nlenfrdeplroes
vrijdag 10 september 2021 06:06

Cranendonck Actueel - week 36

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Bekendmakingen

 

Ingekomen aanvragen

Hanendijk 62 b, Budel: plaatsen van een schutting

Verleende vergunningen

Puttenstraat 3, Maarheeze: plaatsen van een dakkapel aan voor- en achterzijde

Stationsstraat 15, Maarheeze: plaatsen van drie dakramen

Cranendonckse Bosch ong., Soerendonk: vervangen van een brug

Marktstraat 12, Budel: vergunning gebruik openbare ruimte voor het tijdelijk plaatsen van hekwerk, een container en bouwmaterialen (6 september 2021 tot en met 23 december 2021)

Verlenging beslistermijn

Willem de Zwijgerstraat 63, Budel: aanbrengen van een kelder onder een nog te bouwen woonhuis

Den Engelsman 2, Maarheeze: uitbreiding van bedrijfsgebouw

Goorstraat 2, Soerendonk: verbouwen van woonhuis

Sloopmelding

Willem II straat 17, Budel: asbestsanering

Meidoornstraat 32, Budel: asbestsanering

Graafschap Hornelaan 35, Budel: asbestsanering

Van Egmondlaan 19, Budel: asbestsanering

Past. Verbakelstraat 7 a, Budel-Schoot: slopen van bijgebouw en verwijderen van asbesthoudende dakbeschot

Bergsestraat 17, Gastel: asbest verwijderen van voormalige varkensstal/loods

Rummeling 7, Maarheeze: asbest verwijderen en slopen van stal en dak van de schuur/loods met als doel totaalsloop van stal en dakrenovatie van schuur/loods

’t Inne 8, Budel: asbestsanering

Alle officiële bekendmakingen staan op overheid.nl. U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice via overuwbuurt.overheid.nl.

 

Coronaproof kermis Gastel 2021

Van zaterdag 18 september tot en met dinsdag 21 september 2021 is het kermis in Gastel! De kermis op het St. Cornelisplein wordt dit jaar coronaproof georganiseerd en gaat na een jaar pauze weer voor plezier in het dorp zorgen. Op zaterdag wordt de kermis om 19.00 uur op een feestelijke manier geopend. Iedereen is welkom om te genieten van de gezellige kermissfeer.

Op het kermisterrein op het St. Cornelisplein in Gastel worden de volgende kermisattracties verwacht: de Calypso, de draaimolen, de grijpkranen, de gebakkraam, het lijntrekspel, de snoepkraam/suikerspin en de schietsalon.

Coronamaatregelen
Vanwege de coronamaatregelen wordt het kermisterrein rondom voorzien van hekwerken. Er geldt een maximaal aantal bezoekers. Het kermisterrein is vrij toegankelijk, maar daar gelden wel de basisvoorschriften. U volgt de looproutes en houdt te allen tijde 1,5 meter afstand. Verder dienen de kermisexploitanten desinfecterende handgel aan te bieden aan de kermisbezoekers. De exploitanten zijn verantwoordelijk voor het toepassen van de maatregelen rondom hun kraam en/of attractie.

Buro de kermisgids

Om de kermis passend binnen de coronamaatregelen en op een veilig manier te laten verlopen, hebben we Buro de kermisgids ingeschakeld. Zij zorgen tijdens de Gastelse kermis voor de correcte uitvoering van de noodzakelijke coronamaatregelen, onder regie van de gemeente Cranendonck.                                                                          

Voor het bezoeken van de kermis Gastel gelden onder andere de volgende coronamaatregelen: 

 • De kermis heeft één centrale ingang, waardoor u het kermisterrein betreedt. Dit wordt duidelijk kenbaar gemaakt via bebording.
 • Kom met uw eigen gezin en houd 1,5 meter afstand tot andere bezoekers. 
 • Bij de opstelling van de attracties is rekening gehouden met een looprichting. Deze zal worden aangegeven d.m.v. belijning en pijlen. U dient te allen tijde de looprichting te volgen. Er zijn op diverse punten passagepunten, zodat u het rondje nogmaals kunt lopen. Vrij heen en weer lopen is dit jaar helaas niet mogelijk. 
 • Op het terrein is toezicht aanwezig. Zij maken u waakzaam dat u zich houdt aan de geldende maatregelen. De anderhalve meter afstand blijft het uitgangspunt.  
 • Het in- en uitlopen op het kermisterrein dient zoveel mogelijk beperkt te worden. 
 • Bij de ingang en bij kassa’s van de kermisattracties zullen desinfectiepompjes beschikbaar zijn. 
 • Aanwijzingen van de organisatie dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Wanneer u zich niet aan onze regels houdt, wordt u verzocht het kermisterrein te verlaten. 
 • Bij het betreden van de kermis gaan bezoekers akkoord met de geldende voorwaarden en RIVM-richtlijnen zoals die op dat moment gelden. 
 • Ziek of verkouden? Blijf thuis!  

