nlenfrdeplroes
vrijdag 16 juli 2021 06:19

Cranendonck Actueel - week 28

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Bekendmakingen

 

Ingekomen aanvragen

Past. Verbakelstraat 17, Budel-Schoot: verbouwen van woonhuis en vervangen van dak

Goorstraat 2, Soerendonk: verbouwen van woonhuis

Den Engelsman 2, Maarheeze: uitbreiden van bedrijfsgebouw

Verleende vergunningen

Strijperdijk 9, Soerendonk: plaatsen van twee verwijsborden nabij de ingang

Verlenging beslistermijn

Deken Van Baarsstraat 4, Budel: opknappen van een bouwwerk

Oranje Nassaulaan 44, Maarheeze: plaatsen van coolstream unit bij vullijn 5 en 6

Rect. Van Nestestraat 187, Budel-Dorplein: legaliseren van bestaande objecten in de achtertuin

Sloopmelding

Dr. Ant. Mathijsenstraat 64, Budel: asbestsanering

Broekkant 63, Budel: asbest verwijderen en slopen

Alle officiële bekendmakingen staan op overheid.nl. U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice via overuwbuurt.overheid.nl

 

Samenwerking van veiligheidspartners in Cranendonck

Bij incidenten rond het COA zijn een goede samenwerking tussen veiligheidspartners zoals politie, onze BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) en de ketenmarinier essentieel. Die samenwerking is sterk, ook in perioden dat het onrustig is rond het azc, zoals vorige week. Op het terrein vonden twee steekincidenten plaats. Ook waren er voorvallen van winkeldiefstal, overlast door een dronken persoon en onacceptabel gedrag in de omgeving van het station. Helaas zijn incidenten, ondanks de vele preventieve maatregelen, niet helemaal te voorkomen.

Winkeldieven gepakt
Wij nemen deze incidenten erg serieus en werken samen om deze aan te pakken, zoals vrijdagavond 9 juli. De BOA’s van de gemeente hebben die avond tijdens hun surveillance een agent versterking geboden die twee vermoedelijke winkeldieven staande hield. Zij zijn met de agent en de verdachten naar de betreffende winkel gegaan om de camerabeelden te bekijken. Deze beelden bevestigden het vermoeden. Hierna hebben de BOA’s de beide verdachten aangehouden en overgebracht naar een andere eenheid van de politie. Intussen kon de agent de zaken in de winkel verder afhandelen.

Door samen te werken verkleinen we de kans op incidenten en zetten we vol in op de aanpak ervan. Heeft u een vraag of wilt u graag iemand spreken over het azc? Neem dan contact op met inwonerscontactpersoon Ton Lemmen. Zijn mobiele nummer is 06-57707469. E-mailen kan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Controleactie op station Maarheeze

Op vrijdag 9 juli hielden de NS en de BOA’s van de gemeente een handhavingsactie op het station in Maarheeze. Alle aankomende en vertrekkende passagiers op het station werden gecontroleerd op een geldig vervoersbewijs. Negen reizigers keerden om toen ze geconfronteerd werden met de controle, één persoon is weggestuurd omdat deze geen kaartje had. Vijf reizigers die vanuit de trein arriveerden op het station bleken geen kaartje te hebben. Zij moeten alsnog de kosten voor een kaartje betalen. Eén daarvan betaalde contant, de NS en BOA’s stonden hier de conducteur bij. Diverse reizigers die geen kaartje hadden werden later ook bij de bus geweigerd.

Met deze actie dragen we bij aan de veiligheid op het station in Maarheeze. De NS en de gemeente voerden deze actie uit om zwartrijden te verminderen en een veilige reisomgeving te creëren.

 

Raadsvergadering 20 juli 2021

Op dinsdag 20 juli vergadert de gemeenteraad van Cranendonck. De vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentehuis in Budel. In verband met de coronamaatregelen is de vergadering niet toegankelijk voor publiek. U kunt de vergadering live volgen via www.cranendonck.nl/webcast

Agenda

Onder voorbehoud van wijzigingen. De voorstellen op de agenda van deze raadsvergadering zijn eerder behandeld in de adviescommissie van 13 juli 2021.

