Logo Maarheeze nu 500px4 weekenddiensten5 aed1 evenement2 afval 33 openbaarvervoer6 politie7 helpende hand

nlenfrdeplroes
Regionaal nieuws

Regionaal nieuws (1250)

herenboer 1

Sinds maart 2020 kent gemeente Cranendonck een coöperatieve en natuurgedreven boerderij; Herenboeren De Groote Heide. Twee professionele boeren produceren duurzaam voedsel voor de maximaal 200 leden; nu en in de toekomst. Wil jij ook je eigen groente, fruit, eieren en (voor wie wil) rund-, varkens- en kippenvlees? Meld je dan aan voor de informatiebijeenkomst op zondag 7 juni en word snel het volgende nummer!

Samen duurzaam voedsel verbouwen én eten

Herenboeren staat garant voor samen duurzaam voedsel produceren. Al het eetbare dat de boerderij voortbrengt verdelen de herenboeren onder de leden. Herenboeren en hun boeren werken zo duurzaam mogelijk en dat zie je terug op het land. De bodemkwaliteit gaat erop vooruit, de natuur kan zich ontwikkelen en het landschap herstelt zich. Zo is het voor mensen én voor planten en dieren een fijne plek om te zijn.

Leden van Herenboeren De Groote Heide eten van landgoed Baronie van Cranendonck. Van grond in Soerendonk waarop hun boeren – met de hulp van vele vrijwilligers – het voedsel produceren dat de leden willen eten. Zo kan een lid dus rekenen op tientallen soorten groenten, fruit en eieren per jaar. Afhankelijk van de keuzes die de leden samen maken komen daar ook bijvoorbeeld kruiden, noten en/of honing bij. En voor wie wil maakt vlees ook onderdeel uit van de ‘oogst’.

Informatiebijeenkomst op zondag 7 juni

Nieuwsgierig? Kom zelf kijken want dat kan weer! Op zondag 7 juni om 14.30 uur organiseert Herenboeren De Groote Heide een informatiebijeenkomst op haar boerderij. Dan vertellen ze je alles over Herenboeren; het concept, de boerderij en de mogelijkheid om lid te worden. En natuurlijk leiden ze je rond over de boerderij; zo zie je bijvoorbeeld waar de varkens en kippen (gaan) scharrelen, waar de fruitbomen worden aangeplant en waar we de uitgifte van de opbrengsten plaatsvindt. Stiekem hopen ze dat je besluit om daarna het volgende nummer te worden! Voor de volledigheid: op dit moment is er nog plek voor zo’n 50 huishoudens van maximaal 5 personen.

Locatie van deze informatiebijeenkomst: landgoed ‘Baronie van Cranendonck’. Dat is een bijzondere en historische plek in Soerendonk. Rondom het kasteeltje brengen de Herenboeren samen met andere lokale initiatieven deze plek weer tot bloei; sinds maart 2020 gebruikt Herenboeren De Groote Heide delen van de landbouwgrond en de bestaande boomgaard om haar Herenboerderij vorm te geven samen met haar leden. Ze ontvangen je graag op zondag 7 juni!

Inschrijven: https://degrooteheide.herenboeren.nl/?post_type=activiteit&p=2755.

Zoveel meer dan een boerderij

Behalve een plek waar eten wordt geproduceerd is een Herenboerderij ook de plaats waar mensen samenkomen; leden spreken elkaar en hun boer tijdens afhaaldagen of op het moment dat ze als vrijwilliger de handen uit de mouwen steken. Ook is de boerderij de plek waar mooie initiatieven ontstaan. Denk aan recepten uitwisselen, inspirerende workshops en lezingen verzorgen en leuke (kinder-)activiteiten organiseren. Natuurlijk zijn er ook regelmatig rondleidingen; voor de werving van nieuwe leden en ter educatie aan bijvoorbeeld scholieren.

vrijdag, 22 mei 2020 06:17

Cranendonck Actueel – week 21

Written by

Bekendmakingen

Ingekomen aanvragen

Dwarsstraat 31, Budel-Schoot: verbouwen van woonhuis        

Cranendonck ong. Soerendonk (Kadastraal MHZ G 1353 en MHZ G 1354): PVC ondergronds

Verleende vergunningen

Molenheide 21a, Soerendonk: verbouwen / uitbreiden van timmerwerkplaats

Hoogstraat 10, Gastel: bouwen van bedrijfswoning

Toom 33, Budel: plaatsen van tijdelijk woonunit

Verlenging beslistermijn

Ruilverkavelingsweg 10, Budel: aanvraag van tweede huisnummer

Hoogstraat 10, Gastel: bouwen van bedrijfswoning

Sloopmelding

De Branten 4, Soerendonk: slopen t.b.v. nieuwe landbouwloods

Het Laar 6, Maarheeze: sloop van bedrijfsgebouwen

Het Laar 13, Maarheeze: asbestsanering

Molenstraat 52, Budel: asbestsanering

Violierstraat 24, Maarheeze: asbestsanering

 

Kermissen gaan dit jaar niet door

Het college van burgemeester en wethouders van Cranendonck heeft besloten om vanwege het coronavirus dit jaar de kermissen niet door te laten gaan in de gemeente. In de landelijke maatregelen is bepaald dat evenementen in elk geval tot 1 september 2020 niet zijn toegestaan vanwege het samenkomen van veel mensen waarbij de benodigde anderhalve meter afstand niet gewaarborgd kan worden.

In de kernen Budel en Gastel vinden de jaarlijkse kermissen normaal gesproken plaats in augustus en september, respectievelijk van 29 augustus tot en met 2 september en van 19 september tot en met 22 september. Wethouder Lemmen heeft voorafgaand aan het besluit gesproken met de Stichting Gastel Kermis.

Het besluit van het college berust onder andere op het feit, dat nog onbekend is wat er na 1 september wel of niet mag. Ook het samenbrengen van veel mensen ziet het college op dit moment als niet wenselijk, gezien de richtlijnen van het RIVM. Andere argumenten zijn dat de kermis in Gastel onlosmakelijk verbonden is met de kermissen van Soerendonk en Maarheeze, die niet door kunnen gaan als direct gevolg van de Corona-maatregelen. Omdat de voorbereiding voor een kermis de nodige tijd en inspanning kost, wil het college met dit besluit duidelijkheid bieden aan inwoners, horeca en kermisexploitanten.


 

Werkzaamheden Goorstraat

Vanaf maandag 25 mei worden grasbetontegels aangebracht langs de rijbaan van de Goorstraat, het gedeelte tussen De Olifant en het Eikenschoor in Soerendonk. Naar verwachting zullen de werkzaamheden één week in beslag nemen. Tijdens de werkzaamheden is de weg volledig afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het verkeer wordt met bebordingen geregeld.

 

Concept verkeersbesluiten

a. Voorrangsregeling wegversmalling komgrens Grootschoterweg

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens tot het instellen van een voorrangsregeling ter hoogte van de wegversmalling bij de komgrens aan de Grootschoterweg in Budel-Schoot (ref.nr. 1163529).

b. Twee parkeerplaatsen t.b.v. opladen elektrische voertuigen Ereprijsstraat

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen in de Ereprijsstraat in Maarheeze (ref.nr. 1159683).

c. Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Graafschap Hornelaan

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens tot het aanwijzen van een parkeerplaats als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Graafschap Hornelaan in Budel (ref.nr. 1159665).

