nlenfrdeplroes

Warning: Creating default object from empty value in /srv/home/maarheezenu/domains/maarheeze.nu/htdocs/www/components/com_k2/views/itemlist/view.html.php on line 743
Regionaal nieuws

Regionaal nieuws (1433)

vrijdag 16 april 2021 06:03

Cranendonck Actueel - week 15

Geschreven door
Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Bekendmakingen

 

Ingekomen aanvragen

Vennenweg 14, Gastel: kappen van 3 bomen

Wethouder van Hunselstraat ong., Budel: bouwen van een woonhuis

Cranendoncklaan 7, Budel: bouwen van een tuinhuis/schuur

Verleende vergunningen

Panweg 2, Maarheeze: realiseren van een sub blok

Meidoornstraat 32, Budel: verbouwen van een woonhuis

Armilla ong., Soerendonk: nieuwbouw van een woonhuis

Verlenging beslistermijn

Stationsstraat 21, Maarheeze: legalisatie van een supermarkt

Liedekerkestraat 136, Budel-Dorplein: legalisering van hekwerk

Emmalaan 11, Maarheeze: realiseren van een aanbouw

Schoordijk 1, Budel: realiseren van een mantelzorgwoning

Dahliastraat 3, Maarheeze: verbouwen van een woning

Besluit aanvraag buiten behandeling

Poelderstraat 4 a, Budel: bouwen van vier kleedlokalen

Verleende vergunningen APV/BW

Jacob Clementstraat t.h.v. nummer 30, Budel-Schoot: tijdelijk plaatsen van bouwhekken, containers en overig bouwmateriaal (21 april 2021 tot en met 30 juni 2021).

 

Sloopmelding

Hoogstraat 10, Gastel: asbestsanering

De Brink 16, Maarheeze: asbestsanering

Wet Milieubeheer - melding

Nieuwstraat 95, Budel: stellen maatwerkvoorschriften

De Vinnen 4-4 a en Het Laar 19, Maarheeze: melding activiteitenbesluit

Alle officiële bekendmakingen staan op overheid.nl. U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice via overuwbuurt.overheid.nl.

 

Online informatiebijeenkomst Energietransitie

De doelstellingen vanuit het Klimaatakkoord zijn duidelijk: in 2050 Nederland bijna geheel energieneutraal. De energietransitie gaat over de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar volledig groene energie. Een behoorlijke opgave dus! Maar wat betekent de energietransitie voor gemeente Cranendonck en uw eigen situatie? En wat staat er eigenlijk in zo’n regionale energiestrategie (RES 1.0)? Ontdek het op de online informatiebijeenkomst van gemeente Cranendonck.

Online inloopbijeenkomst

De online inloopbijeenkomst vindt plaats op donderdag 29 april van 19.30 tot 21.30 uur via Microsoft Teams. Tijdens de bijeenkomst wordt u bijgepraat over de ontwikkelingen van de regionale energiestrategie binnen uw regio. Hierin komen onderwerpen zoals energiebesparing, warmte en grootschalige opwek via zonnepanelen of windmolens aan bod. Ook krijgt u de ruimte om vragen te stellen.

Wilt u erbij zijn?

Meld u dan aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U ontvangt na uw aanmelding een link naar Microsoft Teams om deel te nemen. Tijdens de bijeenkomst kunt u op ieder moment digitaal in en uit lopen.

Petitie tegen herinrichting azc Budel

Burgemeester Roland van Kessel kreeg afgelopen dinsdag als voorzitter van de gemeenteraad 1.871 handtekeningen overhandigd door initiatiefnemer Peter Looymans uit Budel. Deze zijn binnengekomen op de petitie die eind vorig jaar is gestart tegen de plannen van het COA voor de herontwikkeling van het azc-terrein in Budel. De signalen in deze petitie worden betrokken in de evaluatie over het azc die momenteel door de gemeente wordt voorbereid.


Aanleiding
Op 20 november 2020 is een groep inwoners genaamd Maares en Buul gestart met de petitie tegen de plannen van het COA voor de herontwikkeling azc Budel. Aanleiding was de overlast vanuit het azc die in de ogen van de initiatiefnemers flink aan het toenemen is wat het gevoel van veiligheid en het woongenot aantast.

Doel initiatiefnemers petitie
Met de petitie dringen de initiatiefnemers aan op een goede afweging ten aanzien van de aanpassing van het bestemmingsplan dat nodig is om het COA groen licht te kunnen geven voor hun herontwikkelingsplannen van het azc Budel. Zij doen een oproep aan de gemeente om de signalen serieus te nemen en de door hen ervaren overlast een halt toe te roepen. Hun voorkeur gaat uit naar het niet aanpassen van het bestemmingsplan.

Inhoud

In totaal hebben 1.871 personen de petitie onderschreven. 43% heeft dit met een tekst toegelicht. 86% van de ondertekenaars is woonachtig in de gemeente Cranendonck. Circa 90% van de ondertekenaars die hun petitie met een tekst heeft toegelicht noemt het gevoel van onveiligheid als belangrijkste argument. De restende circa 10% heeft een meer algemene toelichting gegeven.

 

Reactie burgemeester Roland van Kessel
“Ik wil de initiatienemers van deze petitie hartelijk bedanken want ik ben blij met alle signalen van inwoners die ons als gemeente bereiken. Het is voor ons als gemeente namelijk een belangrijke bron van informatie over hoe een deel van de inwoners over het azc denkt. Als voorzitter van de gemeenteraad zal ik de petitie doorgeleiden naar de gemeenteraad zodat de raadsleden deze signalen mee kunnen nemen in hun afwegingen.”

 

Senioren en Veiligheid: Spoofing

In dit eerste bericht in de maand van Senioren en Veiligheid van het Ministerie Justitie en Veiligheid bespreken we het thema ‘spoofing’. Bij spoofing wordt er een trucje gebruikt om een andere identiteit aan te nemen. Spoofing betekent letterlijk ‘nabootsen’.

Hoe gaat een oplichter te werk?

De oplichter doet zich telefonisch voor als iemand van uw bank. Het telefoonnummer manipuleert hij, waardoor het telefoonnummer van uw bank op uw telefoon verschijnt. De oplichter zegt dat er wat mis is met uw betaalrekening of bankaccount. Hij vraagt u om geld over te maken naar een kluisrekening of andere veilige rekening. Ook kan de oplichter om privégegevens of inloggegevens vragen.

Banken vragen u nooit om geld over te maken naar een andere rekening. Ze vragen ook niet om uw persoonlijke gegevens. Verbreek daarom de telefoonverbinding als u het niet vertrouwt. Zoek zelf het telefoonnummer op van uw bank en vraag na of er iets mis is met je rekening.

Slachtoffer

Bent u slachtoffer geworden? Veel mensen schamen zich hiervoor, maar dit hoeft absoluut niet. Criminelen gaan geraffineerd te werk. Ze maken misbruik van het vertrouwen dat u hebt in uw bank, een familielid of een bekende. Iedereen kan slachtoffer worden. Doe altijd aangifte of meld dit bij de politie.

Meer informatie

Kijk voor meer info op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl en klik op Senioren en Veiligheid.

 

Raadsvergadering 20 april geannuleerd

Op dinsdag 20 april staat er volgens het vergaderschema een vergadering van de gemeenteraad gepland. Vanwege het ontbreken van agendapunten waar een raadsbesluit voor vereist is, heeft het presidium besloten om de vergadering te annuleren.

 

 

 

Voornemen uitschrijven personen

Uit onderzoek van de gemeente Cranendonck blijkt dat genoemde personen niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Zij hebben niet voldaan aan de verplichting om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de gemeente.

Voornemen uitschrijven personen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck hebben het voornemen per de hieronder aangegeven datum de volgende personen uit te schrijven uit de Basisregistratie personen:

Naam                                   geboortedatum               adres                                    datum van uitschrijving

Dariusz Slaowmir             17-08-1967                         Poelsnip 5 te Budel-Schoot         06-04-2021

Wojtera

Jeroen Derk van der       18-02-1990                         De Vroonhof 39 te Budel              06-04-2021

Plaat

 

Wat moet u doen

Wordt uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven? Neem dan contact op met de gemeente via 14 0495 of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Als de gemeente binnen vier weken geen reactie heeft ontvangen, schrijft zij de bovenstaande personen uit naar ‘vertrokken met onbekende bestemming (VOW)’.

Consequentie

Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg hebben dat onderstaande personen geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kunnen aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kindertoeslag of een andere vorm van uitkering of financiële ondersteuning kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw van AOW. Het is belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan.

