Bekendmakingen

 

Ingekomen aanvragen

Vennenweg 14, Gastel: kappen van 3 bomen

Wethouder van Hunselstraat ong., Budel: bouwen van een woonhuis

Cranendoncklaan 7, Budel: bouwen van een tuinhuis/schuur

Verleende vergunningen

Panweg 2, Maarheeze: realiseren van een sub blok

Meidoornstraat 32, Budel: verbouwen van een woonhuis

Armilla ong., Soerendonk: nieuwbouw van een woonhuis

Verlenging beslistermijn

Stationsstraat 21, Maarheeze: legalisatie van een supermarkt

Liedekerkestraat 136, Budel-Dorplein: legalisering van hekwerk

Emmalaan 11, Maarheeze: realiseren van een aanbouw

Schoordijk 1, Budel: realiseren van een mantelzorgwoning

Dahliastraat 3, Maarheeze: verbouwen van een woning

Besluit aanvraag buiten behandeling

Poelderstraat 4 a, Budel: bouwen van vier kleedlokalen

Verleende vergunningen APV/BW

Jacob Clementstraat t.h.v. nummer 30, Budel-Schoot: tijdelijk plaatsen van bouwhekken, containers en overig bouwmateriaal (21 april 2021 tot en met 30 juni 2021).

 

Sloopmelding

Hoogstraat 10, Gastel: asbestsanering

De Brink 16, Maarheeze: asbestsanering

Wet Milieubeheer - melding

Nieuwstraat 95, Budel: stellen maatwerkvoorschriften

De Vinnen 4-4 a en Het Laar 19, Maarheeze: melding activiteitenbesluit

Alle officiële bekendmakingen staan op overheid.nl. U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice via overuwbuurt.overheid.nl.

 

Online informatiebijeenkomst Energietransitie

De doelstellingen vanuit het Klimaatakkoord zijn duidelijk: in 2050 Nederland bijna geheel energieneutraal. De energietransitie gaat over de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar volledig groene energie. Een behoorlijke opgave dus! Maar wat betekent de energietransitie voor gemeente Cranendonck en uw eigen situatie? En wat staat er eigenlijk in zo’n regionale energiestrategie (RES 1.0)? Ontdek het op de online informatiebijeenkomst van gemeente Cranendonck.

Online inloopbijeenkomst

De online inloopbijeenkomst vindt plaats op donderdag 29 april van 19.30 tot 21.30 uur via Microsoft Teams. Tijdens de bijeenkomst wordt u bijgepraat over de ontwikkelingen van de regionale energiestrategie binnen uw regio. Hierin komen onderwerpen zoals energiebesparing, warmte en grootschalige opwek via zonnepanelen of windmolens aan bod. Ook krijgt u de ruimte om vragen te stellen.

Wilt u erbij zijn?

Meld u dan aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U ontvangt na uw aanmelding een link naar Microsoft Teams om deel te nemen. Tijdens de bijeenkomst kunt u op ieder moment digitaal in en uit lopen.

Petitie tegen herinrichting azc Budel

Burgemeester Roland van Kessel kreeg afgelopen dinsdag als voorzitter van de gemeenteraad 1.871 handtekeningen overhandigd door initiatiefnemer Peter Looymans uit Budel. Deze zijn binnengekomen op de petitie die eind vorig jaar is gestart tegen de plannen van het COA voor de herontwikkeling van het azc-terrein in Budel. De signalen in deze petitie worden betrokken in de evaluatie over het azc die momenteel door de gemeente wordt voorbereid.


Aanleiding
Op 20 november 2020 is een groep inwoners genaamd Maares en Buul gestart met de petitie tegen de plannen van het COA voor de herontwikkeling azc Budel. Aanleiding was de overlast vanuit het azc die in de ogen van de initiatiefnemers flink aan het toenemen is wat het gevoel van veiligheid en het woongenot aantast.

Doel initiatiefnemers petitie
Met de petitie dringen de initiatiefnemers aan op een goede afweging ten aanzien van de aanpassing van het bestemmingsplan dat nodig is om het COA groen licht te kunnen geven voor hun herontwikkelingsplannen van het azc Budel. Zij doen een oproep aan de gemeente om de signalen serieus te nemen en de door hen ervaren overlast een halt toe te roepen. Hun voorkeur gaat uit naar het niet aanpassen van het bestemmingsplan.

Inhoud

In totaal hebben 1.871 personen de petitie onderschreven. 43% heeft dit met een tekst toegelicht. 86% van de ondertekenaars is woonachtig in de gemeente Cranendonck. Circa 90% van de ondertekenaars die hun petitie met een tekst heeft toegelicht noemt het gevoel van onveiligheid als belangrijkste argument. De restende circa 10% heeft een meer algemene toelichting gegeven.

 

Reactie burgemeester Roland van Kessel
“Ik wil de initiatienemers van deze petitie hartelijk bedanken want ik ben blij met alle signalen van inwoners die ons als gemeente bereiken. Het is voor ons als gemeente namelijk een belangrijke bron van informatie over hoe een deel van de inwoners over het azc denkt. Als voorzitter van de gemeenteraad zal ik de petitie doorgeleiden naar de gemeenteraad zodat de raadsleden deze signalen mee kunnen nemen in hun afwegingen.”

 

Senioren en Veiligheid: Spoofing

In dit eerste bericht in de maand van Senioren en Veiligheid van het Ministerie Justitie en Veiligheid bespreken we het thema ‘spoofing’. Bij spoofing wordt er een trucje gebruikt om een andere identiteit aan te nemen. Spoofing betekent letterlijk ‘nabootsen’.

