nlenfrdeplroes

Warning: Creating default object from empty value in /srv/home/maarheezenu/domains/maarheeze.nu/htdocs/www/components/com_k2/views/itemlist/view.html.php on line 743
pvangansewinkel

pvangansewinkel

E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
vrijdag 11 december 2020 16:53

Bridgeclub Maarheeze uitslagen week 50.

Maandagcompetitie cyclus 2 ronde 4.

1e Mia Caris & Jose Gielissen 66,25%

2e Els Ramaekers & Wout Bos 60,00%

3e Gonny Weijers & Marie-Louise Lichter 56,50%

4e Annie Romme & Wim vd Linden 53,33%

5e Jacky & Frans Verhagen 52,50%

Donderdagcompetitie cyclus 2 ronde 4.

1e Mieke Heijblom & Marie Jeanne Wieching 66,25

2e Miek de Meester & Annie Verhagen 60,00%

3/4e Martien Janssen & Harrie Valkenburg 55,21%

3/4e Marie-Louise Lichter & Mien Preusting 55,21%

5e Annie Romme & Frans Verhagen 51,88%

vrijdag 11 december 2020 07:11

Cranendonck Actueel - week 50

Bekendmakingen

Ingekomen aanvragen

De Kievit 6, Maarheeze: realiseren van camperplekken en het toestaan van statische opslag

Maj. Greenhallweg 115, Budel-Dorplein: aanleg en plaatsing van een keerwand

Oranje Nassaulaan ong., Maarheeze: aanleg zonnepark

Verleende vergunningen

Zitterd ong. (tussen huisnr. 20 en 22), Soerendonk: nieuwbouw van woning

Cranendoncklaan 94, Budel: wijzigen van voorgevel

Markt, Budel: plaatsen Kerststal Stichting Centrum Management Budel (5 december tot en met 31 december 2020)

Verlenging beslistermijn

De Romrijten 8, Maarheeze: plaatsen van tijdelijke zendmast

Besluit aanvraag buiten behandeling

Kerkstraat ong., Maarheeze: plaatsen zendmast telecomproviders op eigen terrein

Rectificatie standplaatsvergunning verleend

Graafschap Hornelaan in Budel: standplaatsvergunning niet-commercieel Bevolkingsonderzoek Zuid (medio april 2021 tot en met eind juni 2021)

Sloopmelding

Looierijstraat 11a, Budel: asbestsanering

Midbuulweg 10, Budel: asbestsanering

Alle officiële bekendmakingen staan op overheid.nl. U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice via overuwbuurt.overheid.nl.

Meldpunt steun bij Kinderopvangtoeslagenaffaire Belastingdienst

Zoals bekend zijn er verschillende ouders gedupeerd door de ‘toeslagenaffaire’ van de Belastingdienst. Hoewel het niet aan gemeenten is om deze problematiek op te lossen, willen wij, gezien de vaak schrijnende situaties die zijn ontstaan, onze inwoners toch graag met raad en daad bijstaan. Vanaf 7 december kunnen inwoners van de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard daarom terecht bij het Meldpunt steun bij Kinderopvangtoeslagenaffaire.

Bent u gedupeerd? Neem contact op met de gemeente

Binnen deze gemeenten gaat het om acht gezinnen uit Cranendonck, vier gezinnen uit Valkenswaard en vier gezinnen uit Heeze-Leende. Er is niet uit te sluiten dat meer gevallen zich melden. Gelukkig zijn geen van deze gezinnen aangemerkt als urgent/prioritair. De overkoepelende Samenwerking A2 Gemeenten heeft het Ministerie van Financiën gevraagd om de gegevens beschikbaar te stellen van de getroffen inwoners, maar op grond van de privacywetgeving kan het ministerie dit helaas niet doen. Daarom verzoeken wij gedupeerden contact op te nemen met het Meldpunt steun bij Kinderopvangtoeslagenaffaire via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch contact op te nemen via 14-0495. Ook als u geen ondersteuning nodig denkt te hebben, horen wij graag hoe het nu met u gaat en of wij u op wat voor wijze dan ook kunnen helpen. De bedoeling van het meldpunt is om mensen wegwijs te maken in mogelijkheden voor (inkomens-)ondersteuning, schuldhulpverlening of psychosociale hulp. Uiteraard worden de sociale teams en waar nodig Centrum voor Jeugd en Gezin hierbij betrokken.

