nlenfrdeplroes

Warning: Creating default object from empty value in /srv/home/maarheezenu/domains/maarheeze.nu/htdocs/www/components/com_k2/views/itemlist/view.html.php on line 743
Regionaal nieuws

Regionaal nieuws (1590)

vrijdag 28 januari 2022 07:05

Cranendonck Actueel - week 4

Geschreven door
Beoordeel dit item
(0 stemmen)

kasteeltje1.jpg a

 

 

Bekendmakingen

 

Ingekomen aanvragen

Nieuwedijk 37, Budel: Wijziging bedrijf door oprichting vleeskuikenstal, bestaande vleeskalverenstal voorzien van luchtwasser, wijziging veebezetting

Verlenging beslistermijn

Morgenster 1, Maarheeze: aanbouw woonhuis

 

Intrekking vergunning

Van Schaiklaan 2a in Soerendonk: omvormen van winkel naar appartementen

Besluit aanvraag buiten behandeling

Grootschoterweg 90, Budel-Schoot: boom kappen

Marialaan 59, Budel-Dorplein: bouw bergruimte ter vervanging bestaande bergruimte

Standplaatsvergunning verleend

Markt in Budel: standplaatsvergunning permanente seizoenplaats winter (18 december 2022 en met 31 december 2022)

Alle officiële bekendmakingen staan op www.overheid.nl U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

 

 

Kandidatenlijst Centraal Stembureau

Van 14 tot en met 16 maart worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Op dit moment zijn de politieke partijen druk in de weer om hun kandidaten op lijsten te plaatsen. Deze kandidatenlijsten worden door de partijen op maandag 31 januari ingeleverd bij het Centraal Stembureau. Op 4 februari om 10 uur neemt het Centraal Stembureau Kandidatenlijsten in een openbare bijeenkomst een besluit over de geldigheid van deze kandidatenlijsten en stelt de lijstnummers vast.

Iedereen kan daarbij aanwezig zijn. Vanwege de huidige Corona maatregelen vindt deze bijeenkomst digitaal plaats.

Op www.cranendonck.nl/verkiezingen vindt u binnenkort een teamslink waarmee u deel kunt nemen aan de bijeenkomst.

 

 

Vaststelling noodverordening AZC

Vorige week is gecommuniceerd dat verdere juridische mogelijkheden onderzocht worden om de orde te herstellen rondom het AZC.

Het resultaat hiervan is de vaststelling van een noodverordening  met ingang van 25 januari 2022 voor de duur van drie weken. In deze noodverordening staat het verbod op voorwerpen die gebruikt kunnen worden om schade of verwondingen toe te brengen. Tevens wordt overleg gevoerd om een veiligheidsrisicogebied aan te wijzen. Het OM kan hiermee de mogelijkheid aan de politie geven om in dat gebied preventief te fouilleren.

Als in de komende weken aanvullende maatregelen nodig cq mogelijk zijn, wordt hierover besloten. Meer informatie en de noodverordening vindt u op onze website www.cranendonck.nl/nieuws

 

 

De energieprijzen stijgen: bespaar kosten door uw eigen stroom op te wekken

Door een schaarste van gas in Europa krijgen we in 2022 te maken met explosief stijgende energietarieven. Volgens Sanne de Jong-Bins van online vergelijker Gaslicht.com zal in 2022 een gemiddeld 4-persoons huishouden €1229 betalen, terwijl dit in 2020 nog maar €507 was. Vooral de midden- en laaginkomens worden hierdoor getroffen. De overheid probeert de stijging te compenseren met het verlagen van de energiebelasting, maar is dit genoeg? Eén van de meest voordelige oplossingen ligt bij u als consument, namelijk door zelf energieleverancier te worden.

Zonnepanelen

Zonnepanelen op eigen dak zorgen ervoor dat u minder stroom afneemt van uw energieleverancier. Met de stijgende energieprijzen zal de besparing meegroeien. Twaalf gemeenten in Zuidoost-Brabant zetten zich in om zonnepanelen op eigen dak mogelijk te maken voor al hun huiseigenaren. Project De Groene Zone, waar gemeente Cranendonck aan deelneemt, biedt een gunstige financiële regeling waardoor u zonder eigen investering zonnepanelen kan laten plaatsen. Dit betekent dat u als deelnemer al geld bespaart vanaf de eerste maand! Daarnaast krijgt u 15 jaar lang garantie en een contract met uw gemeente.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.degroenezone.nl. Per gemeente is een beperkt aantal plekken beschikbaar en het project loopt maar tot 31 maart 2022. Wees er dus op tijd bij!

 

 

Voornemen uitschrijving Basisregistratie Personen (BRP)

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen waarschijnlijk niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie personen zijn ingeschreven. Het college van B&W heeft daarom het voornemen, op grond van artikel 2.22 Wet Basisregistratie personen (Wbrp), deze personen te registreren als zijnde vertrokken naar een onbekend land.

Hierdoor kan het recht op overheidsvoorzieningen die afhankelijk zijn van de inschrijving in Nederland zoals uitkeringen, kindertoeslag, huurtoeslag, AOW, subsidie e.d. verminderen of zelfs komen te vervallen. Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van adreswijziging te doen.

Wij stellen onderstaande personen in de gelegenheid hun zienswijze kenbaar te maken, als bedoeld in artikel 4.8, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit kan door contact op te nemen met team Burgerdiensten. Dit kan telefonisch op nummer 14-0495, of via de e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Indien wij over 4 weken geen reactie van hen hebben ontvangen, nemen wij een definitief besluit.

