nlenfrdeplroes
zaterdag 05 juni 2021 11:46

Cranendonck Actueel - week 22

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Bekendmakingen

 

Ingekomen aanvragen

Deken Van Baarsstraat 2, Budel: aanleg van een nieuwe kabel

Van Schoonvorstlaan/Van Hornelaan, Soerendonk: realiseren van een belevingstuin

Broekweg 5, Maarheeze: vergroten van het hoofdgebouw

Hoofdstraat 110, Budel-Dorplein: aanvraag van een mantelzorgwoning

Verleende vergunningen

Chijnsgoed 14, Maarheeze: plaatsen van tijdelijke woning

Bergakkers 14, Budel: tijdelijke ontheffing om een garage te mogen gebruiken als mantelzorgwoning

Verlenging beslistermijn

Cranendonck 7, Soerendonk: plaatsen van een aanbouw, carport en terrasoverkapping

Besluit aanvraag buiten behandeling

Meemortel 44, Budel: verbouwen van een bijgebouw tot mantelzorgwoning

 

Ontwerpbesluit op aanvraag

Het Laar 19, Maarheeze: wijziging varkenshouderij door middel van plaatsing luchtwassers en bouw stal 5 links en stal 6

Rectificatie

Burg. Van Houtstraat 1, Budel: omgevingsvergunning voor bouwen van een bijgebouw verleend

Sloopmelding

Tuinstraat 14, Budel: asbestsanering

Bergsestraat 17, Gastel: asbestsanering

Alle officiële bekendmakingen staan op overheid.nl. U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice via overuwbuurt.overheid.nl.

 

Kermissen in Cranendonck

In de persconferentie van afgelopen weekend is aangekondigd dat de kermissen vanaf 30 juni open kunnen gaan als de coronabesmettingen blijven dalen. Dit betekent helaas dat de kermis in Soerendonk dit jaar niet door kan gaan omdat deze gepland staat net voor 30 juni.

Als het kabinet zich aan het aangekondigde openingsplan houdt, zijn de kermissen in Maarheeze en Budel-Schoot mogelijk wel haalbaar. Het college probeert momenteel de benodigde tijd voor de vergunningsaanvraag zodanig te versnellen, dat deze kermissen wel en op de normale manier door kunnen gaan. Zodra bekend is of dit lukt, communiceren wij dit via de gemeentepagina en de social media-kanalen.

Voor de kermissen in Budel en Gastel zal het op tijd regelen van de vergunning geen probleem zijn en deze zullen, op basis van de huidige verwachting, dan ook doorgaan.

 

Voorkom brand: geen batterijen bij restafval

Lege batterijen horen in het Klein Chemisch Afval (KCA) of lever je in bij winkels waar je batterijen (of apparaten met een batterij) koopt. In de praktijk blijkt dat niet iedereen batterijen altijd op de juiste manier inlevert. Met alle gevolgen van dien. Regelmatig ontstaat er brand in een afvalwagen bij het inzamelen van restafval. Dit overkwam de inzamelaars van Renewi in Cranendonck pas nog. De oorzaak? Batterijen in één van de ingezamelde tariefzakken.

Waarom geen batterijen in de prullenbak?

Er zijn drie belangrijke redenen om batterijen niet in de prullenbak te gooien:

  • In batterijen zitten stoffen die gevaarlijk zijn voor mens, dier en natuur. Als deze stoffen in de lucht of in oppervlaktewater terecht komen gaan planten en dieren dood en mensen worden ziek.
  • In batterijen vinden chemische processen plaats. Gevaarlijk, zeker als er kortsluiting ontstaat of batterijen openbarsten. Kortsluiting kan ontstaan doordat polen van batterijen met elkaar in contact komen. Ook kan een batterij openbarsten door de druk in de perswagen en hierdoor kan eenvoudig brand ontstaan.
  • Door batterijen apart in te zamelen kunnen grondstoffen die in de batterijen aanwezig zijn, hergebruikt worden. Zo besparen we op nieuwe grondstoffen.