De stukken liggen vanaf 12 mei (voor a.) en 19 mei (voor b. en c.) voor zes weken ter inzage en zijn digitaal in te zien via de website van de gemeente.

 

Raadsvergadering 26 mei 2020

Agenda en uitnodiging

Op dinsdag 26 mei vergadert de gemeenteraad van Cranendonck. Deze vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentehuis. Als gevolg van de landelijke maatregelen in verband met het coronavirus vergadert de raad zonder publiek. De vergadering is live te volgen via www.cranendonck.nl/webcast.

Voor meer informatie neemt u contact op met de griffier Peer-Jan Bemelmans. Hij is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0495 - 431 134.

Voorlopige agenda

De voorlopige agenda met bijbehorende stukken en de beantwoording van de schriftelijke vragen zijn te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem: www.cranendonck.nl/raadsinformatie. Voor alle bestemmingsplannen kan de volgende site geraadpleegd worden: ruimtelijkeplannen.nl.

Aan het begin van de vergadering stelt de gemeenteraad de definitieve agenda vast.

Agenda

1

Opening / trekking van het stemmingsnummer

2

Vaststelling van de agenda van deze vergadering

3

Vaststellen van de concept besluitenlijst van de raadsvergadering van 3 maart 2020 en van de commissievergadering van 12 mei 2020

4

Hamerstukken

4.1

Raadsvoorstel: Beschikbaarstellen krediet t.b.v. gemeenschapshuis De Schaapskooi te Gastel Portefeuille M. Lemmen

4.2

Raadsvoorstel: Vaststellen gewijzigde verkeerskundige komgrens op de Koenraadtweg te Maarheeze Portefeuille F. v.d. Wiel

4.3

Raadsvoorstel: Instemmen met wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Brabant Zuidoost Portefeuille M. Lemmen

5

Hamerstukken met stemverklaring

5.1

Raadsvoorstel: Formeel verzoek tot wijziging bestemming voor Boschdijkdwarsstraat 12b Budel Portefeuille F. v.d. Wiel

5.2

Raadsvoorstel inzake ontwerpverklaring van geen bedenkingen De Branten 6-8 te Soerendonk Portefeuille F. v.d. Wiel

5.3

Raadsvoorstel: Vaststellen beheersverordening Algemene Begraafplaats Gemeente Cranendonck 2020 Portefeuille F. v.d. Wiel

6

Bespreekstukken

6

Raadsvoorstel: Vaststelling paraplu-bestemmingsplan ‘Zoneringen Luchthaven Budel’ Portefeuille F. v.d. Wiel

7

Raadsvoorstel: Doorontwikkeling burgerparticipatie

Portefeuille R. van Kessel

8

Raadsvoorstel: Keyport 2020 heroverweging

Portefeuille F. Kuppens

9

Raadsvoorstel : Vaststellen beleidskader afsplitsen bedrijfswoningen gemeente Cranendonck Portefeuillehouder F. v.d. Wiel

10

Raadsvoorstel: Zienswijze op conceptbegroting MRE 2021

Portefeuille R. van Kessel

11

Raadsvoorstel: Zienswijze op ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2021-2024 Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) Portefeuille F. v.d. Wiel

12

Raadsvoorstel: Zienswijze op ontwerpbegroting 2021 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost   Portefeuille R. van Kessel

13

Raadsvoorstel: Zienswijze op ontwerp programmabegroting 2021 GGD Brabant Zuidoost   Portefeuille M. Lemmen

14

Raadsvoorstel: Verklaring van geen bedenkingen havenontwikkeling fase 3

Portefeuille F. v.d. Wiel

15

Mutatie-overzicht - begrotingswijzigingen - postlijsten ingekomen stukken aan de raad raadsvergadering 26 mei 2020 (inclusief stukken voor de raadsvergadering van 14 april die i.v.m. de coronacrisis niet is doorgegaan)

16

Schriftelijke vragen ex artikel 38 Reglement van Orde

16.1

Beantwoording schriftelijke vraag ex art. 38 RvO van mevr. Beenackers inzake distributiecentrum Philipsweg Maarheeze

16.2

Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 38 RvO van de heren Boonen en Van Rooij inzake voorgenomen verkoop van pand Harlekeyn Maarheeze

16.3

Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 38 RvO van de heren Drieman en Boonen inzake uitstel betalingstermijn gemeentelijke belastingen voor bedrijven ivm coronacrisis en overige maatregelen

16.4

Beantwoording schriftelijke vraag ex art. 38 RvO van dhr. Boonen m.b.t. het vervolg verplaatsen glasbakken bij de Jumbo Maarheeze

16.5

Beantwoording schriftelijke vraag ex art. 38 RvO van dhr. Boonen inzake dagbesteding en WMO

16.6

Beantwoording schriftelijke vraag ex art. 38 RvO van dhr. Boonen m.b.t. maatregelen sluipverkeer A2

16.7

Schriftelijke vraag ex art. 38 RvO van dhr. Boonen inzake bijzondere bijstand (woonkostentoeslag) en / of kwijtschelding OZB voor inwoners met te hoge woonlasten

17

Sluiting


Gratis adviesplatform: Mentalekracht040.nl 

GGzE heeft haar haar kennis en kunde online gezet voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken. ‘Mentale Kracht 040’ geeft praktische oplossingen om de coronatijd zo goed mogelijk door te komen.


Mentale klachten verergerd door coronacrisis

Corona heeft een grote invloed op hoe we ons voelen. De kans op besmetting met het virus en alle maatregelen leveren voor veel mensen stress op. Volgens het ministerie van VWS hebben meer dan een miljoen Nederlanders te maken met psychische problemen. Ze piekeren veel, slapen slecht, zijn angstig of depressief. De coronatijd kan deze klachten erger maken. Op www.mentalekracht040.nl kunt u terecht voor praktische tips en antwoorden op vragen over bijvoorbeeld somberheid, slecht slapen, dagritme, gezinssituatie etc.

 

Updates coronavirus

Alle informatie over de maatregelen en de uitzonderingen vind je op www.rijksoverheid.nl/coronavirus. Ook op www.cranendonck.nl/coronavirus staan de laatste updates, o.a. van de veiligheidsregio’s en nieuws over de (aangepaste) gemeentelijke dienstverlening. 

 Houd voor alle landelijke informatie de volgende websites in de gaten:

 • De website van de rijksoverheid 
 • De website van het RIVM: 
 • Informatie voor ondernemers: (of telefonisch: 0800 2117)

Voor vragen kunt u bellen met het publieksinformatienummer 0800-1351.

 

Continuering Sjors Sportief & Sjors Creatief in Cranendonck
Oproep aan sportverenigingen/cultuuraanbieders om zich aan te melden

Sjors Sportief & Sjors Creatief lieten dit schooljaar maar liefst 234 basisschoolkinderen kennismaken met diverse sportieve en culturele activiteiten binnen onze gemeente. Sjors is al jaren een regelrechte ‘hit’ onder de basisschooljeugd. Wegens dit daverende succes wil de gemeente dit natuurlijk graag continueren. Door ‘Sjors’ krijgen de kinderen de kans op laagdrempelige wijze kennis te maken met naschoolse activiteiten binnen de gemeente. Alle aanbieders krijgen de mogelijkheid om hun activiteit te promoten in het kleurrijke Sjorsboekje, waar kinderen zich vervolgens digitaal voor kunnen inschrijven.