Naam

Geboortedatum

Adres

Datum uitschrijving

Martin Slavov Stefanov               

22-03-1986

Groenstraat 16, Soerendonk

19-01-2022

Roman Władysław Błonk

14-11-1983

Meemortel 45, Budel

19-01-2022

Waarom deze bekendmaking
De gemeente heeft de taak ervoor te zorgen dat gegevens in de basisregistratie juist, volledig en betrouwbaar zijn. De burger is verplicht binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de woongemeente. Ondanks herhaalde aanschrijvingen zijn er van bovenvermelde personen geen aangifte gekomen. Artikel 3.41, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid de beschikking ‘ambtshalve registratie’ te publiceren als de bekendmaking niet kan gebeuren door toezending.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college van B&W. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken en vangt aan 1 dag na de datum van deze publicatie. 

In het ondertekende bezwaarschrift moet staan;

  • - De naam en adres van de indiener;
  • - De dagtekening en omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  • - De gronden van het bezwaar;

Het bezwaarschrift kunt u sturen naan het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel.

Als bezwaar gemaakt wordt, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat het gemeentelijke besluit tijdens uw bezwaarprocedure tijdelijk ongeldig is (wordt opgeschort)? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Als de voorzieningenrechter uw verzoek toekent, is het besluit opgeschort.

 

 

Kennisgeving besluit

Bij een brief van 30 november 2021, ingekomen op 3 december 2021, is een anoniem handhavingsverzoek ingediend bij de gemeente Cranendonck. Een van de vereisten van een handhavingsverzoek is het vermelden van de naam en het adres van de aanvrager. Door het ontbreken hiervan is besloten het verzoek buiten behandeling te stellen. Het besluit tot het niet in behandeling nemen van de aanvraag wordt door middel van deze publicatie bekendgemaakt.

 

 

Wat te doen bij een woninginbraak? 

Maak het inbrekers niet te makkelijk. De afgelopen weken hebben we veel tips gedeeld om een inbraak te voorkomen. Maar soms zien inbrekers toch kans om binnen te komen. Wat doe je dan? 

Wordt er ingebroken of betrap je een inbreker op heterdaad? Bel direct 112. De politie komt dan zo snel mogelijk naar je toe. Noteer ook de signalementen van de dader zoals gezicht, postuur, spraak/accent, kleur, type kleding en het kenteken van de auto. 

Doe direct aangifte 
Is er bij je ingebroken en zijn de inbrekers er al vandoor? Doe dan direct aangifte. Je kunt dan de volgende dingen doen: 

  • Via het digitaal aangifteloket van de politie aangifte doen. 
  • Of telefonisch aangifte doen bij de politie via 0900-8844. 
  • Of bij een politiebureau in uw omgeving aangifte doen. 
  • Bij vermissing van reisdocumenten kunt u bij de gemeente terecht 
  • Blokkeer direct uw gestolen bankpassen. 
  • Laat bij diefstal uw mobiele telefoon blokkeren 

Blijkt er later meer gestolen? Of herinnert zich u later meer over de kenmerken van de dader. Bel de politie op 0900-8844 en geef het door.

Verplaats geen spullen in huis 
Houd de situatie zoveel mogelijk zoals u die aantrof. Verplaats geen spullen in huis en raak zo min mogelijk aan. Forensische specialisten kunnen dan zo goed mogelijk sporen ‘veiligstellen’. Bijvoorbeeld vingerafdrukken. 

 

Meld woninginbraak bij je verzekering
Meld de woninginbraak direct bij je verzekering. Vaak kun je de kosten van inbraakschade of diefstal claimen bij je verzekering. 

 

 

Militaire oefening

Van 31 tot en met 11 februari vindt er een militaire oefening plaats. De oefening wordt gehouden in het kader van opleiding voor militairen van de Ko­ninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht. Praktisch gezien houdt dit in dat de militairen diverse locaties verkennen met wiel-, en rupsvoertuigen en vervolgens opstellingen betrekken. Men zal hierbij het doorgaand verkeer niet hinderen.

Indien er door de oefening schade is ontstaan dan kunt u dit onder vermelding

van de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort

schade etc. melden aan: Sectie Claims Ministerie van Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Of neem contact op met telnr.: 030-2180420  of emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

donderdag 27 januari 2022 22:03

Veiligheidsrisicogebied rondom AZC Budel aangewezen

Geschreven door
Beoordeel dit item
(0 stemmen)

azc budel

Na het eerder vaststellen van een noodverordening op 25 januari 2022, heeft burgemeester Roland van Kessel uit oogpunt van veiligheid en zorg voor de openbare orde, besloten een Veiligheidsrisicogebied aan te wijzen. Dit is de uitkomst van het eerder aangekondigd Driehoek-overleg (Openbaar Ministerie, politie teamchef basisteam Dommelstroom en de burgemeester van gemeente Cranendonck) dat vandaag heeft plaatsgevonden.

Binnen het aangewezen gebied kan het Openbaar Ministerie de politie de bevoegdheid geven om preventief te fouilleren.

“Mijn prioriteit is de veiligheid en de openbare orde waar mogelijk te borgen voor al mijn inwoners. Naast het inzetten van de noodverordening eerder deze week, heb ik dan nu ook besloten om een Veiligheidsrisicogebied aan te wijzen. De incidenten van de afgelopen periode binnen het AZC zijn aanleiding hiervoor”, zegt Roland van Kessel burgemeester van Cranendonck. “Deze incidenten hebben een enorme impact op de mensen die het betreffen, de bewoners van het AZC zelf, de medewerkers daar en onze inwoners. De orde moet worden hersteld.”

 

Het document ‘Besluit Veiligheidsrisicogebied’ kunt u downloaden via de website van de gemeente Cranendonck. Klik hier

Laatst aangepast op vrijdag 28 januari 2022 07:13
donderdag 27 januari 2022 18:01

Langer open en weer activiteiten in de bieb!

