Logo Maarheeze nu 500px4 weekenddiensten5 aed1 evenement2 afval 33 openbaarvervoer6 politie7 helpende hand

nlenfrdeplroes
Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven (163)

In deze categorie kunnen nieuwsbrieven worden geplaatst (bijv. de nieuwsbrief van Helena van Engelen)

woensdag, 15 augustus 2018 16:10

Cranendonck Actueel week 33

Written by

Bekendmakingen

Ingekomen aanvragen

Zicht 1, Maarheeze: Bouwen carport.

Verleend

Randweg-Zuid ong. Budel: Bouwen loods/kantoor.

Dorpsstraat 15, Budel: Kandelaberen van twee lindebomen.

Fibula ong. Soerendonk: Bouwen woonhuis.

Sloopmelding

Bergbosweg 11a, Budel: Asbestsanering.

Sint Eloystraat 2a, Budel-Dorplein: Asbestsanering.

Wet Milieubeheer - melding

Grensweg 49, Budel: Stoppen met het houden van vee en aanvoer van drijfmest.

Verleende omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen

Rijksweg 5 in Budel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maakt op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat met ingang van donderdag 16 augustus 2018 gedurende zes weken een omgevingsvergunning met een verklaring van geen bedenkingen met bijbehorende stukken ter inzag ligt voor het bouwen van een stal, gelegen op het perceel Rijksweg 5 in Budel, Sectie K, nummer 931.

Beroep 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Heeft u een spoedeisend belang? Het beroepschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het beroepschrift de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

De beschikkingen met de daarbij behorende aanvragen en andere terzake zijnde stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking van de beschikking. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen.

Een belanghebbende kan volgens de Algemene wet bestuursrecht tot beroep instellen bij de Rechtbank. Volgens artikel 6.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht treedt de beschikking in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn.

Als tijdens de beroepstermijn bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank ook een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Vastgesteld bestemmingsplan
Budel-Schoot en Gastel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend op grond van artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening, dat het bestemmingsplan ‘Budel-Schoot en Gastel’ vanaf 16 augustus 2018 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage liggen bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 in Budel. De gemeenteraad heeft dit bestemmingsplan op 3 juli 2018 vastgesteld. De plannen zijn ook te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1706.BPBSG8001-VAS1).

Het bestemmingsplan ‘Budel-Schoot en Gastel’ betreft een actualisatie van de bestemmingsplannen voor de beide kernen van de gemeente Cranendonck.

Beroep tegen het bestemmingsplan

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot het vaststellen van de bestemmingsplannen kunnen belanghebbenden vanaf 16 augustus 2018 gedurende zes weken schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het beroep kan uitsluitend worden ingediend door:

1.       Belanghebbenden, die tijdig een zienswijze op het ontwerp wijzigingsplan naar voren hebben gebracht.

2.       Belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen.

3.       Belanghebbenden, die beroep instellen tegen eventuele wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht.

De vastgestelde bestemmingsplannen treden na afloop van de beroepstermijn in werking.

In werking treding

Enkel beroep schorst de inwerkingtreding van een bestemmingsplan niet, hiervoor dient u als belanghebbende ook een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

                                                                                                                             

Kermis Budel 2018

Van zaterdag 25 augustus t/m woensdag 29 augustus is er weer kermis in Budel. De kermis wordt officieel geopend door wethouder Marcel Lemmen op zaterdag 25 augustus om 19.00 uur bij de Hernieuwde Levenskracht. Er staan meer dan 30 attracties opgesteld in het centrum van Budel centrum en de horeca zorgt voor muziek en gezellige terrasjes. Weekblad De Grenskoerier brengt op woensdag 22 augustus de enige echte kermiskrant uit met daarin interviews, verhalen, promotionele activiteiten en meer.

Aanpassingen in verband met de kermis

1. Wegafsluiting

Vanwege de opbouwwerkzaamheden van de kermisattracties worden de wegen in het centrum van Budel vanaf woensdag 22 augustus om 18.00 uur afgesloten voor al het verkeer.

2. Weekmarkt (VERVALLEN)

De weekmarkt van Budel komt op kermismaandag te vervallen.

3. Bushalte

Tijdens de kermisperiode komt de bushalte aan de Deken van Baarsstraat in Budel te vervallen van woensdag 22 augustus t/m woensdag 29 augustus.

4. Glasbakken

De glasbakken op het terrein naast de fietsenstalling van het gemeentehuis aan het Capucijnerplein worden tijdelijk verplaatst naar de hoek, zijde Burgemeester Remmenstraat van het gemeentehuis. 

5. Afvalinzameling

Op donderdag 23 en 30 augustus worden vanaf ongeveer 07.30 uur op het Capucijnerplein en de Markt in Budel de afvalcontainers van de bewoners geleegd door de afvalophaler Renewi.

In verband met de op- en afbouw van de kermis worden de bewoners aan het kermisterrein verzocht de afvalcontainers te plaatsen nabij de wegafzetting(en) van bovengenoemde straten en dus ditmaal niet voor hun pand.

Inloopavond havenontwikkeling Budel-Dorplein

Heeft u vragen over de ontwikkeling van Haven de Kempen? De gemeente organiseert, in samenspraak, met dorpsraad Dorplein Uniek, een inloopavond. Tijdens deze inloopavond krijgt u de mogelijkheid om uw vragen rondom de ontwikkeling van de haven in Budel-Dorplein-Weert te stellen aan professionals. We gaan graag met u in gesprek!

Waar: De Schakel, Sint Barbaraweg 1, 6024 AR Budel-Dorplein

Wanneer: 20 augustus 2018

Hoe laat: U kunt binnenlopen tussen 19:30 en 21:30 uur

donderdag, 09 augustus 2018 12:00

Cranendonck Actueel week 32

Written by

Hierbij de Cranendonck Actueel van week 32. 