Bewezen formule

Het programma is inmiddels in ruim 100 gemeenten een bewezen formule en bestaat uit een gebruiksvriendelijk digitaal inschrijfsysteem voor kinderen en verenigingen/aanbieders. Om nog beter in te spelen op de beleving van het kind, is er een ‘mascotte’ gekoppeld aan de kennismakingsactiviteiten, zoals genoemd: Sjors!

Alle kinderen uit het basisonderwijs ontvangen aan het begin van het nieuwe schooljaar het Sjorsboekje en mogen één (of meerdere) cursussen uitkiezen, waar zij enkele naschoolse introductielessen kunnen volgen op locatie van (sport)verenigingen. Vaak gratis krijgen zij de kans een kijkje in de keuken te nemen bij de activiteit waar zij nieuwsgierig naar zijn. Sport- en cultuurdeelname kan nooit groot genoeg zijn.

Meld uw activiteit ook snel aan!

Sjors Sportief & Sjors Creatief stimuleren kinderen om een structurele actieve deelname te bewerkstelligen. Hiervoor hebben wij alle aanbieders nodig. Uw activiteit wordt uiteindelijk geplaatst in een prachtig wervend boekwerk. Dit boekje wordt na de zomervakantie op alle basisscholen in de gemeente Cranendonck verspreid. Erg goede promotie dus voor uw vereniging/organisatie!

U kunt uw kennismakingsactiviteit t/m 24 juni aanmelden op www.sjorssportief.nl.  

Meer informatie?

Bent u geen vereniging, maar wilt u toch graag een activiteit voor deze doelgroep aanbieden? Dit kan natuurlijk, neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Van ‘voor de klas’ naar ‘voor de camera’

Online zwerfafvallessen

Facet ondersteunt de gemeente Cranendonck bij de aanpak van zwerfafval. Alle basisscholen hebben normaal gesproken de mogelijkheid deel te nemen aan het zwerfafvalproject, waarbij een gastdocent een leuke en interactieve les geeft over de gevolgen van zwerfafval. Samen met de kinderen wordt er dan buiten onderzoek gedaan en zwerfafval geraapt. Aan deze vorm van lesgeven kwam door het coronavirus abrupt een einde. Al snel was er een alternatief geboren: de online zwerfafvallessen!

De introductie van online lessen

De onlinelessen zijn niet alleen voor de kinderen uit groep 5 t/m 8. Facet heeft de theatershow voor groep 1 t/m 4 omgebouwd naar een leuk voorleesfilmpje over plasticsoep, er is een karaoke lied waar kinderen uit volle borst mee kunnen zingen en een verscheidenheid aan doe-opdrachten biedt voldoende interactie. Van kleurplaat tot zwerfafvalwerkstuk, er is dus voor ieder wat wils!

De website waar de online lessen staan is zo opgebouwd, dat kinderen geheel zelfstandig aan de slag kunnen met de lessen en (doe)opdrachten. Je kunt ook naar buiten om je eigen buurt zwerfafvalvrij te maken, mits je je houdt aan de voorgeschreven regels natuurlijk. Deze staan duidelijk beschreven op de website. Voor de leerkrachten en ouders/verzorgers zijn er ook extra tips en informatie terug te vinden.

Ook aan de slag met online zwerfafvallessen?

Ook nu de scholen deels weer open zijn, kan er gebruik gemaakt worden van de online zwerfafvallessen. Deze zijn zeer geschikt als thuisopdrachten, omdat begeleiding van ouders/verzorgers niet noodzakelijk is.

Wilt u gebruik maken van de online zwerfafvallessen die gratis aangeboden worden door de gemeente Cranendonck. Wilt u met de school meedoen? Vraag de inlogcode aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

maandag, 18 mei 2020 13:23

pas op voor teken!

Written by

Nu we vanwege het coronavirus veel tijd in huis moeten doorbrengen, is het fijn om toch regelmatig een frisse neus te halen. De kans is dan dat u in aanraking komt met teken. Een tekenbeet is meestal onschuldig, maar kán u ziek maken als de teek lang vastgebeten in uw huid zit. De app Tekenbeet helpt te controleren op teken en brengt u op de hoogte van de actuele tekenactiviteit.

Teken komen op veel plaatsen in Nederland voor. Ze leven tussen bladeren en in hoog gras en struikgewas. Ze lijken op kleine platte spinnetjes. Sommige teken zijn besmet met de Lyme-bacteriedie de ziekte van Lyme kan veroorzaken. Als een teek lang op de huid zit, bestaat de kans dat hij deze bacterie overbrengt. De ziekte is meestal goed te behandelen met antibiotica. Zonder behandeling kan deze ziekte chronische klachten veroorzaken aan hart, zenuwstelsel, gewrichten en huid. De GGD Brabant-Zuidoost adviseert om uw huid en kleding altijd goed te controleren op teken als u in de natuur bent geweest. Vindt u een teek? Dan kunt u die eenvoudig zelf verwijderen met een pincet of tekentang. Ontsmet daarna het beetwondje en noteer wanneer en waar u op de huid gebeten bent. Krijgt u de teken niet uit uw kleding, was ze dan op 60°C of doe ze in de wasdroger.

Als de teek langer dan 24 uur in de huid gezeten heeft, overleg dan met de huisarts of behandeling gewenst is. Heeft u een teek binnen 24 uur weggehaald? Houd tot drie maanden na de tekenbeet de huid rond de beet in de gaten. Let op het ontstaan van een rode ring of andere klachten die kunnen duiden op de ziekte van Lyme. Krijgt u klachten? Ga naar de huisarts en meld dat u door een teek gebeten bent.

De app bevat informatie over hoe te controleren op teken en hoe u een teek kunt verwijderen. U kunt een tekendagboek aanleggen en hierin een tekenbeet registreren, waarbij u een herinnering ontvangt om de beet te controleren. Daarnaast is een alarm in te stellen zodat u altijd op de hoogte bent van de actuele tekenactiviteit.

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het team Infectieziekten via telefoonnummer 088 0031 333 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Meer informatie vindt u op de websites van de GGD Brabant-Zuidoost: www.ggdbzo.nl en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu: www.rivm.nl/tekenbeet.

Bron: Cranendonck24teken

 

 

Cranendonck – Het college van burgemeester en wethouders van Cranendonck heeft besloten om vanwege het coronavirus dit jaar de kermissen niet door te laten gaan in de gemeente.

In de landelijke maatregelen is bepaald dat evenementen in elk geval tot 1 september 2020 niet zijn toegestaan vanwege het samenkomen van veel mensen waarbij de benodigde anderhalve meter afstand niet gewaarborgd kan worden.

In de kernen Budel en Gastel vinden de jaarlijkse kermissen normaal gesproken plaats in augustus en september, respectievelijk van 29 augustus tot en met 2 september en van 19 september tot en met 22 september. Wethouder Lemmen heeft voorafgaand aan het besluit gesproken met de Stichting Gastel Kermis.

