Logo Maarheeze nu 500px4 weekenddiensten5 aed1 evenement2 afval 33 openbaarvervoer6 politie7 helpende hand

nlenfrdeplroes
Aan het woord

Aan het woord (27)

dinsdag, 20 maart 2018 07:31

Carina Gimblett-van Weert; CDA lijst 3 plaats 4

Written by

Meer Carina

Naam: Carina Gimblett – van Weert

Leeftijd: 53, opgegroeid in Someren

Relatie: getrouwd met een Engelsman, zoon van 16, 2 grote Hovawart honden

Werk: sinds 1993 een eigen zaak in administraties + jaarrekeningen, belastingadvies

Woont in Maarheeze sinds 1987 en voelt zich hier helemaal thuis

Kennen we: van Werkgroep Bus/fietsverbinding Maarheeze-Were Di (mede-oprichter) die in 2013 buslijnen 611 en 621 heeft opgestart en toen ook om een pilot tegen sluipverkeer heeft gevraagd, welke nu bijna 3 maanden loopt, van buurtvereniging De Kijkakkers Maarheeze, van karatevereniging Yin Yang Budel, van fysio-fitness en fitness in Maarheeze, van luizenmoeder op de Stapsteen Maarheeze, van Peuterspeelzaal De Ukkeclub in Maarheeze (penningmeester), of zomaar van zien in de winkels

Houdt van: lekker koken en lekker eten, wandelen met de honden, werken in de tuin, sudoku’s

Allergisch voor:  mensen die liegen of overdreven uit de hoogte doen; meloenen en tomaten

Waarom CDA Cranendonck:

“Ik werd in 2016 gevraagd door het CDA om voor Maarheeze op te komen in de volgende Gemeenteraad. Toen heb ik de basisgedachten van het CDA eens goed bekeken (want totaal geen weet van of ervaring in de politiek!) en die bleken wel heel dicht bij die van mijzelf te liggen: respeCt hebben voor elkaar, voor mens en natuur, dat kwam ik bij geen ander partij letterlijk tegen! En dan is daar normen (Criteria), waarden en eerlijkheid belangrijk vinden, behulpzaam en betrokken zijn, zuinig zijn (eConomisch) op goeie dingen, samen (in Combinatie met anderen) dingen voor elkaar krijgen, schouders eronder en hup… Gewoon doen! Dus eigenlijk paste dat helemaal bij mij en andersom. En de C? Die staat voor al die dingen en ook voor Cranendonck of Carina

Wat wil Carina bereiken in de raad:

“Een hele hoop dingen die ook al door andere kandidaten zijn genoemd: we willen allemaal het beste voor Maarheeze!

In het bijzonder wil ik:

 •     Een veilige fietsroute realiseren tussen Maarheeze en het Were Di in Valkenswaard (Ulkedonken) en de buslijnen 611 en 256 (Maarheeze – Valkenswaard) tot volwaardige dagdienstlijnen laten uitgroeien.

Daarnaast:

 • het centrumplan Maarheeze laten slagen,
 • de verkeers- en sociale veiligheid voor schooljeugd en fietsers verbeteren,
 • het sluipverkeer binnen en rond ons dorp tot een minimum beperken,
 • het openbaar vervoer (bus en trein) beter laten aansluiten op de behoefte binnen Cranendonck (bus door Soerendonk, uursdienstregeling vanuit Maarheeze naar Leende/Valkenswaard, meer sprinter treinen),
 • de vernielingen en diefstallen op het station Maarheeze aanpakken, 
 • met bedrijven een gunstig huur/koop-klimaat creëren zodat de leegstand wordt opgelost, meer werkgelegenheid wordt gecreëerd en de centra aantrekkelijker worden,
 • meer woningbouw mogelijk maken,
 • het pestprobleem op onze (basis)scholen minder maken,
 • na 36 (!) jaar ook de Smeltkroes haar welverdiende ver- of nieuwbouw geven,
 • en (het lijkt klein maar leidt tot enorme dagelijkse ergernis…) hondenpoep aanpakken.
 • Verder ga ik lobbyen bij onze CDA-collega’s in Den Bosch en Den Haag om de doorgang op de A2 te verbeteren (fileprobleem oplossen).”