Meer informatie

Voor de procedure, bezwaar maken en beroep indienen verwijzen wij u naar www.cranendonck.nl/bezwaar

 

Vaststelling wijzigingsplan “’t Winkel 16 te Soerendonk”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 6 april 2021 het wijzigingsplan “’t Winkel 16 te Soerendonk” hebben vastgesteld. Gedurende een termijn van 6 weken ingaande op donderdag 15 april 2021 tot en met 25 mei 2021 ligt het vastgestelde wijzigingsplan en de bijbehorende bijlagen ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 in Budel.

Doel van het wijzigingsplan
Dit wijzigingsplan heeft betrekking op het omzetten van een bedrijfsbestemming naar een woonbestemming.

 

Inzage
Wij adviseren u het vastgestelde wijzigingsplan digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-codering: NL.IMRO.1706.WPSRD6018-VAS1). Deze versie is juridisch bindend. Het wijzigingsplan bestaat uit de verbeelding, regels en de daarbij behorende toelichting en is ook in te zien via www.cranendonck.nl/BPprocedures. Tevens is een exemplaar op afspraak in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 in Budel. Voor uw en onze veiligheid volgen wij de RIVM-richtlijnen rondom corona. Daardoor hebben we een aangepaste dienstverlening met beperkte openingstijden en geen vrije inloop. U kunt een afspraak maken via 14-0495.

Beroep
Tegen het besluit tot het vaststellen van het wijzigingsplan kunnen belanghebbenden gedurende de voornoemde inzagetermijn (beroepstermijn) schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroep kan uitsluitend worden ingediend door:

 • Belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpwijzigingsplan naar voren hebben gebracht bij het college.
 • Belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen.

Inwerkingtreding
Het vastgestelde wijzigingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het wijzigingsplan in werking treedt, kan een belanghebbende die tijdig beroep heeft ingesteld, binnen de beroepstermijn van zes weken ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wanneer een belanghebbende beroep heeft ingesteld én een verzoek om voorlopige voorziening heeft ingediend, treedt het wijzigingsplan in werking op het moment dat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

dinsdag 13 april 2021 15:23

Petitie tegen herinrichting azc Budel

Geschreven door
Beoordeel dit item
(0 stemmen)

foto petitie 1 002

Burgemeester neemt 1.871 handtekeningen in ontvangst

Burgemeester Roland van Kessel kreeg als voorzitter van de gemeenteraad, dinsdag 13 april 2021, uit handen van initiatiefnemer Peter Looymans uit Budel 1.871 handtekeningen overhandigd. Deze zijn binnengekomen op de petitie die eind vorig jaar is gestart tegen de plannen van het COA voor de herontwikkeling van het azc-terrein in Budel. De signalen in deze petitie worden betrokken in de evaluatie over het azc die momenteel door de gemeente wordt voorbereid.

Aanleiding

Op 20 november 2020 is een groep inwoners genaamd Maares en Buul gestart met de petitie tegen de plannen van het COA voor de herontwikkeling azc Budel. Aanleiding was de overlast vanuit het azc die in de ogen van de initiatiefnemers flink aan het toenemen is wat het gevoel van veiligheid en het woongenot aantast.

Doel initiatiefnemers petitie

Met de petitie dringen de initiatiefnemers aan op een goede afweging ten aanzien van de aanpassing van het bestemmingsplan dat nodig is om het COA groen licht te kunnen geven voor hun herontwikkelingsplannen van het azc Budel. Zij doen een oproep aan de gemeente om de signalen serieus te nemen en de door hen ervaren overlast een halt toe te roepen. Hun voorkeur gaat uit naar het niet aanpassen van het bestemmingsplan.

Inhoud

In totaal hebben 1.871 personen de petitie onderschreven. 43% heeft dit met een tekst toegelicht. 86% van de ondertekenaars is woonachtig in de gemeente Cranendonck.

Circa 90% van de ondertekenaars die hun petitie met een tekst heeft toegelicht noemt het gevoel van onveiligheid als belangrijkste argument. De restende circa 10% heeft een meer algemene toelichting gegeven.

 

Reactie Roland van Kessel: “Ik wil de initiatienemers van deze petitie hartelijk bedanken want ik ben blij met alle signalen van inwoners die ons als gemeente bereiken. Het is voor ons als gemeente namelijk een belangrijke bron van informatie over hoe een deel van de inwoners over het azc denkt. Als voorzitter van de gemeenteraad zal ik de petitie doorgeleiden naar de gemeenteraad zodat de raadsleden deze signalen mee kunnen nemen in hun afwegingen.

Foto: Burgemeester Roland van Kessel krijgt de petitie tegen de herontwikkeling azc Budel aangeboden in zijn rol als voorzitter van de gemeenteraad. Hij ontvangt de petitie uit handen van initiatiefnemer en bezorgde inwoner Peter Looijmans.

maandag 12 april 2021 07:05

Staatsbosbeheer herstelt parkeerplaatsen

Geschreven door
Beoordeel dit item
(0 stemmen)

parkeerplaats Cartierheide.jpg 1

Staatsbosbeheer start vanaf 19 april met het herstellen van de parkeerplaatsen in het Leenderbos en bij de Achelse Kluis. Ook bij de ingang aan de Molenheide worden gaten uit de weg gehaald, net als bij het Strijperpad. Bij de Strabrechtse Heide worden de parkeerplaatsen bij De Plaetse en Mierlo herstelt. In de Kempen wordt de parkeerplaats bij de Cartierheide herstelt evenals de parkeerplaats bij De Pals. Er worden gaten en kuilen uit de parkeerplaatsen gehaald die ontstaan zijn door het vele gebruik.

Parkeerplaatsen tijdelijk afgesloten

De parkeerplaatsen zullen 1 dag afgesloten zijn door de herstelwerkzaamheden. De parkeerplaatsen zijn afgezet met borden en linten, zodat bezoekers niet verrast worden door de machines. Daarnaast is het voor de veiligheid van de geïnteresseerde bezoeker van belang om niet te dicht bij de werkzaamheden te komen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Van Boxmeer uit Helmond.

Laatst aangepast op dinsdag 13 april 2021 12:22
Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Instraat hennepkwekerij2.jpg 1

Gisteren op 8 april voerde het Dommelstroom Interventie Team (D.I.T.) een bestuurlijke controle uit op locaties aan de Instraat in Budel en aan de Groenstraat in Soerendonk. D.I.T. werkte hierbij samen met medewerkers van gemeente Cranendonck, de Omgevingsdienst, de Veiligheidsregio en de Politie.

De controle was gericht op illegale bewoning, strijdigheid bestemmingsplan, brandveiligheid en arbeidsmigranten. Aangetroffen werd:

 • aan de Instraat: een hennepkwekerij met ca. 400 planten, elektriciteit- en waterfraude en illegale bewoning.
 • aan de Groenstraat: misstanden op het gebied van brandveiligheid, bevolkingsadministratie en arbeidsmigranten.

Controleren omdat het nodig is

Dergelijke controles zijn gericht op het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente. Door deze controles gezamenlijk met andere overheidsinstanties uit te voeren kunnen eventuele misstanden in één keer worden aangepakt. Bij geconstateerde overtredingen maken de uitvoerende partijen een einde aan de illegale situaties en proberen zij herhaling daarvan te voorkomen. Bijvoorbeeld door het opleggen van een dwangsom.

Wat kunt u doen?

Ziet u iets verdachts of heeft u vermoedens van criminaliteit in uw omgeving? Meld dit dan bij de politie Oost-Brabant of bij gemeente Cranendonck. Wilt u anoniem melden? Dan kunt u terecht bij www.meldmisdaadanoniem.nl of anoniem bellen via 0800 - 7000.

Over het Dommelstroom Interventie Team

Het Dommelstroom Interventie Team (D.I.T.) speelt een belangrijke rol bij de integrale aanpak van handhavingsknelpunten en ondermijnende criminaliteit. Onder de regie van dit team zijn er regelmatig controles bij panden en locaties waarbij reden is om te controleren. Het kan ook gaan om een sterk vermoeden dat er sprake is van misstanden of het niet voldoen aan wet- en regelgeving. Bij controle kijken we naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving Basisregistratie Personen (BRP), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtredingen.

Het D.I.T. bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten Cranendonck, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Nuenen, Son en Breugel, Valkenswaard, sociale recherche, politie Oost-Brabant (Basisteam Dommelstroom en de Afdeling Vreemdelingen Identificatie Mensenhandel (AVIM)), de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost (VRBZO). Zij werken nauw samen met de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Enexis, de GGD, het UWV en de Belastingdienst.

Daarnaast staat het team in nauw contact met het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) en de Taskforce Brabant Zeeland.