Het besluit van het college berust onder andere op het feit dat nog onbekend is wat er na 1 september wel of niet mag. Ook het samenbrengen van veel mensen ziet het college op dit moment als niet wenselijk, gezien de richtlijnen van het RIVM. Andere argumenten zijn dat de kermis in Gastel onlosmakelijk verbonden is met de kermissen van Soerendonk en Maarheeze, die niet kunnen gaan als direct gevolg van de Corona-maatregelen.

Omdat de voorbereiding voor een kermis de nodige tijd en inspanning kost, wil het college met dit besluit duidelijkheid bieden aan inwoners, horeca en kermisexploitanten.

vrijdag, 15 mei 2020 06:08

Cranendonck Actueel - week 20

Written by

Bekendmakingen

Ingekomen aanvragen

Kempenlandstraat 1, Budel: bouwen van (onverwarmde) tuinkamer/hobbykamer

Hoofdstraat 202b, Budel-Dorplein: plaatsen van zonnepanelen

Sterkselseweg 19, Maarheeze: ontheffing van nevenactiviteit

De Pompers ong. Soerendonk (Kadastraal MHZ G 1317): nieuwbouw van woning

Verleende vergunningen

Floralaan 40, Maarheeze: plaatsen van twee dakkapellen

Vossenberg 9, Maarheeze: vervangen en uitbreiden van kozijnen en het bouwen van dakopbouw

Bergbosweg 38, Budel: zorgverlenende nevenactiviteiten

Jan van Schoonvorststraat 1, Budel: op te richten monument

Standplaatsvergunning verleend

Sint Cornelisplein, Gastel: permanente dag-week-jaarplaats aan Saes Foodexpress voor vrijdagen van 8 mei t/m 3 juli 2020.

Verlenging beslistermijn

Burg. van Houtstraat 36, Budel: verbouwen van woonhuis

Het Laar 17, Maarheeze: nieuwbouw van bedrijfsruimte

Broekkant 4, Budel: verbouwen van woonhuis

Oranje Nassaulaan 44, Maarheeze: plaatsen van twee koelcontainers logistiek

Evenementen

Vanwege de maatregelen in verband met de uitbraak van het coronavirus, zijn alle bijeenkomsten op dit moment tot 1 september 2020 verboden. Dit geldt dus ook voor de evenementen waarvoor eerder al een vergunning, ontheffing, verklaring van geen bezwaar of bevestiging melding is verleend.

 

Updates coronavirus

In de persconferentie op 6 mei gaf de premier aan dat we stap voor stap wat meer ruimte krijgen in Nederland. Deze versoepeling kan alleen als iedereen zich aan de afgekondigde maatregelen tegen het coronavirus blijft houden. Dus help mee! Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle.

Alle informatie over de maatregelen en de uitzonderingen vind je op www.rijksoverheid.nl/coronavirus. Ook op www.cranendonck.nl/coronavirus staan de laatste updates, o.a. van de veiligheidsregio’s en nieuws over de (aangepaste) gemeentelijke dienstverlening. 

 Houd voor alle landelijke informatie de volgende websites in de gaten:

 • De website van de rijksoverheid 
 • De website van het RIVM: 
 • Informatie voor ondernemers: (of telefonisch: 0800 2117)

Voor vragen kunt u bellen met het publieksinformatienummer 0800-1351.

 

Wijzigingen dienstverlening met Hemelvaart

De openingstijden van de milieustraat zijn in de week van Hemelvaart als volgt:

Maandag 18 mei:             gesloten

Dinsdag 19 mei:               13.00 tot 17.00 uur

Woensdag 20 mei:          13.00 tot 17.00 uur

Donderdag 21 mei:         gesloten

Vrijdag 22 mei:                 13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag 23 mei:             10.00 tot 16.00 uur

Vanwege Hemelvaart wordt verder de afvalroute van donderdag 21 mei verplaatst naar zaterdag 23 mei.

 

Werken aan een dementievriendelijk Cranendonck

Dementie is een groeiend probleem binnen elke gemeente. Een aantal actieve inwoners willen werken aan een dementievriendelijk Cranendonck. Een gemeenschap waarin iedereen dementie accepteert en waarin de gemeenschap hen een handje toesteekt wanneer zij het even niet meer weten. Om hier bekendheid aan te geven wordt er regelmatig een artikel geschreven.

Gratis online cursus

Iedereen kan een steentje bijdragen aan een dementievriendelijk Cranendonck. Vergroot je kennis over dementie en leer vaardigheden in de omgang met iemand met dementie. Het kost slechts 15 minuten van je tijd en is helemaal gratis. Er zijn verschillende basistrainingen en branchetrainingen beschikbaar waar iedereen gebruik van kan maken, zoals:

 • De basistraining GOED omgaan met dementie voor inwoners waarin je stapsgewijs vaardigheden leert die belangrijk zijn wanneer je in contact komt met mensen met dementie.
 • De basistraining “In je buurt'. Hierin leer je stapsgewijs vaardigheden die belangrijk zijn in het contact met mensen met dementie. Je krijgt tips hoe je met een klein gebaar verschil kunt maken voor iemand die jij kent met dementie. Bijvoorbeeld op een verjaardag, op de (sport)vereniging of in je buurt.
 • Daarnaast zijn er verschillende branchetrainingen zoals “in de winkel”, “in de horeca”, “in het vrijwilligerswerk”, “bij de kapper”, etc.

Leer dementie herkennen, leer contact te maken met mensen met dementie en hoe je ze op de juiste manier kan helpen. Volg een (of meer) van de trainingen gratis online op https://samendementievriendelijk.nl/trainingsaanbod.

 

Een melding over je woon- of leefomgeving doen

Je woon- en leefomgeving bestaat uit plekken waar iedereen toegang tot heeft. Denk aan pleinen, wegen, parken, speeltuinen of sportvelden. Het is belangrijk dat deze plekken veilig en netjes zijn. Als je iets ziet dat stuk is of opgeruimd moet worden, doe je hiervan een melding bij de gemeente.

Iets melden via website of app
Via de www.cranendonck.nl/meldingleefomgeving kun je makkelijk een melding doen. Klik op Online Regelen. Dan is voor de gemeenten direct duidelijk wat de locatie is en wat er precies aan de hand is. Je krijgt bovendien bericht als de melding is opgepakt en wat het resultaat is. Ook kun je via Mijn Gemeente app de melding met je mobiele telefoon doen. Je kunt als je wilt meteen een foto van de situatie toevoegen. Handig!

 

Een teek? Pak 'm beet!

Nu we vanwege het coronavirus veel tijd in huis moeten doorbrengen, is het fijn om toch regelmatig een frisse neus te halen. De kans is dan dat u in aanraking komt met teken. Een tekenbeet is meestal onschuldig, maar kán u ziek maken als de teek lang vastgebeten in uw huid zit. De app Tekenbeet helpt te controleren op teken en brengt u op de hoogte van de actuele tekenactiviteit.