CDA Cranendonck heeft nog meer voor Maarheeze in petto!

Zie hiervoor ons magazine!

https://d2vry01uvf8h31.cloudfront.net/Afdelingen/Noord_Brabant/Cranendonck/PDF_tekstbestanden/CDA_magazine_1%20%282%29.pdf

Het zou een grote eer voor mij zijn als ik u in de komende 4 jaar mag vertegenwoordigen in de Gemeenteraad van Cranendonck. Dat lukt alleen als u op mij stemt. Mag ik op uw stem rekenen? Dank u wel“

Carina Gimblett – van Weert,

CDA Cranendonck, lijst 3, #4

image 2018 03 20


 
maandag, 19 maart 2018 12:30

André Heesterbeek: CDA; lijst 3 nummer 8

Written by

Mijn hele leven woonachtig te Maarheeze, heb ik Maarheeze zien worden tot wat het nu is, een dorp met vele voordelen om er te wonen, snelle verbinding met Eindhoven zowel per auto als met openbaar vervoer, alle noodzakelijke voorzieningen, veel groen, goede sportfaciliteiten, etc. Maarheeze heeft echter geen echt centrum, wordt doorkruist door de A2 met de bekende overlast, heeft veel inwoners die van buiten komen en die zich hier ook thuis moeten voelen. ’t Is wel ons dorp.

andre heesterbeek

Veel van mijn collega’s die op de verkiezingslijst staan van een andere partij, hebben u de programma’s van de verschillende partijen al voorgeschoteld.

Als ik daar mee zou gaan beginnen zou dat een herhaling van zetten zijn en zou u mogelijk nog minder makkelijk kunnen kiezen op 21 maart a.s. Natuurlijk staat bij het CDA veiligheid, gezondheidszorg, ouderenzorg, onderwijs, wonen, sport, cultuur, oog voor armoede, milieu, ondernemingscultuur, etc. ook hoog in het vaandel maar de beleving van u als inwoner is voor ons als CDA Cranendonck minstens zo erg belangrijk.

Op de diverse plaatsen waar ik kom, proef ik bij de inwoners dat er een afstand is tussen de bestuurders en de inwoners: “men doet toch wat ze zelf willen en luisteren niet naar ons”. Dat is natuurlijk niet, maar ik hoor het vaak, leg het dan eenduidig en duidelijk uit en ga het gesprek aan met de inwoners van Cranendonck.

Er zijn al meerdere rondes geweest in de kerkdorpen met de Weten Wat Er Speelt- avonden. In de afgelopen jaren hebben we als CDA Cranendonck op deze manier met de inwoners per dorp gesproken en grote en kleine problemen opgehaald. We praten met elkaar en proberen dan de burgerparticipatie verder uit te bouwen.

Door het CDA is o.a. de woonbehoefte in Maarheeze gepeild, om het bouwen in de Neerlanden weer nieuw leven in te blazen. Dit lag al meer dan 4 jaar stil, maar door het aan te zwengelen is dit project nu volop in beweging.

Ook geven we als CDA Cranendonck al jaren regelmatig via diverse bladen weer wat er zoal speelt, waaraan gewerkt wordt en welke plannen op de rol staan.

Na de verkiezingen willen we hier als CDA mee doorgaan, o.a. via Weten Wat Er Speelt- avonden: wegen zoeken om de vragen, plannen, projecten, ongenoegens etc. sneller boven tafel te krijgen binnen de Gemeente Cranendonck en daar te neer leggen waar men er iets aan kan doen.

Dit hele proces moet transparant zijn en de burgers moeten hier o.a. door burgerparticipatie en samenwerking met de diverse geledingen binnen de kerkdorpen zoveel mogelijk bij worden betrokken. De vragen en plannen over o.a. bouwen in Maarheeze bij de Neerlanden zijn daar een mooi voorbeeld van. Een ander voorbeeld is het aanpakken en revitaliseren van de Stationsstraat. Samen met de burgers zet de Gemeente een plan op en werkt dit uit.

De bedoeling is, dat men voelt dat men mee telt als inwoner van de Gemeente Cranendonck, dat het ertoe doet wat je vindt. Dat men samen iets voor elkaar krijgt! Daar wordt nu ook al hard aan gewerkt en we hopen dat dat ook door iedereen als dusdanig wordt ervaren.

