Deze pagina afdrukken
woensdag 24 november 2021 17:31

Start fase II van het project “Zeg ’t Mares!”

Beoordeel dit item
(2 stemmen)

Stapel papieren.jpg 1

Met de afronding van het enquête-gedeelte van het project “Zeg ’t Mares!” staat een start van de tweede fase van dit project voor de deur. Waar het eerste gedeelte er vooral op was gericht om vast te stellen waar de prioriteiten van de inwoners van Maarheeze liggen, daar is het vervolg vooral bedoeld om vast te stellen hoe die prioriteiten concreet ingevuld moeten worden. Wat minder in de spotlights, meer evengoed belangrijk: een analyse van de enquêteresultaten. Werk aan de winkel voor de projectgroepleden dus!

Respondenten

Uiteindelijk hebben de inwoners van Maarheeze 721 enquêtes ingevuld. Hiervan kwam net geen 60% digitaal binnen, de rest koos ervoor om een papieren enquêteformulier in te vullen. Andere interessante statistieken zijn dat iets meer vrouwen (53%) dan mannen (47%) de enquête invulden en dat in 40% van de gevallen er sprake was van thuiswonende kinderen. De leeftijdsverdeling laat wel zien dat de 35-plussers wat oververtegenwoordigd lijken te zijn: slechts 17% van de respondenten was jonger dan 35 jaar. Deze en andere kenmerken van de respondenten gaat de werkgroep gebruiken om te bekijken hoe er binnen diverse groepen gedacht wordt over bepaalde thema’s, en of zij hierin onderling verschillen. Om eventuele conclusies door te kunnen trekken naar heel Maarheeze zal daarbij ook geanalyseerd worden of en waar de onderzoeksgroep afwijkt van de inwonerssamenstelling. Een mogelijkheid is, dat daarbij de ‘onderbelichte’ groepen nog eens apart benaderd en bevraagd zullen worden.

Opmerkingen

Respondenten kregen naast het verzoek om hun prioriteiten aan te duiden met een cijfer, ook de mogelijkheid om door middel van opmerkingen hun keuze toe te lichten. Hier is zeer ruim gebruik van gemaakt. De projectgroep gaat met de vele pagina’s tekst die dit heeft opgeleverd aan de slag: door antwoorden te clusteren komt men tot een mooie aanzet voor de vervolggesprekken. Een opmerking die hierbij vrij regelmatig terugkwam was, dat men stellingen met betrekking het AZC in de enquête miste. Dit is geenszins een ontkenning van de problematiek, maar een bewuste keuze van de projectgroep geweest. Een belangrijke reden is dat men eerst de ‘onderliggende’ prioriteiten wil ophalen (wat vind je belangrijk, bijv. op het gebied van veiligheid, wonen, voorzieningen etc.) en op basis dáárvan pas wil gaan kijken hoe die het beste ingevuld kunnen worden. Daarnaast heeft de visie die de projectgroep wil formuleren betrekking op een periode van zo’n 20 á 30 jaar en wil het naast toekomstbestendig ook heel nadrukkelijk zo integraal mogelijk zijn. De focus op één actueel issue dat op het moment van onderzoek de actualiteit beheerst en bovendien ook niet alleen Maarheeze aangaat, zou té veel afbreuk doen aan dit doel.

Vervolg

In de komende weken zal de werkgroep verder gaan met de analyse van de enquêteresultaten. Het ligt in de bedoeling dit in de maand december af te ronden, zodat in januari gestart kan worden met de tweede fase van het project: de fysieke bijeenkomsten. In eerste instantie zullen die gaan over de verwachtingen die men heeft en kaders die men wil stellen: wat willen de inwoners van Maarheeze aan het einde van dit proces opgeleverd zien? Hierna volgen thematische sessies. Een en ander gaat vanzelfsprekend wel afhankelijk zijn van de mogelijkheden die tegen die tijd geboden worden: nieuwe of verlengde corona-maatregelen kunnen de werkgroep dwingen tot een alternatief hiervoor.

Gelezen: 437 keer