Wij wensen iedereen een fijne en veilige kermis!

 

Uitbreiding aantal stewards op station Maarheeze

Vorige week, donderdag 2 september 2021, zijn er weer nieuwe stewards gestart op het NS-station in Maarheeze. Daarmee komt het totaal op 4 personen die naast het verlenen van een beperkte service mee een extra oogje in het zeil houden in verband met een prettige en veilige sfeer rondom het perron, bij de fietsenstalling en op de parkeerplaats. Door deze uitbreiding is er nu elke doordeweekse dag minimaal 1 steward aanwezig en in het weekend om en om 1.

Aanleiding

Om te komen tot extra toezicht is de gemeente in juni gestart met het inzetten van stewards die voor extra ogen en oren in de omgeving van het station zorgen. Bovendien kunnen zij snel met de juiste instanties contact opnemen als het nodig is. De nieuwe stewards zijn Sardar Hassankhali en Traey Hombergh. De reeds eerder begonnen stewards zijn Fadhel Alsaadi en Ahmet Apaydin.

Taken

De steward heeft een functie van gastheer/gastvrouw. Zij kunnen onder andere een helpende hand uitsteken, bijvoorbeeld als iemand met een kinderwagen de trein in of uit wil. Ook kunnen zij personen aanspreken en het gevoel van veiligheid vergroten. Bij ongeregeldheden en bijzondere situaties kunnen zij snel hulp van buitenaf inroepen van onder andere politie, boa’s, gemeente, NS en de beveiliging van het azc. De stewards worden geworven uit de doelgroep arbeidsparticipatie. Bij de selectie wordt er rekening mee gehouden dat zij in meerdere talen kunnen communiceren, naast het Nederlands en het Engels, ook in het Arabisch.

Het streven is om te komen tot een pool van 6 stewards zodat er ook ieder weekend extra toezicht is.

Onveilig gevoel of overlast in de trein

De stewards hebben geen rol in trein en bus. Wel kunnen ze de reizigers wijzen op het speciale telefoonnummer 06-13181318 dat de NS beschikbaar heeft waar treinreizigers via een WhatsApp of sms melding kunnen doen van een onveilig gevoel of overlast in NS-treinen. Reizigers staan dan in direct contact met de NS-meldkamer, die per situatie zal inschatten welke opvolging nodig is.

Meer weten?

De stewards werken onder begeleiding van en samen met de boa’s van de gemeente Cranendonck. Heeft u vragen hierover? Dan kunt u contact opnemen met de coördinator toezicht en handhaving Patrick Kuckelkorn via 0495-431100. Ook kunt u bellen met Ton Lemmen, Inwonerscontact azc van de gemeente Cranendonck, tel, 06-57707469.

 

Commissie- en raadsvergadering 21 september 2021

Op dinsdag 21 september staan er een commissievergadering en een raadsvergadering op de agenda.

De vergadering van de adviescommissie begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentehuis in Budel, zaal Baronie Cranendonck. Besluitvorming over de voorstellen op deze agenda die door de adviescommissie als hamerstuk worden aangemerkt, vindt plaats in de aansluitende raadsvergadering van 21 september 2021. Bespreekstukken worden geagendeerd in de raadsvergadering van 5 oktober 2021.

De raadsvergadering van 21 september 2021 vindt ook plaats in het gemeentehuis in Budel, zaal Baronie Cranendonck, aansluitend aan de vergadering van de adviescommissie.

Praat met de raad! Aanmelden & meepraten

Als gevolg van de landelijke maatregelen vanwege de coronacrisis is de vergadering niet toegankelijk voor publiek. Echter, inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen kunnen worden uitgenodigd of zich aanmelden om mee te praten tijdens de bespreking van een onderwerp in de vergadering van de adviescommissie. Aanmelden kan tot 6 uur voor het begin van de vergadering. Voor meer informatie, of om u aan te melden voor het mee praten tijdens de vergadering neemt u contact op met de griffier Peer-Jan Bemelmans. Hij is bereikbaar via e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of 0495 - 431 134.

Andere belangstellenden kunnen zowel de commissie- als de raadsvergadering live volgen via www.cranendonck.nl/webcast

Agenda’s

Onder voorbehoud. Kijk voor de meest actuele agenda en de bijbehorende stukken op www.cranendonck.nl/raadsinformatie

Agenda commissievergadering

 1.  

Opening

 

 1.  

Vaststelling van de agenda van deze vergadering

 

 1.  

Rondvraag

 1.  

Spreekrecht

 1.  