Ik, André Heesterbeek CDA lijst 3 plaats 8, wil graag voor u de boodschapper zijn en de stem van Maarheeze en de gehele Gemeente Cranendonck luid en duidelijk laten horen daar waar het nodig is en waar de beslissingen worden genomen: in het Gemeentehuis van Cranendonck! Geeft u daarom uw stem aan ons op 21 maart.

woensdag, 14 maart 2018 13:24

Marie Beenackers van Poppel; plaats 2 lijst Pro6

Written by

Prioriteiten in verkiezingsprogramma van Pro6 voor Marie Beenackers- van Poppel:

 • De sociaal makelaars en het sociaal teammoeten nog verder uitgebouwd worden , om iedereen te kunnen bereiken.
 • Er kunnen kosten bespaard worden door onderzoeken niet dubbel te doen en meteen verbinding te leggen met iemand die het probleem kan oplossen.
 • Informatie over goede zorg en aangepaste voorzieningen moet voor iedereen begrijpelijk en voorhanden zijn.
 • Welke kinderen, die in armoede opgroeien, kunnen we helpen met extra middelen voor sportclubjes, muziek en schoolreis? Er is geld vanuit het Rijk verstrekt, maarer wordt te weinig van gebruikt.
 • Jongeren van 18 plus, die niet alleen kunnen wonen door hun beperking , moeten terecht kunnen in een huis met begeleid wonen.
 • Er zijn veel vrijwilligers en mantelzorgers in Cranendonck! Zij dreigen overbelast te raken. Pro6 wil hen wijzen op mogelijke ondersteuning, waardoor zij het langer kunnen volhouden.
 • De gemeenschapshuizen vervullen een centrale rol in alle kernen. “De Smeltkroes” in Maarheeze is na 35 jaar intensief gebruik hard toe aan een opknapbeurt binnen, vooral de kleedruimtes. Daar moet geld voor vrij gemaakt worden.
 • Speelplekken moeten behouden blijven ! Uit onderzoek blijkt dat kinderen te weinig buiten spelen met allerlei grote gevolgen.
 • Pro6 wil de bibliotheken behouden in Cranendonck! De bieb op school is een goede aanvulling. In de toekomst ook met andere functies: beter Nederlands leren schrijven en lezen, formulieren mee invullen en digitale cursussen.
 • Pro6 wil het cultureel erfgoed behouden! Er zijn mooie , oude gebouwen in Cranendonck, waar we zuinig op moeten zijn.
 • Natuurschoon is er volop in Cranendonck. Houden zo en voorkom dat het besmeurd wordt door zwerfafval!
 • Er zijn veel ondernemers in Cranendonck, die innovatieve ideeën hebben. Pro6 wil zich ervoor inspannen, dat ze vanuit het gemeentehuis zo goed mogelijk geholpen worden hun ideeën te kunnen waarmaken.
 • De aanpak van het sluipverkeer door Maarheeze moet voortvarend uitgevoerd worden!
 • foto Marie
woensdag, 14 maart 2018 12:59

De VVD van en voor Maarheeze

Written by

 

vvd banner 

 

 

De historie van de VVD in Maarheeze gaat al terug sinds 1976. Toen werd de VVD Maarheeze opgericht door de huidige Commissaris van de Koning in Utrecht, voormalig fractievoorzitter in de Tweede Kamer en nog steeds inwoner van Maarheeze, Willibrord van Beek. Samen met andere VVD'ers uit Maarheeze legde hij het fundament voor de partij die we vandaag zijn.

Toen Maarheeze samen met Budel en de andere kernen in 1997 deel uit ging maken van de gemeente Cranendonck is de VVD-afdeling Cranendonck ontstaan.


Vanaf het moment van haar oprichting heeft De VVD de verantwoordelijkheid genomen voor een goed bestuur en heeft zij gekozen voor een duidelijke opkomst voor de belangen van de Maarheezenaren en de Cranendonckers in het algemeen.

Het belang van Maarheeze zie je ook in 2018 terug in de kandidatenlijst. Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen prijken naast de namen van kandidaten uit andere kernen maar liefst zes namen van kandidaten die in Maarheeze wonen. Ieder met zijn of haar eigen specialiteit, interesse, kunde en ervaring in de gemeentepolitiek. Dat maakt Maarheeze op de lijst de meest vertegenwoordigde kern. De belangen van Maarheeze staan bij de VVD hoog in het vaandel.