Bekendmakingen
Lees het volledige artikel

Wegwerkzaamheden en afzettingen
Lees het volledige artikel

Digitale afvalwijzer nu ook via app 08-08-2018

De gemeente heeft een digitale afvalwijzer, te raadplegen via afvalkalender.cranendonck.nl. De digitale kalender is eenvoudig in gebruik, voor ieder huishouden op maat, 24 uur per dag beschikbaar en actueel. Een digitale afvalwijzer is beter voor het milieu door het vermijden van papier en bespaart de gemeente bezorgkosten.

Lees het volledige artikel

Bijeenkomst Koopstromenonderzoek - 22 augustus 2018 08-08-2018

De Belgische klant kan een interessante doelgroep zijn!
Gericht op een duurzame bron (de kassa) en gericht op big-data, heeft er in Cranendonck een onderzoek plaatsgevonden om inzicht te krijgen in de bestedingen van de Belgische consument.

Tijdens een interactieve bijeenkomst krijgen de Cranendonckse ondernemers beeld en geluid bij de uitkomsten van het koopstromenonderzoek dat is uitgevoerd voor de gemeente Cranendonck. De uitkomsten van het onderzoek geven een duidelijk beeld van hoe het daadwerkelijk met de retailsector gaat en welke invloed ons buurland België op ons heeft. Een avond boordevol interessante facts waarmee we meteen aan de slag gaan.

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 22 augustus van 19.00 tot 21.30 uur op het gemeentehuis van Cranendonck.

Meld je aan

Meer informatie over ondernemen in Cranendonck: www.cranendonck.nl/ondernemers  

Lees het volledige artikel

Regel het snel online 08-08-2018

U kunt over steeds meer producten online informatie vinden en direct een online aanvraag indienen. Ook is een afspraak maken eenvoudig online te regelen.

Lees het volledige artikel

Budgetcoach worden voor het Maatjesproject Cranendonck? 08-08-2018

Heb je affiniteit met administratie? Wil jij graag anderen helpen die vastlopen op bepaalde gebieden? Sluit je dan aan als vrijwilliger bij Het Maatjesproject Cranendonck van Cordaad Welzijn. Het Maatjesproject is in het leven geroepen om mensen te helpen die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben, bijvoorbeeld bij de administratie. Binnen het Maatjesproject Cranendonck worden mensen met een bepaalde hulpvraag voor een bepaalde periode (max. 1 jaar) gekoppeld aan een vrijwilliger die samen met de deelnemer met de hulpvraag aan de slag gaat. De deelnemer blijft verantwoordelijk voor het eindresultaat en de stappen die samen genomen worden, maar kan hier dus wel bij worden ondersteund. Uitgangspunt bij het Maatjesproject is dat er een goede klik is tussen vrijwilliger en deelnemer.

Lees het volledige artikel

donderdag, 09 augustus 2018 10:57

Koersvast; nummer 5; augustus 2018

Written by

Ex-partners worden nooit ex-ouders

We willen het niet, maar het gebeurt o zo vaak: kinderen die lijden onder de scheiding van hun ouders. Zeker als er ruzie is en de kinderen hierin betrokken worden. Voor eens en voor altijd: kinderen kunnen en willen niet kiezen, en dat zou ook niet moeten! Ex-partners worden immers nooit ex-ouders. In deze nieuwsbrief een nieuwe en succesvolle aanpak bij vechtscheidingen waarmee ook BrightBlue kan helpen. En verder:

 • Begeleiding BrightBlue vergoed door zorgverzekeraars
 • Training Begeleiden bij verlies en rouw: nieuwe data voorjaar 2019 én vervolgdag
 • Blog ‘Ruimte voor het verhaal’
 • Blog ‘Rouw in de relatie’

Nu ook bij BrightBlueex-partners worden nooit ex-ouders
Succesvolle aanpak bij vechtscheidingen

Geen kind zou moeten hoeven kiezen tussen zijn vader en zijn moeder, als ze gaan scheiden. Daarover zullen we het allemaal eens zijn. Maar hoe vaak gebeurt het toch, bewust of onbewust? Zeker als de scheiding stroef verloopt. Hoe kun je dan partners in ouderschap blijven? Hoe bezorg je je kinderen zo min mogelijk last?

SCHIP-aanpak

Vechtenvoorjescheiding.nl heeft een relatietherapie ontwikkeld voor mensen in ‘zwaar weer’; voor, tijdens en na de scheiding. Echtscheiding zorgt vaak niet alleen voor conflict, maar brengt ook rouw met zich mee. Als je als partners uit elkaar gaat, heb je met verlies te maken. Je bent immers samen aan jullie relatie begonnen, nu heb je je relatie goed af te ronden. Ook bij relatieproblemen werkt de aanpak goed. SCHIP staat overigens voor de vijf fasen in het traject: samenkomen, conflict- en verliesverheldering, helpend horen, integratie en partners.

Conflict én verlies

Het woord ‘vechtscheiding’ gaat al over het conflict. Meestal is dat ook wat vooral aandacht krijgt. Het onderliggende verlies van de echtscheiding verdwijnt daardoor naar de achtergrond. Hierbij kun je denken aan het verlies van je partner met wie je oud hoopte te worden, gedeeltelijk verlies van de kinderen, maar ook verlies van vertrouwen, financiële zekerheid, je sociale omgeving en wellicht je huis.
Normaal gesproken ‘dealt’ ieder voor zich hiermee. Vaak wordt voorbij gegaan aan wat beide partners gezamenlijk hebben verloren. De SCHIP-aanpak doet het anders en heeft aandacht voor conflict én verlies. Samen doorlopen de ex-partners een traject waarin ze zich opnieuw verbinden als partners in ouderschap. Op deze manier wordt een vechtscheiding voorkomen of kan het tij gekeerd worden. 

Houd kinderen erbuiten

In juni heb ik bij de ontwikkelaars een training mogen volgen voor het toepassen van deze aanpak. Wat mij daarin vooral aanspreekt, is dat de (ex-)partners dit met z’n tweeën doen. En dat de kinderen geen deel uitmaken van dit proces. De volwassenen hebben het eerst met elkaar uit te zoeken. Zodat kinderen niet hoeven te kiezen.

