nlenfrdeplroes
vrijdag 23 september 2022 07:46

Cranendonck actueel – week 38

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

kasteeltje1.jpg a

Cranendonck steekt handen uit de mouwen tijdens World Cleanup Day

Op 17 september was het World Cleanup Day! Aan dit initiatief deden dit jaar in Cranendonck maar liefst 43 volwassenen en 13 kinderen mee. Tijdens deze dag zijn er maar liefst 40 zakken met zwerfafval opgehaald! Dat geeft weer een schoon gevoel. En wanneer je dit samen doet, is het nog gezellig ook.

 

Samen aan de slag! Ook een groep volwassenen en kinderen uit Oekraïne, die tijdelijk aan de Rubenslaan in Budel worden opgevangen, staken de handen uit de mouwen. Foto’s: Jos Meusen


Deelnemers: bedankt!

Voor alle deelnemers die zich als ‘groep’ hebben opgegeven was er dit jaar ook een Afvalbingo met leuke prijzen. De gemeente bedankt iedereen die heeft meegeholpen aan de landelijke opschoondag!

 

Veel belangstelling voor isolatieactie Cranendonck

Op 15 september is de isolatieactie in onze gemeente van start gegaan. Tijdens de online informatieavond werden woningeigenaren geïnformeerd over de voordelen van isolatie en deelname aan de isolatieactie. Eén van de voordelen is dat door de aankoop te bundelen, inwoners in onze gemeente een scherpere prijs krijgen.

De actie is opgezet door gemeente Cranendonck in samenwerking met het Regionaal

Energieloket. De technische specialisten van het Regionaal Energieloket hebben verschillende installateurs gevraagd een aanbod in te dienen. Deze zijn beoordeeld op onder andere prijs, kwaliteit, garantstellingen en ervaring. Hierna is de beste partij gekozen om de actie uit te voeren.

Meer informatie en vrijblijvend inschrijven

Inschrijven voor de isolatieactie kan tot en met 13 oktober. Vanwege de drukte in de isolatiesector is er plaats voor een beperkt aantal inschrijvingen binnen deze actie. Wees er dus snel bij als je mee wilt doen! Meer informatie over de isolatieactie staat op www.regionaalenergieloket.nl/cranendonck/acties. Hier kun je je ook inschrijven voor de actie.

 

Agenda CR Adviescommissie

Datum                  27-09-2022

Tijd                        19:30 - 19:45

Locatie                 CR Raadzaal

Voorzitter           Carina Gimblett

Toelichting        • Deze extra commissievergadering is toegankelijk voor publiek.

  • De vergadering is te volgen via www.cranendonck.nl/webcast.
  • De agenda en stukken zijn te raadplegen via                                                                                          www.cranendonck.nl/raadsinformatie
 
   

 

1             Opening

2             Vaststelling van de agenda van deze vergadering

3             Spreekrecht

4             Raadsvoorstel Definitieve verklaring van geen bezwaar zonnepark Nyrstar II,

Deelgebied 2A; portefeuillehouder: K. Boonen

5             Sluiting

Agenda CR Gemeenteraad

Datum                 27-09-2022 

Tijd                        19:45 - 23:00 

Locatie                 CR Raadzaal 

Voorzitter          Roland van Kessel 

Toelichting         •   Deze vergadering is toegankelijk voor publiek. 

  • De vergadering begint na de ingelaste adviescommissie, de begintijd is bij benadering. 
  • De vergadering is te volgen via www.cranendonck.nl/webcast.. 
  • De agenda en stukken zijn te raadplegen via www.cranendonck.nl/raadsinformatie
  • Voor alle bestemmingsplannen verwijzen we naar ruimtelijkeplannen.nl 
  • Eventuele aangekondigde amendementen en moties zijn onder voorbehoud van  indienen toegevoegd aan de agenda. 

