Deze pagina afdrukken
vrijdag 12 november 2021 07:07

Cranendonck Actueel - week 45

Beoordeel dit item
(1 Stem)

kasteeltje1.jpg a

Bekendmakingen

 

Ingekomen aanvragen

De Smelen 1, Maarheeze: aanleggen van een nieuwe oprit

Luchthavenweg 4, Budel: uitbreiding van bedrijfspand

Marialaan 59, Budel-Dorplein: bouw van een bergruimte ter vervanging van bestaande bergruimte

Terrein Nyrstar, Budel-Dorplein: aanleggen van een zonneveld voor verduurzamen van de bedrijfsvoering

Verleende vergunningen

Brusselsestraat 3, Budel: plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

De Vinne 20, Budel: aanbouwen van een slaap- en badkamer

Europalaan-Noord 2, Budel: gevelwijziging

Midbuulweg 10, Budel: (ver)bouwen van een woonhuis en het plaatsen van een tijdelijke woonunit

Moonslaan 21, Maarheeze: oprichten van bijgebouw

Puttenstraat 3, Maarheeze: uitbreiden van woning aan de achtergevel

Weigeliastraat 10, Maarheeze: tijdelijk plaatsen van twee containers (5 t/m 26 november 2021)

Wethouder van Hunselstraat ong., Budel: nieuwbouw van woonhuis

Wollenhoekstraat 10, Budel: verbouwen van woonhuis

Gewijzigd besluit vergunning verleend

Roerdomp 2, Soerendonk: bouwen van een paardenstal

Besluit aanvraag buiten behandeling

Rect. Van Nestestraat 188, Budel-Dorplein: legaliseren van gebouwen

Standplaatsvergunning verleend

Keizer Ottostraat, Budel: permanente dag-week-jaarplaats op woensdagen (5 januari 2022 t/m 28 december 2022)

Raboplein, Maarheeze: permanente dag-week-jaarplaats op woensdagen (5 januari 2022 t/m 28 december 2022)

Sloopmelding

Molenstraat 33, Maarheeze: asbest verwijderen

Wet Milieubeheer - melding

Heikant 17, Gastel: veranderen van activiteiten

Panweg 3, Maarheeze: veranderen van het bedrijf

Rondven 61, Maarheeze: uitbreiding van de inrichting met een opslagloods

Alle officiële bekendmakingen staan op overheid.nl. U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice via overuwbuurt.overheid.nl.

 

 

Wegwerkzaamheden klein asfaltonderhoud

Van 15 tot en met 19 november vindt er klein asfaltonderhoud plaats aan verschillende wegen in Cranendonck. Dit gebeurt op verschillende locaties in de gemeente bij het herstel van riool- en leidingsleuven. Ook wordt in deze week onderhoud verricht aan de fietspaden langs de Branten in Soerendonk, de Gastelseweg, Nieuwendijk en Berg (recreatief fietspad) in Budel en de voetpaden vlakbij de school aan de Kijkakkers in Maarheeze.

De uitvoering van het onderhoud is afhankelijk van de weersomstandigheden en kan dus iets afwijken. Het verkeer wordt tijdens de werkzaamheden geregeld door borden en/of verkeersregelaars.

 

 

Invloed corona op carnavalsactiviteiten en Sinterklaas

Op 2 november 2021 kondigde de Rijksoverheid verstrengde maatregelen aan, vanwege de oplopende coronacijfers. Zo is het advies om weer 1,5 meter afstand te houden, is het coronatoegangsbewijs op meerdere plekken nodig en geldt de mondkapjesplicht in bijvoorbeeld alle winkels. De nieuwe maatregelen gelden ook voor evenementen in Cranendonck.

Evenementen
De gemeente heeft een uitgebreide afweging gemaakt voor de activiteiten die op korte termijn plaatsvinden, zoals de carnavalsactiviteiten van Buulder Buk en de intocht van Sinterklaas. Daarin was steeds het uitgangspunt dat de activiteiten door konden gaan, mits het binnen de maatregelen kan. Dit betekent dat onderstaande besluiten kunnen veranderen als de maatregelen strenger worden na de persconferentie van vrijdag 12 november.

