Logo Maarheeze nu 500px4 weekenddiensten5 aed1 evenement2 afval 33 openbaarvervoer6 politie7 helpende hand

nlenfrdeplroes
Regionaal nieuws

Regionaal nieuws (1105)

maandag, 24 juni 2019 11:43

Klimroostreffen met toerrit door regio

Written by

In het weekend van 5 t/m 7 juli gaat het Klimroostreffen weer van start. Dit jaar viert de organisatie, MTC De Cityriders, haar 20 jarig jubileum.

Het doel van het evenement is om zoveel mogelijk zijspanrijders, trikers en motorrijders naar Budel te krijgen, om vervolgens op zondag 7 juli een tourrit te maken met mensen met een beperking van stichting de Klimroos uit Budel. Vanaf vrijdag 5 juli 14.00 uur is de poort geopend voor iedereen en is kamperen voor motorrijders op ons terrein aan de Poelderstraat nabij zwembad de Zuiderpoort te Budel mogelijk.

Programma

Vrijdagavond: 20 jaar Klimroostreffen met Dj Frank en Bart. Voor de kinderen is er een springkussen.

Zaterdagavond rond 20.00 uur: live muziek met “The Classics Revival Band”

Zondagmorgen v.a. 9.30 uur: opstellen voor de rit ,het startsein zal gegeven worden om 10.30

uur. Na afloop van de rondrit wordt er aan de deelnemers en hun rijders weer een lunch aan geboden. De feestmiddag word rond 12.30 uur in gang gezet door de”Alpenzusjes” en “De Lawineboys”. Gevolgd door DJ Frank Groenenen en Bart van Steenbergen.

Het Klimroostreffen is beslist geen treffen voor alleen maar motorrijders en iedereen is dan ook van harte welkom op het evenement dat geheel entree vrij is. Dus reden genoeg om een kijkje te komen nemen. Trikers, zijspanrijders, quadrijdes en zeker ook solorijders die zondag de rit mee willen rijden zijn van harte welkom en maken het feest voor de deelnemers des te groter. De lengte van de rit is 70 kilometer.

Doorkomsttijden

De verwachte doorkomsttijden van de rit zijn als volgt: vertrek Budel 10.30u, Budel-Schoot 10.35u, Budel-Dorplein 10.40u, Budel Midbuulweg 10.45u, Weert kanaal 10.50u, Boshoven 10.55u, Laar 11.10u, Nederweert 11.20u, Ospel 11.35u, Maarheeze 11.50u, Sterksel 12.05u, Heeze 12.15u, Leende 12.25u, Leenderstrijp 12.35u, Soerendonk 12.45u, Gastel 12.55u, terugkomst Budel 13.00u

Cityriders zijn blij dit evenement weer te kunnen organiseren mede dankzij onze sponsors en vele vrijwilligers. Voor verdere informatie: www.mtcdecityriders.nl.

klimroostreffen

Cordaad Welzijn ondersteunt in Cranendonck anderstaligen bij het beter leren van de Nederlandse taal en ook Nederlanders die moeite hebben met lezen en schrijven kunnen daarvoor bij Cordaad Welzijn terecht. We zijn  op zoek naar mensen die als vrijwilliger mensen willen helpen die niet volledig de Nederlandse taal beheersen. Als taalmaatje ondersteun je één-op-één iemand, bij hem of haar thuis of bijvoorbeeld in de bibliotheek. Maximaal 1x in de week voor ongeveer 2 uur. De deelnemers van het taalmaatjesproject zijn gemotiveerd om te leren en willen je graag thuis ontvangen. Interesse om als vrijwilliger aan de slag te gaan of behoefte aan een taalmaatje? Neem contact op met Carrie van Hoef, Cordaad Welzijn via 06-10208470 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

donderdag, 20 juni 2019 09:24

financiele problemen gemeente cranendonck

Written by

Wethouder Kuppens van finaciën heeft grote problemen. Door een overschrijding van 2.1 miljoen euro binnen de zorg is het noodzakelijk ingrijpende keuzes te maken.

Als er niet fors wordt ingegrepen zal de OZB vanaf 2020 structureel met 8.5% omhoog moeten. Dat wil eigenlijk niemand.

Daarom moeten er bezuinigingsvoorstellen komen. De wethouder wil deze laten aandragen door de gemeenteraad, maar de raadsfracties vragen aan het college om met concrete voorstellen te komen.