Geschreven door
Beoordeel dit item
(0 stemmen)

 
 
 

Langer open en weer activiteiten in de bieb!

Goed nieuws! Vanaf maandag 31 januari zijn onze Bibliotheken weer volgens normale openingstijden open. Dat betekent dat je ook in de avonduren weer welkom bent. Ook mogen en kunnen we onze activiteiten weer opstarten. En dat is mooi, want we hebben een leuk programma voor jeugd én volwassenen!
 Bekijk de openingstijden

 

Activiteiten in de bieb voor volwassenen

Workshop Poëzie
Ondek de wereld van poëzie. Leer alles over verschillende poëzie vormen en ga zelf aan de slag met schrijven onder begeleiding van twee ervaren schrijfsters. Zaterdagochtend 5 februari in Valkenswaard. Gratis.

Geheugentraining
Om geestelijk fit te blijven moeten we onze hersens trainen. Hoe pak je dat nou aan? Leer op speelse manier je geheugen te trainen. Drie dagen op maandagochtend, vanaf 7 februari, in Den Eijkholt Luyksgestel.

Walk & Talk
Ben je op zoek naar (ander) werk? Kom naar deze netwerkbijeenkomst. In vier weken komen verschillende thema's aan bod. Je bent welkom om andere werkzoekenden te ontmoeten, te netwerken en ervaringen op te doen en te delen. Vanaf maandagmiddag 7 februari in Valkenswaard, vier weken. Gratis.

Workshop Genealogie
Ben je nieuwsgierig naar je voorouders, maar weet je niet hoe je informatie kunt vinden? Volg dan deze workshop Genealogie. Hier leer je waar je moet beginnen en vind je de weg tussen alle archieven. Dinsdagavond 8 februari in Eersel.

Workshop Ikigai 
Op het eiland Okinawa in Japan bereiken de bewoners een buitengewoon hoge leeftijd. Men denkt dat Ikigai hier een belangrijke rol in speelt. Ikigai is Japans voor een reden van bestaan. Proef aan hoe je je Ikigai zou kunnen vinden.
Woensdagavond 16 februari in Bladel.

Workshop kort verhaal schrijven
Vind je het leuk om te schrijven en heb je zin in een gezellige avond waarin je van alles leert over het schrijven van een goed kort verhaal? Meld je dan aan voor deze workshop! 
Woensdagavond 23 februari in Budel.

Meer cursussen en workshops
Ook onze samenwerkingspartner Volksuniversiteit De Kempen gaat weer van start! Leer alles over gebarentaal, ga creatief of sportief aan de slag, start met een pluktuin of kookcursus of ga mee op excursie. Neem een kijkje bij het volledige aanbod op de website.

 

Jeugdactiviteiten in de bieb

Nationale Voorleesdagen
We hebben in alle vestigingen leuke gratis activiteiten voor jonge kinderen. Ook online kun je aansluiten en luisteren naar een mooi voorleesverhaal. Vanaf woensdag 26 januari tot en met vrijdag 5 februari.

BoekStart: Babybieb
Baby's voorlezen? Jazeker! Maar hoe doe je dat eigenlijk? Ga samen met onze BoekStart-coach praktisch aan de slag met een boekje. Je leert hoe je voorleest, we zingen samen en gaan aan de slag met simpele materialen.
Dinsdagochtend 8 februari in Eersel, gratis.

Voorlezen Budel
Wist jij dat we iedere tweede woensdag van de maand voorlezen in Budel? Kom gezellig met je papa, mama, oma of opa. We kiezen elke keer weer een leuk boek! In verband met de huidige maatregelen is het verplicht je vooraf aan te melden. Woensdagmiddag 9 februari in Budel.

Boekjes en Babbels: Fiet wil rennen
Een gezellig uurtje in de bibliotheek, voor (groot)ouders met jonge kinderen. We gaan voorlezen en samen boekjes bekijken. Linda Heinsdijk sluit aan en geeft kinderyoga.
Woensdagochtend 9 februari in Oirschot, vrijdagochtend 11 februari in Bergeijk, vrijdagochtend 18 februari in Eersel. Gratis.

Dino in de klas!
Een dinosaurus in de klas? Dat klinkt gaaf! Maar is het wel zo’n goed idee...? Kom je luisteren naar het boek Dino in de klas!? Voorgelezen door de auteur Sandra Mosselveld-Scheers. Daarna mag je op de foto met een dinosaurus.
Woensdagmiddag 16 februari in Bladel, gratis.

Schrijfworkshop voor kinderen: (hoe word ik een) Super Schrijver
In verhalen gebeuren de gekste, grappigste en spannendste dingen. Dat maakt lezen zo leuk! Wedden dat jij zelf een verhaal kunt schrijven en een Super Schrijver bent?
Woensdagmiddag 23 februari in Budel.

 

Ontdek onze nieuwe Verraspas!

We hebben iets nieuws: de verraspas. Deze nieuwe pas is speciaal voor iedereen die zich graag laat verrassen en inspireren door onze activiteiten, maar geen boeken wil lenen. Je krijgt tot €5,- korting op onze workshops, cursussen en lezingen, mag onze 160 online cursussen volgen en de TijdschriftenBieb-app gebruiken. Ook leuk om cadeau te geven!