Start je met dit traject, dan is het absoluut een must om partners te willen worden in ouderschap. Vanuit oprechtheid, ook naar elkaar toe. Om goede ouders te kunnen zijn, moet je eerst goede ex-partners zijn. Wil je meer weten over het proces en de praktische aanpak, stuur dan een e-mail. BrightBlue helpt je graag verder.Begeleiding BrightBlue vergoed door zorgverzekeraars

Goed werk heeft tijd nodig, wordt weleens gezegd. En soms kost het ook wel veel tijd
?. Echter, nu is het zover: de begeleiding van BrightBlue wordt (deels) vergoed door de meeste zorgverzekeraars in Nederland. 

Deze vergoeding komt uit de aanvullende verzekering en is per verzekeraar anders geregeld. Info over de vergoedingen lees je in het overzicht vergoedingen voor 2018 van Zorgwijzer op mijn website. Mocht je jouw verzekering niet terugvinden in het overzicht, neem dan even persoonlijk contact op met je zorgverzekering.


Voor professionals 
Training Begeleiden bij verlies en rouw: nieuwe data voorjaar 2019 én vervolgdag 

De driedaagse najaarstraining Begeleiding bij verlies en rouw zat al snel vol. Daarom zijn er al data voor maart en april 2019. Vanaf dan zal de training vier dagen omvatten. Mensen die eerder de driedaagse hebben gevolgd bij Nellie Wijffelaars van Ik loop met je mee, kunnen in februari 2019 een aparte vervolgdag volgen.

Kom jij in je werk mensen tegen die te maken kregen met een betekenisvol verlies? Wil je graag meer vaardigheden ontwikkelen om mensen met een hulpvraag rond verlies en rouw adequaat te kunnen begeleiden? Zoek je een training die jou handvatten geeft waarmee je in je praktijk meteen aan de slag kunt? Dan is de training Begeleiden bij verlies en rouw op maat gesneden voor jou.

Voorjaarstraining maart/april 2019

De training vindt plaats op zaterdag 23 maart, vrijdag en zaterdag 5 en 6 april en vrijdag 19 april 2019. Er is plek voor twaalf deelnemers. 
De training is geaccrediteerd door de ABvC en de LV POH-GGZ. Je kunt er dus ook studiepunten mee verdienen.

Vervolgdag 1 februari 2019

Deze dag is bedoeld voor mensen die eerder de driedaagse training Begeleiden bij verlies en rouw hebben gevolgd bij Nellie Wijffelaars van Ik loop met je mee. De dag biedt een verdieping op de driedaagse training en tegelijk een verbreding. De verdieping bevat werken met betekenisgeving, de verliescirkel bij werk en verlies van gezondheid en de attitude als begeleider. De verbreding zit vooral in de introductie van werken met gestolde rouw en wanneer doorverwijzing nodig is.

Meer weten en inschrijven?

Alle informatie over de voorjaarstraining en de vervolgdag vind je op mijn website. Stuur een mailtje als je mee wilt doen, dan ontvang je een inschrijfformulier. 


Blog ‘Ruimte voor het verhaal’

Vele verhalen hebben mijn praktijk al gevuld en hopelijk zullen er nog veel volgen. Alle verhalen die voorbij komen, raken me ergens. De mensen nog veel meer. Hoe ze binnenkomen en hun verhaal vertellen. Hoe ze weggaan, vaak opgelucht omdat er opnieuw een stukje van hun verhaal naar buiten mocht. En soms ook in verwarring, omdat helderheid pas later komt.
Lees verder op mijn website. Dit blog is op 22 juni 2018 verschenen in HAC Weekblad.


Blog ‘Rouw in je relatie’

Ze komt mijn praktijk binnen, een beetje afwachtend. “Ik heb mijn verhaal al zo lang niet kunnen doen”, zegt ze. “En nu het mag, vind ik het zo moeilijk”. Het enige wat ik zeg is: “Vertel maar wat je kwijt wilt nu, alles is goed”. Met horten en stoten volgt een groot verhaal over pijn en het verlies van haar kind. Niet alleen het verhaal maakt indruk, maar ook hoe ze zich in haar rouw niet gezien voelt door haar man. Een nieuw verlies na het verlies van haar zoon twee jaar eerder.
Lees verder op mijn website. Dit blog is op 27 juli 2018 verschenen in HAC Weekblad.


Wil je reageren of heb je vragen naar aanleiding van deze KoersVast, dan hoor ik het heel graag. Heb je behoefte aan een persoonlijk gesprek om bij te praten, je ervaringen te delen, of om jouw specifieke vraag/situatie te bespreken, dan ben je van harte welkom.

 

 

 

BrightBlue Coaching & Training

Praktjk: Oranje Nassaustraat 8, Valkenswaard
Post: Boschdijkdwarsstraat 10a,
6021 AL Budel

T 0031 6 129 49 654
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
I: www.brightblue-coaching.nl.
@ twitter.com/BrightBlue10

BrightBlue helpt kinderen en volwassenen met pijn in hun hart om na een verlies weer te genieten van hun leven. BrightBlue helpt medewerkers die moeite hebben met veranderingen op het werk om weer met motivatie en plezier hun werk te doen. BrightBlue helpt organisaties in verandering om met gemotiveerde medewerkers hun doelen te bereiken.

 
donderdag, 02 augustus 2018 10:15

Cranendonck Actueel week 31

Written by

HIerbij de Cranendonck Actueel voor week 31

Bekendmakingen

Lees het volledige artikel

Willemien Zaeyen nieuwe Sociaal Makelaar Gastel 01-08-2018

Sinds 15 juli ben ik het nieuw gezicht binnen de kern Gastel. Ik volg Belinda Gerlings op als sociaal makelaar Gastel. De werkomgeving van het sociaal makelaarschap is niet nieuw voor mij. Al bijna 2 jaar werk ik als sociaal makelaar in Budel, dus kan ik wel zeggen dat ik ondertussen al aardig wat ervaring heb opgedaan. En dat kan ik nu goed gebruiken om snel aan de slag te kunnen in Gastel. Ik heb er heel veel zin om met mijn kennis en ervaring deze nieuwe uitdaging aan te gaan.