Laatst aangepast op vrijdag 09 april 2021 15:09
vrijdag 09 april 2021 07:27

Cranendonck Actueel - week 14

Geschreven door
Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Bekendmakingen

 

Ingekomen aanvragen

Bergakkers 14, Budel: tijdelijke ontheffing voor gebruik van een garage als mantelzorgwoning

Fabrieksstraat 96 a, Budel: bouwen van een schuur

Dwarsstraat 33 a, Budel-Schoot: herbouw van een bijgebouw

Moonslaan 25, Maarheeze: plaatsen van zonnepanelen ‘Zonnepark Moonslaan’

Meemortel 44, Budel: verbouwen van een bijgebouw tot mantelzorgwoning

Sperwerlaan 14, Maarheeze: aanpassingen van voorgevel

Verlenging beslistermijn

Burg. Remmenstraat 69, Budel: gebruik van woonhuis met praktijkruimte als woonhuis voor kamerverhuur en praktijkruimte voor zorg op afspraak

Alle officiële bekendmakingen staan op overheid.nl. U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice via overuwbuurt.overheid.nl.

 

Dappere dames zorgen voor aanhouding fietsdief

In de avond van afgelopen zondag kwamen twee dappere dames uit Maarheeze in actie toen zij getuige waren van een fietsdiefstal in de fietsenstalling van het NS-station Maarheeze. Zelfs toen de jongeman hen probeerde af te schrikken, bleven de dames hem volgen en hielden zij telefonisch de politie netjes op de hoogte. Al rennend op de A2 werd hij uiteindelijk door de politie klemgereden en aangehouden. Burgemeester Van Kessel beloonde dit moedige voorbeeldgedrag door bij beide dames een grote bos bloemen te bezorgen.

 

Denk mee over herinrichting centrum Budel

Een aangenaam en groen verblijfskarakter met voldoende ruimte voor parkeerplaatsen en waterberging; dat is het doel voor het centrum van Budel. De gemeente gaat namelijk aan de slag met het opnieuw inrichten van het centrumgebied. Dit is nodig om het centrum toekomstbesteding te maken, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, parkeren en verblijven. Het komend half jaar gaat ingenieursbureau Jens Ingenieurs & Adviseurs het ontwerp voor de herinrichting uitwerken. Dat doen zij graag in samenwerking met u!

Projectgebied
Het project heeft betrekking op de volgende straten: Capucijnerplein, Deken van Baarsstraat en de Dr. Anton Mathijsenstraat (rotonde binnenkomst Budel tot aan de Borgh), de dorpsentrees: Dr. Anton Mathijsenstraat (rotonde binnenkomst Budel tot de Borgh) en Deken van Baarsstraat (buiten het Centrum) en de woongebieden.

 

Geef uw mening

Ingenieursbureau Jens heeft een projectwebsite ingericht: www.herinrichtingbudel.nl. Via deze website houden zij u op de hoogte van het ontwerpproces. Zij hebben een online enquête opgesteld waarin u uw mening kunt geven over het centrumgebied. Inwoners en ondernemers uit het centrum van Budel ontvangen hierover een brief. Maar ook bezoekers van Budel centrum mogen de enquête invullen. Wat is uw mening over de huidige parkeergelegenheden, voorzieningen om te spelen, recreëren of om een elektrische auto op te laden? Geef uw mening vóór 19 april door via de website.

Naast de enquête kunt u zich aanmelden voor de klankbordgroep. Meer info hierover staat ook op de website www.herinrichtingbudel.nl  

Vervolg
Alle wensen en ideeën worden bekeken en waar mogelijk verwerkt in het eerste ontwerp. Vervolgens presenteert het ingenieursbureau het voorlopig ontwerp online. Ook hier zijn suggesties welkom. De planning is om eind derde kwartaal een definitief ontwerp te hebben. Dan kunnen we (via een aanbesteding) op zoek naar een aannemer die het plan gaat uitvoeren. 

 

Doseerlichten om sluipverkeer in Maarheeze en Leende tegen te gaan

Sluipverkeer in onze mooie dorpskernen is een bekend probleem. In de komende tijd zullen hiertegen een aantal maatregelen worden gerealiseerd.

Op maandag 12 april wordt gestart met plaatsing van doseerlichten tegen het sluipverkeer. De afgelopen weken zijn hiervoor al de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. In eerste instantie worden de doseerlichten geplaatst aan de Philipsweg, Oranje Nassaulaan in Maarheeze en aan de Sterkselseweg in Sterksel. Later volgen de doseerlichten aan de d’Aasdonken in Maarheeze en de Maarheezerweg Noord in Leende. Na plaatsing kunnen de doseerlichten direct worden ingezet als maatregel tegen sluipverkeer.

 

April: themamaand Senioren en Veiligheid

Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont! Daarom is op 1 april de Senioren en Veiligheidsmaand gestart. Tijdens deze landelijke campagne, opgezet door het ministerie van Justitie en Veiligheid, krijgen senioren concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van criminaliteit en wat ze moeten doen als ze toch slachtoffer worden.

Aandacht voor criminaliteit

Onder de slogan ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ besteedt het ministerie deze maand aandacht aan verschillende vormen van criminaliteit, zoals: meekijken bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp), phishing, spoofing en online veiligheid. Acteur Kees Hulst is ambassadeur van de veiligheidscampagne en zal te zien zijn in de foto’s en video’s die tijdens deze veiligheidsmaand worden verspreid.

Slachtofferschap

Politie en de Fraudehelpdesk zien sinds de corona-crisis een verschuiving in de criminaliteit. Zo is het aantal slachtoffers van hulpvraagfraude (bijvoorbeeld via WhatsApp) fors toegenomen en worden babbeltrucs gebruikt waarbij oplichters ‘hulp’ aanbieden.

Slachtofferschap kan iedereen overkomen en dus ook elke oudere. De tips en informatie kunnen natuurlijk ook door anderen worden benut, zoals (klein)kinderen, buren en verzorgers.

Meer informatie

Kijk op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl voor alle info.

 

Kind- en scheidingsloket

Maandag 12 april van 18.30 tot 20.00 uur is het kind- en scheidingsloket (vanwege de coronamaatregelen) telefonisch bereikbaar via 06 53 99 15 53. U kunt met alle vragen over (echt)scheiding terecht bij een mediator van Looijmans Coaching & Mediation en een jeugd- en gezinsprofessional van het Sociaal Team Cranendonck. Zij beantwoorden uw vragen meteen of kijken samen met u naar een passende oplossing.

 

Ontwerp bestemmingsplan ‘Rummeling 7 te Maarheeze’ en Ontwerp bestemmingsplan Keunenhoek 33 te Budel

Op vrijdag 2 april 2021 hebben wij in dit weekblad gepubliceerd dat de ontwerp bestemmingsplannen Rummeling 7 te Maarheeze en Keunenhoek 33 te Budel van zaterdag 3 april 2021 tot en met vrijdag 14 mei 2021 voor eenieder ter visie wordt gelegd. Met deze publicatie verlengen wij de ter visielegging voor een periode van 4 dagen tot en met dinsdag 18 mei 2021. De reden van deze verlenging betreft het herstel van het verzuim om de publicaties ook in de Staatscourant te plaatsen. Publicatie in de Staatscourant heeft inmiddels plaatsgevonden op dinsdag 6 april 2021.

Zienswijze

Op het ontwerp bestemmingsplan kan iedereen tijdens bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen richt u aan de gemeenteraad van Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge reactie kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis. Maak hiervoor eerst een afspraak.

 

Verkeersbesluit eenrichtingsverkeer Klaterspeelweg Maarheeze

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het instellen eenrichtingsverkeer voor al het verkeer van maandag t/m vrijdag van 07:00 tot 09:00 uur, uitgezonderd (brom)fietsers in de Klaterspeelweg te Maarheeze (ref.nr. 1347595D).

Vanaf de bekendmaking van het besluit in de Staatscourant op 1 april 2021 kunnen belanghebbenden het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken binnen zes weken inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis of op de website van de gemeente Cranendonck.

 

Verkeersbesluit eenrichtingsverkeer Ulkedonken Maarheeze

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het instellen van eenrichtingsverkeer voor al het verkeer van maandag t/m vrijdag van 07:00 tot 09:00 uur, uitgezonderd (brom)fietsers in de Ulkedonken te Maarheeze (ref.nr. 1347643D).

Vanaf de bekendmaking van het besluit in de Staatscourant op 1 april 2021 kunnen belanghebbenden het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken binnen zes weken inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis of op de website van de gemeente Cranendonck.

 

Verkeersbesluit eenrichtingsverkeer Fazantlaan Maarheeze

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het instellen van eenrichtingsverkeer van maandag t/m vrijdag van 07:00 tot 09:00 uur, uitgezonderd (brom)fietsers en bestemmingsverkeer in de Fazantlaan te Maarheeze (ref.nr. 1347645D).

Vanaf de bekendmaking van het besluit in de Staatscourant op 1 april 2021 kunnen belanghebbenden het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken binnen zes weken inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis of op de website van de gemeente Cranendonck.