Over de toeslagenaffaire

Diverse ouders zijn door de Belastingdienst ten onrechte aangemerkt als potentiële fraudeur. Op grond daarvan hebben mensen toeslagen voor kinderopvang moeten terugbetalen. Hierdoor zijn veel gezinnen in financiële en andere problemen verzeild geraakt. In de pers is hier ruimschoots aandacht aan geschonken. De parlementaire enquêtecommissie heeft zeer recent de hoorzittingen hierover afgerond en komt naar verwachting binnen drie weken met een rapport.

 

Kolkenreiniging

Vanaf 7 december start de gemeente met het reinigen van de kolken. Kolken zijn de putjes langs de weg die het regenwater afvoeren.

Planning reiniging

De volgende route wordt aangehouden bij de reiniging: Budel-Dorplein, Budel-Schoot, Budel, Gastel, Soerendonk, Maarheeze. Afhankelijk van de weersomstandigheden duren de werkzaamheden 5 weken.

Parkeren auto

Wilt u er bij het parkeren van uw auto rekening mee houden dat de putten vrij blijven, zodat deze gereinigd kunnen worden. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

Raadsvergadering 15 december 2020

Op dinsdag 15 december vergadert de gemeenteraad. De vergadering start om 19.30 uur in het gemeentehuis in Budel. U kunt de vergadering live volgen via www.cranendonck.nl/webcast

Agenda
Onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk voor de meest actuele agenda en de bijbehorende stukken in het Raadsinformatiesysteem: www.cranendonck.nl/raadsinformatie
De bestemmingsplannen vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl

1

Opening / trekking van het stemmingsnummer

2

Vaststelling van de agenda van deze vergadering

3

Vaststellen van de concept besluitenlijst van de raadsvergadering 17 november en van de commissievergadering van 1 december 2020

4

Hamerstukken

4.1

Raadsvoorstel: Vaststellen eerste begrotingswijziging 2021 - 2024 (registratienummer 2020 – 064)

Portefeuille F. Kuppens / steller G.v. Vugt  

5

Raadsvoorstel: vaststelling Controleprotocol 2020 met bijbehorend normenkader (registratienummer 2020 - 061)

Portefeuille F. Kuppens / steller E. de Vries

6

Raadsvoorstel inzake gewijzigde vaststelling bestemmingsplan De Neerlanden II Maarheeze (registratienummer 2020 - 062)

Portefeuille F. v.d. Wiel / steller S. Niessen

7

Raadsvoorstel: Formeel verzoek ten behoeve van het wijzigen van de bestemming

‘Agrarisch’ naar ‘Bedrijf’ op het perceel gelegen aan Klein Schoot 38 te Budel-Schoot (registratienummer 2020 – 065)

Portefeuille F. v.d. Wiel / steller A. Verbruggen

8

Raadsvoorstel: Formeel verzoek ten behoeve van het wijzigen van de

bestemming ‘Agrarisch met waarden – 1’ naar ‘Wonen’ op het perceel gelegen aan Hoogstraat 11 te Gastel (registratienummer 2020 – 066

Portefeuille F. v.d. Wiel / steller A. Verbruggen

9

Mutatie-overzicht - begrotingswijzigingen / Postlijsten Ingekomen Stukken aan de raad raadsvergadering 15 december 2020

10

Schriftelijke vragen ex artikel 38 Reglement van Orde

10.1

  • Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO van de heer K. Boonen inzake leges Ruilverkavelingsweg

11

Sluiting

 

Vaststelling bestemmingsplan ‘Parapluherziening wonen’

De gemeenteraad heeft op 17 november 2020 het bestemmingsplan “Parapluherziening wonen” vastgesteld. Vanaf 17 december tot en met 27 januari kunt het plan inzien. Het plan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1706.BPPC8003-VAS1).

Doel van de bestemmingsplanwijziging

Deze parapluherziening gaat over een correctie van het begrip “wonen” in de nu geldende bestemmingsplannen in de kernen van de gemeente Cranendonck. Voor andere vormen van bewoning, bijvoorbeeld voor kamerverhuur, is voortaan een omgevingsvergunning vereist. Bestaande legale locaties van kamerverhuur zijn in dit bestemmingsplan meegenomen.

Digitaal het plan bekijken

Wij adviseren u het bestemmingsplan digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Deze versie is juridisch bindend. Op het gemeentehuis ligt een papieren exemplaar van dit bestemmingsplan ter inzage. Voor u en onze veiligheid volgen wij de RIVM-richtlijnen op in strijd tegen corona. Daardoor hebben we een aangepaste dienstverlening met beperkte openingstijden en geen vrije inloop. U kunt een afspraak maken via 14-0495.