Lees het volledige artikel

Verhoogde handhaving in natuurgebied De Looserplas 01-08-2018

De Looserplas is een natuurgebied, maar wordt door velen gezien als een recreatiegebied. Er komen veel dagtoeristen die zwemmen en recreëren op het strand. De inrichting van een natuurgebied is niet afgestemd op een recreatiegebied, waardoor er geen voorzieningen aanwezig zijn met betrekking tot bijvoorbeeld hygiëne en afval.

Lees het volledige artikel

Pas op voor blauwalg 01-08-2018

De gemeente heeft de afgelopen dagen borden geplaatst bij alle openbare plassen van de gemeente om te waarschuwen voor de mogelijke aanwezigheid van blauwalg. Vanwege het langdurige warme weer is de kans op toename van blauwalg zeer groot. Pas dus extra op en voorkom aanraking met het water (zowel voor mensen als dieren).

Lees het volledige artikel

Op vakantie? Voorkom fraude met een kopie van uw identiteitsbewijs! 25-07-2018

Fraude met identiteitsgegevens

Bij identiteitsfraude maakt iemand anders dan uzelf gebruik van uw identiteitsgegevens. Dit gebeurt vaak met een kopie van uw identiteitsbewijs. Met uw naam, geboortedatum en Burgerservicenummer kunnen fraudeurs een lening aanvragen of een telefoonabonnement afsluiten. Het gevolg is dat u rekeningen ontvangt voor zaken die u niet heeft gekocht. Laat uw ID-kaart niet zomaar kopiëren. Voorkom identiteitsfraude met een kopie van uw legitimatiebewijs. 

Lees het volledige artikel

Beperk de kans op een natuurbrand! 18-07-2018

Door het warme weer en gebrek aan neerslag, kampen we met extreme droogte in veel (natuur)gebieden. Door deze extreme droogte ligt een natuurbrand al snel op de loer. De onderstaande infographic geeft in één oogopslag weer wat u kunt doen om een natuurbrand te voorkomen. 

Lees het volledige artikel

 

woensdag, 01 augustus 2018 10:07

Zomernieuws van de Bibliotheek

Written by

Zomernieuws van de Bibliotheek

Nieuwsbrief Augustus 2018 Bibliotheek De Kempen

img

Week van de Alfabetisering

Maar liefst 2,5 miljoen mensen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Tijdens de Week van de Alfabetisering, van 3 t/m 9 september, wordt hier landelijk aandacht voor gevraagd. Wij dragen dit jaar ons steentje bij met o.a. speciale taal- en rekenmiddagen voor kinderen en hun ouders, een lezing/workshop over digitale geletterdheid bij kinderen en een inspirerende lezing over consuminderen. Lees meer..

img

Samen sterker!

Wist je dat De Bibliotheek zich het hele jaar door sterk maakt voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven of het gebruiken van nieuwe media? Zo bieden we in verschillende vestigingen taalcafés, digitale cafés, formulierencafés, inloopspreekuren en de Klik & Tik cursus. Ook hebben we een speciale collectie en oefenmaterialen. Ken je iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken? Wij staan klaar!

img

Lekker lezen tijdens de zomer!

De zomerse temperaturen zijn het perfecte excuus om vooral lekker rustig aan te doen. Uiteraard met een mooi boek bij de hand. Tot en met 31 augustus kan iedereen, Bibliotheeklid of niet, 30 gratis e-books lenen in de VakantieBieb. Ben je er al doorheen? Geen zorgen, als lid van Bibliotheek De Kempen kan je ook terecht bij de online Bibliotheek, met keuze uit meer dan 10.000 titels. Dus lees vooral lekker verder!

img

Heb jij nog een goed idee?

Achter de schermen zijn we druk bezig met het programma voor het nieuwe seizoen. Zo kunnen we alvast verklappen dat er onder andere weer een Puberbrein lezing van Aletta Smits komt. Wij zitten boordevol ideeën, maar we zijn ook erg benieuwd wat onze nieuwsbrieflezers graag in de Bibliotheek willen meemaken. Wil jij graag een lezing of workshop over een specifiek thema of onderwerp? Of heb je juist een compleet nieuw en verfrissend idee waarvan je denkt dat het goed bij de Bibliotheek past? We horen het graag! Mail jouw idee naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

img

Online cursus van de maand: Kickstart je carrière

Je bent een loyale medewerker, al jaren in vaste dienst. Prima salaris, prima werk. Toch knaagt er iets. Doe je iets waar je echt blij van wordt? En wat doe je als ineens je baan ophoudt te bestaan? HR-coach Emma Penn-de Kleer laat je in dit webinar zien hoe je het heft in eigen handen neemt. Pak zelf de regie over de toekomst van je loopbaan! Lees meer.

img

Nieuwe aanwinsten

Johanne van Archem; Schemerduister (familieroman)
Franca Treur; Slapend rijk en andere verhalen
Jane Kirkpatrick; Alles wat je achterlaat (historische roman)
Greetje van den Berg; Villa Esperanza (romantisch)
Karin Slaughter; Gespleten (thriller)
Nina Polak; Gebrek is een groot woord (psychologische roman)
Julia Voskuil; De mooie moestuin (moestuinen)
Lisette Thooft; In negen stappen naar innerlijke groei, met meditaties en oefeningen voor spirituele groei (spiritualiteit)
Stephen Fry; Mythos (de Griekse mythen herverteld)
Sander de Hosson; Slotcouplet, ervaringen van een longarts (palliatieve zorg)
Doret Schulkes; Hoe krijg ik een heerlijk huis (woonbeleving)
On body and soul (DVD)

.

Bibliotheek De Kempen
www.bibliotheekdekempen.nl | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Sigarenmaker 11, 5521 DJ EERSEL
085-7733200

 

Gegenereerd met Wise.

Berichtnr. N2610753

Bent u een echtpaar met een eigen huis en heeft u rond de leeftijd van 65 jaar nog een eigendomswoning die voor 80 a 90 % is belast met hypotheek en heeft u weinig spaargeld?

Dan is het mogelijk verstandig om uw oude testament aan te vullen met een tweetrapsmaking of afvullegaat.