De meest actuele versie van de agenda en de stukken van deze vergadering zijn te raadplegen via het raadsinformatiesysteem op www.cranendonck.nl/raadsinformatie. Voor alle bestemmingsplannen kan de volgende site geraadpleegd worden: ruimtelijkeplannen.nl

1             Opening/trekking van het stemmingnummer

 

2             Vaststelling van de agenda van deze vergadering

 

3             Vaststelling van de concept besluitenlijst van de raadsvergadering

 

4             Hamerstukken

 

5             Raadsvoorstel: Kadernota 2022

               Portefeuille F. Kuppens

 

6             Raadsvoorstel: Zienswijze ontwerp begroting 2022 van de Risse Weert

               Portefeuille M. Lemmen

 

7             Raadsvoorstel: Vaststellen bestemmingsplan 'Budel en Budel-Dorplein'

               Portefeuille F. v.d. Wiel

 

8             Raadsvoorstel: Algemene subsidieverordening Cranendonck 2021

               Portefeuille M. Lemmen

 

9             Raadsvoorstel: Compensatie basisschool De Wereldwijzer i.r.t. woningbouw Kern Schoot

             Portefeuille F. van der Wiel

 

10           Raadsvoorstel: Formeel verzoek wijzigen bestemming Bergsestraat 17 te Gastel

               Portefeuille F. van der Wiel

 

11           Raadsvoorstel: Formeel verzoek wijzigen bestemming Schoordijk 17 te Budel

               Portefeuille F. v.d. Wiel

 

12           Memo uitwerking raadsvoorstel inzake Burgerparticipatie en Burgerberaad

 

13           Mutatie-overzicht/begrotingswijzigingen

 

14           Schriftelijke vragen ex artikel 38 RvO

 

14.1       Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO van mevrouw M. Beenackers inzake beschikking GS Noord-Brabant m.b.t. restverontreiniging ter plaatse van de Philipsweg 1 in Maarheeze

 

14.2       Schriftelijke vragen ex art.38 RvO van de heer K. Kuppens m.b.t. woningbouw/schaarste woningmarkt

 

15.1       Motie vreemd aan de orde van de dag: motie Raden in Verzet

 

15.2       Motie vreemd aan de orde van de dag: motie Signify

 

16           Sluiting

 

Concept Transitievisie Warmte

Hoe verwarmen we onze woningen in 2050?

In heel Nederland, dus ook in Cranendonck, gaan we onze woningen op een andere manier verwarmen. Stap voor stap gaan we over op duurzaam verwarmen zodat we in 2050 geen CO2 meer uitstoten. Gemeente Cranendonck heeft hiervoor een “Transitievisie Warmte” gemaakt, die eind 2021 wordt vastgesteld. De visie geeft inzicht in de mogelijkheden om van het aardgas af te gaan en benoemt welke stappen we als eerste gaan nemen.

Wat gaat er gebeuren?

De concept Transitievisie Warmte geeft u een volledig beeld over hoe we de warmtetransitie willen realiseren. In de visie vindt u een globale kaart waarop u kunt zien wanneer we in welke wijk aan de slag willen gaan en welk alternatief voor aardgas het meest voor de hand ligt.

Er zijn verkenningswijken aangewezen in Budel en Maarheeze waar de gemeente samen met bewoners en andere betrokkenen wil starten met het verder verkennen van mogelijkheden om van het aardgas af te gaan. Dit zijn mogelijke warmtenetgebieden. In andere gebieden gaan gebouweigenaren op individuele basis aan de slag.

Ter inzage

De concept Transitievisie Warmte ligt ter inzage van 12 juli tot en met 29 augustus 2021. Tijdens deze periode kunt u uw zienswijze op de visie aan ons laten weten. Hoe u dit online regelt, leest u op onze website: www.cranendonck.nl/duurzamewarmte. Op onze site vindt u ook de visie. Kunt u de visie niet online bekijken? In het gemeentehuis kunt u een geprint exemplaar van de concept Transitievisie Warmte inzien.

Meer informatie

Meer informatie over de visie en het proces dat tot de visie heeft geleid vindt u op de website www.cranendonck.nl/duurzamewarmte.

Het hele nieuwsbericht leest u op onze website www.cranendonck.nl/nieuws

 
   

Laat een reactie achter

De redactie houdt het recht alle opmerkingen zonder mededeling te verwijderen.