Hoe gaat een oplichter te werk?

De oplichter doet zich telefonisch voor als iemand van uw bank. Het telefoonnummer manipuleert hij, waardoor het telefoonnummer van uw bank op uw telefoon verschijnt. De oplichter zegt dat er wat mis is met uw betaalrekening of bankaccount. Hij vraagt u om geld over te maken naar een kluisrekening of andere veilige rekening. Ook kan de oplichter om privégegevens of inloggegevens vragen.

Banken vragen u nooit om geld over te maken naar een andere rekening. Ze vragen ook niet om uw persoonlijke gegevens. Verbreek daarom de telefoonverbinding als u het niet vertrouwt. Zoek zelf het telefoonnummer op van uw bank en vraag na of er iets mis is met je rekening.

Slachtoffer

Bent u slachtoffer geworden? Veel mensen schamen zich hiervoor, maar dit hoeft absoluut niet. Criminelen gaan geraffineerd te werk. Ze maken misbruik van het vertrouwen dat u hebt in uw bank, een familielid of een bekende. Iedereen kan slachtoffer worden. Doe altijd aangifte of meld dit bij de politie.

Meer informatie

Kijk voor meer info op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl en klik op Senioren en Veiligheid.

 

Raadsvergadering 20 april geannuleerd

Op dinsdag 20 april staat er volgens het vergaderschema een vergadering van de gemeenteraad gepland. Vanwege het ontbreken van agendapunten waar een raadsbesluit voor vereist is, heeft het presidium besloten om de vergadering te annuleren.

 

 

 

Voornemen uitschrijven personen

Uit onderzoek van de gemeente Cranendonck blijkt dat genoemde personen niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Zij hebben niet voldaan aan de verplichting om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de gemeente.

Voornemen uitschrijven personen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck hebben het voornemen per de hieronder aangegeven datum de volgende personen uit te schrijven uit de Basisregistratie personen:

Naam                                   geboortedatum               adres                                    datum van uitschrijving

Dariusz Slaowmir             17-08-1967                         Poelsnip 5 te Budel-Schoot         06-04-2021

Wojtera

Jeroen Derk van der       18-02-1990                         De Vroonhof 39 te Budel              06-04-2021

Plaat

 

Wat moet u doen

Wordt uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven? Neem dan contact op met de gemeente via 14 0495 of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Als de gemeente binnen vier weken geen reactie heeft ontvangen, schrijft zij de bovenstaande personen uit naar ‘vertrokken met onbekende bestemming (VOW)’.

Consequentie

Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg hebben dat onderstaande personen geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kunnen aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kindertoeslag of een andere vorm van uitkering of financiële ondersteuning kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw van AOW. Het is belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan.

Meer informatie

Voor de procedure, bezwaar maken en beroep indienen verwijzen wij u naar www.cranendonck.nl/bezwaar

 

Vaststelling wijzigingsplan “’t Winkel 16 te Soerendonk”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 6 april 2021 het wijzigingsplan “’t Winkel 16 te Soerendonk” hebben vastgesteld. Gedurende een termijn van 6 weken ingaande op donderdag 15 april 2021 tot en met 25 mei 2021 ligt het vastgestelde wijzigingsplan en de bijbehorende bijlagen ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 in Budel.

Doel van het wijzigingsplan
Dit wijzigingsplan heeft betrekking op het omzetten van een bedrijfsbestemming naar een woonbestemming.

 

Inzage
Wij adviseren u het vastgestelde wijzigingsplan digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-codering: NL.IMRO.1706.WPSRD6018-VAS1). Deze versie is juridisch bindend. Het wijzigingsplan bestaat uit de verbeelding, regels en de daarbij behorende toelichting en is ook in te zien via www.cranendonck.nl/BPprocedures. Tevens is een exemplaar op afspraak in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 in Budel. Voor uw en onze veiligheid volgen wij de RIVM-richtlijnen rondom corona. Daardoor hebben we een aangepaste dienstverlening met beperkte openingstijden en geen vrije inloop. U kunt een afspraak maken via 14-0495.

Beroep
Tegen het besluit tot het vaststellen van het wijzigingsplan kunnen belanghebbenden gedurende de voornoemde inzagetermijn (beroepstermijn) schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroep kan uitsluitend worden ingediend door:

 • Belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpwijzigingsplan naar voren hebben gebracht bij het college.
 • Belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen.

Inwerkingtreding
Het vastgestelde wijzigingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het wijzigingsplan in werking treedt, kan een belanghebbende die tijdig beroep heeft ingesteld, binnen de beroepstermijn van zes weken ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wanneer een belanghebbende beroep heeft ingesteld én een verzoek om voorlopige voorziening heeft ingediend, treedt het wijzigingsplan in werking op het moment dat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

3 reacties

 • Reactielink Acrocox donderdag 17 juni 2021 20:28 Geplaatst door Acrocox

  buy clomid via mail

 • Reactielink Acrocox vrijdag 11 juni 2021 16:10 Geplaatst door Acrocox

  where to buy cialis online safely

 • Reactielink Acrocox dinsdag 08 juni 2021 07:33 Geplaatst door Acrocox

  levitra vs viagra vs cialis

Laat een reactie achter

De redactie houdt het recht alle opmerkingen zonder mededeling te verwijderen.