Hierdoor kunt u voorkomen dat er nog successierecht betaald zou moeten worden door uw kinderen. U zou door middel van het afvullegaat na het overlijden van uw echtgenoot kunnen bepalen of er nog erfbelasting betaald moet worden door uw kinderen.

Dit is mogelijk de oplossing om te voorkomen dat u en uw kinderen in de toekomst bij het overlijden van uw echtgenote in problemen komen.

woensdag, 18 juli 2018 11:48

Cranendonck Actueel week 29

Written by

Bekendmakingen

Ingekomen aanvragen

De Spar 32, Budel: Verbouwen woonhuis.

Dr. Ant. Mathijsenstraat 21, Budel: Bouwen van twee geschakelde woningen.

Fabrieksstraat 96, Budel: Vervangen bedrijfshal.

Verleend

Fazantlaan 8, Maarheeze: Verbouwing woonhuis.

Fabrieksstraat 59, Budel: Vergroten woonhuis.

Poelsnip 50, Budel-Schoot: Bouwen woonhuis.

Poelsnip 50, Budel-Schoot: Plaatsen tijdelijke woonunit.

Kouwbergen 5, Soerendonk: Herbouwen schuur.

Verlenging beslistermijn

Rondven 33, Maarheeze: Bouwen overkapping.

Ontwerp omgevingsvergunning uitgebreid met vvgb

Havenweg 3a, Budel-Dorplein: Nieuwbouw op- en overslaghallen.

Besluit aanvraag buiten behandeling

Sepulcherstraat 167a, Budel-Dorplein: Aanbouwen bijgebouw.

Sloopmelding

Grote Bleek 3, Maarheeze: Asbestsanering.

Puttenstraat 3, Maarheeze: Asbestsanering.

Hugten 15, Maarheeze: Asbestsanering.

Hugten 20, Maarheeze: Asbestsanering.

Wet Milieubeheer – melding

Havenweg 3a, Budel-Dorplein: Vergroten van de oppervlakte van de inrichting en het realiseren van nieuwbouw.

Rondven 3c, Maarheeze: Oprichten van Food Specialties.

Meer online regelen met de gemeente

In de gemeente Cranendonck kun je steeds meer diensten regelen via de gemeentelijke website. Sinds juli zijn er een aantal digitale formulieren die gaan over Werk en Inkomen bijgekomen.

Het gaat om:

 • Aanvraag IOAZ
 • Aanvraag Bijzondere bijstand
 • Aanvraag Inkomenstoeslag
 • Aanvraag Studietoeslag
 • Aanvraag Bijstandverlening zelfstandigen
 • Aanmelding Schuldhulpverlening
 • Wijzigingsformulier Participatiewet (Pw)
 • Wijzigingsformulier IOAW en IOAZ
 • Meldingsformulier vakantie
 • Ingebrekestelling
 • Aanvraag Maatschappelijke Participatie

Voordelen voor inwoners
Het digitaal aanvragen van voorzieningen heeft veel voordelen voor inwoners. Het is sneller en makkelijker. Inwoners kunnen zelf regelen wat ze nodig hebben. Ook kunnen aanvragen gewoon vanuit huis en hoeven inwoners geen rekening te houden met de openingstijden van het gemeentehuis en het maken van een afspraak.
Natuurlijk kunnen mensen die minder vaardig zijn met de computer, altijd een papieren versie aanvragen. Voor meer informatie kunnen inwoners contact opnemen met de afdeling Werk en Inkomen, telefoonnummer (040-) 2083 444.

Subsidieregels gewijzigd
De subsidieregels zijn veranderd. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 juli 2018 de Nadere Subsidieregels 2018 vastgesteld. In 2015 was er al een nieuwe subsidieverordening gekomen, waarin staat dat subsidie verleend wordt op basis van maatschappelijke doelstellingen. Vanwege het beheersbaar houden van het subsidiebudget zijn de regels nu aangepast. Alle verenigingen hebben hierover een brief ontvangen met alle informatie en uitnodiging voor de inloopbijeenkomst voor eventuele vragen.

Houd het hoofd koel

Het is al enige tijd bovengemiddeld warm in Nederland. Bij temperaturen vanaf 27 graden kunt u last krijgen van vermoeidheid, concentratieproblemen en benauwdheid. Bij nog hogere temperaturen kan het lichaam oververhit raken. Symptomen van oververhitting zijn bijvoorbeeld hevige dorst, duizeligheid en misselijkheid.

Tips om het hoofd koel te houden:

Drink voldoende water
Bij warm weer koelt het lichaam zichzelf door te zweten. Om goed te kunnen zweten, is het belangrijk om extra water te drinken. Drink dus voldoende; in een warme omgeving heeft het lichaam minimaal twee liter vocht per dag nodig en bij hoge temperaturen zelfs nog meer.

Mijd de hitte
Tijdens het warme weer is het raadzaam zoveel mogelijk de schaduw op te zoeken. Gaat u toch in de zon zitten? Draag een zonnehoedje om een zonnesteek te voorkomen en bescherm uw huid door goed te smeren met een zonnebrandcrème.

Kalm aan
Probeer de warmste uren van de dag (tussen 12.00 uur en 16.00 uur) kalm aan te doen.

Houd uw huis zo koel mogelijk
Gebruik de zonwering in uw huis van zonsopgang tot zonsondergang. Zonwering aan de buitenkant van de ramen helpt daarbij beter dan zonwering aan de binnenkant van de ramen. Ventileer uw huis ook ’s nachts, dan is de lucht koeler. Het helpt ook om ramen en deuren tegen elkaar open te zetten. Heeft u de beschikking over ventilatoren of een (mobiele) airco, gebruik deze voor extra verkoeling.

Kijk voor meer informatie op de website van GGD Brabant-Zuidoost via www.ggdbzo.nl.

donderdag, 12 juli 2018 12:31

Cranendonck Actueel week 28

Written by

Bekendmakingen

Ingekomen aanvragen

Dammerstraat ong. Budel (Kadastraal BDL C 3483). Nieuwbouw vier patiowoningen.

Dorpsakkers ong. Soerendonk (Kadastraal SRD 3345). Nieuwbouw vijf patiowoningen.