Teken komen op veel plaatsen in Nederland voor. Ze leven tussen bladeren en in hoog gras en

struikgewas. Ze lijken op kleine platte spinnetjes. Sommige teken zijn besmet met de Lyme-bacterie

die de ziekte van Lyme kan veroorzaken. Als een teek lang op de huid zit, bestaat de kans dat hij deze bacterie overbrengt. De ziekte is meestal goed te behandelen met antibiotica. Zonder behandeling kan deze ziekte chronische klachten veroorzaken aan hart, zenuwstelsel, gewrichten en huid. De GGD Brabant-Zuidoost adviseert om uw huid en kleding altijd goed te controleren op teken als u in de natuur bent geweest. Vindt u een teek? Dan kunt u die eenvoudig zelf verwijderen met een pincet of tekentang. Ontsmet daarna het beetwondje en noteer wanneer en waar u op de huid gebeten bent. Krijgt u de teken niet uit uw kleding, was ze dan op 60°C of doe ze in de wasdroger.

Naar de huisarts?

Als de teek langer dan 24 uur in de huid gezeten heeft, overleg dan met de huisarts of behandeling

gewenst is. Heeft u een teek binnen 24 uur weggehaald? Houd tot drie maanden na de tekenbeet de

huid rond de beet in de gaten. Let op het ontstaan van een rode ring of andere klachten die kunnen

duiden op de ziekte van Lyme. Krijgt u klachten? Ga naar de huisarts en meld dat u door een teek

gebeten bent.

App ‘Tekenbeet’

De app bevat informatie over hoe te controleren op teken en hoe u een teek kunt verwijderen. U kunt een tekendagboek aanleggen en hierin een tekenbeet registreren, waarbij u een herinnering ontvangt om de beet te controleren. Daarnaast is een alarm in te stellen zodat u altijd op de hoogte bent van de actuele tekenactiviteit.

Meer informatie

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het team Infectieziekten via telefoonnummer

088 0031 333 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Meer informatie vindt u op de websites van de

GGD Brabant-Zuidoost: www.ggdbzo.nl en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu:

www.rivm.nl/tekenbeet.

donderdag, 07 mei 2020 13:48

Cranendonck Actueel – week 19

Written by

Bekendmakingen

Ingekomen aanvragen

Heesakkerweg 3, Budel: kappen van twee bomen

Nieuwstraat 92a, Budel: winkel omzetten naar woning

Verlenging beslistermijn

Randweg-Zuid ong. Budel (kadastraal bekend als gemeente): nieuwbouw van bedrijfsgebouw

Evenementen

Vanwege de maatregelen in verband met de uitbraak van het coronavirus, zijn alle bijeenkomsten op dit moment tot 1 september 2020 verboden. Dit geldt dus ook voor de evenementen waarvoor eerder al een vergunning, ontheffing, verklaring van geen bezwaar of bevestiging melding is verleend.

 

Updates coronavirus

De maatregelen in de aanpak van het coronavirus zijn verlengd t/m 19 mei. Wel is er voorzichtig ruimte voor kinderen en jongeren. Het blijft belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen houdt om het virus terug te dringen. Houd vol, alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle.

Alle informatie over de maatregelen en de uitzonderingen vind je op www.rijksoverheid.nl/coronavirus. Ook op www.cranendonck.nl/coronavirus staan de laatste updates, o.a. van de veiligheidsregio’s en nieuws over de (aangepaste) gemeentelijke dienstverlening. 

Houd voor alle landelijke informatie de volgende websites in de gaten:

 • De website van de rijksoverheid 
 • De website van het RIVM: 
 • Informatie voor ondernemers: (of telefonisch: 0800 2117)

Voor vragen kunt u bellen met het publieksinformatienummer 0800-1351.

 

Wie verdient er volgens u een lintje?

Vrijdag 24 april heeft burgemeester Roland van Kessel met veel trots drie inwoners uit Cranendonck verblijd met het nieuws dat zij een lintje ontvangen. U kent vast ook iemand die een lintje verdient! Draag hem of haar dan vóór 15 juli 2020 voor, voor een Koninklijke onderscheiding.

Criteria
Iemand kan een lintje verdienen als hij/zij minimaal 15 jaar lang persoonlijke bijzondere verdiensten leverde voor de samenleving. Dat kan vrijwilligerswerk zijn voor een vereniging, club of stichting, maar ook een bijzondere invulling van een betaalde hoofdfunctie of een combinatie van beiden. Daarbij moeten de werkzaamheden belangeloos zijn verricht.

Hulp bij de aanvraag
Neem altijd even contact op met de gemeente als u iemand wilt voordragen. Wij kunnen u in grote lijnen vertellen of de verdiensten inderdaad voldoen aan de criteria voor een onderscheiding. Ook kunnen wij controleren of de aanvraag compleet is. Hiervoor kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bellen naar 0495-431127.

Draag iemand uiterlijk 15 juli 2020 voor!
U dient een aanvraag uiterlijk 15 juli 2020 in via het aanvraagformulier dat u download via www.lintjes.nl/voordragen. Op deze website staat ook alle info voor het aanvragen van een lintje.

 

Somber of gespannen door het coronavirus?
Het is begrijpelijk als u zich somber, gespannen of misschien zelfs angstig voelt door het coronavirus. Dat kan als u alleen bent, maar ook als u samen met andere mensen woont. Het helpt om af en toe een pauze te nemen. Van uw werk, van de drukte thuis of van het tv-kijken. Ook helpt het om de berichtgeving over het coronavirus even niet te volgen. Of er samen over met mensen in uw omgeving over te praten. Op www.rijksoverheid.nl staan meer tips!

 

Wijziging textielinzameling

Eerder informeerden wij u al dat vanaf 1 mei de textielinzameling in Maarheeze, Soerendonk en Gastel is overgenomen door Kringloopcentrum Verderest. Op zaterdagen kunt u voortaan van 10.00 tot 14.00 uur uw textiel inleveren bij de vrachtwagen van Verderest.

De inzameldagen voor mei zijn:

 • 9 mei: parkeerterrein Jumbo Maarheeze
 • 16 mei: Jan Maasplein Soerendonk
 • 23 mei: parkeerterrein Jumbo Maarheeze
 • 30 mei: St. Cornelisplein Gastel

Ook kunt u uw textiel gratis inleveren op de milieustraat en bij Kringloopcentrum Verderest in Budel zelf. Meer informatie vindt u in de afvalwijzer of afvalapp.

 

Ontwerp wijzigingsplan Grootschoterweg 143-145 Budel-Schoot

Vanaf 11 mei 2020 kunt u zes weken het ontwerp wijzigingsplan ‘Grootschoterweg 143-145 te Budel-Schoot’ inzien bij de receptie van het gemeentehuis. Ook is het plan te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienr. NL.IMRO.1706.WPBSC2003.ONT1).

Het wijzigingsplan maakt de realisatie van zes kleinere appartementen mogelijk op het achterterrein waar nu een oude schuur/opslagruimte staat. Tevens kan de bestaande winkelruimte getransformeerd worden naar wonen en wordt hier één woning extra mogelijk.

Zienswijzen

Op het ontwerp wijzigingsplan kan eenieder gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling een reactie geven. Schriftelijke inspraakreacties kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge reactie kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis. Meer informatie hierover en de verdere procedure staat ook op www.cranendonck.nl/bekendmakingen.