Ik wil de verraspas

 Ontdek de tijdschriftenbieb

 Ontdek onze online cursussen

 

Vacature Bibliotheekmedewerker

We zijn op zoek naar een Bibliotheekmedewerker voor de vestigingen in Budel, Maarheeze en Valkenswaard. Het is een functie voor 16 uur per week. Iets voor jou of iemand die je kent? 
 Bekijk dan snel de vacature

 
 
Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Corona Aangepast

Bron: de Telegraaf

 

Ben je:

0-4 jaar

Kinderen tot 4 jaar die naar de kinderopvang gaan, hoeven niet thuis te blijven bij verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn) en af en toe hoesten. Wel blijven zij thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten.

 

Als een kind in nauw contact is geweest met een positief getest persoon en het heeft één van bovengenoemde klachten, dan gaat het kind in quarantaine.

4-12 jaar

Basisschoolkinderen hoeven niet meer in quarantaine als zij in contact zijn geweest met iemand die positief is getest op het virus. Zolang ze zelf niet positief getest zijn, mogen ze gewoon naar school, naar de voetbaltraining en andere verenigingen. Dat geldt ook bij (lichte) klachten. Wel geldt het dringende advies om dan dagelijks een zelftest te doen. Ook wordt ouders aanbevolen hun kinderen niet bij opa, oma of andere kwetsbare personen op bezoek te laten gaan als die in contact zijn geweest met een positief getest persoon.

Deze versoepeling van de quarantaineregels betekent ook dat niet meer de hele basisschoolklas thuis hoeft te blijven als drie kinderen positief zijn getest. Bij een langer durende uitbraak in de groep gaat de GGD wel onderzoek doen en kan alsnog worden besloten een quarantaineadvies voor de hele groep te geven. In dat geval geeft de school zoveel mogelijk les op afstand.

12-18 jaar en schoolgaand

Ook middelbare scholieren, studenten in het mbo en in het hoger onderwijs (tot 18 jaar) die in de buurt zijn geweest van een besmet persoon, hoeven niet meer thuis te blijven als ze zelf geen klachten ervaren. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen jongeren die wel en jongeren die niet gevaccineerd zijn. De boosterprik wordt in deze leeftijdscategorie überhaupt nog niet gegeven.

 

Voor leerlingen van 18 jaar of ouder in het voortgezet onderwijs is net als voor de 18-minners een uitzondering gemaakt. Ook zij hoeven niet in quarantaine na contact met een positief getest persoon.

Al deze quarantaineregels hebben tot doel het onderwijs zo goed als mogelijk door te kunnen laten gaan. Het is dus geen gevolg van voortschrijdend wetenschappelijk inzicht. Integendeel: het Outbreak Management Team (OMT) erkent dat de versoepelingen een risico zijn. De continuïteit van het onderwijs wordt echter belangrijker gevonden dan de eventuele gevolgen voor kwetsbare kinderen en de kans op ernstige coronaklachten.

 

18+ en geboosterd of onlangs hersteld

Boven de 18 jaar wordt onderscheid gemaakt tussen diegenen die al geboosterd zijn en zij die nog geen derde (of in het geval van Janssen een tweede) prik hebben gehaald. Quarantaine is sinds kort niet meer nodig na contact met een besmet persoon als je meer dan één week geleden geboosterd bent of in de afgelopen acht weken bent hersteld van corona. Dit geldt natuurlijk alleen als je klachtenvrij bent.

Werknemer in essentiële bedrijfsprocessen

Sinds woensdag 26 januari zijn ook de quarantaineregels voor werknemers met een essentiële rol veranderd. Voor hen die niet gemist kunnen worden op het werk omdat het de bedrijfsvoering ernstig belemmert, kan een uitzondering worden gemaakt op de quarantaineregels die gelden wanneer iemand in nauw contact is geweest met een besmet persoon. Onder strenge voorwaarden, zoals dagelijks een zelftest doen, mag de werknemer dan alsnog naar het werk komen. Dit mag alleen als de werknemer geen klachten heeft. Zodra deze klachten ontwikkelt, moet hij/zij alsnog onmiddellijk naar huis.

Voor onderwijspersoneel geldt een andere uitzondering. Als zij lichte klachten hebben maar beschikken over een negatieve zelftest, mogen ze eveneens naar school komen.

Als een zorginstelling door personeelsgebrek niet meer in staat is essentiële zorg te leveren, kan de instelling besluiten om bij hoge uitzondering een beschermde zorgmedewerker die in quarantaine is maar geen klachten heeft, toch te laten werken. Wel zijn er dan strenge voorwaarden, onder andere een PCR-test op dag 0 en dag 5 na het contact met de positief geteste persoon.

De rest van Nederland

Ben je nog niet geboosterd? Dan ga je in quarantaine wanneer een huisgenoot of nauw contact corona heeft. Tijdens de thuisquarantaine is het de bedoeling dat je zoveel mogelijk afstand van je huisgenoten houdt, geen bezoek ontvangt (met uitzondering van bezoek om medische redenen), de boodschappen door anderen laat doen en – uiteraard – thuiswerkt. Je mag in je tuin of op je balkon zitten, maar verder is het de bedoeling dat je thuisblijft.

 

Ben je positief getest op corona? Dan ga je in isolatie, ongeacht of je geboosterd bent of niet. Het verschil tussen quarantaine en isolatie is dat je bij die laatste zeker weet dat je corona hebt en er dus alles aan doet om te voorkomen dat je het virus niet verder verspreidt. Heb je huisgenoten, dan probeer je zoveel mogelijk op je eigen kamer te blijven en contact met hen te vermijden. Van de GGD hoor je hoelang dit duurt en wat de regels zijn.

Voor studenten boven de 18 jaar gelden eveneens de quarantaineregels voor volwassenen.