Fibula 16, Soerendonk. Nieuwbouw woonhuis.

Dorpsstraat 15, Budel. Kandelaberen van twee lindebomen.

Fabrieksstraat ong. Budel (Kadastraal BDL L 1526). Nieuwbouw bedrijfsruimte.

’t Hool 2, Soerendonk. Woonboerderij verbouwen tot mantelzorg.

Hanendijk ong. Budel (BDL F 4290). Nieuwbouw zes woningen.

Verleend

Sint Cornelisplein 11a, Gastel. Verplaatsen voordeur.

Parkdreef 116, Budel-dorplein. Plaatsen serre.

Sloopmelding

Fabrieksstraat 96, Budel. Asbestsanering en sloop woonhuis en schuurtje.

Dahliastraat 18, Budel. Asbestsanering.

Wet Milieubeheer - melding

Groenstraat 16, Soerendonk. Het houden van paarden ten behoeve van natuurbeheer bij een rozenkwekerij.

 
   

 

Spoorwerkzaamheden traject Eindhoven-Roermond

Van maandag 16 t/m dinsdagochtend 24 juli voert ProRail werkzaamheden uit aan de spoorinfrastructuur op het traject Eindhoven-Roermond. Op het traject kunnen tijdens deze werkzaamheden geen treinen rijden. NS zet gedurende deze periode bussen in. De extra reistijd zal ongeveer 30 tot 45 minuten zijn.

 

Toestemming voor het laden en lossen van vuurwerk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat zij toestemming voor het laden en lossen van vuurwerk hebben verleend aan:

Lesli Vuurwerk B.V., Edisonstraat 20 te Lichtenvoorde;

ten behoeve van het vervoer van vuurwerk naar Boerenbond Budel (Nieuwe Dijk 6 in Budel) en Vlassak Fietswereld (Fabrieksstraat 25 in Budel) gedurende de periodes 1 november 2018 tot en met 31 januari 2019, 1 november 2019 tot en met 31 januari 2020 en 1 november 2020 tot en met 31 januari 2021 (incl. het laden en lossen daarvan).

De toestemming en bijbehorende stukken ligt vanaf vandaag, 11 juli 2018, tot en met 22 augustus 2018 ter inzage op het gemeentehuis (Capucijnerplein in Budel). Belanghebbenden kunnen tegen de verleende toestemming bezwaar maken (postbus 2090, 6020 AB, Budel). Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking (datum van deze publicatie) zijn ingediend. Indien u een toelichting op de verleende toestemming wenst, kan daartoe een afspraak met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant worden gemaakt (088 - 3690278).

 

Ontwerp bestemmingsplan ‘de Neerlanden ong. (naast nummer 10) te Maarheeze’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening, gedurende een termijn van 6 weken ingaande op donderdag 12 juli 2018 het ontwerp bestemmingsplan ’de Neerlanden ong. (naast nummer 10) te Maarheeze’ voor iedereen ter inzage ligt bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Tevens is het plan te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPMHZ5020-ONT1. Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op de realisatie van één grondgebonden vrijstaande woning op de percelen kadastraal bekend als gemeente Maarheeze, sectie A, nummers 4870 en 5027, gelegen aan de Neerlanden ongenummerd (ten westen van nummer 10) te Maarheeze.

Hogere grenswaarde

Bij de realisatie van de woning zal de voorkeursgrenswaarde vanwege het wegverkeerslawaai worden overschreden. De geluidbelasting op de nieuwe gevel is hoger dan rechtstreeks is toegestaan. Het is mogelijk om voor deze locatie een ontheffingsprocedure hogere waarde te volgen.

Op grond van artikel 110c van de Wet Geluidhinder ligt de ontheffingsaanvraag met het ontwerpbesluit, inclusief het akoestisch rapport en de daarbij behorende stukken, tegelijk met het ontwerp wijzigingsplan voor iedereen inzage.

Anterieure overeenkomst

In het kader van het bestemmingsplan maakt het college van burgemeester en wethouders ten slotte bekend dat zij met initiatiefnemers een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst ligt conform artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor een ieder gedurende zes weken gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan ter inzage.

Zienswijzen

Tegen het ontwerp bestemmingsplan kan iedereen gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis. Voor vragen over het bestemmingsplan kan iedereen zich wenden tot de medewerkers van de publieksbalie.

 

Goed bezochte bijeenkomst De Groene Zone

Op 2 juli hebben ongeveer 150 inwoners van Cranendonck de informatiebijeenkomst over het regionaal zonnepanelenproject De Groene Zone bezocht. Tijdens deze bijeenkomst is algemene informatie gegeven en informatie over de praktische realisatie, het offertetraject en de financiële aspecten.

De Coöperatie Cranendonck heeft zich gepresenteerd en hun energiecafé onder de aandacht gebracht. Meer informatie hierover staat op hun website www.cooperatiecranendonck.nl.

Buurkracht heeft verteld dat Buurtteams gezamenlijk bredere duurzaamheidsthema’s kunnen oppakken en op welke wijze Buurkracht dit begeleid. Meer informatie over Buurkracht is te vinden op www.buurkracht.nl.

Naast algemene vragen over het project was er na afloop tijd om individuele vragen te beantwoorden. Wilt u de presentatie nog nalezen? Kijk op: www.degroenezone.nl.

 

Subsidietoekenning Centrummanagement Budel

De ondernemers van het centrum van Budel hebben de afgelopen maand het verzoek binnengekregen om hun jaarlijkse bijdrage aan het centrummanagement van Budel te doen. Zo ook het college van burgemeester en wethouders. Het college heeft ook dit jaar weer besloten om een subsidie van € 10.000,- toe te kennen. Via het centrummanagement krijgen ondernemers uit het centrum van Budel de vrijheid om deze gelden in te zetten om zo te komen tot versterking van het centrum van Budel. Samen zorgen we voor de leefbaarheid!

Hierbij de nieuwsbrief van de Vrijwilligerscentrale Cranendonck van juli 2018. 