 

Verkeersbesluit eenrichtingsverkeer Horriken Maarheeze

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het instellen van eenrichtingsverkeer van maandag t/m vrijdag van 07:00 tot 09:00 uur, uitgezonderd (brom)fietsers en bestemmingsverkeer in de Horriken te Maarheeze (ref.nr. 1347653D).

Vanaf de bekendmaking van het besluit in de Staatscourant op 1 april 2021 kunnen belanghebbenden het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken binnen zes weken inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis of op de website van de gemeente Cranendonck.

 

Verkeersbesluit eenrichtingsverkeer Rijksweg Budel

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het instellen van eenrichtingsverkeer van maandag t/m vrijdag van 07:00 tot 09:00 uur, uitgezonderd (brom)fietsers en bestemmingsverkeer in de Rijksweg te Budel (ref.nr. 1347656D).

Vanaf de bekendmaking van het besluit in de Staatscourant op 1 april 2021 kunnen belanghebbenden het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken binnen zes weken inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis of op de website van de gemeente Cranendon

woensdag 07 april 2021 12:27

De Bibliotheek actief én creatief in coronatijd

Geschreven door
Beoordeel dit item
(0 stemmen)

bibliotheek

Iedereen kan (blijven) meedoen. Vanuit die missie en belofte ondersteunt de Bibliotheek De Kempen persoonlijke ontwikkeling door (online) activiteiten en inzet van de collectie. Dit met speciale aandacht voor kwetsbare groepen die moeite hebben met taal en digitale vaardigheden.
In maart 2020 werd de Bibliotheek, net zoals de hele wereld, geconfronteerd met de coronacrisis en alle beperkingen die dat met zich meebracht. Hoe zag het Bibliotheekjaar eruit?

Half maart was de eerste keer dat de Bibliotheek haar deuren moest sluiten. De maatschappij lag stil, maar de maatschappelijke rol van de Bibliotheek stopt nooit. De Bibliotheek introduceerde Tips voor Thuis-pagina's op de website, een bundeling van de beste en verantwoorde lees-, leer-, kijk- en luistertips. Een groot succes, de pagina’s voor jeugd zijn ruim 12.000 keer bezocht. Ook gaf de Bibliotheek uitleg rondom het coronavirus voor kinderen en laaggeletterden en ondersteunde ze scholen, voorschoolse instellingen en zorginstellingen met digitale lees- en leertips. De 3D-printers van het DigiBiebLab draaiden op volle toeren, zij hebben 465 spatmaskers geprint voor lokale zorginstellingen om het tekort aan beschermingsmaterialen aan te vullen.

Toen in april duidelijk werd dat de corona crisis niet zomaar over zou waaien, introduceerde de Bibliotheek verrassingstasjes voor haar leden. Daar is dankbaar gebruik van gemaakt: in een maand tijd zijn bijna 3.000 tasjes opgehaald. Niet alleen voor haar leden bood de Bibliotheek in deze gespannen periode ontspanning en ontplooiing. De Bibliotheek introduceerde ook de ThuisBieb-app met 100 gratis e-books voor iedereen, de VakantieBieb en tientallen gratis online cursussen. Kinderen konden aan de slag met vanuit het DigiBiebLab van de Bibliotheek ontwikkelde online tutorials op het gebied van 21-eeuwse vaardigheden.

Van mei tot begin november mocht de Bibliotheek haar deuren weer openen. De lezingen, workshops, jeugdactiviteiten en gratis cursussen en cafés voor mensen die met de computer en internet om willen leren gaan en met de Nederlandse taal aan de slag willen werden in kleine setting weer hervat, net zoals de boeken uitleen.

In juli organiseerde de Bibliotheek haar eerste online workshop. Toen de Bibliotheek begin november haar deuren opnieuw moest sluiten, is het online aanbod staag gegroeid, en het groeit nog steeds. Er zijn tal van online lezingen, workshops en spreekuren via de Bibliotheek, waar ook niet-leden aan deel kunnen nemen. Zo ondersteunde de Bibliotheek rondom de donorwet en belastingaangifte en introduceerde ze DigiHulp. Hier kan iedereen met vragen over digitale zaken terecht voor gratis hulp en ondersteuning, want niet voor iedereen is het gemakkelijk, deze periode waarin opeens alles online gedaan moet worden.

Half december moest de Bibliotheek haar deuren weer sluiten. De Bibliotheek hoopt op korte termijn de deuren weer te mogen openen, zodat men elkaar ook weer fysiek kan ontmoeten in een van de inspirerende lees- en leerplekken van Bibliotheek De Kempen. Tot die tijd zijn leden van harte welkom bij de AfhaalBieb en kunnen ze aan de slag met ruim 100 online cursussen. Het aantal digitale lezingen, workshops en spreekuren blijft groeien. Tal van thema’s komen aan bod, zoals duurzaamheid, opvoeden en gezondheid. Ook biedt de Bibliotheek alle inwoners de kans online haar kennis te delen middels het concept KennisMakers en biedt ze lokale auteurs een digitaal podium met onder andere een reeks online voorleesactiviteiten.

Benieuwd naar alle verhalen van de Bibliotheek? Of aansluiten bij één van de online activiteiten?
Op de website van de Bibliotheek vind je het online jaarverslag en de agenda: www.bibliotheekdekempen.nl.

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

de grote heide

De lente is officieel in het land, de eerste bloesems komen aan de bomen piepen en er ligt wellicht nog een hele mand vol paaschocolade waar je niet vanaf kan blijven. Time for some action! Koppel het aangename aan het nuttige en plan je sportsessies gewoon lekker buiten in de natuur. Wij voorzien je met veel plezier van de nodige inspiratie!

 

1. Wandeling (minimaal 7,5 km)

Wandelen moet zowat de meest laagdrempelige manier van beweging zijn. Iedereen kan het, en je hebt er niks voor nodig. Op zoek naar inspiratie voor je volgende wandeling? Wij verzamelden de toproutes in De Groote Heide op onze website.

Toon de toproutes

 

2. Fietstocht (minimaal 5 km)

Haal je stalen ros van stal, smeer je kuiten in en vertrek op fietstocht doorheen De Groote Heide. Maak een bescheiden rondje of kies voor een tocht van 90 kilometer die doorheen het volledige gebied kronkelt. Voor de fanatieke fietser of energieke e-biker prima in één dag te doen, of doe lekker rustig aan, combineer het met een overnachting en maak er een heerlijk fietsweekend van!

Inspireer me

 

3. Yoga in de natuur (minimaal 60 minuten)

Rol je yogamatje uit, geniet van de vogelgeluiden en van het weidse uitzicht. Ideaal om even helemaal tot rust te komen en je spieren te stretchen... Ontdek snel onze prachtige natuurparels. Namasté!   

 

4. Kanovaren op de Dommel (minimaal 2 uur)

De Dommel is één van de belangrijke waterlopen in De Groote Heide. Hoe leuk is het om het gebied vanaf het water te verkennen? Uitgestrekte bossen, groene weilanden en mooi begroeide oevers laten het beste zien van dit oude rivierenlandschap. Op onze website lees je waar je per kajak kan vertrekken.

 

5. Joggen in de natuur (minimaal 5 km)

Mag het vooruit gaan? Met een half uurtje joggen kan jij je sportmoment voor de dag al afvinken. Uitrusten doe je op een van de bankjes midden in de natuur.

Ontdek onze gebieden

 

Meer sportinspiratie?

6. Tai chi in de natuur (minimaal 60 min)
7. Mountainbiketocht (minimaal 30 km)
8. Trailrunning (minimaal 12 km)
9. Bootcamp in de natuur (minimaal 45 min)
10. Longtrail obstacle run (minimaal 20 km)

Lees meer

 

 Let op. Houd rekening met de actuele Covid-19-maatregelen die gelden in jouw regio.

 
 

En er is nog meer...