Ben je nog steeds niet zeker of je thuis moet blijven na contact met een besmet persoon? Doe dan de check op quarantainecheck.rijksoverheid.nl

Laatst aangepast op woensdag 26 januari 2022 13:58
Beoordeel dit item
(0 stemmen)

azc budel

Burgemeester Roland van Kessel van de gemeente Cranendonck heeft dinsdag een noodverordening ingesteld voor het azc-terrein in Budel en het gebied eromheen. De maatregel gaat per direct in en duurt in elk geval tot midden februari. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. De gemeente Cranendonck was onbereikbaar voor een toelichting.

Bron Omroep Brabant en 
geschreven door

Van Kessel nam de beslissing na een reeks van steekincidenten in het asielzoekerscentrum, de afgelopen drie maanden. Er kwamen zes meldingen binnen van geweld waarbij een steekwapen werd gebruikt.

Azc mogelijk veiligheidsrisicogebied
Door de maatregel kan iedereen in het gebied preventief worden gefouilleerd. Daarnaast loopt er nog een procedure om van het azc en de omgeving een veiligheidsrisicogebied te maken. Daarover moet het Openbaar Ministerie een besluit nemen.

Het is niet bekend of Van Kessel de beslissing heeft genomen na overleg met het ministerie van Veiligheid en Justitie. Afgelopen weekend liet het ministerie weten de incidenten hoog op te nemen. Een woordvoerder zei dat staatssecretaris Eric van der Burg de zorgen van de gemeente heel serieus neemt en die ook te delen. Ze kondigde verder aan dat de bewindsman zo snel mogelijk zou gaan praten met burgemeester en wethouders van Cranendonck 'over een harde aanpak op korte en lange termijn.'

'Volstrekt onacceptabel'
Van der Burg vindt het 'volstrekt onacceptabel' dat een kleine groep vluchtelingen misbruik maakt van het asielsysteem door overlast te veroorzaken en te vervallen in crimineel gedrag. "De aanpak van overlast heeft absolute prioriteit", zo wordt eraan toegevoegd.'

Rondom het azc in Budel spelen al veel langer problemen. Dat was eerder reden voor het ministerie om een aantal maatregelen te nemen, waaronder het aanstellen van een ketenmarinier. Deze man, Jur Verbeek, moet met alle betrokken partijen ervoor zorgen dat de overlast tot een minimum wordt beperkt en dat inwoners van Budel en omgeving zich veiliger gaan voelen. Eind 2020 dreigde de situatie te escaleren toen burgers met het plan speelden een knokploeg op te richten.

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

 
 
 
 

Corona update

Tijdens de laatste persconferentie zijn de maatregelen weer gewijzigd. Nieuw is dat je in de Bibliotheek ook een mondkapje moet dragen als je op een vaste plek zit. Verder blijven we gewoon open, tot uiterlijk 17:00 uur. Je hebt geen QR-code nodig om ons te bezoeken. Je bent van harte welkom voor het lenen en terugbrengen van boeken. Natuurlijk helpen we ook iedereen die vragen heeft over de corona-app en het maken van online afspraken.

De meeste cursussen Klik & Tik en het Taalcafé zijn weer van start. We hopen op korte termijn ook andere activiteiten weer te mogen hervatten, houd de website in de gaten voor het laatste nieuws.

 

Nationale Voorleesdagen

Tijdens de Nationale Voorleesdagen, van woensdag 26 januari t/m zaterdag 5 februari, zet de Bibliotheek voorlezen aan dreumesen, peuters en kleuters in de schijnwerpers. Het Prentenboek van het jaar ‘Maar eerst ving ik een monster’ en de andere negen prentenboeken uit de Top10 staan centraal. 
 Ontdek onze inspiratiepagina

Gratis Quiz
Kom je tijdens de Nationale Voorleesdagen samen met jouw kindje naar de Bibliotheek? Doe dan mee aan onze gratis quiz over de prentenboeken top 10 en wie weet winnen jullie een leuke prijs! Je kunt de quiz op ieder moment dat de Bibliotheek open is doen, in al onze vestigingen.

Activiteiten
In alle vestigingen valt tijdens de Nationale Voorleesdagen wel iets te beleven! In verband met corona niet op vaste tijdstippen, maar op inloop. Kom je ook gezellig langs? Je kan op de foto met monsters, aan de slag met robot Dash, op avontuur bij het blotevoetenpad en natuurlijk lezen we héél veel voor. Alle activiteiten zijn gratis. 
 Bekijk het programma

 

Nieuw: gratis online computercursussen

Wil je handiger worden met de computer, tablet en smartphone? Volg de gratis online SeniorWeb-cursussen. Leer bijvoorbeeld beter e-mailen, werken met Windows, Word en Excel of WhatsApp gebruiken. Je kunt kiezen uit 25 cursussen. Ze zijn er voor iedereen, jong en oud, ook als je geen lid bent van de bibliotheek. Volg een online cursus in de bibliotheek of thuis. In de bibliotheek kan een medewerker of vrijwilliger je helpen als je vragen hebt. 

Overzicht Cursussen
• E-mailen
• Foto's beheren en bewerken
• Leer alles over Whatsapp
• Leren werken met Android
• Leren werken met Apple


• Online opslag en backup
• Starten met Windows, Excel en Word
• Typen met 10 vingers
• Veilig en bewust online

Aan de slag?
Mail naar de dichtsbijzijnde vestiging bij jou in de buurt of kom bij ons langs.

 

Online activiteiten

Webinar 'Hoe help ik mijn kind als startende lezer?'
Goed leren lezen is een basisvaardigheid die je je hele leven nodig hebt en gebruikt, óók in deze digitale wereld, zéker in deze digitale wereld. Hoe help je als ouder je kind op een ontspannen manier naar een goede leesvaardigheid? Daar gaan we op in tijdens dit gratis webinar. Dinsdagavond 25 januari.

