nlenfrdeplroes
vrijdag 21 mei 2021 06:06

Cranendonck Actueel - week 20

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Bekendmakingen

 

Ingekomen aanvragen

Kranenveld, Soerendonk: vervangen van vogelkijkhut

Parallelweg 6, Budel-Schoot: plaatsen van een carport aan de zijkant van het huis en overkapping aan achterzijde

Verlenging beslistermijn

Deelgebied ‘Eiland’ Ringselven, Budel: werkzaamheden

De Wiet 42 a, Soerendonk: verhuur van een woning

De Wieken 49, Budel: plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel van de woning

Floralaan 12, Maarheeze: aanbouw huidige woning aan zijkant en achterzijde

Alle officiële bekendmakingen staan op overheid.nl. U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice via overuwbuurt.overheid.nl.

 

Regelingen voor vergroening buitengebied

Wilt u een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van natuur en landschap in het buitengebied? Er zijn regelingen waarmee particuliere grondeigenaren in het buitengebied van Cranendonck subsidie kunnen krijgen voor de aanleg en/of het beheer van natuur- en landschapselementen.

Mooier landschap, meer bijen, meer uilen, meer…
Door nieuwe landschapselementen aan te leggen, wordt het buitengebied niet alleen aantrekkelijker om er te wonen, te werken en te recreëren, maar biedt het ook meer ruimte aan karakteristieke soorten van het agrarisch cultuurlandschap. Denk daarbij aan patrijzen, kerk- en steenuilen, kikkers, zangvogels, honingbijen en wilde bijen.


Stimuleringsregeling Landschap
Heeft u grond in het buitengebied? En ligt deze grond buiten uw erf? Dan kunt u in de daarvoor aangewezen gebieden in aanmerking komen voor een aantrekkelijke vergoeding voor aanleg en beheer van onder andere bosschages, bomen, poelen, hoogstamboomgaard en bloemrijke randen. De middelen voor deze regeling worden beschikbaar gesteld door de gemeente, het waterschap en de provincie Noord-Brabant.

Subsidieregeling Natuur Noord-Brabant
Als niet kan worden voldaan aan de criteria van de Stimuleringsregeling, kunt u mogelijk gebruikmaken van de ‘Subsidieregeling Natuur Noord Brabant’, paragraaf 3. Deze regeling voorziet onder andere in een eenmalige bijdrage voor landschappelijke beplantingen en geldt voor het hele buitengebied, echter niet voor erven.

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden? Dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Martien Vinken, veldcoördinator in de Peelregio, via telefoonnummer 06 27 12 27 21 of mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Rookmelders vanaf 1 juli 2022 ook in bestaande bouw verplicht

In elk huis in Nederland moet vanaf 1 juli 2022 op iedere verdieping een rookmelder hangen. Een zolder die niet als verblijfsruimte dient, hoeft geen rookmelder te hebben. Een besloten gang op de begane grond waardoor een vluchtroute voor de bovengelegen verdiepingen voert wel.

Deze verplichting bestaat al sinds 2003 voor nieuwbouwhuizen, maar gaat nu voor bestaande bouw gelden. Hiermee wordt gehoor gegeven aan het advies van onder andere Brandweer Nederland en gemeenten om rookmelders voor iedere woning in Nederland te verplichten. Aangezien bij brand de meeste slachtoffers vallen door het inademen van rook, kan een maatregel als deze mensenlevens redden. Jaarlijks 13 levens, om precies te zijn.

Een goedgekeurde rookmelder met een levensduur van 10 jaar kost inclusief batterijen gemiddeld 30 euro. Het plaatsen ervan neemt zo’n 30 minuten in beslag. Zorg daarom dat uw woning op tijd van voldoende rookmelders is voorzien.

 

27 mei: Bewonersavond Duurzame Warmte

De komende jaren werken we in Nederland hard aan de overstap van aardgas naar een duurzame manier van verwarmen van onze woningen. Niet in één keer, maar stap voor stap en buurt voor buurt maken we de overstap naar duurzaam verwarmen van onze woningen, zodat we in 2050 geen CO2 meer uitstoten.

Bewonersavond

Ook in Cranendonck gaan we onze woningen op een andere manier verwarmen. De gemeente Cranendonck maakt hiervoor eerst een “Transitievisie Warmte”, die eind 2021 klaar is. Wilt u weten wat de plannen van de gemeente zijn, de keuzes die we maken en de manier waarop we dit gaan doen? Doe dan mee aan de tweede online bewonersavond op donderdag 27 mei, van 19.30 tot 21.00 uur. U kunt u inschrijven door te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meer informatie vindt u op www.cranendonck.nl/duurzamewarmte

 

Inspraakperiode MER over geschiktheid gebieden zonne- en windenergie

Begin mei 2021 heeft de provincie Noord-Brabant het MER (Milieu Effectrapport) voor het project Regionale Energiestrategie (RES) Metropoolregio Eindhoven vrijgegeven voor inspraak.