Beroep

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot het vaststellen van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden zes weken (beroepstermijn) schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Meer informatie hierover vindt u op onze website: www.cranendonck.nl/bpprocedures. Het vastgestelde bestemmingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking.

 

Rectificatie ontwerp bestemmingsplan ‘Keunenhoek ong. (naast 25) te Budel’

In verband met een aangepaste inzagetermijn, volgt een rectificatie van het op 26 november 2020 gepubliceerde bericht over het ontwerp bestemmingsplan ‘Keunenhoek ong. (naast 25) te Budel’.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat vanaf donderdag 10 december 2020 het ontwerp bestemmingsplan ‘Keunenhoek ong. (naast 25) te Budel’ zes weken ter inzage ligt. Dit bestemmingsplan is gericht op het mogelijk maken van een Ruimte voor Ruimte woning op het perceel naast de Keunenhoek 25.

Anterieure overeenkomst

Het college van burgemeester en wethouders maakt tenslotte bekend dat zij met de initiatiefnemers een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft gesloten, gericht op de realisatie van één Ruimte voor Ruimte woning. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt zes weken, gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan, ter inzage.

Inzage

Het plan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer

NL.IMRO.1706.BPBG3068-ONT1. Een papieren exemplaar is op afspraak in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 in Budel. In verband met het coronavirus hebben we een aangepaste dienstverlening zonder vrije inloop in het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken door te bellen naar 14-0495.

Zienswijze

Tegen het ontwerp bestemmingsplan kunt u zowel schriftelijk als mondeling uw zienswijze naar voren brengen. Een schriftelijke reactie kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Tevens kunt u gebruik maken van het online formulier. Meer informatie hierover en de verdere procedure vindt u op onze website: www.cranendonck.nl/bpprocedures.

NielsFotografie BudelsBier persfoto 1

Foto: Niels van Tongerloo

Op donderdag 10 december kreeg Directeur Carine Arts van de Budelse Brouwerij uit handen van de burgemeester van Cranendonck, Roland van Kessel, het Predicaat Hofleverancier uitgereikt. De Budelse Brouwerij vier dit jaar haar 150-jarig jubileum. *** U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn: Datum: Donderdag 10 december om 15.00 uur Adres: Nieuwstraat 9, 6021 HP Budel *** Predicaat Hofleverancier De Koning kan het Recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen met de toevoeging ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ toekennen aan kleine en middelgrote ondernemingen die een vooraanstaande plaats innemen in hun regio en daarnaast 100, 125 (of een veelvoud van 25) jaar bestaan. De bestuurders van het bedrijf moeten van onbesproken gedrag zijn evenals de onderneming zelf. Ook moet de ontstaansgeschiedenis van het bedrijf duidelijk zijn. Historie De Budelse Brouwerij is een familiebrouwerij met een eeuwenoude historie. Sinds 1870 is de brouwerij gevestigd in het centrum van Budel. De brouwerij is opgericht door overgrootvader, Gerardus Arts, onder de naam “de Hoop”. De zoon van de oprichter zette de brouwerij voort en had de leiding in het begin van de vorige eeuw. In 1942 volgde de derde generatie, Gérard Arts, hem op. Na de tweede wereldoorlog bouwde hij de brouwerij verder uit en zorgde voor een solide basis voor de huidige brouwerij. Tegenwoordig wordt de brouwerij geleid door de vierde generatie Arts. Dat zijn Carine, Gerard en Harry Arts.

LogoSamenwerkingA2gemeen 1

Onderwerp: Inrichting Meldpunt steun bij Kinderopvangtoeslagenaffaire Belastingdienst