In de kadernota, die beleidsarm is en niet veel extra's biedt, wordt gesteld dat de reserves van de gemeente zijn gedaald van bijna 11 miljoen naar amper 9 miljoen. Het is niet wenslijk nog verder in te teren omdat dan de provincie mogelijk gaat ingrijpen.

Er zullen dus rigoreuze maatregelen moeten worden genomen. Op 2 juli komt de kadernota nogmaals aan bod in de raadsvergadering.

geld

Bron ED

dinsdag, 18 juni 2019 08:20

raadsvergadering op dinsdag 25 juni

Written by

Op dinsdag 25 juni 2019 vindt er een raadsvergadering plaats. Deze vergadering start om 19.30 uur in de zaal Baronie Cranendonck in het gemeentehuis in Budel. De agenda en de stukken zijn te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem: www.cranendonck.nl/raadsinformatie. De vergadering is live te volgen via www.cranendonck.nl/webcast. Voor alle bestemmingsplannen kan de volgende site geraadpleegd worden: ruimtelijkeplannen.nl.

zondag, 16 juni 2019 14:48

Afsluitend concert jeugdmuziekdag

Written by

Op zaterdag 29 juni wordt door de fanfare de Poort van Brabant uit Maarheeze, muziekvereniging de Heelijkheid uit Sterksel en fanfare st Nicasius uit Heeze de jeugdmuziekdag georganiseerd.

Gedurende deze dag studeren de jeugdorkesten van deze verenigingen samen een aantal nummers in welke tijdens het afluitend concert uitgevoerd worden.

Wilt u ook genieten van deze jonge en enthousiaste talenten die de toekomst voor onze verenigingen vormen kom dan naar het concert in dopshuis de Valentijn te Sterksel.

Aanvang 18.30. Toegang gratis.

jeugdmuziek

donderdag, 13 juni 2019 07:55

Cranendonck Actueel - week 24

Written by

Bekendmakingen

Ingekomen aanvragen

Meemortel 57, Budel: plaatsen van stacaravan

Verleende vergunningen

Bergbosweg 26, Budel: bouwen van garage

Eikenschoor 4, Soerendonk: uitbreiden van rundveetak, waarbij varkenstak komt te vervallen

't Routje 26, Budel-Dorplein: uitbreiden van woning

Salamanderstraat 7, Maarheeze: ontheffing bestemmingsplan voor huisvesten van vier studenten

De Wieken ong. Budel (Kadastraal BDL F 4198): bouwen van woonhuis

Sloopmelding

Burg. Goyartsstraat 10, Budel: asbestsanering

Vogelsberg 25, Maarheeze: slopen van woonhuis en asbestsanering

 
   

Inzage ontwerp bestemmingsplan, ontwerp omgevingsvergunning en maatwerkvoorschriften ‘Jumbo Budel’

Burgemeester en wethouders van Cranendonck maken bekend dat:

-          gelet op Afdeling 3.6, Artikel 3.30 e.v. Wet ruimtelijke ordening en paragraaf 3.5.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

-          overeenkomstig het raadsbesluit van 25 september 2018;

de volgende ontwerpbesluiten ter inzage liggen:

  1. 1.Ontwerp bestemmingsplan ‘Jumbo Budel’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, gedurende een termijn van 6 weken ingaande op vrijdag 14 juni 2019, het ontwerp bestemmingsplan ’Jumbo Budel’ voor iedereen ter inzage ligt bij de receptie van het gemeentehuis. Ook is het plan te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPBDL0039-ONT1.

Inhoudelijk is besloten om geen MER-procedure te doorlopen.

  1. 2.Ontwerp omgevingsvergunning ‘Jumbo Budel’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend dat zij het voornemen hebben om een omgevingsvergunning te verlenen voor het project ’Jumbo Budel’. De aanvraag, de ontwerp omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen vanaf 14 juni 2019 voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op de verplaatsing van de Jumbo van het Capucijnerplein in Budel naar de Dr Ant. Mathijsenstraat in Budel, de aanleg van een parkeerterrein, een groenstrook en de bouw van 7 appartementen op de verdieping boven de nieuwe Jumbo.

De ontwerp omgevingsvergunning heeft betrekking op de bouw van de Jumbo aan de Dr Ant. Mathijsenstraat in Budel en de bouw van 7 appartementen op de verdieping boven de nieuwe Jumbo.