 

VrijwilligersVerwenMenu

In de afgelopen jaren is er vanuit de Vrijwilligerscentrale Cranendonck jaarlijks een activiteit georganiseerd in het kader van vrijwilligerswaardering en in 2016 werd voor de eerste keer het VrijwilligersVerwenMenu georganiseerd. Bij het Individueel Vrijwilligersverwenmenu kunnen vrijwilligers die actief zijn in de gemeente Cranendonck kiezen uit een drietal verschillende waardebonnen van een lokale Cranendonckse ondernemer. Dit jaar is er de keuze uit

 • Een proefpakket ter waarde van €10,00 van de Stoombierbrouwerij De Pimpelier uit Budel-Schoot
 • Een lunchbon ter waarde van €10,00 (keuze uit broodje pikante kip of gezond, inclusief koffie/thee/fris) bij Lunchtime bij Mirte in Budel
 • Een van de matineevoorstellingen in 2018 inclusief consumptie bij de Smeltkroes in Maarheeze

De uitdeelmomenten vinden plaats op de volgende momenten

 • Maandag 10 september 2018 in Maarheeze in de Smeltkroes 
 • Dinsdag 11 september 2018 in Budel in huiskamer 't Buuls Zitje
 • Woensdag 12 september 2018 in Budel-Schoot in de Reinder

Geef deze uitdeelmomenten alvast door aan alle vrijwilligers binnen jouw organisatie zodat zoveel mogelijk vrijwilligers gebruik kunnen maken van deze bonnen. Er zijn een beperkt aantal bonnen, deze worden evenredig verdeeld over de avonden en op=op!

Andere jaren was het ook mogelijk om als vrijwilligersorganisatie een bijdrage aan te vragen voor de waardering/teambuilding van eigen vrijwilliger ter waarde van €10,00 per vrijwilligers. Tot op heden is het niet bekend of deze mogelijkheid er ook dit jaar is. Zodra hier meer over bekend is, hoor je van ons. 

 

Vrijwilligerspenning

In de gemeente Cranendonck zijn veel vrijwilligers actief, die bijdragen aan de leefbaarheid in onze kernen. Daar zijn we blij mee! Vrijwilligers die een bijzondere prestatie hebben verricht voor de Cranendonckse samenleving, kunnen gewaardeerd worden met de toekenning van de vrijwilligerspenning (ook wel vrijwilligerslegpenning genoemd). Het College van Burgemeester en Wethouders kent deze onderscheiding toe.

Voor meer informatie over de Vrijwilligerspenning, klik hier

 

Agenda

Spreekuur Vrijwilligerscentrale Cranendonck: elke ma en do van 13:30 tot 15:30 uur

Tel. 0495 592557
E-mail. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Adres: Dr. Ant. Mathijsenstraat 15, Budel

Informatiebijeenkomst Vrijwilligersverzekering 
Maandag 17 september om 19.30 uur in het Gemeentehuis Cranendonck

 

Contactpersonen

Carrie van Hoef
Coördinator VCC

Bereikbaar via
0495-592557 of 06-10208470
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Imke Gijsen
Coördinator VCC

Bereikbaar via
06-13247011
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

donderdag, 05 juli 2018 16:26

Cranendonck Actueel week 27

Written by

Bekendmakingen

Verleend

Broekkant 52a, Budel. Bouwen schuilstal

Prinses Margrietstraat 7, Budel-Dorplein. Plaatsen dakopbouw woonhuis

Jan Hilgersstraat 6 en 8, Budel. Nieuwbouw bedrijfspand

Wet Milieubeheer - melding

’t Inne 26, Budel. Opslag van gasflessen

Luchthavenweg 16, Budel. oprichten van de inrichting restaurant De Coockpit

 
   

 

Krokussen brengen de Dodendraad tot leven

Dit najaar wordt er in 25 gemeenten langs de grens, een lint van witte krokussen geplant. Ook gemeente Cranendonck doet mee. Dit najaar is het namelijk 100 jaar geleden dat de zogenaamde Dodendraad werd afgebroken. Deze dodendraad was een elektrische grensversperring die door de Duitsers in tijden van de eerste wereldoorlog is neergezet. De versperring was 350 kilometer lang en er stond 2000 volt op. Langs de hele Nederlands-Belgische grens vielen bij de draad zo’n 1000 doden.

Herdenkingslint van krokussen doorkruist De Groote Heide
Om de doden te herdenken en om dit belangrijke verhaal uit de grensregio levend te houden, planten duizenden vrijwilligers dit najaar witte krokussen langs het voormalige traject van de Dodendraad. De Dodendraad doorkruist het natuurgrenspark De Groote Heide. Ook andere Groote Heide-gemeenten, Neerpelt en Hamont-Achel, gaan krokussen planten. Deze zomer wordt ook een langeafstandfietsroute gelanceerd. Deze route kronkelt over de Belgisch-Nederlandse grens en heeft een lengte van 500 kilometer. Je fietst dan langs alle reconstructies van de Dodendraad die de afgelopen jaren zijn gebouwd door lokale heemkundekringen langs de grens. Een gedeelte van deze bijzondere fietstocht gaat door De Groote Heide.

Historie
De Draad werd door de Duitse bezetter neergezet op te voorkomen dat vrijwilligers zich aansloten bij het Belgische leger. Ook probeerde men zo spionnen en smokkelaars tegen te houden. In het neutrale Nederland was immers veel meer voedsel en andere goederen te verkrijgen.

Samenwerking
Vrijwilligers en basisscholen helpen mee om het lint van bloemen aan te leggen. Belgische en Nederlandse buurgemeenten werken hierin samen.

De witte krokussen lijken qua vorm op de witte isolatoren van de elektrische draad. Lokale heemkundigen zoeken op dit moment uit waar de draad precies gestaan heeft.

Kijk voor alle gemeenten die meedoen op www.facebook.com/dodendraad.