Zoals bekend zijn er diverse ouders gedupeerd door de ‘toeslagenaffaire’ van de Belastingdienst. Hoewel het niet aan gemeentes is om deze problematiek op te lossen willen wij, gezien de vaak schrijnende situaties die zijn ontstaan, onze inwoners toch graag met raad en daad bijstaan. Vanaf 7 december kunnen inwoners van de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard daarom terecht bij het Meldpunt steun bij Kinderopvangtoeslagenaffaire. Bent u gedupeerd? Neem contact op met de gemeente Binnen deze gemeenten gaat het om acht gezinnen uit Cranendonck, vier gezinnen uit Valkenswaard en vier gezinnen uit Heeze-Leende. Er is niet uit te sluiten dat meer gevallen zich melden. Gelukkig zijn geen van deze gezinnen aangemerkt als urgent/prioritair. De overkoepelende Samenwerking A2 Gemeenten heeft het Ministerie van Financiën gevraagd om de gegevens beschikbaar te stellen van de getroffen inwoners, maar op grond van de privacywetgeving kan het ministerie dit helaas niet doen. Daarom verzoeken wij gedupeerden contact op te nemen met het Meldpunt steun bij Kinderopvangtoeslagenaffaire via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch contact op te nemen met zijn of haar gemeente. Ook als u geen ondersteuning nodig denkt te hebben horen de gemeentes graag hoe het nu met u gaat en of zij u op wat voor wijze dan ook nog kunnen helpen. De bedoeling van het meldpunt is om mensen wegwijs te maken in mogelijkheden voor (inkomens- )ondersteuning, schuldhulpverlening of psychosociale hulp. Uiteraard worden de sociaal teams en waar nodig Centrum voor Jeugd en Gezin hierbij betrokken. Als zij zelf signalen ontvangen leiden ze die snel door naar het meldpunt. De gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard mensen op deze manier snel en adequaat ondersteuning te kunnen bieden aan betrokken gezinnen. Over de toeslagenaffaire Diverse ouders zijn door de Belastingdienst ten onrechte aangemerkt als potentiële fraudeur. Op grond daarvan hebben mensen toeslagen voor kinderopvang moeten terugbetalen. Hierdoor zijn veel gezinnen in financiële en andere problemen verzeild geraakt. In de pers is hier ruimschoots aandacht aan geschonken. De parlementaire enquêtecommissie heeft zeer recent de hoorzittingen hierover afgerond en komt naar verwachting binnen drie weken met een rapport.

vrijdag 04 december 2020 14:41

Bridgeclub Maarheeze uitslagen week 49

Maandagcompetitie cyclus 2 ronde 3.

1e Miek de Meester & Rob vd Jagt 64,00%

2e Mia Caris & Jose Gielissen 60,50% 

3e Mieke Heijblom & Henk v Lith 59,58%

4e Wil Campman & Marie Jeanne Wiechiing 56,25%

5e Els Ramaekers & Wout Bos 54,17%

 

Donderdagcompetitie cyclus 2 ronde 3.

1e Mieke Heijblom & Marie Jeanne Wieching 61,46%

2e Wout Bos & Thieu Rooijakkers 59,38%

3e Thea Julien & Henk v Lith 58,85%

4e Bea Heijnen & Els Ramaekers 53,65%

5/6e Riky vd Berg & Gonny Weijers 47,40%

5/6e Rob vd Jagt & Wim vd Linden 47,40%

vrijdag 04 december 2020 14:39

Cranendonck Actueel - week 49

Bekendmakingen

Ingekomen aanvragen

Instraat 5 b 3, Budel: inrichten en gebruik van een ML-1 laboratorium

Molenstraat 53, Maarheeze: uitbreiding van cafetaria

Verleende vergunningen

Sportlaan 7, Budel: kappen van 2 bomen

De Kempen 19, Budel: herbouw van bedrijfspand

Verlenging beslistermijn

Zitterd (tussen nummer 20 en 22) ong., Soerendonk: nieuwbouw van woonhuis

Romeinsestraat ong., Budel: nieuwbouw van woonhuis

Besluit aanvraag buiten behandeling

Heuvel 7a, Budel-Schoot: slopen van oude agrarische bedrijfsgebouwen

Standplaatsvergunning verleend

Kijkakkers, Maarheeze: standplaatsvergunning niet-commercieel Bevolkingsonderzoek Zuid (medio januari 2021 tot en met eind februari 2021).

Graafschap Hornelaan, Budel: standplaatsvergunning niet-commercieel Bevolkingsonderzoek Zuid (medio februari 2021 tot en met eind april 2021).

Sloopmelding

Gravenkasteel 9, Gastel: asbestsanering

Peel 1, Budel-Dorplein: vervanging bootsteiger van HSV ’t Ringselven

Burg. Remmenstraat 35, Budel: asbestsanering

Alle officiële bekendmakingen staan op overheid.nl. U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice via overuwbuurt.overheid.nl.

 

Digitale afvalkalender 2021

Ook voor 2021 kunt u de digitale afvalkalender raadplegen via de gemeentelijke website http://www.cranendonck.nl/afvalkalender of via de app Afvalkalender Cranendonck. De digitale kalender is eenvoudig in gebruik, voor ieder huishouden op maat, 24 uur per dag beschikbaar en actueel.

Hoe werkt het?