Ter inzagelegging papieren exemplaar

Op het gemeentehuis ligt een papieren exemplaar van het voorgenoemde wijzigingsplan ter inzage. Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in strijd tegen Corona. Daardoor hebben we een aangepaste dienstverlening met beperkte openingstijden en geen vrije inloop. Ook beperken of stellen we persoonlijk contact uit tot en met 28 april (op basis van de huidige inzichten).

Wij adviseren u daarom het wijzigingsplan bij voorkeur digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl; deze versie is juridisch bindend. Als u hulp nodig heeft bij het digitaal raadplegen kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar Bram Daamen via b.daamen@cranendonck of via 0495-431226 op werkdagen. Als u toch het papieren exemplaar wilt inzien, neem dan telefonisch contact op via 14-0495 of de behandeld ambtenaar.

 

Nachtvluchten vanaf Kleine-Brogel

De Belgische Luchtmacht heeft vanaf maandagavond 4 mei de nachtvluchten met F-16’s vanaf vliegbasis Kleine-Brogel weer hervat. De vluchten vinden stelselmatig plaats en in een lager ritme dan normaal. De vluchten gaan mogelijk ook over Cranendonck en omgeving.

 

Alternatieve bedrijfsinitiatieven? Overleg het even!

In deze coronatijd ziet de gemeente Cranendonck dat ondernemers zich goed houden aan de richtlijnen en maatregelen van het kabinet. Ook zien we de echte ondernemersgeest terug in het willen opstarten van alternatieve bedrijfsinitiatieven. Respect voor de creativiteit!

Wel vraagt de gemeente om niet zonder overleg en zonder vergunning te beginnen. Wij steunen initiatieven die aansluiten bij de bedrijfsvoering van uw onderneming en zullen samen met u zoeken naar mogelijke tijdelijke maatwerkoplossingen. Wij vragen ondernemers om voor hun initiatieven een vergunning aan te vragen. Dit kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Rijbewijzen tijdelijk langer geldig

Door de Corona-maatregelen van het kabinet is het niet altijd mogelijk om het rijbewijs op tijd te verlengen. Om te voorkomen dat rijbewijshouders in de problemen komen, heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten dat rijbewijzen die (zijn) verlopen na 16 maart, geldig blijven tot 1 juni 2020. 

Voorwaarden regeling

Deze regeling geldt alleen voor rijbewijshouders met een rijbewijs dat elke 5 of 10 jaar verlengd moet worden. Is het rijbewijs korter dan 5 jaar afgegeven? Dan kan geen gebruik gemaakt worden van deze regeling. Deze tijdelijke regeling geldt alleen voor het rijden binnen Nederland. Ook personen die in Nederland wonen met een verlopen EU rijbewijs vallen onder deze regeling.   

vrijdag, 01 mei 2020 11:59

Mogelijk vertraging door wegwerkzaamheden A2

Written by

De snelweg A2 tussen knooppunt Leenderheide en oprit (35) Leende is afgesloten van vrijdag 1 mei 21.00 tot maandag 4 mei 2020 05.00 uur voor het doorgaande verkeer richting Maastricht / Weert. Rijkswaterstaat voert dan onderhoudswerkzaamheden uit aan het asfalt. Ook vinden er grootschalige werkzaamheden plaats aan de geleiderail.

De tussenliggende op- en afritten van de snelweg A2 zijn eveneens afgesloten in de richting van Maastricht. Weggebruikers dienen door omleidingen rekening te houden met extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten.

wegwerkzaamheden

 
 

Sinds 16 maart zijn alle vestigingen van Bibliotheek De Kempen gesloten. Naar aanleiding van de persconferentie op 21 april zijn we als Bibliotheek genoodzaakt onze deuren gesloten te houden tot en met 20 mei. Alle materialen die je nog thuis hebt, worden automatisch verlengd.

Maar, we hebben ook heel veel goed en leuk nieuws voor je!

 

Verrassingstasjes

Lekker rondsnuffelen in de vestiging zit er voorlopig niet in. We vinden het belangrijk dat mensen blijven lezen én onze leden toch volop kunnen genieten van boeken. Boeken geven ontspanning, inspiratie en helpen je even ontsnappen. Dat kunnen we in deze tijd allemaal wel gebruiken.

Onze vaste websitebezoekers hebben het vast al ontdekt: je kunt een verrassingstas met boeken uit je favoriete genre aanvragen!
 

Hoe werkt het?

Je geeft op de website via een online formulier aan welk(e) genre(s) je graag leest. Kinderen vullen hun favoriete onderwerp, leeftijd en leesniveau in. Vul alle gevraagde gegevens in op het formulier (je hebt ook je lenersnummer nodig). Wij zoeken 4 boeken voor je uit, dat doen we met zorg. 

Vul in waar en wanneer je de tas wilt ophalen, dat kan in de vestigingen Bergeijk, Bladel, Budel, Eersel, Maarheeze, Oirschot, Reusel en Valkenswaard.

Je krijgt een bericht van ons op welke datum en op welk tijdstip je de boeken op kunt halen. De tasjes staan voor je klaar. De boeken zijn al uitgeleend op je pasje.

Ook voor ons is het een bijzondere tijd. Zo moeten alle boeken eerst gedesinfecteerd worden en mogen medewerkers met klachten niet naar de vestiging komen. We doen ons uiterste best om je verzoek zo snel mogelijk op te pakken, maar een tasje kan soms even op zich laten wachten, afhankelijk van het aantal aanvragen op de betreffende locatie. We hopen op je geduld en begrip, mocht dit van toepassing zijn.

Volgens richtlijnen RIVM
We kunnen deze dienst alleen aanbieden wanneer iedereen zich aan de richtlijnen houdt, zodat we onze medewerkers, vrijwilligers en natuurlijk leden veiligheid kunnen bieden. We vragen je met klem de richtlijnen van het RIVM te volgen bij het ophalen. Deze staan vermeld op de website en in de bevestigingsmail die u van ons ontvangt.
 

ThuisBieb langer open!

Goed nieuws: de ThuisBieb, waar iedereen gratis 100 e-books kan lenen is open tot en met 1 juni! 
Ook de gratis Luisterboeken in de LuisterBieb app zijn beschikbaar tot en met 1 juni. 

#ikleesthuis

Wanneer je thuis komt in een boek, ben je nooit alleen. Maar aan welk boek ga je beginnen? Normaal gesproken adviseren onze medewerkers je in de bieb. Nu de fysieke deuren gesloten zijn, zijn we er online voor je. Wil je een leestip uit de e-book of luisterboek collectie op basis van jouw voorkeuren? Laat het ons weten en wij gaan voor je aan de slag! #ikleesthuis Lees meer.

75 jaar bevrijding

Mei is de maand van oorlog en vrijheid. Dit jaar herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven. De bijzondere situatie rondom het coronavirus maakt deze periode extra bijzonder. Op deze pagina vind je de mooiste lees en kijk tips.

Tips voor thuis

Op onze website vind je de leukste leer-, lees-, kijk- en luistertips voor kinderen, jongeren en volwassenen.
We vullen deze pagina's om de paar dagen aan, dus neem af en toe een kijkje! Ook via Facebook delen we dagelijks nieuwe tips.

