nlenfrdeplroes
vrijdag 14 januari 2022 11:11

Cranendonck Actueel = week 2

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

kasteeltje1.jpg a

Cranendonck Actueel - week 2

Bekendmakingen
 
Ingekomen aanvragen
Markt 21, Budel: Maken van een gebouwscheidende wand
Grensweg 42, Budel: Plaatsen nieuwe kozijnen
Rect. Van Nestestraat 188, Budel-Dorplein: Legalisatie van gebouwen
Sint Josephstraat ong. Budel-Dorplein: Nieuwbouw woonhuis
 
Verleende vergunningen
De Wieken 49, Budel: plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel van de woning
 
Besluit aanvraag buiten behandeling
Rondven ong. Maarheeze: plaatsen zendmast
 
Standplaatsvergunning verleend
Stationsstraat (Raboplein), Maarheeze: standplaatsvergunning permanente dag-week-jaarplaats op
vrijdagen (1 januari 2022 tot en met 31 december 2022)
 
Sloopmelding
Keunenhoek 19, Budel: asbestsanering
Den Engelsman 6, Maarheeze: slopen bedrijfswoning en asbestsanering
Alle officiële bekendmakingen staan op www.overheid.nl U kunt zich ook aanmelden voor de e-
mailservice via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt
 
Gratis ondersteuning bij de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed
 
Bent u of is uw organisatie eigenaar van maatschappelijk vastgoed en staat u aan het begin van een
verduurzamingstraject? Dankzij het Ontzorgingsloket Maatschappelijk Vastgoed van de provincie
Noord-Brabant kunt u vanaf nu rekenen op ondersteuning bij de verduurzaming van dit vastgoed.
Van coaching en energiescans tot ondersteuning richting de uitvoering.
 
Voor wie?
Onder maatschappelijk vastgoed vallen onderwijsinstellingen, zorginstellingen, sportorganisaties,
culturele ANBI’s en buurthuizen en wijkcentra. Kijk voor alle voorwaarden voor deelname op de
website van Energie Werkplaats Brabant.
 
Meld u aan!
Tot en met december 2022 wordt hulp geboden bij het verduurzamen van 210 panden in de
provincie. Komt u in aanmerking en hebt u belangstelling voor een ontzorgingstraject? Meld u dan
aan via www.energiewerkplaatsbrabant.nl. Wilt u eerst meer weten over de regeling? Op dinsdag 25
januari vindt een online informatiebijeenkomst plaats waarvoor u zich ook online kunt aanmelden.
Voornemen uitschrijving Basisregistratie Personen (BRP)
Uitgeschreven personen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck hebben besloten om:
 
T.H. Stoppelenburg 20-05-1952 Capucijnerplein 1 te Budel 16-11-2021
L.J. Smulders 30-05-1968 Capucijnerplein 1 te Budel 16-11-2021
V.M. Anastasiei 05-03-1996 Capucijnerplein 1 te Budel 16-11-2021
F. Nedelcu 22-02-1990 Capucijnerplein 1 te Budel 16-11-2021
uit te schrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP) met bestemming ‘Onbekend’. Op deze
bekendmaking zijn de bekendmakingsregels op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht van
toepassing.
 
Meer informatie
Voor de procedure, bezwaar maken en beroep indienen verwijzen wij u naar
 
Waarom deze bekendmaking
De gemeente heeft de taak ervoor te zorgen dat gegevens in de basisregistratie juist, volledig en
betrouwbaar zijn. De burger is verplicht binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor
vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de woongemeente. Ondanks
herhaalde aanschrijvingen is er van bovenvermelde persoon geen aangifte gekomen. Artikel 3.41, lid
2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid de beschikking
‘ambtshalve registratie’ te publiceren als de bekendmaking niet kan gebeuren door toezending.
 
Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken
bij het college van B&W. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken en vangt
aan 1 dag na de datum van deze publicatie.
In het ondertekende bezwaarschrift moet staan;
- De naam en adres van de indiener;
- De dagtekening en omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- De gronden van het bezwaar;
Het bezwaarschrift kunt u sturen naan het College van Burgemeester en wethouders van de
gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel.
Als bezwaar gemaakt wordt, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat het gemeentelijke besluit tijdens
uw bezwaarprocedure tijdelijk ongeldig is (wordt opgeschort)? Dien dan een verzoek om voorlopige
voorziening in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Als de voorzieningenrechter uw verzoek
toekent, is het besluit opgeschort.
Meer weten?
 
Belt u dan met het team Burgerdiensten, telefonisch op nummer 14-0495, of via de e-mail
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
Zelftesten en mondkapjes voor inwoners met een laag inkomen
 
Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen in onze samenleving, dus ook in de bestrijding van het
coronavirus. De gemeente Cranendonck maakt daarom een eenmalige vergoeding voor een gratis
pakket zelftesten en mondkapjes beschikbaar voor inwoners met een laag inkomen. Hiermee willen
we onze inwoners helpen om de regels in en om het huis na te leven.
 
Vergoeding
Ontvangt u een maandelijkse (bijstands-)uitkering van de gemeente Cranendonck? U krijgt dan van
ons per volwassene een eenmalige vergoeding. Wij maken de vergoeding deze maand over op uw
rekening. Voor de vergoeding hoeft u dus geen aanvraag in te dienen. Met deze vergoeding kunt u
zelftesten en mondkapjes kopen.
 
Gratis pakket
Heeft u een laag inkomen maar geen maandelijkse (bijstands-)uitkering van de gemeente
Cranendonck? U mag dan een gratis pakket ophalen. Het pakket bestaat uit meerdere zelftesten en
mondkapjes. Iedere volwassene krijgt een pakket. 
U kunt het pakket afhalen bij de balie van het gemeentehuis. Maak hiervoor eerst telefonisch een
afspraak via het telefoonnummer 14 0495 of (0495) 431222.
 
Gebruik zelftest
Een zelftest is een coronatest die u zelf thuis kunt gebruiken. Heeft u corona-gerelateerde klachten?
Gebruik dan een zelftest of maak een testafspraak bij de GGD. Dit kan via 0800-1202 (dagelijks van
08.00 tot 20.00 uur) of op www.coronatest.nl. Is de zelftest positief? Maak dan een afspraak bij de
GGD om de uitslag te bevestigen. Wanneer u (nog) geen klachten heeft, maar wel veilig naar uw
werk of bij anderen op bezoek wilt gaan, is het aan te raden om eerst een corona-zelftest te doen.
Kijk voor meer informatie over het gebruik van zelftesten op www.rijksoverheid.nl.
 
Commissievergadering 25 januari 2022
 
Op dinsdag 25 januari 2022 vindt er een commissievergadering plaats. Deze vergadering start om
19.30 uur en is online te volgen.
In de raadsvergadering besluit de raad over voorstellen van het college. Om tot een goed besluit te
komen of om op de hoogte te blijven van lopende zaken, is er twee weken voor de raadsvergadering
een vergadering van de adviescommissie. Tijdens deze commissievergadering verzamelen de
raadsleden informatie en kunnen zij een (voorlopig) standpunt meedelen.
 
Praat met de raad! Aanmelden & meepraten
 
Als gevolg van de aangescherpte, landelijke maatregelen vanwege de Coronacrisis zal de vergadering
geheel via MS Teams worden afgewikkeld. Indien u de vergadering wilt volgen kunt u een link
aanvragen door te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dit geldt ook wanneer u wilt inspreken over
een bepaald onderwerp van deze vergadering
.
De (voorlopige) agenda en de stukken zijn te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem:
 
Voor alle bestemmingsplannen kan de volgende site geraadpleegd worden:www.ruimtelijkeplannen.nl.
De vergadering is live te volgen via www.cranendonck.nl/webcast
 
Gelezen: 59 keer

Laat een reactie achter

De redactie houdt het recht alle opmerkingen zonder mededeling te verwijderen.