  1. 3.Ontwerpbeschikking Maatwerkvoorschriften

Burgemeester en wethouders van Cranendonck hebben besloten om voor de ontwikkeling maatwerkvoorschriften geluid conform het Activiteitenbesluit art. 2.20 van toepassing te verklaren op de nieuw te bouwen woningen boven de supermarkt. Dit omdat uit akoestisch onderzoek is gebleken dat niet voldaan wordt aan de standaard geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit.

Zienswijzen

Tegen het ontwerp bestemmingsplan, de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerpbeschikking Maatwerkvoorschriften kan iedereen gedurende voorgenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB BUDEL. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis. Voor vragen over het ontwerp bestemmingsplan, de ontwerp omgevingsvergunning en/of de Maatwerkvoorschriften kunt u zich wenden tot de medewerkers van de publieksbalie.

 
   

 

Voorontwerpbestemmingsplan ‘De Neerlanden II’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat gedurende een termijn van zes weken ingaande op woensdag 12 juni 2019 (tot en met 10 juli 2019) het voorontwerp bestemmingsplan ‘De Neerlanden II’ voor iedereen ter inzage ligt bij de receptie van het gemeentehuis. Ook is het plan te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPMHZ5023-VOO1.

Het bestemmingsplan maakt het woningbouwproject De Neerlanden II mogelijk, bestaande uit 80 tot 100 woningen. Kijk voor meer informatie over het woningbouwproject op www.cranendonck.nl/neerlanden.

Reacties

Op het voorontwerpbestemmingsplan kan iedereen gedurende voorgenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling een reactie geven. Schriftelijke inspraakreacties kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge reactie kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis.

Waarvoor een reactie indienen?

In een bestemmingplan is vastgelegd hoe een perceel gebruikt mag worden en of er gebouwd mag worden. De gemeente heeft een gebiedsvisie opgesteld waarin het woningbouwproject verder vormgegeven is. Middels het bestemmingsplan wordt deze ontwikkeling mogelijk gemaakt. Heeft u hier een aanvulling op, of bent u het niet eens bent met de mogelijkheden van een perceel of gebouw, dan kunt u daar een inspraakreactie voor indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Hierbij dient u aan te geven waarom het anders opgenomen moet worden in het bestemmingsplan.

Inloopmoment

Een inloopmoment over dit voorontwerp bestemmingsplan vindt plaats op donderdag 20 juni 2019 van 19.00 uur tot 21.00 uur in de Smeltkroes in Maarheeze. U kunt hiervoor een tijdstip vooraf reserveren via telefoonnummer 14-0495. Ook kunt u zonder afspraak binnen lopen. U kunt altijd contact met gemeente de opnemen voor vragen of een afspraak.

 
   

 

Evaluatie Grootschoterweg Budel-Schoot

Om een goed totaalbeeld te krijgen van de gehele Grootschoterweg in Budel-Schoot willen we met u het bestaande 30 km/uur gedeelte vanaf de kerk tot aan het spoor evalueren. Daarnaast zijn er vanuit het wegenonderhoud werkzaamheden aan het asfalt op de Grootschoterweg vanaf de kerk tot aan de komgrens nodig.

Tijdens een eerdere bewonersavond hebben we al diverse reacties mogen ontvangen op het plan en de mogelijke aanpassingen ten aanzien van de snelheid. We willen graag specifiek dit gedeelte van de Grootschoterweg ook nogmaals met u bespreken. Het totaalplan gaan we vervolgens voorleggen aan het college van burgemeester en wethouders.

U bent op 17 juni vanaf 19.00 uur van harte welkom in de Baronie Cranendonck zaal in het gemeentehuis. Om een beeld te krijgen van het aantal bezoekers, vragen wij u zich van te voren aan te melden door een email te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 
   

 

Extra commissievergadering op dinsdag 18 juni 2019

Agenda en uitnodiging

Op dinsdag 18 juni 2019 vindt er een extra commissievergadering plaats. Deze vergadering start om 19.30 uur in de zaal Baronie Cranendonck in het gemeentehuis in Budel. De voorzitter is Kenneth Kuppens.