 • Kan je niet genoeg krijgen van al dat moois? Volg ons dan zeker op Instagram en Facebook. We delen er meerdere keren per week onze favoriete plekjes en de leukste weetjes.
 • Ben je meer professioneel bij De Groote Heide betrokken? Volg ons dan op LinkedIn. Daar vind je onder andere nieuws over gebiedsontwikkeling, werkzaamheden en over onze samenwerkingspartners. Zo blijf je ook op professioneel vlak goed op de hoogte!
 • Maak je mooie foto's en vind je het leuk om die te delen? Laat ons iets weten of gebruik #degrooteheide. En wie weet hoor je binnenkort nog van ons!
Laatst aangepast op dinsdag 06 april 2021 10:11
vrijdag 02 april 2021 06:11

Cranendonck Actueel - week 13

Geschreven door
Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Ingekomen aanvragen

Nieuwstraat 87a, Budel: omzetten van bedrijfsunits naar studio’s

Het Ringselven, deelgebied ‘Eiland’, Budel-Dorplein: werkzaamheden aan deelgebied ‘Eiland’

Burg. Remmenstraat ong., Budel: (ver)plaatsen van fietsenstalling

Cranendonck ong., Soerendonk: aanleggen van een fruitboomgaard ten behoeve van Herenboerderij De Groote Heide

Heilig Hartpark, Budel-Dorplein: aanleggen van wandelpad Heilig Hartpark

Hamonterweg 52, Budel-Schoot: plaatsen van een carport

Burg. Van Houtstraat 30, Budel: uitbouwen van een woonhuis

 

Verleende vergunningen

Patrijslaan 30, Budel: plaatsen van een carport

De Kievit 6, Maarheeze: realiseren van camperplekken en het toestaan van statische opslag

Dahliastraat 2, Maarheeze: plaatsen van een bijgebouw

Jacob Clementstraat 7, Budel-Schoot: uitbouwen van een woonhuis

De Boomklever 25-35, Budel: vergunning gebruik openbare ruimte voor het tijdelijk plaatsen van een container (7 april 2021 tot en met 23 april 2021)

 

Besluit aanvraag buiten behandeling

Burg. Van Houtstraat 30, Budel: uitbouwen van een woonhuis

Instraat 11, Budel: toestaan van detailhandel

Rect. Van Nestestraat 187, Budel-Dorplein: legaliseren van 3 objecten in de achtertuin

 

Sloopmelding

De Brink 18, Maarheeze: asbestsanering

Molenstraat 6, Maarheeze: asbestsanering

Jasmijnstraat 24, Maarheeze: asbestsanering

Burg. Remmenstraat 25, Budel: asbestsanering

Mededeling

Dorpsakkers ong., Soerendonk: aangevraagde omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een woonhuis, omzetten reguliere procedure naar een uitgebreide procedure

Alle officiële bekendmakingen staan op overheid.nl. U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice via overuwbuurt.overheid.nl.

 

Deelnemers opschoondag 2021, bedankt!

Fanatieke deelname aan de Landelijke Opschoondag 2021

Is het u ook opgevallen dat de gemeente Cranendonck weer een stuk schoner is geworden? Ruim 50 vrijwilligers kwamen op zaterdag 20 maart in actie tegen zwerfafval. Samen gingen zij met afvalgrijpers en handschoenen aan de slag met opschoonacties in de hele gemeente. We willen alle deelnemers ontzettend bedanken voor hun inzet!


Opschoon-ommetje

Inwoners van Cranendonck, jong en oud, deden mee aan Nederlands grootste opschoonactie tegen zwerfafval. Door corona werd een speciale editie georganiseerd. De vrijwilligers ruimden zwerfafval op tijdens het zogenoemde ‘opschoon-ommetje’. Verschillende inwoners van het azc, verenigingen en vaste vrijwilligers hebben het rondzwervend afval in de buurt en natuur opgeruimd. De gemeente zorgde voor alle benodigde opschoonmaterialen. Dankzij de inzet van deze helden zijn de straten, wijken en buurten en groenstroken weer schoon. Laten we dat samen zo houden!

Bedankt afvalhelden!

Alle inwoners die een opschoon-ommetje hebben gemaakt worden namens de gemeente Cranendonck ontzettend bedankt voor hun inzet. Hopelijk kan de volgende opschoonactie weer grootschaliger plaatsvinden en komen er meer fanatieke inwoners, ondernemers, scholen, verenigingen en vriendengroepen in actie.

Vaker zwerfafval opruimen?

Binnenkort komt er een aanmeldformulier op onze website waarmee je je kunt aanmelden als vrijwilliger zwerfafval. Ook staat in september de World Cleanup Day op de agenda. Houd hiervoor onze berichtgeving in de gaten voor meer informatie.

 

Werkzaamheden Philipsweg Maarheeze

Van maandag 12 tot vrijdag 16 april wordt er gewerkt aan de Philipsweg in Maarheeze. Een gedeelte van de Philipsweg (gedeelte Koenraadtweg-Sparrenlaan) krijgt een nieuwe asfaltlaag. De kruising El Pinar-De Romrijten wordt uitgevoerd als een verhoogd kruisingsvlak. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van de tweede fase van het project Koenraadtweg-Hugten-Hugterweg.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Tijdens de werkzaamheden is de Philipsweg tussen het bedrijventerrein Rondven en de Koenraadtweg tijdelijk afgesloten voor het doorgaand verkeer. De omleidingsroute staat met borden aangegeven. De parkeerplaats van Sportpark De Romrijten blijft zo veel mogelijk via een kant bereikbaar.

Onderhoudswerkzaamheden Koenraadtweg-Hugten

Tijdens of na de werkzaamheden aan de Philipsweg worden er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de bermverharding en rijbaan van de Koenraadtweg-Hugten. Met behulp van verkeerslichten, bebording en verkeersregelaars wordt het verkeer geregeld.

 

BOA’s ook actief op en rond het spoor

 

In onze gemeente hebben we vier Buitengewoon Opsporings Ambtenaren met bevoegdheden, afgekort BOA’s. Zij houden toezicht, signaleren, reageren op meldingen, waarschuwen, corrigeren en treden waar nodig verbaliserend op. Dagelijks zijn deze BOA’s op pad en daarbij maken zij hun surveillance rondes door alle dorpen van Cranendonck.

Eén van de vaste locaties die daarbij enkele keren per dag wordt bezocht is het NS-station in Maarheeze. Hier controleren de BOA’s een aantal zaken:

 • dat de aanwezigen op het perron over een geldig vervoersbewijs beschikken;
 • dat de coronamaatregelen worden nageleefd;
 • spoorveiligheid; zo wisten de BOA’s afgelopen weekeinde enkele spoorlopers van het spoor te verwijderen.

Heeft u zaken die u bij de BOA’s wil melden? Bel dan met de dienstdoende BOA’s via 0495-431100 of stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van “melding voor de BOA’s”.

 

Uitgeschreven personen

Uit onderzoek van de gemeente Cranendonck blijkt dat genoemde personen niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Zij hebben niet voldaan aan de verplichting om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de gemeente.

Voornemen uitschrijven persoon

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck hebben het voornemen per de hieronder aangegeven datum de volgende persoon uit te schrijven uit de Basisregistratie personen:

Naam                                   geboortedatum adres                                                    datum van uitschrijving

Dariusz Przemyslaw       02-10-1993         Capucijnerplein 32 Budel             23-03-2021

Kehle   

 

Wat moet u doen

Wordt uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande persoon verblijft? Neem dan contact op met de gemeente via 14 0495 of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Als de gemeente binnen vier weken geen reactie heeft ontvangen, schrijft zij de bovenstaande persoon uit naar ‘vertrokken met onbekende bestemming (VOW)’.

Consequentie

Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg hebben dat onderstaande personen geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kunnen aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kindertoeslag of een andere vorm van uitkering of financiële ondersteuning kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw van AOW. Het is belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan.

Uitgeschreven personen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck hebben besloten om:

Naam                                   geboortedatum               adres                                                    datum van uitschrijving

Hanne-Lore Käthe Maria              28-10-1936         Brusselsestraat 15 Budel                              27-01-2021

Corporaal-Dittschlag

Tomasz Waldemar                          15-01-1973         Capucijnerplein 32 Budel                             27-01-2021

Szafran

Lili Huan                                              06-11-1977         Stationsweg 112 Budel-Dorplein              27-01-2021

uit te schrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP) met bestemming ‘Onbekend’. Op deze bekendmaking zijn de bekendmakingsregels op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing.

Meer informatie

Voor de procedure, bezwaar maken en beroep indienen verwijzen wij u naar www.cranendonck.nl/bezwaar

 

Kennisgeving bestemmingsplannen in voorbereiding

Burgemeester en wethouders van Cranendonck maken bekend dat de volgende bestemmingsplannen in voorbereiding zijn:

 • Broekkant 37, Budel: realisatie van één Ruimte voor Ruimte woning en het slopen van de bestaande kippenstal.
 • Heuvel 12, Budel-Schoot: transitie van Agrarisch naar Wonen en sanering van de intensieve veehouderij.
 • Meemortel/De Populier Zuid, Budel: realisatie van drie woningen.
 • Boschdijkdwarsstraat 12b, Budel: transitie van Bedrijf naar Wonen en Agrarisch, waarbij één woning wordt gerealiseerd.
 • Blake Beemd 6, Soerendonk: transitie van Agrarisch perceel naar Wonen met aanduiding Recreatie.
 • Grote Bleek 11, Maarheeze: transitie van Agrarisch perceel naar Bedrijf.
 • Keunenhoek 33, Budel: transitie van Agrarisch perceel naar Wonen.
 • Midbuulweg 8, Budel: realisatie van een woning.
 • Rummeling 7, Maarheeze: transitie van Agrarisch naar Recreatie.
 • Hoek Grootschoterweg – Pater Ullingsstraat, Budel-Schoot: realisatie van maximaal 10 appartementen en 11 grondgebonden woningen.
 • Hoogstraat 11, Gastel: transitie van Agrarisch bedrijf naar Wonen en Agrarisch met waarden-1.
 • Stationsstraat 22-24/Kijkakkers: realisatie van twee woningen

 

Procedure
De plannen zijn nog in de fase van planvoorbereiding. Daarom is er nog geen gelegenheid om te reageren. Ook liggen er nog geen stukken ter inzage. Op het moment dat het bestemmingplan ter inzage wordt gelegd, plaatsen we daarvan een kennisgeving in de Staatscourant, HAC Weekblad en op de website van de gemeente Cranendonck. Daarin leest u ook door wie, wanneer en op welke wijze gereageerd kan worden.