Raadsvoorstel: Vaststellen van de Burap 2021

Portefeuille F. Kuppens

 1.  

Raadsvoorstel: Formeel verzoek om de bestemming op perceel Rijksweg 3 te Budel te wijzigen

Portefeuille F. v.d. Wiel

 1.  

Raadsvoorstel: Technische wijziging Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio

Eindhoven (MRE)

Portefeuille R. van Kessel

 1.  

Raadsvoorstel: Vaststellen bestemmingsplan Boschdijkdwarsstraat 12b te Budel

Portefeuille F. van der Wiel

 1.  

Raadsvoorstel: Vaststellen bestemmingsplan grote Bleek 11 te Maarheeze

Portefeuille F. van der Wiel

 1.  

Raadsvoorstel: Aanpassen Grondbeleid n.a.v. motie en amendement

Portefeuille F. Kuppens

 1.  

Raadsvoorstel: ontwerp VVGB Dorpsakkers 53 Soerendonk (Soerendonk B 3387)

Portefeuille F. van der Wiel

 1.  

Raadsvoorstel: Een aanvullend krediet beschikbaar stellen voor het realiseren van zes noodzakelijke kleedlokalen SV Budel

Portefeuille M. Lemmen

 1.  

Raadsvoorstel: Vaststellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Kern Schoot

Portefeuille F. van der Wiel

 1.  

Raadsvoorstel: vaststellen VVGB zonnepark aan D'Aasdonken Maarheeze

Portefeuille F. van der Wiel

 1.  

Raadsvoorstel: vaststellen VVGB zonnepark De Raak aan de Ontginningsweg Maarheeze

Portefeuille F. van der Wiel

 1.  

Bespreekstuk: Raadsinformatiebrief afhandeling motie AZC d.d. 27 juli 2021.

 1.  

Bespreekstukken op verzoek van de heer Derks

·         C3 WOB verzoek inzake Cranenhoeve

·         C4 UIting ontevredenheid over verloop van gesprek op maandag 14 juni 2021

·         C8 bezwaren tegen verlening omgevingsvergunning Cranehoeve Cornelisplein 2 te Gastel

 1.  

Regionale Samenwerking

 1.  

Sluiting

 

Agenda raadsvergadering

1

Opening / trekking van het stemmingsnummer

2

Vaststelling van de agenda van deze vergadering

3

Hamerstukken

4

Sluiting

 

Herdenken in Cranendonck

Dit jaar is Cranendonck 77 jaar bevrijd, een reden om hier even bij stil te staan. De Stichting Herdenking Bevrijding Cranendonck organiseert elk jaar in het derde weekend van september, dit jaar dus op zaterdag 18 september, een fakkeltocht langs 8 monumenten in onze gemeente. Ook in deze coronatijd gaan we onze bevrijders en zeker de gesneuvelden herdenken, met het in acht nemen van de maatregelen van het kabinet.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck zijn op toerbeurt aanwezig bij de monumenten. Bij de herdenking zullen zij bloemen leggen en een toespraak houden.

Plaats en tijd van herdenken

Monument De Pan:                       13.50 uur – 14.05 uur   Burgemeester Roland van Kessel

Jan Verheesplein Maarheeze:     14.20 uur – 14.35 uur   Burgemeester Roland van Kessel

Jan Maasplein Soerendonk:         14.50 uur – 15.10 uur   Wethouder Frans Kuppens

De Dijk Gastel:                                15.50 uur – 16.05 uur   Wethouder Frans Kuppens

Toom Monument Budel:               16.20 uur – 16.35 uur  Wethouder Marcel Lemmen

Dorplein:                                          16.50 uur – 17.10 uur   Wethouder Marcel Lemmen

W. de Zwijgerstraat Budel:           17.25 uur – 17.45 uur   Wethouder Marcel Lemmen

Kerkdienst Veteranen Mis:           19.00 uur                        Wethouder Marcel Lemmen

Alle inwoners worden uitgenodigd aanwezig te zijn bij één van de monumenten.

 

Vervoer nodig? Maak gebruik van ANWB AutoMaatje!

Bij ANWB AutoMaatje Cranendonck vervoeren plaatsgenoten met hun eigen auto minder mobiele mensen die niet meer zelf voor vervoer kunnen zorgen, of lastig van de bestaande vervoersdiensten gebruik kunnen maken.

Het gaat dan bijvoorbeeld om een ritje naar de kapper, de huisarts, het ziekenhuis, maar óók naar een vriend(in) om weer eens lekker op de koffie te gaan. Dit tegen een onkostenvergoeding van €0,30 per kilometer.