Hoe werkt batterijrecycling?
Alle ingezamelde batterijen gaan eerst naar een sorteercentrum. Hier worden alle batterijen gesorteerd op type; elke batterij bevat namelijk andere stoffen. Vervolgens worden de gesorteerde batterijen naar recyclers in Europa gebracht om grondstoffen zoals nikkel, lood, zink en mangaan uit de batterijen te halen. Deze grondstoffen worden vervolgens gebruikt om nieuwe producten van te maken.

 

Eenvoudig inleveren zonder kosten
Er zijn in Nederland ruim 25.000 inleverpunten waar batterijen gratis ingeleverd kunnen worden. Ook in Cranendonck kun je in winkels waar batterijen verkocht worden of waar apparaten met batterijen verkocht worden, lege batterijen inleveren. Daarnaast kunnen lege batterijen ingeleverd worden via de KCA-box (box voor Klein Chemisch Afval) die ieder huishouden heeft. Op de milieustraat kunt u het verzamelde afval van de KCA-box of grotere batterijen van bijvoorbeeld een elektrische fiets of laptop zonder kosten inleveren.

 

Kind- en scheidingsloket

Maandag 7 juni vindt het kind- en scheidingsloket plaats van 18.30 tot 20.00 uur, dit keer weer in het gemeentehuis in Budel. Je kunt gewoon binnenlopen. Lees meer op www.cranendonck.nl/kindenscheiding

 

Werkzaamheden Midbuulweg in Budel

Op dinsdag 8 en woensdag 9 juni wordt er gewerkt aan het asfalt van de Midbuulweg in Budel. Het gaat om het gedeelte tussen de Grootschoterweg en de Fabrieksstraat. Tijdens de werkzaamheden is de hele rijbaan afgesloten voor het doorgaand verkeer. Het verkeer wordt met borden omgeleid.

Werkzaamheden en planning

Tijdens het onderhoud wordt het bovenste gedeelte van het asfalt vernieuwd en verstevigd met een asfaltwapening. De werkzaamheden op 8 en 9 juni zijn onder voorbehoud, afhankelijk van de weersomstandigheden.

 

Reminder Inspraakperiode MER (Milieu Effectrapport) over de geschiktheid van gebieden voor zonne- en windenergie

 

Begin mei 2021 heeft provincie Noord-Brabant het MER voor het project Regionale Energie Strategie (RES) Metropoolregio Eindhoven vrijgegeven voor inspraak. Meer informatie vindt u op www.energieregiomre.nl.

U kunt het MER gedurende de inspraakperiode van 3 mei 2021 t/m 14 juni 2021 raadplegen via de website van de provincie Noord-Brabant: http://www.brabant.nl/terinzage. Het MER kan in deze periode ook worden ingezien bij het Dienstenplein van het provinciehuis, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch. U kunt tot en met 14 juni 2021 uw reactie indienen via de website van de provincie Noord-Brabant: http://www.brabant.nl/terinzage

Meer weten? Lees verder op www.cranendonck.nl/nieuws

 

Verkeersbesluiten

Instellen geslotenverklaring en plaatsen fysieke afsluitingen voor alle motorvoertuigen bosgebied Leenderbos, bosgebied De Pan en bosgebied Klaterspeel

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het instellen van een geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen, uitgezonderd terreineigenaren en -beheerders op de onverharde wegen in het bosgebied Leenderbos, bosgebied de Pan en bosgebied Klaterspeel. Dit gebeurt door plaatsing van bord C12 uit het RVV1990 met onderbord “uitgezonderd terreineigenaren en -beheerders” en met onderbord “quads, trikes en (cross)motoren niet toegestaan” en door middel van het plaatsen van fysieke afsluitingen.

Voor verkeersbesluit bosgebied Leenderbos is het referentienummer 1375162D, voor bosgebied De Pan is dit 1375205D en voor bosgebied Klaterspeel 1375208D.

Vanaf de bekendmaking van de besluiten in de Staatscourant op 1 juni 2021 kunnen belanghebbenden de besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken binnen zes weken inzien op www.cranendonck.nl/bekendmakingen

Laatst aangepast op zaterdag 05 juni 2021 11:46

Laat een reactie achter

De redactie houdt het recht alle opmerkingen zonder mededeling te verwijderen.