Contact

Heb je nog vragen? We zijn op werkdagen van 10:00 tot 12:00 uur telefonisch bereikbaar via
085 77 33 200. Natuurlijk kun je ons ook mailen op:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

donderdag, 30 april 2020 07:55

Cranendonck Actueel – week 18

Written by

Bekendmakingen

Ingekomen aanvragen

Rondven 1, Maarheeze: bouwen van bedrijfsgebouw

Philipsweg 1f, Maarheeze: bedrijfsgebouw

Verleende vergunningen

Heistraat 13a, Gastel: tijdelijk plaatsen van stacaravan

Parallelweg 2, Budel-Schoot: kappen van boom

Den Engelsman 4, Maarheeze: ontwerpbesluit op verzoek om wijziging voorschriften

Burgemeester Goyartsstraat 9, Budel: uitbreiden van woonhuis

Besluit aanvraag buiten behandeling

Willem-Alexanderlaan 51, Maarheeze: uitbouw van badkamer

De Vang 14, Budel: realiseren van aanbouw

Wet Milieubeheer - melding

Schoordijk 20, Budel: beperkte milieutoets

 
   

 

Publicatie gemeentenieuws

Vorige week vernam de gemeente dat De Grenskoerier haar faillissement heeft aangevraagd. Een vervelend bericht, zeker in deze moeilijke tijden. Jarenlang kon u wekelijkse het gemeentenieuws lezen in De Grenskoerier op onze eigen pagina in dit weekblad. Wij bedanken de medewerkers van De Grenskoerier voor deze jarenlange en prettige samenwerking.

Om inwoners ook op papier te blijven voorzien van het nieuws van de gemeente is het gemeentenieuws te vinden in HAC Weekblad. Daarnaast kunt u natuurlijk terecht op www.cranendonck.nl/nieuws, digitale nieuwsbrief (www.cranendonck.nl/nieuwsbrief) en social media. 

 

Updates coronavirus

Tijdens de persconferentie op 21 april kondigde premier Rutte aan dat de maatregelen in de aanpak van het coronavirus worden verlengd t/m 19 mei. Wel komt er voorzichtig ruimte voor kinderen en jongeren. Het blijft belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen blijft houden om het virus terug te dringen. Houd vol, alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle.

Alle informatie over de maatregelen en de uitzonderingen vind je op www.rijksoverheid.nl/coronavirus. Ook op www.cranendonck.nl/coronavirus staan de laatste updates, o.a. van de veiligheidsregio’s en nieuws over de (aangepaste) gemeentelijke dienstverlening. 

Houd voor alle landelijke informatie de volgende websites in de gaten:

 • De website van de rijksoverheid 
 • De website van het RIVM: 
 • Informatie voor ondernemers: (of telefonisch: 0800 2117)

Voor vragen kunt u bellen met het publieksinformatienummer 0800-1351.

 

Kind- en scheidingsloket telefonisch bereikbaar

Aanstaande maandag 4 mei is het kind- en scheidingsloket van 18.30 tot 20.00 uur telefonisch bereikbaar. U kunt voor vragen en advies bellen met Fannie Looijmans op nummer 06-53 99 15 53.

 

Wijziging textielinzameling Maarheeze, Soerendonk en Gastel i.v.m. coronacrisis

Per 1 mei stopt Reshare met de textielinzameling en worden de textielcontainers in Maarheeze, Soerendonk en Gastel verwijderd. De textielinzameling wordt overgenomen door Kringloopcentrum Verderest. De inzameldata worden binnenkort bekend gemaakt.

Ook kunt u uw textiel gratis inleveren op de milieustraat en bij Kringloopcentrum Verderest te Budel. Lever uw textiel in een gesloten verpakking aan. Verdere informatie over de textielinzameling vindt u op de afvalwijzer of afvalapp.

 

Werken aan een dementievriendelijk Cranendonck

Dementie is een groeiend probleem binnen elke gemeente. Een aantal actieve inwoners willen werken aan een dementievriendelijk Cranendonck. Een gemeenschap waarin iedereen dementie accepteert en waarin de gemeenschap hen een handje toesteekt wanneer zij het even niet meer weten. Om hier bekendheid aan te geven wordt er regelmatig een artikel geschreven.

Dementie en eenzaamheid

Het coronavirus heeft ieders leven op zijn kop gezet. De maatregelen die zijn genomen hebben grote impact op met name voor de kwetsbare ouderen. En zeker op kwetsbare ouderen die te maken hebben met dementie, bijvoorbeeld hun mantelzorgers of mensen die (lichte) dementie hebben. De maatregelen kunnen leiden tot nog meer sociaal isolement of eenzaamheid. Ook in deze situatie zijn er gelukkig nog allerlei manieren om eenzaamheid tegen te gaan.

Het is geweldig om te zien hoe iedere inwoner, organisatie en bedrijf zijn eigen steentje bijdraagt, zowel lokaal als landelijk. Mochten er kwetsbare ouderen zijn waarvan gedacht wordt dat deze niet in beeld zijn, neem dan contact op met één van de sociaal makelaars. Zij werken conform de privacywet en helpen graag verder. Zie voor de contactgegevens onze website. Samen wordt er gekeken naar hulp- en ondersteuningsmogelijkheden.

Meer informatie

Meer informatie over ideeën en voorbeelden van hoe ondersteuning gegeven kan worden aan mensen die door corona nog meer eenzaamheid ervaren en wat je zou kunnen doen voor mensen met dementie in deze situatie is te vinden op www.eentegeneenzaamheid.nl/campagne/even-niet-op-bezoek-laat-toch-van-je-horen/ en op www.samendementievriendelijk.nl/nieuws/

Met een klein gebaar kun je elkaar steunen. Dit kan bijvoorbeeld ook met de “ik vergeet je niet kaart”. Hierin kun je aangeven wat je voor iemand kan doen. #samensterk!

 

(Digitale) Commissievergadering 12 mei 2020

Uitnodiging en voorlopige agenda

Op dinsdag 12 mei vergadert de adviescommissie van de gemeenteraad. Deze vergadering start om 19.30 uur. De voorzitter is mevrouw Carina Gimblett-van Weert.

In de raadsvergadering van 26 mei besluit de raad over voorstellen van het college. Om tot een goed besluit te komen of om op de hoogte te blijven van lopende zaken, is er twee weken voor de raadsvergadering een vergadering van de adviescommissie. Tijdens deze commissievergadering verzamelen de raadsleden informatie en kunnen zij een (voorlopig) standpunt meedelen.

Als gevolg van de landelijke maatregelen in verband met het Corona-virus vergadert de adviescommissie digitaal. Dat betekent dat de leden van de commissie niet bij elkaar komen in de raadzaal van het gemeentehuis, maar via een beeldbelverbinding met elkaar en met het college in gesprek gaan. Het is voor belangstellenden dus niet mogelijk om bij de vergadering fysiek aanwezig te zijn. De vergadering is wel live te volgen via www.cranendonck.nl/webcast.

Praat met de raad! Aanmelden & meepraten

Inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen kunnen zich aanmelden om in te spreken bij een van de onderwerpen in de vergadering van de adviescommissie. Aanmelden kan tot 24 uur voor het begin van de vergadering. Bij de digitale vergadering van de adviescommissie is dat niet anders. Om de manier waarop kan worden ingesproken goed voor te bereiden worden insprekers gevraagd om tijdig contact op te nemen. Het is ook mogelijk om een inspraakreactie schriftelijk of door middel van een video in te zenden. De inspreektijd is maximaal 5 minuten per inspreker.