De redenen hiervoor zijn evident. In iedere raadsvergadering zijn er veel onderwerpen die belangrijk zijn voor Maarheeze, bijvoorbeeld het sluipverkeer naar Eindhoven, de geluidsoverlast van de A2, de snelwegverbreding, de woningbouwplannen voor de Neerlanden, de herinrichting van het centrum van Maarheeze, de overlast van illegale wietteelt, de veiligheid, maatschappelijke zorg dicht bij huis, de ontwikkeling van het gebied bij het kasteeltje Cranendonck, enzovoort.

De VVD Cranendonck pakt deze onderwerpen op vanuit een doeners-mentaliteit. Niet te veel praten maar doen. Zorgen voor elkaar maar tegelijkertijd je eigen verantwoordelijkheid nemen. Dat is de VVD.

Zoals altijd binnen de VVD nemen de gekozen raadsleden plus niet-gekozen leden zitting in de VVD raadsfractie. Tijdens de fractievergaderingen worden de raadsvoorstellen, voorbereid door het College van B&W, besproken. Vervolgens bepalen we, als VVD-fractie, ons standpunt in de gemeenteraad. En er is ook ruimte voor eigen initiatiefvoorstellen. Tevens zijn insprekers welkom in onze fractievergadering om hun visie en advies te geven. Voor ons is dit altijd een waardevol moment omdat het ons in staat stelt meer informatie te vergaren en een beter perspectief op de zaak te krijgen.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn de Maarheezer-kandidaten:

 • Sjaak den Breejen
 • Carola Meuwissen
 • Frans Keizer
 • Hendrik van den Boogaard
 • Harrie Hoeben
 • Bert Manders

Op 21 maart ligt de keuze bij u aan wie u uw stem uitbrengt. De VVD Cranendonck is een uitgebalanceerde partij met een stevig fundament in Maarheeze dat al 42 jaar opkomt voor uw belang.


Daarom: Ga stemmen! En stem op de VVD, stem op de kandidaten die naar uw mening uw belang en het belang van Maarheeze verdedigen.

sjaak den breejen

Sjaak den Breejen

Fractievoorzitter VVD Cranendonck

Inwoner van MaarheezeMeer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze plannen voor Maarheeze en Cranendonck, neem dan contact met ons op of ga naar onze website:

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website: www.vvdcranendonck.nl

Ons programma vindt u op: http://bit.ly/2Ho8wnrmaandag, 12 maart 2018 13:03

Cindy Stienen: lijst 1; plaats 13

Written by

Bijna weer verkiezingen! Ik sta op de kieslijst van Cranendonck Actief omdat ik het belangrijk vind dat er ook aan het onderwijs en aan de kinderen wordt gedacht in Cranendonck. Ik kies bewust voor Cranendonck Actief omdat onze partij het belangrijk vindt dat er naar de inwoners van Cranendonck wordt geluisterd.
Ik ben Cindy Stienen en woon samen met Marc en onze kinderen Joep, Puck en Pien in Maarheeze. Ik ben lid van de ouderraad van basisschool De Stapsteen, speel toneel bij toneelgroep Schakel en ben actief bij de carnaval. Ik moedig graag de kinderen aan bij het voetballen, hockeyen of dansen.
Ik werk drie dagen op Pabo Avans in Breda als lid van de onderwijscommissie, docent rekenen/wiskunde/didactiek en als studieloopbaanbegeleider.
Ik sta op plaats 13 op lijst 1, een priemgetal!

image 2018 03 12
Groetjes Cindy Stienen

zondag, 11 maart 2018 14:02

Jacomien Janssen; plaats 13 lijst pro6

Written by

Mijn naam is Jacomien Janssen. Pro6 lijst plaats 13.

Werkzaam als bibliothecaris op het d’Oultremontcollege in Drunen (Mavo-Havo_VWO-Atheneum-Technasium), waar ik coördinator Open leerCentrum ben.

Afgelopen zomer heb ik de cursus Politiek Actief gevolgd die door de gemeente Cranendonck werd aangeboden. Samen met 10 inwoners uit Cranendonck, 10 inwoners uit Heeze/Leende en 10 inwoners uit Valkenswaard.