Zo werkt het

Neem minstens twee werkdagen van tevoren contact op met het planbureau van AutoMaatje Cranendonck. De planners zoeken dan een vrijwilliger uit de groep chauffeurs die, op het door u gewenste tijdstip, kan rijden. Na afloop rekent u de gereden kilometers af bij de vrijwilliger, het liefst contant.

Ritje nodig?

Mail uw verzoek naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel met telefoonnummer 0495 59 25 53. Ze zijn bereikbaar op maandag en donderdag van 10.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur en op dinsdag van 10.00 tot 12.30 uur.

 


Herinnering: Buurtactie Budel-Dorplein Energiezuinig Wonen

Gemeente Cranendonck start een Buurtactie Energiezuinig Wonen voor bewoners van Budel-Dorplein. Met deze actie brengt en stimuleert de gemeente energiebesparing. De actie is opgezet in samenwerking met Regionaal Energieloket.

U kunt nog tot 16 september uw woning aanmelden als voorbeeldwoning. Op www.cranendonck.nl/nieuws leest u meer informatie over de actie en het aanmelden van uw woning als voorbeeldwoning.

 

11 september Open Energiedag

Ontdek de wereld achter het stopcontact en de thermostaat. Waar komen elektriciteit en warmte eigenlijk vandaan? En hoe zorgen we ervoor dat die energie steeds schoner wordt? Ontdek het nu tijdens de Open Energiedag op 11 september.

Brainport Industries Campus
Op meerdere plekken in Nederland zijn op de Open Energiedag zonneparken te bezoeken. Zo ook bij de Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven, dé locatie om te zien wat er mogelijk is op het gebied van duurzame energie. Ze hebben een route langs acht gemarkeerde punten opgesteld, waarbij in tekst en beeld wordt toegelicht wat er bij dat specifieke punt te zien is en wat de betreffende installatie inhoudt. 

Meer informatie over de Open Energiedag vindt u op www.daarkrijgjeenergievan.nl/open-energiedag

Gelezen: 52184 keer Laatst aangepast op zondag 12 september 2021 10:49

Media

2845 reacties

 • Reactielink Grearfatt maandag 21 november 2022 19:41 Geplaatst door Grearfatt

  C Heart rate HR was measured weekly by cardiac echocardiography in the 1 st cohort mice weekly is doxycycline good for tooth infection vs reality othello essay xheri url writer kruwz url on prejudice of to kill a mockingbird ivrdc url bernanke depression thesis lqnqo url scan and literature review hkinq b education tzwxh url parsing software open source byzqq url with my economics dissertation hypothesis riels url plan writing uk jqlqp url bay url

 • Reactielink Nogereata dinsdag 15 november 2022 21:43 Geplaatst door Nogereata

  Six women were treated for uterine fibroids for at least three months with 10 mg tamoxifen twice daily starting between days 1 and 3 of the menstrual period lasix drug class This Example provides illustrative screening methods using the sytems and methods of the present invention

 • Reactielink jilborp dinsdag 15 november 2022 17:36 Geplaatst door jilborp

  Those that are well acquainted with a Dianabol cycle may go as high as 50mg daily buy clomid made in usa Non gmo ingredients sourced tested to ensure

 • Reactielink Grearfatt maandag 14 november 2022 19:02 Geplaatst door Grearfatt

  7 Some authors include DCIS with invasive breast cancer statistics, but others argue that it would be better if the term were replaced with ductal intraepithelial neoplasia, similar to the terminology used for cervical and prostate precursor lesions, and that excluding DCIS from breast cancer statistics should be considered pregnancy and doxycycline Its like you learn my mind

 • Reactielink Infobia vrijdag 11 november 2022 00:35 Geplaatst door Infobia

  39 cm 1, C O stretch of ester 1468 adverse effects of tamoxifen Bonadonna G, Zambetti M, Valagussa P

 • Reactielink Infobia donderdag 10 november 2022 07:49 Geplaatst door Infobia

  You are also given advice on continuing stretches to relieve tightness hcg and nolvadex pct Patwardhan, M

 • Reactielink angedly woensdag 09 november 2022 21:10 Geplaatst door angedly

  Hyman, USA 2022 06 17 21 21 09 priligy farmacias del ahorro

 • Reactielink angedly zaterdag 05 november 2022 17:01 Geplaatst door angedly

  buy priligy 60 mg 2017; 8 1678 1687

 • Reactielink Flolleype zaterdag 29 oktober 2022 14:50 Geplaatst door Flolleype

  stromectol buy The bacteria will clog the pores due to being happier in anaerobic environments, and feast on the sebum the pore produces

 • Reactielink Flolleype vrijdag 28 oktober 2022 20:44 Geplaatst door Flolleype

  where can i buy stromectol in the usa Schiza A, et al

Laat een reactie achter

De redactie houdt het recht alle opmerkingen zonder mededeling te verwijderen.