Inzage

U kunt het MER tijdens de inspraakperiode van 3 mei tot en met 14 juni raadplegen via de website van de provincie: www.brabant.nl/terinzage.

U kunt de MER ook inzien bij het Dienstenplein in het Provinciehuis, Brabantlaan 1 in ’s-Hertogenbosch.

Reactie geven
U kunt van 3 mei tot en met 14 juni 2021 uw reactie indienen via de website van de provincie: www.brabant.nl/terinzage
Schriftelijk reageren kan door een bericht te sturen naar Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch. Onder vermelding van: Milieueffectrapportage RES Metropoolregio Eindhoven.

Meer informatie
Lees het hele nieuwsbericht op www.cranendonck.nl/nieuws

 

Uitgeschreven personen

Uit onderzoek van de gemeente Cranendonck blijkt dat genoemde personen niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Zij hebben niet voldaan aan de verplichting om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de gemeente.

Voornemen uitschrijven personen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck hebben het voornemen per de hieronder aangegeven datum de volgende personen uit te schrijven uit de Basisregistratie personen:

Naam                                                       geboortedatum          adres                                         datum van uitschrijving

Mohammad Al Hawarna                      14-08-1986                    Randweg-Oost 32 Budel                     11-06-2021

Ibrahim Almurei                                     01-04-1999                    Randweg-Oost 32 Budel                     11-06-2021
Houda Al Fead                                        27-09-1970                    Randweg-Oost 32 Budel                     11-06-2021

Ayman Al Fead                                       01-01-1966                    Randweg-Oost 32 Budel                     11-06-2021

Dalal Al Fead                                           17-02-2010                    Randweg-Oost 32 Budel                     11-06-2021

Fatima Al Farij                                        01-01-2005                    Randweg-Oost 32 Budel                     11-06-2021

Yonas Fikadu Melaku                            16-02-1991                    Randweg-Oost 32 Budel                     11-06-2021

Ramazon Huseniyon                             18-11-1990                    Randweg-Oost 32 Budel                     11-06-2021

Farhad Farhadi                                       20-09-1979                    Randweg-Oost 32 Budel                     11-06-2021

Wat moet u doen

Wordt uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven? Neem dan contact op met de gemeente via 14 0495 of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Als de gemeente binnen vier weken geen reactie heeft ontvangen, schrijft zij de bovenstaande personen uit naar ‘vertrokken met onbekende bestemming (VOW)’.

Consequentie

Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg hebben dat onderstaande personen geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kunnen aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kindertoeslag of een andere vorm van uitkering of financiële ondersteuning kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw van AOW. Het is belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan.

Meer informatie

Voor de procedure, bezwaar maken en beroep indienen verwijzen wij u naar www.cranendonck.nl/bezwaar

 

Geliberaliseerde pachtgronden duurzaam verpachten

De gemeente Cranendonck is bezig met het ontwikkelen van een systematiek om duurzaam gebruik van de gemeentelijke pachtgronden te stimuleren. Dit komt onze natuur, het milieu en het klimaat ten goede. Bij de gunning van de pachtgronden gaat het niet meer enkel om de pachtprijs waarmee u inschrijft, maar gaan ook duurzaamheidsaspecten meewegen: in hoeverre besteedt de pachter aandacht aan bijvoorbeeld klimaat, biodiversiteit, water, milieu of een vitale bodem?

Helpt u mee?

De gemeente vindt het belangrijk om te verduurzamen op een manier die aansluit bij uw agrarische bedrijfsvoering. Daarom vragen we u als agrariër om uw mening en ervaring met ons te delen. Zo kunnen we samen met u onderzoeken hoe we dit systeem op een praktische en realistische manier vormgeven. Als agrariër binnen de gemeente Cranendonck kunt u zich straks namelijk in dit nieuwe systeem inschrijven.

25 mei: digitale bijeenkomst

Gemeente Cranendonck en het bureau LBP|SIGHT organiseren op dinsdag 25 mei van 20.00 tot 22.00 uur een online bijeenkomst voor alle geïnteresseerde agrariërs. Tijdens deze bijeenkomst geven wij meer uitleg over duurzame gronduitgifte en horen we graag hoe u vindt dat dit vormgegeven moet worden.

Bent u agrariër en wilt u hierbij zijn? Stuur dan een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Geef hierbij uw naam en telefoonnummer door, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van eventuele wijzigingen.

Vragen?

Neem gerust contact op met Jolan Knol, rentmeester bij LBP|SIGHT, via 06-27201278.

U kunt ook een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Laat een reactie achter

De redactie houdt het recht alle opmerkingen zonder mededeling te verwijderen.