                 

1             Opening/trekking van het stemmingnummer   

2             Vaststelling van de agenda van deze vergadering   

3             Raadsvoorstel toelating M. Langers als raadslid ; portefeuillehouder R. van Kessel 

4             Raadsvoorstel aanwijzing Commissie Griffier  

5             Vaststelling van de concept besluitenlijst van de raadsvergadering van 12 juli en           adviescommissie van 20 september 2022 

6             Hamerstukken   

6.1         Raadsvoorstel Actualisatie uitwerking hemelwaterzorgplicht; portefeuillehouder: K. Boonen 

6.2         Raadsvoorstel Delegatiebesluit Omgevingswet; portefeuillehouder: K. Boonen   

6.3         Raadsvoorstel Regionaal Veiligheids Plan 2023-2026; portefeuillehouder: R. van Kessel  

6.4         Raadsvoorstel Zienswijze op bestuursrapportage 2022 GRSA2; portefeuillehouder: R. van Kessel  

7             Raadsvoorstel Kadernota 2023; portefeuillehouder: K. Boonen   

                Door het staken van de stemmen bij amendement Visievorming Zuidoost Cranendonck 

tijdens de raadsvergadering van 12 juli jl., is dit voorstel doorgeschoven naar deze  raadsvergadering. 

7.1         Amendement Pro6 visievorming Zuidoost Cranendonck 

                Door het staken van de stemmen bij dit amendement tijdens de raadsvergadering van 

12 juli jl., is dit doorgeschoven naar deze raadsvergadering. 

7.2         Motie Pro6 integraal plan recreatie toerisme 

                Door het staken van de stemmen bij deze motie tijdens de raadsvergadering van 12 juli 

jl., is deze doorgeschoven naar deze raadsvergadering. 

8             Raadsvoorstel Verordening winkeltijden gemeente Cranendonck 2022;              portefeuillehouder: R. van Kessel  

9             Raadsvoorstel Duurzaamheids Meerjaren Onderhouds Planning (DMOP);         portefeuillehouder: K. Boonen  

10           Raadsvoorstel Bestuursrapportage 2022; portefeuillehouder: K. Boonen  

11           Mutatie-overzicht begrotingswijzigingen/postlijst            

12           Schriftelijke vragen ex. art. 38 RvO          

12.1       Schriftelijke vragen ELAN iz. AZC               

12.2       schriftelijke vragen Pro6 iz. verkeersmaatregelen Maarheeze    

12.3       Schriftelijke vragen van Cranendonck Actief! iz. mantelzorgwoningen  

12.4       schriftelijke vragen ELAN iz. Goorstraat 12-16  Soerendonk         

12.5       Schriftelijke vragen VVD iz. AZC                 

12.6       Schriftelijke vragen ELAN iz. Cranenhoeve            

13           Sluiting 


DigiD up-to-date?

Met je DigiD laat je zien wie je bent als je op internet iets regelt. Of dat nou bij de overheid is, het onderwijs, de zorg of je pensioenfonds. Veilig inloggen wordt steeds belangrijker. De nieuwe inlogmiddelen geven meer zekerheid over iemands identiteit. Ze zorgen voor de bescherming van privacy en maken fraude moeilijker. 

Houd je DigiD up-to-date
Hoe completer je DigiD is, hoe meer zaken je direct kunt regelen via internet. Wij adviseren je daarom de laatste inlogmiddelen toe te voegen aan je DigiD.

  • DigiD app; de makkelijkste manier om veilig in te loggen
  • SMS-controle; inloggen met een sms-code
  • Voer de ID-check uit; voor toegang tot extra privacygevoelige gegevens.

Informatie
Meer informatie over het aanvragen van je DigiD en manieren van inloggen staat op www.digid.nl. Daar vind je ook een stappenplan om je te helpen bij de aanvraag. De website digid.uabc.nl geeft op een eenvoudige manier uitleg over DigiD. Je kunt daar ook oefenen met aanvragen. 

Gelezen: 256 keer Laatst aangepast op vrijdag 23 september 2022 18:16

Laat een reactie achter

De redactie houdt het recht alle opmerkingen zonder mededeling te verwijderen.