In de raadsvergadering besluit de raad over voorstellen van het college. Om tot een goed besluit te komen of om op de hoogte te blijven van lopende zaken, is er twee weken voor de raadsvergadering een vergadering van de adviescommissie. Tijdens deze commissievergadering verzamelen de raadsleden informatie en kunnen zij een (voorlopig) standpunt meedelen.

Praat met de raad! Aanmelden & meepraten

Inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen kunnen worden uitgenodigd of zich aanmelden om mee te praten tijdens de bespreking van een onderwerp in de vergadering van de adviescommissie. Aanmelden kan tot 24 uur voor het begin van de vergadering. Voor meer informatie of om u aan te melden voor het mee praten tijdens de vergadering neemt u contact op met de griffier Peer-Jan Bemelmans via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0495 - 431 134.

De agenda en de stukken zijn te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem: www.cranendonck.nl/raadsinformatie

Voor alle bestemmingsplannen kan de volgende site geraadpleegd worden: http://1706.ropubliceer.nl/

De vergadering is live te volgen via www.cranendonck.nl/webcast

Agenda

1

Opening

2

Vaststelling van de agenda van deze vergadering

3

Spreekrecht

4

Raadsvoorstel: Verklaring van geen bedenkingen verlenen voor uitbreiding van Nedzink aan de Hoofdstraat 1 te Budel-Dorplein

Portefeuille F. v.d. Wiel

5

Raadsvoorstel: Vaststellen van de Jaarrekening 2018 gemeente Cranendonck

Portefeuille F. Kuppens

6

Raadsvoorstel: Vaststellen van de 1e Burap 2019

Portefeuille F. Kuppens

7

Raadsvoorstel: Vaststellen van de kadernota 2020

Portefeuille F. Kuppens

8

Regionale Samenwerking

9

Rondvraag

10

Sluiting

woensdag, 12 juni 2019 10:44

de grijze kliko moet blijven

Written by

Alle politieke partijen van de gemeenteraad van Cranendonck waren tegen het plan van de tariefzak, wat door wethouder van der Wiel was gelanceerd. De grijze kliko zal dus waarschijnlijk blijven in Cranendonck. De wethouder zal met een nieuw plan moeten komen om de hoeveelheid restafval terug te dringen van 75 kg per persoon naar 30 kg per persoon.

Ook was men het niet eens met het verhogen van het vastrechttarief. Op die manier worden de mensen die hun afval wel goed scheiden, niet beloond. Het ophalen van de grijze kliko zou duurder moeten worden, waardoor mensen er minder reclyclebaar afval in gooien.

De poll die door o.a. maarheeze.nu werd gelanceerd om te inventariseren of er voor het plan van de wethouder draagvlak was, heeft dus duidelijkheid gegeven en de mening van de burgers is hierbij als uitgangspunt gehanteerd.

afvalcontainers

 

dinsdag, 11 juni 2019 17:03

My blue van treedt op in theatercafé de huiskamer

Written by

Op vrijdag 14 juni a.s. speelt MY BLUE VAN in Theatercafé “de Huiskamer” in Weert.

Theatercafé "de Huiskamer"is gelegen aan het Raphaëlpad,aan de achterkant van Wilhelminasingel 10b in Weert.

 

De band, bestaande uit Dennis Wechgelaar, Johan van Bussel en Bas Beenackers, bestaat nu 10 jaar!

Ze hebben 3 albums uitgebracht: As colours change, Hush en Robot.

Hun muziek is een combi van bluesy riffs en een solide achterlinie.

Wees welkom. Entree is gratis, iedereen is welkom vanaf 20.00u. Optreden start om 21.00u.

Zie onderstaande foto. De middelste is Bas Beenackers, oorspronkelijk afkomstig uit Maarheeze.

my blue van

Volleybal, feest en gezelligheid; dat staat je dit weekend te wachten op het Ledûb Volleybal Festival. Op 14, 15 en 16 juni zal het sportpark in Budel omgetoverd worden tot een volleybal walhalla. 2 dagen lang zullen honderden volleyballers uit de regio en ver daarbuiten strijden om de eerste plaats. Ook de topdivisie beachvolleybal(st)ers zullen aanwezig zijn, spektakel gegarandeerd!

