nlenfrdeplroes
vrijdag 28 mei 2021 08:12

Cranendonck Actueel - week 21

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Bekendmakingen

 

Ingekomen aanvragen

Parallelweg 6, Budel-Schoot: plaatsen van een carport aan de zijkant van het huis en een overkapping aan de achterzijde

Kranenveld ong., Soerendonk: vervangen van een vogelkijkhut

’t Hagelkruis 29, Maarheeze: starten van een kapsalon aan huis

Poelsnip 42, Budel-Schoot: verplaatsen van een schutting

Deken van Baarsstraat 4, Budel: opknappen van een bouwwerk

Verleende vergunningen

Dwarsstraat 33 a, Budel-Schoot: herbouw van een bijgebouw

Verlenging beslistermijn

Ringselven, Budel-Dorplein: werkzaamheden aan deelgebied ‘Eiland’

De Wieken 49, Budel: plaatsen van een dakkapel aan voorgevel woning

Floralaan 12, Maarheeze: aanbouw van huidige woning aan zijkant en achterzijde

De Wiet 42 a, Soerendonk: aanvraag ontheffing voor verhuur van een woning

Cranendoncklaan 7, Budel: bouwen van een tuinhuis/schuur

Burg. Remmenstraat ong., Budel: (ver)plaatsen van een fietsenstalling

Geweigerde vergunningen

Burg. Van Houtstraat 1, Budel: bouwen van een bijgebouw

Besluit aanvraag buiten behandeling

Hamonterweg 52, Budel-Schoot: bouwen van een carport

Sloopmelding

Dahliastraat 3, Maarheeze: verwijderen asbesthoudende materialen van de woning met aanbouw

Eikenschoor 4, Soerendonk: asbest verwijderen van de stallen 1 t/m 5

Klein-Schoot 19, Budel-Schoot: asbest verwijderen van het bijgebouw met als doel dakrenovatie

Wet Milieubeheer – melding

Schoordijk 20, Budel: Melding Activiteitenbesluit, realiseren van een werktuigenberging nabij toegangsweg naar veehouderij

Alle officiële bekendmakingen staan op overheid.nl. U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice via overuwbuurt.overheid.nl.

 

Gemeenteraadsvergadering 1 juni 2021

Op dinsdag 1 juni 2021 vindt er een raadsvergadering plaats. Deze vergadering start om 19.30 uur. U kunt de vergadering live volgen via www.cranendonck.nl/webcast

Agenda

De agenda hieronder is onder voorbehoud van wijzigingen. Voor de meest actuele versie van de agenda en de bijbehorende stukken kijkt u op www.cranendonck.nl/raadsinformatie

1

Opening / trekking van het stemmingsnummer

2

Vaststelling van de agenda van deze vergadering

3

Vaststellen van de concept besluitenlijst van de raadsvergadering 16 maart 2021 en van de commissievergaderingen van 6 april 2021 en 18 mei 2021

4

Hamerstukken

4.1

Raadsvoorstel inzake zienswijze op concept-begroting 2022 Metropoolregio Eindhoven

Portefeuille R. van Kessel

4.2

Raadsvoorstel inzake zienswijze op de ontwerp-begroting 2022 van de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost.

Portefeuille R. van Kessel (onder voorbehoud van instemming met Nota van Wijziging)

4.3

Raadsvoorstel inzake zienswijze op de Ontwerpbegroting ODZOB 2022 en meerjarenraming 2023-2025

Portefeuille F. v.d. Wiel

4.4

Raadsvoorstel inzake Zienswijze Concept Programmabegroting 2022 GGD Brabant-Zuidoost

Portefeuille M. Lemmen

4.5

Raadsvoorstel inzake zienswijze Continueren Vroeghulp GGD Brabant-Zuidoost

Portefeuillehouder M. Lemmen

4.6

Raadsvoorstel inzake aanbesteding accountant

Portefeuille F. Kuppens

5

Raadsvoorstel inzake Zienswijze gemeenteraad Cranendonck op Concept RES 1.0

Portefeuille F. v.d. Wiel

6

Raadsvoorstel: Vaststellen van de Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Cranendonck 2021

Portefeuillehouder M. Lemmen

7

Initiatiefvoorstel van Cranendonck Actief!: Vaststellen Referendumverordening Cranendonck 2021

Steller: K. Boonen

8

Initiatiefvoorstel van Cranendonck Actief: Vaststellen Verordening Agenderingsrecht inwoners Cranendonck 2021

Steller : K. Boonen

9

Initiatiefvoorstel van CDA Cranendonck inzake Burgerparticipatie en Burgerberaad

Steller : E. Peeters

10

Raadsvoorstel: Formeel Verzoek Midbuulweg 8 te Budel t.b.v. de herbouw van een woning.