Politiek heeft mij altijd al geïnteresseerd en deze cursus heeft ertoe bijgedragen om lid te worden van PRO 6. Het is geen landelijke Partij maar een mengelmoes van Links georiënteerde partijen.

Het gedachtegoed van onze Partij spreekt mij erg aan. Samen met de burgers willen wij een gemeente vormen, waar zoveel mogelijk naar de burger wordt geluisterd. Zonder wollige praatjes waar niemand iets aan heeft maar duidelijk en sociaal naar de burger toe.

Hopelijk krijgen wij een kans om 4 jaar mee te besturen en er te zijn voor alle inwoners van Cranendonck.

Stem 21 maart ook uw stem telt mee!

foto jacomien

vrijdag, 09 maart 2018 12:57

Bart Kraaijvanger: plaats 8 lijst pro6

Written by

Pro6: nieuwe partij, andere denkbeelden. Waarom kun je op mij stemmen in maart?

Ik ben Bart Kraaijvanger, woon in Maarheeze en ben bijna twee jaar geleden begonnen met me actief in te zetten voor een andere manier van besturen. In maart 2016 kwamen we voor het eerst met een groep enthousiastelingen bij elkaar. Eén ding hadden we gemeen: we vonden dat het tijd was voor vernieuwing in Cranendonck. Een frisse wind. Hier werd de basis gelegd voor wat nu Pro6 heet.

Ik ben een kritisch burger. Ik ben zo iemand die bij veel beslissingen in de gemeente Cranendonck mijn vraagtekens zette, me irriteerde. Het centrum van Budel weer op de schop? Waarom? Leo van Gansewinkel die mooie plannen heeft rondom het kasteeltje Cranendonck, maar die uiteindelijk tegen veel bureaucratie aanloopt? Hoezo? Verkeersbeperkende maatregelen in Schoot, Gastel en Soerendonk door grote plantenbakken op de weg te plaatsen? Veiliger? Misschien liggen deze beslissingen genuanceerder dan zoals ik ze nu stel, maar dit is wel hoe ik het als burger ervaar. En ik vind dat je mag mopperen of vraagtekens zetten, maar dat je dan ook initiatief moet nemen. En dat is wat ik heb gedaan en ga doen. En ik hoop samen met vele anderen in onze gemeente. Want ik hoor vaak om me heen: ‘die politiek interesseert me helemaal niks’. Maar in feite gaat het iedereen aan. Want wat daar in dat gemeentehuis besloten wordt raakt jou en mij, direct of indirect.

Ik snap ook dat veel dingen je niet interesseren. Dat geldt ook voor mij. En dat is waarom ik en wij als Pro6 het anders willen doen. We hopen te bereiken dat jij je mening laat horen over onderwerpen die je interesseren en daar op gezette tijden over mee wil praten. Onderwerpen waar jij veel mee bezig bent, waar je iets van vindt, waar je verstand van hebt. Onze insteek is om in dynamische groepen daar met jou over te praten en zo een mening te vormen, die onze raadsleden dan naar voren kunnen brengen binnen de gemeenteraad. Bijvoorbeeld een groep rondom sport en cultuur, of een groep rondom zorg. Maar het kan ook een groep zijn rondom een nieuw thema waar we op dit moment nog geen weet van hebben, maar dat wel erg urgent is voor Cranendonck. Zoals het AZC de afgelopen periode ineens urgent werd en waar veel inwoners iets van vonden. Iedere geïnteresseerde kan in zo’n groep zijn of haar mening laten horen. Spreekt je dit aan, kijk dan maar eens op www.pro6cranendonck.nl en lees wat onze werkwijze is. 

Tot slot: ik heb de afgelopen tijd ook regelmatig een raadsvergadering bijgewoond. Niet de meest enerverende tijdsbesteding, niet het meest spannende. Er mag wel een frisse wind gaan waaien. Als Pro6 zullen we proberen verandering en vernieuwing tot stand te brengen. Ik ben ervan overtuigd dat dit niet vanzelf zal gaan en tijd zal kosten, maar dat we dit door de zaken echt anders aan te pakken wel zullen gaan bereiken. Ik ga ervoor, hopelijk samen met jou en veel andere inwoners van Cranendonck.