OnlineEnergieWorkshops: voor iedereen die zijn huis wil verduurzamen
In deze online workshops komt telkens één thema aan bod, zoals isolatie, ventilatie, de warmtepomp, elektrisch rijden en (collectieve) zonnedaken, afgewisseld met het algemene onderwerp 'verduurzaming van je woning. In elke workshop is er veel ruimte voor het stellen van vragen. De eerste in deze nieuwe reeks is op maandag 31 januari en gaat over isolatie en ventilatie. Deelnemen is gratis.

Online workshop: Ontdek creatief schrijven
Lezen is leuk. Maar zelf een verhaal creëren is minstens zo leuk. Maak online gratis kennis met creatief schrijven. Je maakt leuke, afwisselende en uitdagende opdrachten en je krijgt handige tips. Wie weet doe je inspiratie op voor een eigen verhaal! Maandag 7 en maandag 21 februari om 15:00 uur en maandag 14 februari om 20:00 uur. Gratis.

 

Poëzieweek

Van 27 januari tot en met 2 februari is het Poëzieweek. Het thema is natuur, omdat we in het voorbije jaar de natuur hebben (her)ontdekt als inspiratiebron. Neem een duik in onze (online) collectie en laat je verrassen.

 Ontdek poëzie voor volwassenen
 Ontdek onze poëzie e-books
 Ontdek de poëzie collectie voor kinderen 
 Ontdek poëzie e-books voor kinderen

Ook leuk voor kinderen van groep 3 tot en met 8: de Dichtwedstrijd Kinderen & Poëzie. Een leuke manier om aan woordenschat te werken, waarbij je ook nog eens kans maakt op een leuke prijs!

 

Nieuwe aanwinsten

      
➝ Meer nieuwe aanwinsten vind je op onze jeugdpagina's

     

Meer nieuwe aanwinsten per genre vind je op onze 'Ontdek de collectie' pagina's

     

Meer nieuwe e-books en luisterboeken vind je bij de Online Bibliotheek

 
 

Facebook

Twitter

Website

Bibliotheek De Kempen
www.bibliotheekdekempen.nl
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief? Dat kan hier.

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

azc budel

De maat is vol voor gemeente Cranendonck. Ze gaan ingrijpen om de veiligheid te kunnen borgen op azc-terrein.

Bron: CRANENDONCK24 / REDACTIE • BEELD - HARM VAN LEUKEN

De gemeente vindt dat de situatie op het azc zodanig uit de hand is gelopen dat de veiligheid voor bewoners en medewerkers niet langer gegarandeerd kan worden. Ook de politie ondervindt problemen bij het optreden op het terrein van het azc. “Dat wordt nog eens onderstreept door een reeks van incidenten, van kleinere aard tot ernstige geweldsmisdrijven. De burgemeester vindt dat de maat vol en niet langer acceptabel is. Er moet worden ingegrepen”, zegt de gemeente.

COA dwingen tot actie

Die mening wordt gedeeld door de Commissaris van de Koning Noord-Brabant. Inmiddels heeft de staatssecretaris spoedoverleg toegezegd. De burgemeester laat inmiddels de juridische mogelijkheden in kaart brengen om het COA te dwingen de veiligheid op het azc te borgen en zal niet aarzelen daartoe noodzakelijke stappen te zetten.

Incidenten op donderdag

De incidenten op het asielzoekerscentrum blijven zich opstapelen. Ook deze week vonden er meerdere plaats. Donderdagmiddag kwam er een melding van een steekpartij. Uiteindelijk is niet aangetoond dat deze ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, maar er is wel gevochten.
Donderdagavond vond er wél een steekpartij plaats. Daarbij raakte twee personen ernstig gewond. Ook meldde de politie dat er drie broers zijn aangehouden, van 18 en 15 jaar oud.

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

glasvezel pixabay Aangepast

Persbericht 19 januari 2022

Glasvezelcampagne voor supersnel en stabiel internet Glasvezel in Budel-Dorplein, Budel-Schoot, Gastel, Maarheeze en Soerendonk is dichterbij dan ooit! DELTA Fiber Netwerk start een glasvezelcampagne in Budel-Dorplein, Budel-Schoot, Gastel, Maarheeze en Soerendonk.

Als 20% van de inwoners, per kern, ‘ja’ zegt tegen de aanleg van een glasvezelnetwerk en vóór 30 maart 2022 een abonnement afsluit bij één van de telecomaanbieders, komt er glasvezel. Melden inwoners zich vóór 30 maart 2022 aan, dan besparen zij zich ook €650.- aansluitkosten. Het belang van een snelle en stabiele verbinding is voor veel mensen de afgelopen tijd cruciaal gebleken. Noodgedwongen werken veel mensen vanuit huis, krijgen kinderen en studenten online les en videobellen we vaker met elkaar. Ook maken we meer gebruik van zorg op afstand. Wethouder Frans Kuppens, gemeente Cranendonck “We zijn erg blij dat DELTA Fiber Netwerk start met de glasvezelcampagne in Budel-Dorplein, Budel-Schoot, Gastel, Maarheeze en Soerendonk.