Zo weet u ervan!

Automatisch alle berichten over uw buurt ontvangen? Meld u aan bij de gratis attenderingsservice van de overheid op www.overheid.nl/attenderingsservice

 

Gewijzigde Vaststelling bestemmingsplan “Keunenhoek ong. (naast 25) te Budel”

De gemeenteraad heeft op 16 maart 2021 het bestemmingsplan “Keunenhoek ong. (naast 25) te Budel” gewijzigd vastgesteld. Van 1 april tot en met 12 mei 2021 kunt u het plan inzien. Het plan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1706.BPBG3069-VAS1).

Doel bestemmingsplanwijziging
Dit bestemmingsplan gaat over de realisatie van een ruimte voor ruimte woning op het perceel Keunenhoek ongenummerd, naast 25 in Budel.

 

Digitaal het plan bekijken
Wij adviseren u het nieuwe bestemmingsplan en de officiële bekendmaking te raadplegen via onze website www.cranendonck.nl/BPprocedures. Deze versies zijn juridisch bindend. Op het gemeentehuis ligt ook een papieren exemplaar ter inzage. Voor uw en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen rondom corona. Daardoor hebben we een aangepaste dienstverlening met beperkte openingstijden en geen vrije inloop. U kunt een afspraak maken via 14-0495.

 

Beroep
Tegen het besluit van de gemeenteraad tot het vaststellen van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden gedurende de zes weken (beroepstermijn) schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Meer informatie hierover vindt u op onze website www.cranendonck.nl/BPprocedures. Het vastgestelde bestemmingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking.

 

Zo weet u ervan!
Automatisch alle berichten over uw buurt ontvangen? Meld u aan bij de gratis attenderingsservice van de overheid op www.overheid.nl/attenderingsservice.

 

Ontwerp bestemmingsplan ‘Keunenhoek 33 te Budel’

Vanaf zaterdag 3 april 2021 tot en met vrijdag 14 mei 2021 kunt u gedurende zes weken het ontwerp bestemmingsplan ‘Keunenhoek 33 te Budel’ inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerp bestemmingsplan heeft identificatienummer NL.IMRO.1706.BPBG3071-ONT1. Het ontwerp bestemmingsplan is ook in te zien bij de receptie van het gemeentehuis. Hiervoor maakt u eerst een afspraak.

Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op wijzigen van de bestemming van het perceel Keunenhoek 33 te Budel van ‘Agrarisch met waarden – 1’ naar ‘Wonen’.

Met initiatiefnemer is in het kader van het wijzigen van de bestemming een anterieure overeenkomst gesloten. Gedurende de bovengenoemde termijn zal naast het ontwerp bestemmingsplan een zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst ter visie worden gelegd.

Zienswijze

Op het ontwerp bestemmingsplan kan iedereen tijdens bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen richt u aan de gemeenteraad van Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge reactie kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis. Maak hiervoor eerst een afspraak.

 

Ontwerp bestemmingsplan ‘Rummeling 7 te Maarheeze’

Vanaf zaterdag 3 april 2021 tot en met vrijdag 14 mei 2021 kunt u gedurende zes weken het ontwerp bestemmingsplan ‘Rummeling 7 te Maarheeze’ inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerp bestemmingsplan heeft identificatienummer NL.IMRO.1706.BPBG3072.ONT1. Het ontwerp bestemmingsplan is ook in te zien bij de receptie van het gemeentehuis. Hiervoor maakt u eerst een afspraak.

Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op wijzigen van de bestemming van het perceel Rummeling 7 te Maarheeze van ‘Agrarisch’ naar ‘Recreatie’ en ‘Groen – Landschappelijke inpassing’. Na vaststelling van het bestemmingsplan zal op het perceel een Bed & Breakfast worden gerealiseerd.

Met initiatiefnemer is in het kader van het wijzigen van de bestemming een anterieure overeenkomst gesloten. Gedurende de bovengenoemde termijn zal naast het ontwerp bestemmingsplan een zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst ter visie worden gelegd.

Zienswijze

Op het ontwerp bestemmingsplan kan iedereen tijdens bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen richt u aan de gemeenteraad van Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge reactie kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis. Maak hiervoor eerst een afspraak.

donderdag 01 april 2021 16:06

De AfhaalBieb: nu ook boekenpakketten

Geschreven door
Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Bekijk deze nieuwsbrief in je browser.

 
 
 
 

De AfhaalBieb: nu ook boekenpakketten

De deuren van onze bibliotheken blijven helaas nog even dicht. Natuurlijk blijf je van harte welkom bij onze AfhaalBieb, waar je online boeken kunt reserveren en op afspraak af kunt halen. Wil je je eens laten verrassen? Of vind je het lastig om online te reserveren? Vanaf nu kun je ook op afspraak een boekenpakket ophalen. Laat je verrassen door 3 boeken in jouw favoriete genre! Uiteraard mag je meerdere pakketjes ophalen.

Hoe werkt het?
Volwassenen kunnen kiezen uit: actie en avontuur, leven en liefde, cultuur en reizen en grootletterboeken. Jeugdleden kunnen kiezen uit: Avi start, Avi M3, Avi M4, 6-9 algemeen, 9-12 jongens, 9-12 meisjes, 12+ jongens en 12+ meisjes.

Bel of mail naar jouw vestiging en geef je voorkeur door. De vestigingen zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot donderdag van 10:00 tot 15:00 uur. Vermeld daarbij je naam, telefoonnummer, pasnummer, voorkeur voor genre/leeftijd en voorkeur voor ophaalmoment. Dan maken wij een mooi pakketje voor je klaar!

Alle informatie en contactgegevens vind je hier.

Sluitingsdagen april
Maandag 5 april op Tweede Paasdag en dinsdag 27 april op Koningsdag is onze AfhaalBieb gesloten. 

 

Het jaar in vogelvlucht

Iedereen optimaal ondersteunen in zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. Vanuit deze belofte leveren wij tal van diensten, producten en activiteiten in zeven gemeenten. Begin 2020 zaten we volop mooie plannen en ideeën. En toen was daar opeens de coronacrisis. Wat een bijzonder jaar was 2020, ook voor ons. Wist je bijvoorbeeld dat we met onze 3D-printers spatmaskers voor de lokale zorg hebben geprint? Of dat er maar liefst 3.000 verrassingstasjes opgehaald zijn in de eerste lockdown? In ons jaarverslag ontdek je alle verhalen van jouw Bibliotheek. Alle mooie resultaten waren niet mogelijk geweest zonder de enorme inzet van onze medewerkers, vrijwilligers en natuurlijk onze leden en bezoekers. Bedankt voor jouw voor onze bieb! 
Bekijk het jaarverslag

 

In de schijnwerper: online voorlezen en rappen met lokale auteurs

 

Als Bibliotheek zetten we lokale auteurs graag in de schijnwerpers. Normaal gesproken bieden we ze een podium in onze vestigingen. Nu dit niet kan, geniet je ook online van mooiste jeugdverhalen van lokale auteurs. Van 4 tot 14 jaar; er zit voor alle leeftijden iets bij.

Online voorlezen met Paul Nijhof: Rapper in Nood

Paul Nijhof leest voor uit zijn boek ‘Rapper in Nood’, een spannend verhaal over identiteit en doorzettingsvermogen, over de passie voor hiphopmuziek en voetbal, maar meer nog over de alles overwinnende kracht van vriendschap.. En… hij zal niet alleen maar voorlezen! Paul kan zelf goed rappen en laat je graag een stukje laten horen. Daarnaast geeft hij les over hoe je zelf een rap maakt. Gericht op 10 tot 14 jaar.
Gratis. Dinsdag 13 april om 19:00 uur.

Online voorlezen met Cees Hoogland: het corona-bezoek

Hoe maak je corona voor een kind helder? Auteur en Beerzenaar Cees Hoogland en illustrator Marianne Smit lezen online voor uit hun nieuwe boek Tommie en Lova: het corona-bezoek. Gericht op kinderen van 4 tot 8 jaar. Extra leuk? Je krijgt een fysiek boek cadeau!
Gratis. Donderdag 15 april om 19:00 uur.