Portefeuillehouder F. v.d. Wiel

11

Mutatie-overzicht - begrotingswijzigingen / Postlijsten Ingekomen Stukken raadsvergadering 1 juni 2021

11a

Postlijsten Ingekomen Stukken raadsvergadering 20 april 2021 en beantwoording schriftelijke vragen naar aanleiding van de ingekomen stukken raadsvergadering 20 april 2021

12

Schriftelijke vragen ex artikel 38 Reglement van Orde

12.1

Beantwoording schriftelijke vragen ex art.38 RvO van mevr. J. van Happen met betrekking tot vrachtverkeer Soerendonk

12.2

Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 38 RvO van mevrouw M. Beenackers inzake beschikking GS Noord-Brabant m.b.t. restverontreiniging ter plaatse van de Philipsweg 1 in Maarheeze

12.3

Beantwoording schriftelijke vragen ex art.38 RvO van de heer K. Boonen inzake te hoog beslag bij schulden in Cranendonck

12.4

Schriftelijke vragen ex art.38 RvO van de heer K. Kuppens m.b.t. woningbouw/schaarste woningmarkt

13

Sluiting

 

 

NL-Alert testbericht op maandag 7 juni

Op maandag 7 juni verzendt de overheid rond 12.00 uur een NL-Alert testbericht in heel Nederland. Zo ervaar je hoe een NL-Alert klinkt en eruit ziet. Je ontvangt het testbericht op je mobiele telefoon. Daarvoor moet je telefoon opgeladen zijn en aanstaan. Let wel op: mocht je oordopjes of een koptelefoon gebruiken, dan kan het NL-Alert luid binnenkomen.

Alarmmiddel

NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid dat je waarschuwt en informeert over noodsituaties bij jou in de buurt.Denk aan een grote brand op een industrieterrein, onverwacht noodweer of een giftige stofwolk na een explosie. In een NL-Alert staat altijd wat er aan de hand is, wat je moet doen en waar je meer informatie en updates kunt vinden.

Ontvang je een NL-Alert? Lees het bericht direct, kom in actie en help ook de mensen in je omgeving daarbij.

Zo ontvang je een NL-Alert

NL-Alert ontvang je op je mobiele telefoon. Als je een NL-Alert binnenkrijgt, hoor je een hard en doordringend alarmgeluid. Dit klinkt anders dan een normaal berichtje. Je ziet het NL-Alert gelijk op het beginscherm van je mobiele telefoon. Om NL-Alert te ontvangen, moet je mobiel opgeladen zijn én aanstaan.

Voor het ontvangen van NL-Alert hoef je niets in te stellen op je mobiele telefoon. Het is gratis en anoniem, je telefoonnummer blijft onbekend. Je ontvangt NL-Alert ook als het mobiele netwerk overbelast is. Naast NL-Alert op je mobiel, zie je NL-Alert ook op steeds meer digitale reisinformatieschermen van het openbaar vervoer en digitale reclameborden.

Geen NL-Alert ontvangen?

Er kunnen meerdere redenen zijn waarom je het NL-Alert niet ontvangt.

  • Je mobiele telefoon stond uit of op vliegtuigstand
  • Je had tijdelijk geen bereik
  • Je mobiele telefoon was niet verbonden met een zendmast die het NL-Alert uitzond

Meer informatie

U leest meer informatie over NL-Alert op www.crisis.nl/nl-alert

 

Laatst aangepast op vrijdag 28 mei 2021 08:12

Laat een reactie achter

De redactie houdt het recht alle opmerkingen zonder mededeling te verwijderen.