nlenfrdeplroes
vrijdag 31 december 2021 13:18

Cranendonck Actueel week 52

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

kasteeltje1.jpg a

 

Cranendonck Actueel - week 52

Bekendmakingen
 
Ingekomen aanvragen
Poelderstraat 4a, Budel: bouwen van zes kleedlokalen SV Budel
Nieuwstraat 90, Budel: gevelwijziging
Nieuwedijk 43, Budel: Verminderen van vleesstieren en het houden van meer schapen in de
toekomst.
Meemortel 47, Budel: Revitallisering industriehal
Pater Ullingsstraat ong. budel-Schoot: bouwen van 4 huurwoningen
Pater Ullingsstraat ong. budel-Schoot: bouwen van 4 huurwoningen
Pater Ullingsstraat 1, Budel-Schoot: herbestemming schoolgebouw
Heuvel 22, Budel-Schoot: plaatsen mantelzorgwoning
Sint Josephstraat 127, Budel-Dorplein: uitbreiding woonhuis
De Branten 8, Soerendonk: Kapvergunning
Goorstraat ong. Soerendonk: plaatsen woonunit
Dorpsakkers ong. Soerendonk: nieuwbouw woonhuis
De Weyers 2, Maarheeze: Verbouwen woonhuis
 
Verleende vergunningen
Fibula ong. Soerendonk: nieuwbouw woonhuis
Hoogstraat 10, Gastel: nieuwbouw bewaarplaats
De la Minestraat ong. Budel: Nieuwbouw loods/kantoor
 
Besluit aanvraag buiten behandeling
De Weyers 2, Maarheeze: update exterieur bestaande woning
Baronie, Cranendonck: aanplant van een boomgaard bij Baronie Cranendonck
 
Standplaatsvergunning verleend
Capucijnerplein, Budel: permanente dag-week-jaarplaats op vrijdagen (7 januari 2022 tot en met 30
december 2022)
 
Sloopmelding
Grootschoterweg 90-92, Budel-Schoot: asbestsanering en slopen leegstaande winkel met woonhuis
 
Melding activiteitenbesluit
De la Minestraat 18, Budel: het oprichten van een inrichting voor het monteren en demonteren van
vacuümonderdelen en -pompen.
 
Alle officiële bekendmakingen staan op overheid.nl. U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice
via overuwbuurt.overheid.nl.
 
 
Vuurwerk en de jaarwisseling 2021-2022
Helaas is Corona nog steeds onder ons. Het kabinet wil extra druk op de zorg en handhaving ook de
komende jaarwisseling voorkomen. Dit heeft gevolgen voor het afsteken van vuurwerk.
 
Landelijk verbod op vuurwerk
Het kabinet heeft een landelijk vuurwerkverbod aangekondigd voor de komende
jaarwisseling. Dit betekent een verbod op het afsteken, bezitten en vervoeren van vuurwerk
in het hele land.
Carbidschieten wordt niet gezien als vuurwerk. In de gemeente Cranendonck is het
afschieten van carbid verboden. Er geldt een vrijstelling op dit verbod tijdens de jaarwisseling, dit
is echter aan strikte voorwaarden verbonden.  Meer informatie hierover vindt u in de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV) op de website van de gemeente (art 2: 73a en b).
 
Wat mag wel?
Alleen vuurwerk uit de zogeheten F-1 categorie, zoals sterretjes en knalerwten, mag wel worden
afgestoken. Dit is weliswaar het minst gevaarlijke vuurwerk, maar toch gebeuren er regelmatig
ongelukken mee. Draag daarom altijd een vuurwerkbril, gebruik een aansteeklont en houd
voldoende afstand.
 
 
Kerstboominzameling 2022
U kunt uw kerstboom van 3 t/m 7 januari 2022 gratis inleveren op de volgende locaties:
 
Budel
 hoek Mgr. Zwijsenlaan – Graafschap Hornelaan (grasveld)
 Nachtegaalplein
 Boudriepark (aan de zijde van de Europalaan-Zuid)
 Jan van Schoonvorststraat (terrein achter garage Vlassak)
 Europalaan Noord (hoek Willem II straat)
 
Budel-Dorplein
 Kerkplein (achter kerk)
 Prinses Irenelaan (op gazon)
 
Budel-Schoot
 Stationsplein
 
Gastel
 St. Cornelisplein
 
Maarheeze
 Kijkakkers (tegenover Smeltkroes)
 Gaffel (op speelveld)
 Violierstraat (hoek Gentiaanstraat)
 
Soerendonk
 St. Jansweg (op gazon)
 
Kerstboom niet in de GFT-container
 Voer uw kerstboom niet af via de GFT-container. Door de hars in kerstbomen verteren kerstboom
namelijk veel langzamer dan het normale GFT-afval. Door kerstbomen apart in te zamelen worden ze
apart verwerkt en bijvoorbeeld versnipperd tot bodembedekker.
 
Let op!
U kunt uw kerstboom natuurlijk ook inleveren bij de Milieustraat, hiervoor betaalt u in 2022 € 5,-.
 
 
Flexwonen en huisvesting arbeidsmigranten
Op 14 december heeft de gemeenteraad de notitie ‘Flexwonen en huisvesting arbeidsmigranten’
vastgesteld. De gemeente formuleert beleid op het gebied van flexwonen en huisvesting van
arbeidsmigranten om de kansen op dat vlak te benutten en om problemen en overlast te vermijden.
De notitie onderzoekt de omvang, de mogelijkheden en de kansen die het huisvesten van
spoedzoekers en tijdelijke bewoners in snel beschikbare tijdelijke woonruimte met zich meebrengen.
Het document besteedt ook aandacht aan de huisvesting van arbeidsmigranten. Het vastgestelde
beleid geeft richting en handvatten om aanvragen en initiatieven te toetsen. Dat geeft duidelijkheid
aan initiatiefnemers en mogelijkheden om te sturen aan de gemeente. U vindt de notitie binnenkortop www.lokaleregelgeving.overheid.nl en op onze website onder ‘bouwbeleid’.
Gelezen: 127 keer Laatst aangepast op vrijdag 31 december 2021 14:01

Laat een reactie achter

De redactie houdt het recht alle opmerkingen zonder mededeling te verwijderen.