Online voorlezen met Rob Oostveen: Dieren om van te houden

Deze avond leest Rob Oostveen uit Eersel online enkele verhaaltjes voor uit zijn boek ‘Dieren om van te houden’. Ook kunnen de kinderen vragen stellen aan de schrijver van deze mooie en grappige verhaaltjes, voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar.
Gratis. Dinsdagavond 20 april om 18:30 uur.

 

Online activiteiten

OnlineEnergieWorkshops en leestips voor iedereen die zijn huis wil verduurzamen

Bibliotheek De Kempen en KempenEnergie presenteren een reeks OnlineEnergieWorkshops. Elke workshop komt één thema aanbod, zoals isolatie, ventilatie, de warmtepomp, elektrisch rijden en (collectieve) zonnedaken. De thema-workshops worden afgewisseld met een algemene workshop 'verduurzaming van je woning' waarbij vragen van de deelnemers centraal staan. 
Gratis. In april en mei.

Online lezing Christel Lubse: Een BOOST aan ontspanning

Tijdens deze interactieve online lezing geeft Christel Lubse, kinder- en ontspanningscoach, volop informatie en tips aan ouders over het tot ontspanning komen van kinderen (en zichzelf!).

Gratis. Dinsdag 6 april om 20:00 uur.

Webinar ‘Op (wereld) reis met Never Stop Travelling’
Jolanda Verdegaal en Ruud van Empel nemen je mee op reis. Ze vertellen over hun eigen reiservaring en laten je kennismaken met de meest bijzondere bestemmingen op aarde. Je krijgt handige praktische tips en verschillende do’s en dont’s waar je vóór en tijdens jouw reis rekening mee kunt houden.
Gratis. Donderdag 15 april om 20:00 uur.

Online lezing babygebaren door Ilse Kuijpers
Na een uitverkochte lezing in maart, nu opnieuw op het programma! Ilse Kuijpers, pedagoog en baby- en kindergebarenspecialist, gaat met jou als professional, (groot)ouder of opvoeder dieper in op de mogelijkheden van het gebruik van gebaren bij een kind. Je krijgt handvatten aangereikt waarmee je direct aan de slag kunt.
Gratis. Vrijdag 16 april om 10:00 uur.

Online Leesclub: Een vreemde vogel in de klas

Met de eerste editie van deze online leesclub voor kids duiken we in het boek 'Een vreemde vogel in de klas'. Een heel bijzonder boek, geschreven door tientallen schrijvers en kinderen. Het boek kun je daarna online met andere lezers nabespreken.
Gratis. Donderdag 22 april om 15:45 uur.

 

En ook:

Online informatieavond: Zorgen voor en zorgen over iemand met dementie
Tijdens deze online informatieavond krijg je informatie over wat er mogelijk is in de gemeente Reusel- De Mierden op het gebied van sociale activiteiten en beweging.
Maandagavond 12 april.

Online BoekStart inloopuurtje met de BoekStart-coach
Leestips en advies voor ukkies. Diverse data. Gratis.

Dokter Leesplezier: Online spreekuur
Leestips en advies voor kids. Diverse data. Gratis.

DigiHulp
Vragen over digitaal en online. Diverse data. Gratis.

 

Gratis online trainingen rondom werk zoeken en behouden

Wil je in deze periode werken aan je persoonlijke ontwikkeling? De online Bibliotheek stelt gratis online trainingen beschikbaar voor heel Nederland. Dat zijn vooral trainingen rond werk zoeken en behouden. Gezond thuiswerken en oefeningen om te ontspannen of juist te bewegen. En er zijn trainingen in taal, zowel Nederlands als Engels. Ook zitten er 'essentials' bij: korte filmpjes waarin je snel iets nieuws leert. In totaal maar liefst 33 mogelijkheden.
Lees meer

 

Podcast tip: Het voorwoord van de Boekenweek

De Boekenweek is uitgesteld. Maar we hebben een leuke tip voor je! Elke week luister je naar een gesprek tussen een oud-Boekenweekgeschenkschrijver en een jonge auteur. Fijne luistertijd tijdens het wandelen, koken of bankhangen. Met o.a. Ronald Giphart en Simone Atangana Bekono, Thomas Roosenboom en Maartje Wortel en Ester Gerritsen en Mano Bouzamour.
Je luistert het via Spotify

 

Maand van de Filosofie

April is de maand van de filosofie met als thema ‘De natuur was hier.’ Op onze speciale pagina  vind je leestips over de natuur, over filosofie voor beginners en boeken voor jonge denkers.

 
 

Nieuwe aanwinsten uitgelicht

    
   

Ook leuk: de maandelijkse inspiratiepagina van de Online Bibliotheek.
Deze maand is het thema 'naar buiten'.

 
 

Meer nieuwtjes

Esmee Rikken uit Bergeijk gaat door naar de provinciale ronde!

De acht Brabantse finalisten, van groep 7-8, van de provinciale Voorleeswedstrijd zijn bekend. Wat zijn we blij om te vermelden dat Esmee Rikken van Basisschool de Zonnesteen in Bergeijk één van de winnaars is. Aan al onze Voorleeskampioenen: we zijn trots op jullie!

Nederlandse Kinderjury: stem op jouw favoriet!

De Nederlandse Kinderjury kiest elk jaar de twee beste kinderboeken van het afgelopen jaar. Kinderen in het hele land kunnen online stemmen op hun favoriete boek. Tijdens de Stemweek van 11 t/m 17 mei kunnen alle kinderen stemmen op hun favoriete boek. Op de website lees je de eerste hoofdstukken van de boeken die op de Tiplijst staan.  Doe je ook mee?

Boekentips voor peuters

BoekStart laat ouders en baby's ontdekken hoe leuk en leerzaam lezen is. Op de BoekStartwebsite en in de BoekStart app vind je ook allerlei leuke (voorlees) tips. Bijvoorbeeld 10 leuke boeken voor kinderen van 0 tot 4 jaar over de lente en Pasen! 
 

Bibliotheekmedewerker regio Bladel gezocht

We zoeken een medewerker voor de vestigingen in Bladel, Reusel en Hapert voor 20 tot 24 uur per week. Onze nieuwe collega houd van boeken en mensen en wil graag een maatschappelijke bijdrage leveren in zijn of haar werk. Iets voor jou of iemand die je kent?

 
 

Facebook

Twitter

Website

 

Laatst aangepast op donderdag 01 april 2021 16:11
vrijdag 26 maart 2021 07:05

Cranendonck Actueel - week 12

Geschreven door
Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Bekendmakingen

 

Ingekomen aanvragen

Willem de Zwijgerstraat 6, Budel: omzetten van een winkel in 2 studio’s en gevelaanpassingen

De Wiet 42 a, Soerendonk: ontheffing voor de verhuur van een woning

Floralaan 12, Maarheeze: aanbouw van de huidige woning (zijkant) en aansluiting van een keuken (achterzijde)

De Wieken 49, Budel: plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

Verleende vergunningen

Dr. Ant. Mathijsenstraat 5, Budel: vervangen van handelsreclame t.b.v. geldautomaat

De losplaats ong., Maarheeze: nieuwbouw van een woonhuis

De Boomklever 25-35, Budel: vergunning gebruik openbare ruimte voor het tijdelijk plaatsen van bouwhekken, containers en overig bouwmateriaal (6 april 2021 tot en met 21 mei 2021)

Standplaatsvergunning verleend

‘t Inne 26, Budel: standplaatsvergunning permanente seizoenplaats zomer op maandag tot en met zaterdag (1 april 2021 tot en met 30 juni 2021)

 

Sloopmelding

Past. Lemmensstraat 7, Budel-Schoot: asbestsanering

Broekkant 27, Budel: slopen van het aan- en bijgebouw

Alle officiële bekendmakingen staan op overheid.nl. U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice via overuwbuurt.overheid.nl.

 

Nauwe samenwerking partners rondom azc 

Om snel in actie te kunnen komen bij voorvallen die betrekking hebben op het azc werken we als gemeente nauw samen met politie, COA, ketenmarinier, ondernemers en inwoners.

Een mooi voorbeeld hiervan was het bericht van afgelopen zaterdag om 15:30 uur in de groepsapp Calamiteiten Maarheeze, dat er twee personen bij het NS-station bijzondere aandacht hadden voor fietsen. Deze personen zijn door de melder weggejaagd en vertrokken naar visvijver ’t Tipke. Omdat de BOA’s deel uitmaken van deze circa 55 deelnemers tellende groepsapp was in no time het signalement bekend. Resultaat was dat de BOA’s deze twee personen even later staande konden houden en konden aanspreken.