Voel jij je ook aangesproken? Laat dan je stem horen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. én op 21 maart aanstaande!

Bart Kraaijvanger (Maarheeze), nummer 8 kandidatenlijst Pro6

foto Bart

donderdag, 08 maart 2018 13:13

André oud: plaats 10; lijst Cranendonck actief

Written by

Hallo. 

Ik ben André Oud. 

Sinds 2010 ben ik raadslid voor Cranendonck Actief! 

Ik ben in 1975 in Maarheeze komen wonen als beginnend politieman. Ik heb door mijn werk de hele gemeente goed leren kennen en waarderen. Elk dorp met zijn eigen karakter. Elk dorp met betrokken inwoners, die opkomen voor het belang van hun eigen leefomgeving. 

Mijn vrouw Anne en ik zijn allebei vrijwilliger. Anne bij de Zonnebloem, Onze School en de Helpende Hand. Ik bij de senioren-vereniging (KBO) als belasting-invulhulp en ouderenadviseur. Voor de WMO als cliënt-ondersteuner. 

Als raadslid ben ik er voor heel de gemeente en niet alleen voor Maarheeze. Omdat dit voor "Maarheeze.nu" is wil ik het hebben over mijn eigen dorp.

Ik heb me als raadslid ingezet om "onze school" te realiseren. Die is er, politiek gezien, gekomen dankzij de lokale partijen. De landelijke partijen CDA, VVD en PvdA (nu Pro6) waren tegen. Met dank aan een hele enthousiaste groep vrijwilligers is er iets moois van gemaakt. Een voorbeeld van een geslaagd burgerinitiatief voor heel de gemeente en ver daarbuiten.

De plannen rond het Hof van Cranendonck kwamen afgelopen vier jaar tot stilstand. Vooral dankzij een luid en duidelijk signaal van de kiezers. Het mooie gebied rondom ons voormalige gemeentehuis is er ongeschonden uit gekomen. Er zijn plannen in de maak voor de Baronie van Cranendonck. Die zorgen voor behoud van het karakter van dat uniek mooie gebied.

Ik heb me ook ingezet voor veilige fietsverbindingen. Langs het Laar is er een gerealiseerd. Een goede fietsverbinding tussen Maarheeze en Leende is hard nodig. Doortrekken van de fietsverbinding tussen Maarheeze en Budel is ook een wens.  De komende vier jaar moet er echt werk van worden gemaakt.

Het sluipverkeer is ook aangepakt. Het wordt nu een kwestie van volhouden. Zeker als straks ook de Stationsstraat is heringericht. We moeten voorkomen dat de bewoners van de Sterkselseweg en de Vogelsberg de dupe worden.

Ik heb mezelf op plaats 10 gezet omdat ik onze jongere raadsleden niet in de weg wilde zitten. Mocht u toch besluiten op mij te stemmen dan ga ik me de komende vier jaar inzetten voor: de volgende 5 speerpunten.

 1. Behoud van de Mariaschool en het karakter van het gebied rondom onze kerk
 2. Veilige fietsverbinding tussen Maarheeze en Leende en Maarheeze en Budel
 3. Opruimen van de rommel aan het Laar 
 4. Verder uitwerken van centrumplan Maarheeze
 5. Moderniseren van de Smeltkroes

En dat alles in overleg met de inwoners met alle ruimte voor eigen initiatieven. 

Gegroet,

André Oud

andre oud

woensdag, 07 maart 2018 12:10

Bram van Velzen: plaats 14 lijst pro6

Written by

Beste dorpsgenoten,

Ik wil mij actiever inzetten voor de mensen in onze gemeenschap. Nadenken over deze thema’s wil ik niet alleen met mijn partijgenoten doen maar vooral met u. Anders besturen noemen we dat binnen Pro6. Onderwerpen die mijn aandacht trekken zijn onder andere Natuur & Meedoen van burgers.

Wij mogen ons in Cranendonck rijk rekenen met de diversiteit aan natuur om ons heen. De laatste jaren zijn onder andere door Staatsbosbeheer goede stappen gezet in het behoud en herstel van onze omgeving. Een lijn die ik graag doorgezet zie worden. Denk aan mooie toegankelijke wandelroutes, meer leefruimte voor wilde dieren en het verbinden van de verschillende natuurgebieden. Hoe? Ik wil u uitnodigen daar samen met mij over na te denken!