Ut Get Beginne en Bokkenfèst Buulder Buk

Naar aanleiding van advies van de politie en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft de gemeente besloten dat het evenement door kan gaan binnen de geldende coronamaatregelen. Dit betekent dat de organisatie de verschillende coronamaatregelen toepast en het programma als nodig aanpast. De organisatie heeft goed gekeken naar wat er nodig is om ieders veiligheid te borgen en de maatregelen ook goed ingeregeld. Zo is bijvoorbeeld nodig dat iedere bezoeker vanaf 13 jaar een coronatoegangsbewijs laat zien bij binnenkomst.

Sinterklaasintocht

Voor de Sinterklaasintochten die bij de gemeente bekend zijn (Budel, Budel-Schoot en Maarheeze) geldt dat deze volgens de huidige coronamaatregelen (aangekondigd op 2 november 2021) door kunnen gaan. De intocht valt onder georganiseerde jeugdactiviteiten en doorstroomevenementen in de buitenlucht. Kinderen tot en met 17 jaar (én hun ouders/begeleiders) hoeven daarom geen coronatoegangsbewijs te tonen. Wel is het dringende advies om 1,5 meter afstand te houden. Voor binnen-activiteiten direct na de optocht moet de organisatie de coronaregels die gelden voor de betreffende locatie volgen.

Dit bericht heeft betrekking op coronamaatregelen die aangekondigd zijn op 2 november 2021. Als er nieuwe maatregelen aangekondigd worden, kan dit invloed hebben op de doorgang van de evenementen. 

 

 

Verwijderen personenauto: oproep eigenaar

Sinds enkele weken staat er een auto (zilveren Peugeot 206) geparkeerd in de berm ter hoogte van de Grensweg 58 in Budel. We verzoeken de eigenaar deze personenauto vóór vrijdag 19 november 2021 weg te halen, of te bellen met de gemeente op nummer 0495 – 43 11 00. Als dit niet gebeurt, wordt het voertuig na 19 november weggesleept. Op grond van artikel 5:5 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Cranendonck 2019 wordt het voertuig als voertuigwrak aangemerkt.

 

 

Verduurzamen van woningen

Steeds meer mensen verduurzamen hun woning. We zijn een inkoopactie gestart voor woningeigenaren, waarmee energiebesparende maatregelen kunnen worden ingekocht. Denk hierbij aan zonnepanelen, isoleren van vloer en muren, een hybride warmtepomp en isolatieglas. Met de maatregelen die u kunt treffen, bespaart u fors op uw energierekening.

Wilt u ook besparen op uw energierekening? Kijk voor meer informatie over het verduurzamen van uw woning op www.cranendonck.nl/nieuws

 

 

Militaire oefening 15 t/m 18 november

Van 15 tot en met 18 november vindt er een militaire oefening plaats in de gemeente Cranendonck. De oefening wordt gehouden in het kader van training voor militairen van de Koninklijke Landmacht. Hierbij wordt het doorgaand verkeer niet gehinderd.

Schade

Mocht er door de oefening schade ontstaan, dan kunt u dit onder vermelding van de militaire eenheid zoals kenteken van het voertuig, datum, tijd, plaats en soort schade melden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of door een brief te sturen naar Sectie Claims Ministerie van Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht.

 

 

Wet Geluidhinder “Grootschoterweg en Stationsweg”

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij besluit van 13 oktober 2021, kenmerk IenW/BSK-2021/264277, met toepassing van artikel 90, tweede, derde en vierde lid, van de Wet geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld die de gevels van woningen gelegen aan de wegen "Grootschoterweg, Peeldijk, St. Eloystraat en Stationsweg" te Budel-Schoot en Budel-Dorplein, gemeente Cranendonck, vanwege de wegen "Grootschoterweg en Stationsweg" mogen ondervinden.

Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft hij bij voornoemd besluit tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de wegen "Grootschoterweg en Stationsweg", binnen de woningen voor zover niet wordt voldaan aan de in artikel 111b, derde lid, van de Wet geluidhinder genoemde binnenwaarde van 43 dB.

Ter inzage

Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen met ingang van 12 november 2021 gedurende de bezwaartermijn ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Cranendonck te Budel (In verband met de coronamaatregelen is het gemeentehuis beperkt open. Bel voor een afspraak met 14-0495) en bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken woningen met de daarbij vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting.

Bezwaarschrift

Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van publicatie bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan: De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, Postbus 97,

3440 AB Woerden. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Gelezen: 728 keer