Naast deze vorm van communicatie is er het kernteam Overlast azc dat elke maandag- en donderdagmorgen vergadert. Aan dit overleg nemen deel: de ambtenaar veiligheid van de gemeente, de inwonerscontactpersoon azc bij de gemeente, de contactpersoon BOA’s, de locatiemanager azc, de politie, de ketenmarinier, de communicatie adviseur en ad-hoc ook de burgemeester. Door gezamenlijk bovenop concrete zaken te zitten kan er snel en doeltreffend gehandeld worden. 

 

Veilig sporten in Cranendonck

Misschien heb je ze al zien staan in onze gemeente: tenten opgezet door fitnessclubs. De tenten zijn bedoeld om de sporters in de buitenlucht een goed en veilig onderkomen te bieden. Een mooi voorbeeld van hoe onze sportondernemers zich inzetten om het sporten binnen de coronamaatregelen goed te organiseren. De tenten bieden hier ruimte voor. De gemeente heeft nauwe contacten met de ondernemers en denkt daar waar mogelijk met hen mee.

 

Asbest: lever het gratis in bij de milieustraat

Wist u dat u asbesthoudende materialen die u thuis verwijdert gratis kunt inleveren bij de milieustraat? Huishoudelijk asbestmateriaal kan op afspraak, tot een hoeveelheid van maximaal 35 m2, gratis aangeboden worden op de milieustraat. Denk bij huishoudelijk materiaal dat asbest kan bevatten bijvoorbeeld aan golfplaten, wandplaten, remblokken en vloerbedekking (Novilon).

Hoe werkt het?

 • Asbest kan ingeleverd worden na het maken van een telefonische afspraak. De milieustraat is tijdens openingstijden bereikbaar via 06 45 38 43 21;
 • Openingstijden milieustraat:
  • Dinsdag, woensdag en vrijdag van 13.00 uur tot 17.00 uur;
  • Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
 • Verpak het asbest stofdicht in handzame pakketten. Gebruik hiervoor dubbeldik folie en plak de naden dicht.

Gemeente Cranendonck staat voor een schone en duurzame leefomgeving waar we zo veel mogelijk afval scheiden, grondstoffen hergebruiken en risicovol afval verantwoord afvoeren. Op de afvalscheidingskaart kunt u zien welk afval waar thuis hoort. Het is pas restafval wanneer u dat wat u weggooit, niet kwijt kunt in één van de andere afvalstromen. Samen zorgen we voor een beter en schoner Cranendonck.

Meer weten over afval(stromen), inzameldata of -locaties? Check de afval-app of kijk op www.cranendonck.nl/afvalkalender

 

Cranendonck verduurzaamt massaal

Huiseigenaren in Cranendonck hebben een tijd terug een brief ontvangen met een waardebon van 70 euro. Van deze actie is dankbaar gebruik gemaakt en inmiddels is het beschikbare subsidiegeld op. De bon kon worden uitgegeven aan energiebesparende producten, zoals waterbesparende douchekoppen en LED-lampen. Ook voor grotere ingrepen aan huis zoals zonnepanelen, dubbele beglazing en een slimme thermostaat kon de waardebon worden ingezet.

In totaal zijn er 2458 waardebonnen verzilverd. Gezamenlijk besparen we hiermee 430 ton CO2.
Ter vergelijking: dat is evenveel CO2 als de uitstoot van het elektriciteitsverbruik van 300 huishoudens.

Wilt u uw huis ingrijpender verduurzamen? U kunt zich als woningeigenaar nog tot 30 maart vrijblijvend inschrijven voor de gezamenlijke inkoopactie voor vloerisolatie, zonnepanelen, spouwmuurisolatie, Hr++-glas en het inregelen van uw CV-ketel. Door samen in te kopen, besparen we allemaal op de aanschafprijs. Bij twee of meer isolatiemaatregelen kunt u ook subsidie krijgen. Grijp dus nog snel uw kans! Inschrijven kan op www.winstuitjewoning.nl/cranendonck


Meer informatie

Hebt u vragen over deze actie? U kunt contact opnemen met de servicedesk van Winst uit je Woning door te bellen naar 023 583 69 36.

 

Commissievergadering 6 april 2021

Op dinsdag 6 april vindt er een commissievergadering plaats. Deze vergadering start om 19.30 uur.

In de raadsvergadering besluit de raad over voorstellen van het college. Om tot een goed besluit te komen of om op de hoogte te blijven van lopende zaken, is er twee weken voor de raadsvergadering een vergadering van de adviescommissie. Tijdens deze commissievergadering verzamelen de raadsleden informatie en kunnen zij een (voorlopig) standpunt meedelen.

Praat met de raad! Aanmelden & meepraten

Als gevolg van de landelijke maatregelen vanwege het coronavirus is de vergadering niet toegankelijk voor publiek. Inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen kunnen worden uitgenodigd of zich aanmelden om mee te praten tijdens de bespreking van een onderwerp in de vergadering van de adviescommissie. Aanmelden kan tot 24 uur voor het begin van de vergadering. Voor meer informatie of om u aan te melden voor het mee praten tijdens de vergadering neemt u contact op met de griffier Peer-Jan Bemelmans via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0495 431 134.

Live volgen

De vergadering is live te volgen via www.cranendonck.nl/webcast

Agenda

De agenda hieronder is onder voorbehoud van wijzigingen. De meest actuele agenda en de bijbehorende stukken zijn te raadplegen via het raadsinformatiesysteem: www.cranendonck.nl/raadsinformatie

1

Opening

2

Vaststelling van de agenda van deze vergadering

 

3

Spreekrecht

4

Bespreekstuk: Ingekomen stuk B14 van de postlijst van 8 maart: Notulen van het Algemeen Bestuur van de MRE van 16-12-20. Op verzoek van mevr. J. v. Happen.

5

Bespreekstuk: Beantwoording (aanvullende) schriftelijke vragen ex art. 38 RvO van de heer K. Boonen m.b.t. de verkoop van gemeentelijke panden. Op verzoek van de heer Boonen.

6

Bespreekstuk: Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 38 RvO van de heer K. van Laarhoven inzake ontwikkeling zonneparken in Cranendonck. Op verzoek van de heer Van Laarhoven.

7

Regionale Samenwerking

8

Rondvraag

9

Sluiting

 

 

Militaire oefening 12 t/m 16 april

Van 12 tot en met 16 april wordt er geoefend in Cranendonck door de Koninklijke Landmacht. Militairen gaan zich verplaatsen met pantserwielvoertuigen en militaire wielvoertuigen. Bij de oefening wordt het doorgaand verkeer niet gehinderd. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie op niet-militair terrein.

Schade

Als er door de oefening schade ontstaat, kunt u dit onder vermelding van de militaire eenheid (kenteken voertuig), datum, tijd, plaats, soort schade melden door te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of een brief te sturen aan Sectie Claims Ministerie van Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht.

 

Vaststelling bestemmingsplan “Patrijs–Vogelsberg te Maarheeze”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat de gemeenteraad in de raadsvergadering van 16 maart 2021 het bestemmingsplan gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan “Patrijs – Vogelsberg te Maarheeze” ligt vanaf donderdag 25 maart 2021 gedurende zes weken ter inzage. Het plan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (via IMRO-codering: NL.IMRO.1706.BPMHZ5021-VAS1). Er is ook een exemplaar in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 in Budel. Maak hiervoor van tevoren een afspraak via 14-0495.

Doel van de bestemmingsplanwijziging

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het realiseren van vier woningen.

Wijziging:

Het vastgestelde bestemmingsplan wijkt op onderdelen af van het ontwerp bestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen. De wijzigingen zijn globaal:

 • dat de bouwvlakken zijn verkleind en verschoven;
 • dat de begrippen in lijn zijn gebracht met de parapluherziening ‘wonen’;
 • dat de verbeelding in overeenstemming is gebracht met het eigendom;
 • dat in de toelichting de paragraaf ‘parkeren’ is aangevuld met ‘verkeer’ en de omgevingsdialoog is toegevoegd.

Een overzicht van de wijzigingen vindt u terug in de nota van zienswijzen, bijgevoegd bij de toelichting van het bestemmingsplan.

Beroep

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot het vaststellen van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden gedurende de zes weken (beroepstermijn) schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroep kan uitsluitend worden ingediend door:

 1. Belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad.
 2. Belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen.
 3. belanghebbenden, die beroep instellen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht.

Voorlopige voorziening

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het bestemmingsplan in werking treedt, kan een belanghebbende die tijdig beroep heeft ingesteld, binnen de beroepstermijn van zes weken ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wanneer een belanghebbende beroep heeft ingesteld én een verzoek om voorlopige voorziening heeft ingediend, treedt het bestemmingsplan in werking op het moment dat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Laatst aangepast op vrijdag 26 maart 2021 07:06