Tot nu toe waren deze kleine kernen hiervan uitgesloten. Als gemeente hebben we ons hier sterk voor gemaakt zodat zij aangesloten kunnen worden op het netwerk van de toekomst. Straks heeft iedereen in de gemeente Cranendonck de kans op internet via glasvezel”, aldus wethouder Frans Kuppens. Projectleider Margot Pennekamp over glasvezel “Om goed met elkaar in contact te kunnen blijven, ben je afhankelijk van stabiel internet. Dat merkten we de afgelopen anderhalf jaar wel. Of het nu gaat om werk of afspraken met vrienden en familie, we stemmen bijna alles online af. Even snel een foto of filmpje delen, we hebben steeds vaker via het internet contact met elkaar. Ik ben dan ook blij dat we starten met de glasvezelcampagne in Budel-Dorplein, Budel-Schoot, Gastel, Maarheeze en Soerendonk. Ook deze inwoners krijgen nu de kans om aangesloten te worden op het netwerk van de toekomst”, zegt projectleider Margot Pennekamp van DELTA Fiber Netwerk.

Online informatieavonden Om inwoners zo goed mogelijk te informeren over de voordelen van glasvezel, het aanbod en de aanleg van glasvezel, organiseert DELTA Fiber Netwerk online informatieavonden. Deze vinden plaats op 9 en 15 februari om 19.30 uur. De online informatieavonden volgt men eenvoudig vanaf een computer, tablet of telefoon. Aanmelden hiervoor kan via gavoorglasvezel.nl Glasvezel Informatiepunt DELTA Fiber Netwerk opent op 26 januari een Glasvezel Informatiepunt aan de Grootschoterweg 119 in BudelSchoot. Hier kan men terecht met vragen of voor advies over glasvezel en alle zaken die daarbij horen. Het Glasvezel Informatiepunt is geopend op woensdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Inwoners worden persoonlijk geïnformeerd Inwoners van Budel-Dorplein, Budel-Schoot, Gastel, Maarheeze en Soerendonk die in aanmerking komen voor een glasvezelaansluiting worden persoonlijk geïnformeerd middels een brief. Via gavoorglasvezel.nl kan een postcodecheck worden gedaan om te zien of het adres in aanmerking komt voor het aanbod.

Wie is DELTA Fiber Netwerk? Wij zijn DELTA Fiber Netwerk, onderdeel van een van de snelst groeiende glasvezelbedrijven van Nederland. Wij zorgen voor de aanleg en het onderhoud van glasvezel in Nederland en hebben de ambitie om zo veel mogelijk mensen toegang te bieden tot ons razendsnelle glasvezelnetwerk. Inmiddels hebben al zo'n 950.000 huishoudens en bedrijven toegang tot het landelijke netwerk van DELTA Fiber. En daar komen iedere maand nog zo’n 20.000 adressen bij. Op naar 2 miljoen huishoudens en bedrijven die in 2025 gebruik gaan maken van het allerbeste internet. Kijk voor meer informatie op gavoorglasvezel.nl. Voor de redactie: Neem voor meer informatie contact op met Teresa Moriana, communicatieadviseur bij DELTA Fiber Netwerk: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via 06 – 46 71 73 71

Laatst aangepast op vrijdag 21 januari 2022 17:26
vrijdag 21 januari 2022 17:14

Onze (digitale) schatkamers zijn weer open

Geschreven door
Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Nieuwsbrief BHIC

Bericht niet goed weergegeven? Bekijk het hier.

BHIC Nieuwsbrief

Onze (digitale) schatkamers zijn weer open

Voor de meesten is januari een donkere, nogal saaie maand. Wij starten het nieuwe jaar - zoals zo veel archiefinstellingen - met de Openbaarheidsdag. Elk jaar is het weer spannend welke parels je gaat aantreffen. Dit jaar kwam 1946 vrij, waarin veel Brabanders na de euforie van de bevrijding merkten dat het leven zwaar was. 

De vele archiefstukken weerspiegelen dit oorlogsleed. Zo krijgen we een inkijkje in het leven in een interneringskamp, waar de sfeer grimmig en ontvlambaar is. Ook lezen we dat er niet echt een beleid is voor kinderen van geïnterneerden. En zo zul je in de overzichtslijst nog veel meer schrijnende gevallen aantreffen. Achter elk archiefstuk gaat een verhaal schuil. Een verhaal dat het waard is om naar te luisteren. Het zorgt voor meer duiding en daardoor (vaak) voor meer begrip.

Margot America, redactie

 

Nieuwe persoons-gegevens burgerlijke stand

Op 3 januari 2022 tijdens onze Openbaarheidsdag zijn niet alleen honderden archiefstukken openbaar geworden. Een nieuw jaar betekent ook nieuwe persoonsgegevens uit de burgerlijke stand. lees meer

Nieuwe bronnen december online

Dagelijks worden nieuwe gegevens toegevoegd aan onze zoekmachines. In dit overzicht zetten we alle bronnen op een rij die onlangs online zijn gezet en waar je bij je onderzoek wellicht goed gebruik van kan maken. lees meer

Wie heeft Marietje het laatst gezien?

Op woensdag 22 augustus 1900 rond half elf 's ochtends gaat de elfjarige Marietje Kessels de deur uit om een brief te posten. Twee dagen later wordt haar dode lichaam teruggevonden in de Heilig Hartkerk in Tilburg. Ze blijkt verkracht en daarna vermoord. Er volgt een lange tijd van onderzoeken en processen, maar tot op de dag van vandaag is de zaak nooit opgelost. In onze podcast 'Het geheugen van Brabant' vertellen archivaris Christian van der Ven en historisch verslaggever Marilou Nillesen wat ze vinden in de processtukken. Luister naar deel 2, nu online!  lees meer  

Beste verhalen deze maand

Gelukkig 2022 (én 1771)

WIJ WILLen U graag VeeL geLUk, sUCCes en gezonDheID toeWensen In het nIeUWe Jaar. Pas goeD op eLkaar! Collega Anton heeft zich verdiept in de chronogrammen in stukken en gevelstenen in Brabant. Wedden dat jij er een volgende keer anders naar kijkt als je zo’n tekst ziet?