Voor meer informatie, of om u aan te melden om in te spreken tijdens de vergadering, neemt u contact op met de griffier Peer-Jan Bemelmans. Hij is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0495 - 431 134.

Voorlopige agenda van de adviescommissie

Voorafgaand aan de vergadering van de commissie kunnen commissieleden zich voorbereiden door schriftelijk vragen te stellen aan het college. Naar aanleiding van de beantwoording van de vragen kan worden besloten om de behandeling van agendapunten uit te stellen tot een later tijdstip omdat het wenselijk is om onderwerpen in een fysieke vergadering te bespreken. Ook kan de volgorde van behandeling nog worden gewijzigd.

De voorlopige agenda met bijbehorende stukken en de beantwoording van de schriftelijke vragen zijn te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem op www.cranendonck.nl/raadsinformatie en www.ibabs.eu. Voor alle bestemmingsplannen kan de volgende site geraadpleegd worden: ruimtelijkeplannen.nl.

                    

1

Opening

2

Vaststelling van de agenda van deze vergadering

3

Spreekrecht

4

Raadsvoorstel: Doorontwikkeling burgerparticipatie

Portefeuille R. van Kessel

5

Raadsvoorstel: Beschikbaar stellen krediet t.b.v. gemeenschapshuis De Schaapskooi te Gastel

Portefeuille M. Lemmen

6

Raadsvoorstel: Vaststellen beheersverordening algemene Begraafplaats Gemeente Cranendonck 2020

Portefeuille F. v.d. Wiel

7

Raadsvoorstel: Vaststelling paraplu-bestemmingsplan ‘Zoneringen Luchthaven Budel’

Portefeuille F. v.d. Wiel

8

Raadsvoorstel : Vaststellen Beleidskader afsplitsen bedrijfswoningen gemeente Cranendonck

Portefeuillehouder F. v.d. Wiel

9

Raadsvoorstel: Zienswijze op conceptbegroting MRE 2021

Portefeuille R. van Kessel

10

Raadsvoorstel : Zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2021-2024 van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)

Portefeuille F. v.d. Wiel

11

Raadsvoorstel: Zienswijze op Ontwerpbegroting 2021 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Portefeuille R. van Kessel

12

Raadsvoorstel: Zienswijze op de ontwerp programmabegroting 2021 van de GGD Brabant Zuidoost

Portefeuille M. Lemmen

13

Raadsvoorstel: Instemmen met wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Brabant Zuidoost

Portefeuille M. Lemmen

14

Raadsvoorstel: Formeel verzoek tot wijziging bestemming voor Boschdijkdwarsstraat 12b Budel

Portefeuille F. v.d. Wiel

15

Raadsvoorstel: Vaststellen gewijzigde verkeerskundige komgrens op de Koenraadtweg te Maarheeze

Portefeuille F. v.d. Wiel

16

Raadsvoorstel : Verklaring van geen bedenkingen Havenontwikkeling fase 3

Portefeuille F. v.d. Wiel

17

Raadsvoorstel inzake ontwerpverklaring van geen bedenkingen De Branten 6-8 te Soerendonk

Portefeuille F. v.d. Wiel               

18

Raadsvoorstel: Heroverweging Keyport 2020 (geagendeerd onder voorbehoud)

Portefeuille F. Kuppens

19

Bespreekstuk : Brief nr. B10 inzake inkoop jeugdhulp 2021 uit de raadsvergadering 3-3-20.

Op verzoek van mevrouw Beenackers.

20

Regionale Samenwerking

21

Rondvraag

22

Sluiting

 

Cybercriminaliteit

Veel mensen proberen elkaar te helpen tijdens deze coronacrisis. Dat is natuurlijk heel mooi. Jammer genoeg zijn er ook mensen die misbruik maken van de situatie. Met slinkse trucs proberen zij een slaatje te slaan uit de coronacrisis. Dit gebeurt online, maar ook aan de telefoon of zelfs aan de deur! Let daarom extra goed op! Waar moet u rekening mee houden?


E-mailtjes van mensen die u niet kent

Klik niet op linkjes in mailtjes van mensen die u niet kent. Liever nog, open de e-mailtjes niet, maar gooi ze meteen weg. Als u op het linkje klinkt, kan het zijn dat u slechte software op uw computer download. Deze software kan informatie lezen of ervoor zorgen dat anderen uw computer over kunnen nemen, vergrendelen, of erger. Meer weten? Ga naar www.veiliginternetten.nl.

Nepmails

Er gaan heel wat nepmails rond met bijvoorbeeld een factuur. Die mails zien er vaak heel echt uit. Kijk altijd goed naar het e-mailadres en bel naar het bedrijf als u twijfelt of de factuur echt is of niet. Of nepmailtjes van banken waarin gevraagd wordt om wachtwoorden en pincodes. Die mailtjes zien er vaak heel betrouwbaar en echt uit. Er gaat zelfs een e-mail rond over 

. Als er gevraagd wordt om inlogcodes of een wachtwoord, weet u dat het niet in orde is. Een bank vraagt hier nooit naar! Niet via e-mail en ook niet via de telefoon. 


Telefoonfraude

Ook via de telefoon proberen criminelen mensen op te lichten. Ze doen net alsof ze een officieel bedrijf zijn en proberen u iets te verkopen. Of ze zeggen dat ze van een bank zijn en vragen om uw wachtwoord of pincode. Een bank vraagt nooit naar die gegevens! Geef dus nooit uw wachtwoord of pincode. Niet via de telefoon en ook niet via een e-mail of het internet.

Verkoop van coronatesten

Op internet staan corona-testen die niet betrouwbaar zijn of gewoon niet werken. Koop die testen niet! De uitslag van die testen zijn niet te vertrouwen en daarom heel gevaarlijk voor u en de mensen om uw heen.

Ook zijn er producten te koop zoals handgel of beschermende kleding waarvoor heel veel geld gevraagd wordt. Deze spullen worden vaak niet verstuurd of zijn van slechte kwaliteit. Koop alleen online bij de bedrijven die u kent en die betrouwbaar zijn.

woensdag, 29 april 2020 07:39

Strabrechtse Heidedag 2020 gaat niet door

Written by

Strabrechtse Heidedag 1

Vanwege de maatregelen die de overheid heeft opgesteld tegen Corona, gaat de Strabrechtse Heidedag op zondag 16 augustus helaas niet door. Extra vervelend is dit voor het 1000 soortenjaar en voor IVN Heeze-Leende, vanwege het 50 jarig bestaan. De Strabrechtse Heidedag is een groene braderie, waarbij tientallen natuur- en streekorganisaties aanwezig zijn. Verschillende demonstraties worden gegeven zoals ploegen met paard, wol vilten, heide plaggen, mandenvlechten, schapen drijven, honing- en kaasmaken en excursies met de boswachters. De volgende Strabrechtse Heidedag zal plaatsvinden op zondag 15 augustus 2021.

De Strabrechtse Heidedag wordt georganiseerd door Staatsbosbeheer in samenwerking met IVN Heeze-Leende.

Pagina 1 van 90