Armoede en sociale uitsluiting gaan vaak hand in hand. Helaas zijn er ook in onze gemeente te veel mensen die in armoede leven. Door geld tekort kunnen zij vaak niet deelnemen aan het verenigingsleven. De gemeente hoort in mijn ogen een actieve rol te spelen deze mensen de kans te geven op actievere deelname in onze samenleving. Geld voor de kinderen boven geld voor luxe goederen. Alle kinderen horen toe te kunnen treden tot het verenigingsleven. De gemeente hoort hierin te ondersteunen.

We staan voor de uitdaging de grote groep “vreemdelingen” die naar Nederland zijn gevlucht op te vangen. Of je hier nu voor of tegen bent, dit is de situatie. Ik ben er voor om in te steken op een actievere rol van de gemeente om deze nieuwkomers op te nemen in onze samenleving. Betrek ze bij het verenigingsleven en activiteiten/evenementen. We mogen, vind ik, verwachten dat zij iets terug doen voor de opvang die zij hier krijgen. Groenonderhoud? Zwerfvuilprikken? Vrijwilligerswerk? Ik hoop dat ik in gesprek kan gaan met inwoners, nieuwkomers en ondernemers om hierover na te denken.

Steun mij om deze en andere onderwerpen met u op te pakken en stem 21 Maart op Pro6!

foto bram

Vriendelijke groet,

Bram van Velzen

#14, lijst 5.

woensdag, 07 maart 2018 08:40

Jos van Velthoven: plaats 8 op Cranendonck actief.

Written by

Ik maak graag even gebruik van jullie tijd.

In maart doe ik voor Cranendonck actief mee aan de raadsverkiezingen.

Ik sta op plaats 8.

De meesten van jullie kennen me wellicht van vv Maarheeze (bij de kassa) , IVN Cranendonck of via mijn zonen.

Ik ben Jos van Velthoven, getrouwd met Ellie. We hebben samen 3 zonen (Sjoerd, Stan en Sjors) . Sinds kort zijn we opa en oma van een kleinzoon.

Waarom doe ik mee aan de verkiezingen ?

In 41 jaren overheidsdienst heb ik een behoorlijke expertise op het gebied van gemeente financien opgebouwd bij de gemeenten Wijk bij Duurstede, Maarheeze (als zelfstandige gemeente), Boxtel, Weert en Dongen.

Ook de uitvoering van gemeentelijk beleid kost geld.

Zoals mijn vader en moeder me altijd voorhielden eerst het geld verdienen en dan pas uitgeven.

Mijn streven is dus om te werken aan een gezonde financiele gemeente Cranendonck.

Kijk hierbij verder dan alleen de gemeentelijke bronnen (algemene uitkering, sociaal domein en belastingen).

Ook subsidiegelden op Europees, landelijk, provinciaal en bij instellingen kunnen tot realisatie van lokaal beleid leiden.  

Verder ben ik als vrijwilliger (voorheen bestuurslid) van voetbalvereniging Maarheeze en huidig bestuurslid van Instituut voor Natuur en Educatie (kortom IVN) Cranendonck actief.

Mijn belangstelling ligt zowel op het sportgebied, muziek (poort van brabant) als natuur en milieu.

Waar nodig ondersteun ik van harte de verenigingen op dit vlak met behoud van het huidige gemeentelijk subsidiebeleid en verwijzingen naar andere ondersteuning mogelijkheden.

Het klimaatakkoord Parijs is in mijn ogen meer dan alleen een ver van mijn bed show. Als alle gemeenten in hun beleid kleine stapjes op milieugebied  maken dan wordt er op landelijk niveau een behoorlijke stap gemaakt.

Terugdringen van fijnstof, het stimuleren (via beleid) van het plaatsen van zonnecollectoren (voorziening warm water door zonnewarmte ipv gas) en zonnepanelen  kan meehelpen bij het realiseren van het klimaatakkoord.

Verder zijn we met zijn allen de gemeente Cranendonck  en niet alleen een gemeentehuis in Budel.

jos van velthoven

Pagina 1 van 2