Feest, feest en nog meer feest
Naast volleybal is er genoeg te beleven. In 3 dagen zullen namelijk 16 artiesten op het podium staan, verdeeld over twee stages. Op vrijdagavond is Royal Beat weer van de partij op de mainstage. Het publiek zal getrakteerd worden op een wervelende show met ongekende energie. Verwacht hierbij alle grote dance knallers, maar bijvoorbeeld ook de vetste stadionrock. Tussendoor zal DJ Sylvie Thijs zorgen voor de lekkerste hits. Op de Flavourz stage is het ook genieten geblazen. Daar zijn de DJ duo’s Mystic Maniacs en Hak op de Tak te vinden. Laatst genoemde duo timmert hard aan de weg. Afgelopen maand stonden ze nog op Lakedance en eind deze maand zijn ze op Qlimax te vinden. Gegarandeerd feest dus!

Op zaterdag beginnen we lekker vroeg op de Flavourz stage. Om 12:00 staat namelijk DJ Ganzz al achter de knoppen, gevolgd door Feest DJ Hardy en DJ Siem. Tussendoor zal feestzanger Joey Martens optreden. Deze ras entertainer zal ervoor zorgen dat iedereen luidkeels mee zal zingen. Aan het begin van de avond gaan we terug in de tijd met It all Started in the Nineties. Anderhalf uur lang komen de beste, leukste en foutste 90’s hitjes voorbij, daar moet je bij zijn!

Geef je niks om de 90’s? Dan kun je terecht op de mainstage. Vroeg in de avond staat hier het Budelse DJ duo Jongens van de Buurt en DJ/MC combinatie Sjieke bazen op het programma. Beide zullen zorgen voor knallende set. Hierna is het de beurt aan The Allstarz. Hier zal een scala aan muziekstijlen voorbij komen. Het ene moment sta je mee te blèren met Hazes, om vervolgens te springen op dance-geweld. De afsluiter op de zaterdagavond is ook zeker niet de minste, namelijk Lampegastuh. Met hun dikke beats zullen ze de tent, net als vorig jaar, zeker gaan afbreken.


Op zondag lekker uitkateren? Nee hoor, om 12:00 gaat het feest gewoon door! De energieke coverband The Bad Ties komt langs en zal live de hits van toen en nu spelen. Verwacht de échte klassiekers, maar ook foute hits. Ook Feest DJ Hardy en DJ Ganzz zijn weer van de partij met de lekkerste plaatjes. Aan het eind van de middag zal Zanger Rens de microfoon overnemen. Deze feestsensatie zal zorgen voor een spetterend optreden vol meezingers. Traditioneel wordt Ledûb afgesloten door Bonte Carlo. Met zijn opzwepende draaistijl zal hij ervoor zorgen dat iedereen weer op de banken zal staan.


Kom langs, de entree is gratis
Kortom, dit weekend moet je op het sportpark in Budel zijn. Ook als je niet meedoet met het volleybal toernooi, ben je van harte welkom. De entree is gratis! 

Op 20 juni 2019 viert Wildbeheereenheid De Baronie van Cranendonck samen met haar 115 leden en andere belanghebbenden het 25-jarig bestaan van de vereniging. Er zal onder meer worden stilgestaan bij de veranderende rol van de wildbeheereenheid door de jaren heen. 
 
Een wildbeheereenheid (in het kort: ‘WBE’) is een lokaal samenwerkingsverband van jagers, grondbezitters en andere geïnteresseerden. Zij richt zich op duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren. Een ecologisch verantwoorde wildstand als onderdeel van een breder faunabeheer vormt een belangrijke pijler. 
 
Voorzitter Joost Ploos van Amstel hierover: “Onze jagers zijn onder andere actief betrokken bij biotoopverbetering en duurzaam wildbeheer. Daarnaast is het accent steeds meer komen liggen op de voorkoming van schade. Het terugdringen van het aantal aanrijdingen met reeën en zwijnen is een belangrijke taak geworden van de jagers. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Provincie en natuurbeschermende organisaties”.
 
Tijdens het feestelijke programma is ook tijd ingeruimd voor een presentatie door dr. ir. Jaap Kuper, ecoloog en voormalig rent- en jagermeester van Kroondomein Het Loo. Hij belicht hoe jagers door natuurvolgend bosbeheer en ecologische jacht een belangrijke rol kunnen spelen bij het omvormingsproces van naald- naar loofbos. 
 
Nederland kent in totaal ruim 300 WBE’s en circa 27.000 actieve jagers. 

logo WBE BvC
 
 

Pagina 1 van 79