Het grote verdriet van Stien

Ze is jong, vriendelijk en welbespraakt. Maar haar leven verandert binnen een paar jaar in een nachtmerrie. Ze overlijdt op 29-jarige leeftijd, 'na een lang doch voorbeeldig gedragen lijden' op 16 augustus 1950. Haar dochtertje blijft ouderloos achter.

Ontsnappingen en afranselingen
Na de bevrijding begint de jacht op de NSB'ers, Duitsgezinden en vermeende collaborateurs. Ook in Grave richten ze voor hen een interneringskamp op. Sommige geïnterneerden berusten niet in hun lot en ontvluchten het kamp, waarbij hun vrouwen het soms moeten ontgelden.

Weer vraagtekens rond Marggraff
Terwijl in de oorlog alles op de bon is, treft de politie van Vught in november 1944 grote hoeveelheden boter, suiker en kaas aan in hun landgoed 'Zionsburg'. Dat niet alleen, ook nog bijna 480 oude munten van de Marggraffs. Hoe komen die daar?

De Nederlanden zijn de hel
Al vier jaar lang bestudeer ik elke nacht deze kaart. De Nederlanden houden me uit mijn slaap, maar ik ben er nog nooit geweest”, zegt de belangrijkste raadgever van de Spaanse koning Filips IV en daarmee de machtigste man van het Spaanse rijk.

Boeven in de kerk betrapt

Twee zussen in één huis en warm bij kas, zo staan de dames Van Blerk in Leur bekend. Dat brengt de 25-jarige Janus Verschuren op het slechte pad. In de kerk fluistert hij tijdens een dienst met zijn partner over de aanpak tijdens het verhoor. En dat valt niet in dovemansoren.

Uitdagend leven

"Tijdens de 80-jarige oorlog leefde mijn voorvader Lauris Petersz in Vrijhoeve. Hij was boer en bierbrouwer en zeer actief als heemraad en schout. Zijn leven stond bol van godsdiensttwisten, natuurrampen én besmettelijke ziektes." (Bijdrage: Rob Verhoeve)

Het veelbewogen leven van Docus

Niet levensvatbaar, concludeert de arts, als de jonge Docus het levenslicht ziet. Maar die arts zit er gelukkig naast. Mooi interview met deze schipper van een 167 tonner over zijn veel bewogen leven en zijn belevenissen rond de bevrijding. (Bijdrage: Henk Merkx)

BHIC Nieuwsbrief

 

Vragen over Vroeger? Ga naar www.bhic.nl

Vind ons leuk

 

 

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Bart Kraaijvanger .jpg 1

Cranendonck, 19 januari 2022 -

Politieke partij Pro6, de links progressieve partij die in 2018 haar intrede deed in de gemeente Cranendonck, komt met een nieuwe lijsttrekker. Haar leden hebben Bart Kraaijvanger (35) voorgedragen als de nummer 1 van de lijst voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Met Bart komt de partij met een nieuw gezicht die de komende jaren de ambitie van Pro6 richting een sociaal, duurzaam en vernieuwend Cranendonck verder gaat vormgeven. Echte Cranendoncker en grondlegger van Pro6 Bart Kraaijvanger is een echte Cranendoncker, geboren en getogen in Maarheeze en heeft daar - met uitzondering van zijn studententijd - ruim 30 jaar gewoond. Sinds 2020 woont hij met zijn vrouw en 2 jonge kinderen aan de Schoordijk in Budel. In het dagelijks leven is Bart werkzaam als zelfstandig ondernemer met een bureau actief in de agrifood sector, waarin hij boeren, voedselondernemers en aanverwante organisaties adviseert bij het omschakelen naar nieuwe verdienmodellen in de weg naar een duurzaam voedselsysteem. Bart is één van de grondleggers van Pro6, de partij die vier jaar geleden opgericht werd om zich in te zetten voor een vernieuwend, sociaal en duurzaam geluid in Cranendonck. Dat hier behoefte aan was bij de inwoners van onze gemeente werd duidelijk tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, waarbij de partij als nieuwkomer direct met 5 zetels de 1-na-grootste partij werd in de gemeenteraad. Cranendonckers stemden massaal op de partij die de krachten op progressief links bundelt. Tussen de inwoners Een belangrijke persoonlijke drijfveer van Bart om zich voor de lokale gemeenschap in te gaan zetten is de kloof tussen gemeentepolitiek en de inwoners te verkleinen. “Politiek is nog te vaak iets wat zich daar in het gemeentehuis afspeelt, door een kleine groep mensen waar de gemiddelde burger geen betrokkenheid bij voelt. Ik wil me inzetten om de mensen in onze zes kernen hierbij te betrekken, er voor ze te zijn en met Pro6 echt tussen hen te staan. Daar ga ik me, door van onze partij echt een community te maken, voor inzetten. Daarbij kijk ik verder dan vier jaar. Mijn motivatie is om van Cranendonck een gemeente te maken waar we allemaal trots op zijn: een vernieuwende, sociale en duurzame gemeente.” Verkiezingsprogramma en kandidaten De komende weken zal Pro6 haar andere kandidaten en haar verkiezingsprogramma bekendmaken. Houd daarvoor de website (pro6cranendonck.nl) en de sociale media (fb.com/pro6cranendonck en instagram.com/pro6cranendonck) in de gaten. Bart Kraaijvanger is als lijsttrekker ook te volgen via instagram.com/bart.kraaijvanger. ----------------- Noot voor de redactie Voor inhoudelijke vragen of een interviewverzoek kunt u contact opnemen met partijvoorzitter Yuri van Buul via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-10949367, dan wel direct met lijsttrekker Bart Kraaijvanger via 06-29585290