 
   

 

Reageer op de concept-gebiedsvisie van De Neerlanden II

De gemeente Cranendonck heeft in het eerste half jaar van 2018 het proces in gang gezet om een gebiedsvisie op te stellen voor het woningbouwproject ‘De Neerlanden II’. De drie bijeenkomsten die hiervoor georganiseerd waren, zijn succesvol verlopen. Ambtelijk is alle informatie verwerkt. De concept-gebiedsvisie ligt klaar. Het college wil u graag de gelegenheid bieden een laatste opmerking te geven op de concept-gebiedsvisie, voordat de gebiedsvisie ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd. De verwachting is de gebiedsvisie ter vaststelling aan de raad in september wordt aangeboden. Het college heeft daarom besloten de concept-gebiedsvisie open te stellen voor opmerkingen, tot 1 augustus 2018. De gebiedsvisie is in te zien bij de balie in het gemeentehuis in Budel.

U kunt uw reactie online geven via: https://www.cranendonck.nl/neerlanden. Op deze pagina treft u een reactie knop waar u kunt reageren. Liever per brief reageren? Richt uw brief dan aan:

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck

Postbus 2090

6020 AB Budel

 

Kermis in Maarheeze 2018

Van zaterdag 14 juli t/m dinsdag 17 juli 2018 is de Stationsstraat in Maarheeze omgetoverd tot een heus kermisterrein. De wethouder van de gemeente Cranendonck opent de kermis op zaterdag 14 juli om 19:00 uur bij de autoscooters met ondersteuning van het gilde St. Joris en St. Barbara.

Welke attracties kunt u zoal verwachten ?

Op het kermisterrein zijn opgesteld de American Trip, de vulcano-power, de autoscooter, de mini-cars, de draaimolen, de grijpkranen, de pusher, het vuilnisbakkenspel, de schiettent en het lijntrek – bussensportspel. Uiteraard is ook gezorgd voor de inwendige mens. Bij de gebakkraam zijn heerlijke oliebollen verkrijgbaar. Natuurlijk is er ook een suikerspin en snoep in alle soorten en maten verkrijgbaar. Verder wordt op het kermisterrein voor lekkere drankjes en muziek gezorgd met medewerking van jongerencentrum Harlekijn en de horeca.   

Kortingsbonnen

Daarnaast hebben de kermisexploitanten kortingsbonnen in de Grenskoerier laten plaatsen, zodat de bezoekers tegen aantrekkelijke (rit)prijzen kermis kunnen vieren. Volop redenen dus om de kermis in Maarheeze te bezoeken.

Verkeersmaatregelen

De Stationsstraat in Maarheeze zal vanwege de opbouw van de kermisattracties vanaf woensdag 11 juli gedeeltelijk worden afgesloten met wegafzettingen. Het verkeer zal tijdelijk worden omgeleid. Wij proberen uiteraard om de mogelijke overlast zoveel mogelijk te beperken.

Afval

Op dinsdag 17 juli 2018 worden vanaf circa 07.30 uur in de Stationsstraat in Maarheeze de groene en grijze afvalcontainers van de bewoners geledigd door de afvalophaler. Verder wordt op genoemd tijdstip het plastic, blik en de drankenkartons (PMD-zakken) opgehaald. In verband met de kermis, verzoeken wij de bewoners aan het kermisterrein het afval te plaatsen nabij de wegafzetting(en) van bovengenoemde straat in plaats van voor hun woning. Hierbij het verzoek om tevens zorg te dragen voor de herkenbaarheid van uw eigen container.

 

Realisatie Jongerenhuiskamer BABBELZ weer een stap dichterbij

Met het zetten van de handtekening heeft wethouder Marcel Lemmen de opdracht gegeven tot de start van het slopen van twee oude klaslokalen van het Bravo! College in Budel. Noodzakelijk om erna voortvarend te kunnen starten met de bouw van Babbelz op deze locatie. Een project waarin gemeente samen met het Bravo! College en het Jongerenwerk optrekt.

Planning sloop
De wethouder en schooldirecteur Ruben Barten zijn verheugd dat Schroen Vastgoedservice BV uit Heythuysen, samen met Spierings Sloopwerken uit Weert, de sloop in gang zet. Na het besluit hierover in mei 2017 heeft de sloop wat vertraging opgelopen vanwege een onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen. Ook de voorbereidende werkzaamheden om tot sloop over te kunnen gaan, hebben de nodige tijd gekost. Lemmen hierover: “Er zijn geen verblijfplaatsen van vleermuizen aangetroffen. Daarnaast hebben we in Schroen en Spierings goede partijen gevonden om deze klus te klaren.” De sloop vindt nog voor de bouwvak plaats, de afrondende werkzaamheden zijn medio september gereed. Barten geeft aan: “Het is heel prettig dat Schroen rekening houdt met de agenda van de leerlingen. Dit betekent dat er zo min mogelijk overlast voor de leerlingen is.”

Bouw Babbelz
Ondertussen gaan de voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe jongerenhuiskamer ook door. Mede door inbreng van omwonenden is een programma van eisen opgesteld waarin punten zijn opgenomen waar het gebouw aan moet voldoen en welke uitstraling het moet hebben. De gemeente heeft de aanbesteding in gang gezet en verwacht in het najaar van 2018 te kunnen bouwen.

 

Uitnodiging inloopavond werkzaamheden Gravenkasteel en Grensweg

In het najaar van 2018 willen we gaan starten met de werkzaamheden aan het Gravenkasteel en de Grensweg. Om mogelijke vragen te beantwoorden wordt een inloopavond georganiseerd op 10 juli in het Gemeentehuis te Budel. U bent welkom tussen 19.00 en 21.00 uur in de Maarheeze zaal.

Waarom werkzaamheden?

Met de werkgroep verkeer Gastel hebben we vorig jaar een plan opgesteld om de verkeerveiligheid aan het Gravenkasteel en de Grensweg te vergroten. Dit plan hebben we toen gepresenteerd op een bewonersavond. We hebben toen afgesproken dat de gemeente ging kijken hoe men dit, al dan niet in fases, uit kon voeren. De maatregelen die uit het plan kwamen kunnen we in één keer gaan uitvoeren. Dit betekent dat u maar één keer overlast heeft van de werkzaamheden.

Mocht u nog vragen hebben dan bent u van harte welkom op 10 juli. De uitvoerder van de werkzaamheden en een afvaardiging van de gemeente proberen u dan zo goed mogelijk te woord te staan.

Pagina 1 van 12