nlenfrdeplroes
maandag 20 september 2021 16:17

“Zeg ’t Mares!”: Maarheeze is aan zet

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

zeg t mares.jpg 1

Het was velen in Maarheeze niet ontgaan: langs een paar belangrijke doorgaande wegen stonden grote witte borden opgesteld met prikkelende stellingen. Met een knipoog, dat wel, want stellingen als “Er moet een ballenbak komen in De Smeltkroes” of “Maarheeze moet het NK Schansspringen organiseren” waren vooral ludiek bedoeld. Maar ook met een serieuze ondertoon, want de afzender ervan, het project “Zeg ’t Mares!” is opgezet door de werkgroep Mooi Mares en bedoeld om van de inwoners van Maarheeze straks zelf te horen welke toekomstvisie zij hebben op hun eigen woonplaats.

Werkgroep Mooi Mares

Afgelopen voorjaar trof de werkgroep Mooi Mares, een groep betrokken inwoners uit Maarheeze, de eerste voorbereidingen om te komen tot een opzet, waarbinnen alle inwoners van Maarheeze de gelegenheid zouden krijgen om zich uit te spreken over Maarheeze zoals dat er over tien, twintig of misschien wel dertig jaar uit zou moeten zien. Aanleiding hiervoor is het gegeven dat Maarheeze, net als alle andere kernen van Cranendonck, flink is veranderd. Dat heeft niet alleen met de samenstelling van het dorp zelf te maken, maar ook met veranderende ideeën die men vandaag de dag heeft over wonen, werken en recreëren. De Regiegroep Smeltkroes, eerder opgericht om richting te geven aan de toekomstige invulling van De Smeltkroes, heeft zich op grond van diezelfde ontwikkelingen bij dit initiatief aangesloten.

Drietrapsraket

Als vorm waarin de ideeën en meningen van de inwoners van Maarheeze vastgelegd gaan worden, is gekozen voor een ‘drietrapsraket’. Hierbij wordt de start gemaakt door middel van een lokale enquête, die door elke inwoner ingevuld kan en mag worden. In deze enquête worden zeven thema’s benoemd, waarvoor relevante stellingen zijn geformuleerd. Alle respondenten wordt gevraagd om die op volgorde van individuele belangrijkheid te zetten. Met de enquêteresultaten verkrijgt de werkgroep een goed inventarisatie van wat er in Maarheeze leeft en in welke volgorde men wil dat er zaken opgepakt worden – of welke zaken juist nog even of misschien wel permanent mogen blijven liggen.

De enquête is daarmee de opmaat naar de tweede, meer inhoudelijke fase. Hierbij gaat de werkgroep rechtstreeks in gesprek met bewoners, die bij het invullen van de enquête per thema aan kunnen geven of zij hier over door willen praten. Met de enquêteresultaten in de hand wordt de vertaalslag gemaakt naar de invulling: hoe geven we hier als gemeenschap vorm aan en welke rolverdeling hebben we daarbij voor ogen, zowel onderling als tussen dorp en gemeente? De laatste ‘trap’ van de raket en einddoel van de werkgroep is de formulering van een integrale, langjarige visie van Maarheeze op Maarheeze, die de gemeente Cranendonck – ‘aanjager’ van dit proces – gaat gebruiken als toetssteen voor toekomstig beleid.

Enquête

De enquête gaat in de laatste week van september huis-aan-huis in Maarheeze verspreid worden, samen met HAC Weekblad. Omdat dit zou betekenen dat sommige huishoudens niet bereikt worden (bijv. door een nee-nee-sticker op de brievenbus) en er bovendien slechts één enquête per huisadres bezorgd wordt, zullen er extra exemplaren op te halen zijn bij een aantal winkels en andere goed toegankelijke locaties. Hiermee kan elke inwoner van Maarheeze een eigen enquête invullen. Daarnaast zal er ook de mogelijkheid zijn om digitaal te reageren: de enquête kan online ingevuld worden via de site www.zegtmares.nl/enquete. Op deze manier hoopt de werkgroep een respons te verkrijgen die niet alleen groot genoeg is, maar die ook representatief is en daarmee een afspiegeling gaat zijn van dat wat álle groepen in Maarheeze bezighoudt. Ingevulde enquêtes kunnen de hele maand oktober ingeleverd of ingezonden worden; papieren exemplaren kan men posten in één van de stembussen die op nog nader te benoemen locaties in Maarheeze geplaatst zullen gaan worden.

Gelezen: 1244 keer

38 reacties

Laat een reactie achter

De redactie houdt het recht alle opmerkingen zonder mededeling te verwijderen.