nlenfrdeplroes
woensdag 30 juli 2014 12:19

Portefeuilleverdeling B&W Cranendonck

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

De precieze portefeuilleverdeling van burgemeester en wethouders in Crannendonck is bekend gemaakt.Burgemeester M. Vermue-Vermue

• Openbare orde en Veiligheid

• Communicatie

• Bestuurszaken

• Intergemeentelijkesamenwerking

• Personeel en Organisatie

• Recreatie en Toerisme

• Handhaving coördinatie

• ICT

• A2 samenwerking

• Kunst en Cultuur

Projecten:

• Asielzoekerscentrum (Met als 2de wethouder dhr. P.J. van Tulden)

• Bestuurskrachtonderzoek

• Beleidsplan toerisme en uitwerkingsplan Toerisme

• Sociale economische gebiedsvisie Cranendonck (kansen over grenzen)

• Programma dienstverlening

• Renovatie gemeentehuis

Benoemd voor de volgende externe organen:

• Lid AB Gemeenschappelijke Regeling samenwerking A2 gemeenten

• Lid DB Gemeenschappelijke Regeling samenwerking A2 gemeenten

• Regioraadslid Samenwerkingsverband Regio Eindhoven(SRE)

• Lid AB Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

• Lid AB Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

Wethouder P. van Tulden (fulltime): eerste loco- burgemeester

• Maatschappij en Zorg

• WMO

• Sport

• Jeugdbeleid

• Onderwijs

• Kermis

• Gemeenschapshuizen (onderhoud, beheer en exploitatie)

• Gemeentelijke eigendommen (onderhoud, beheer en exploitatie)

• Sportgebouwen (onderhoud, beheer en exploitatie)

Projecten:

• Herontwikkeling De Borgh

• Decentralisaties (Met als 2de wethouder dhr. F.M. Kuppens)

• Behoud voortgezet onderwijs

• Evaluatie subsidiebeleid

• Glasvezel

• De Schakel

• Haalbaarheidsonderzoek St. JosephBenoemd voor de volgende externe organen:

• Lid AB Gemeenschappelijke Regeling samenwerking A2 gemeenten

• Lid AB Werkvoorzieningschap de Risse

• Lid DB Werkvoorzieningschap de Risse

• Afgevaardigde College van Burgemeester en Wethouders Regionale Raad openbaar basisonderwijs de Kempen 

• Plaatsvervangend regioraadslid Regio Eindhoven(SRE)

• Lid AB G.G.D. Brabant Zuidoost

Wethouder F. Kuppens (fulltime): tweede loco- burgemeester

• Financiën

• Inkoop- en aanbestedingsbeleid

• Grondzaken (inclusief grondexploitaties)

• Buurtbeheer/burgerparticipatie

• Economie

• Openbare ruimte

• Afval

• Milieustraat

• ABdK

Projecten:

• Centrumplan Budel (exclusief gemeentehuis)

• Masterplan Budel-Schoot

• DIC (Met als 2de wethouder mevr. C.C.R.M. Meuwissen)

• Baanverlegging vliegveld

• Centrum visie Maarheeze

• Natuurlijke speelplekken

Benoemd voor de volgende externe organen:

• Lid AB Gemeenschappelijke Regeling samenwerking A2 gemeenten

• Lid DB Gemeenschappelijke Regeling samenwerking A2 gemeenten

• Plaatsvervangend lid AB Omgevingsdienst ODZOB 

• Plaatsvervangend lid AB Werkvoorzieningschap de Risse

• Plaatsvervangend lid DB Werkvoorzieningschap de Risse

• Afgevaardigde College van Burgemeester en Wethouders BIZOB

• Plaatsvervangend lid AB Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

• MRE werkplaats: werklocaties namens de A2Wethouder C. Meuwissen (parttime 60%): derde loco- burgemeester

• Ruimtelijke Ordening

• Milieu

• Monumentenbeleid

• Handhaving op het gebied van Milieu en Ruimtelijke Ordening

• Verkeer

• Volkshuisvesting

Projecten:

• Nieuwbouw De Boogurt

• Wegenstructuur

• Nota duurzaamheid

• Hof van Cranendonck (Met als 2de wethouder dhr. F.M. Kuppens)

Benoemd voor de volgende externe organen:

• Lid AB Gemeenschappelijke Regeling samenwerking A2 gemeenten

• Lid AB Omgevingsdienst ODZOB 

• Plaatsvervangend lid algemeen bestuur G.G.D. Brabant Zuidoost

• MRE werkplaats: wonen namens de A2

Vervanging rampenbestrijding

1e – P.J. van Tulden

2e – F.M. Kuppens

Vervanging portefeuilles

• M.M.D. Vermue – Vermue vervangt P.J. van Tulden

• P.J. van Tulden vervangt M.M.D. Vermue – Vermue

• F.M. Kuppens vervangt C.C.R.M. Meuwissen

• C.C.R.M. Meuwissen vervangt F.M. Kuppens

Gelezen: 6373 keer Laatst aangepast op woensdag 30 juli 2014 12:22

977 reacties

Laat een reactie achter

De redactie houdt het recht alle opmerkingen zonder mededeling te verwijderen.