Op de website of in de app vult u uw postcode en huisnummer in. U krijgt dan een overzicht van de verschillende soorten afval en waar u bepaalde afvalstromen naar toe kunt brengen. Ook wijzigingen in ophaaldagen, bijvoorbeeld door een feestdag, zijn verwerkt in de digitale afvalwijzer. Zo beschikt u altijd over de juiste, actuele informatie. Naast de ophaaldata is ook veel informatie over de afvalstromen te vinden.

Papieren exemplaar

Wilt u liever een papieren exemplaar? De afvalkalender biedt een printoptie waarmee u zelf een kalender kunt (laten) uitprinten. Heeft u, of uw directe omgeving, geen mogelijkheid om te printen? Neem dan contact op met Renewi via het telefoonnummer 0800-22 100 10 of stuur een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Let op!

Het aanbieden van GFT-afval via de groene container is tot en met 31 december 2020 gratis. Vanaf januari 2021 betaalt u het reguliere tarief: €1,75 (140 liter), €2,75 (240 liter).

 

Waarschuwing! Maak geen afspraak via websites zoals mijnonlineloket.nl

Wilt u een afspraak maken bij de gemeente? Bijvoorbeeld om uw rijbewijs of paspoort te verlengen? Neem dan contact op met het gemeentehuis door te bellen naar 14-0495.

Oplichting

Bij meerdere gemeenten in Nederland komen klachten binnen van inwoners die zijn opgelicht door websites, die zeggen te helpen bij het regelen of aanvragen van zaken bij de gemeente. Gemeente Cranendonck werkt niet samen met deze websites en wij adviseren om hier geen gebruik van te maken.

Websites zoals ‘mijnonlineloket.nl’, ‘mijnverklaring.nl’ en ‘afspraakloket.nl’ vragen om geld en gevoelige persoonlijke informatie voor het maken van een afspraak bij de gemeente. Of ze vragen veel geld voor een uittreksel of akte, die je rechtstreeks bij de gemeente goedkoper kunt aanvragen.

Afspraak is altijd gratis

Een afspraak maken bij de gemeente is altijd gratis. Een uittreksel kunt u eenvoudig zelf bij ons aanvragen. Net zo gemakkelijk en veel goedkoper.

Regel uw zaken dus altijd met de gemeente door te bellen naar 14-0495. Door de coronamaatregelen is het op dit moment niet mogelijk om online via onze website een afspraak te maken.

 

Inwonersbijeenkomst over zonneparken in Cranendonck

Met de vaststelling van de Visie Zonneparken 2019-2024 zijn stappen gezet om het opwekken van duurzame energie in Cranendonck mogelijk te maken. De gemeente, energiecoöperatie en ontwikkelaars van zonneparken informeren u graag over de mogelijkheden die er voor u zijn.

Informatiesessie
Woensdag 9 december zullen tijdens een informatiesessie de gemeentelijke doelen voor duurzame energie, de mogelijkheden om mede-eigenaar te worden van een zonnepark en de procedure rondom de vergunning worden toegelicht. Deze bijeenkomst is een voorbereiding op de bewonersavonden, die op een later moment voor ieder project gehouden worden.

Aanmelden

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 9 december van 19.30 tot ongeveer 20.30 uur.

De sessie vindt digitaal plaats. U kunt zich aanmelden door te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Na uw aanmelding ontvangt u een link om deel te nemen.

Als u verhinderd bent, kunt u de sessie later terugkijken. Een opname van de bijeenkomst komt online te staan.

 

Denk mee over duurzame energie

Hoe denk jij over het opwekken van duurzame energie in onze gemeente? En over aanpassingen van onze omgeving aan klimaatverandering? De gemeente doet hier samen met andere gemeenten in de regio onderzoek naar en hoort graag jouw mening. Die kun je geven via hetpon.nl/RES-ZOB

Energie besparen en duurzaam opwekken
De gemeente werkt in de Metropoolregio Eindhoven aan de Regionale Energiestrategie (RES). Hierin staat hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Maar ook hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. Tot 14 december staat de enquête open.

De uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in de RES 1.0, die in het voorjaar van 2021 klaar is. Het onderzoek wordt uitgevoerd door kennisinstituut het PON. Meer informatie over de RES en de geplande activiteiten is te vinden op energieregiomre.nl

 

Verpachting landbouwgrond

Vanaf 1 januari 2021 gaat de gemeente Cranendonck landbouwgrond verpachten. Inschrijving is op basis van de hoogst ingeschreven prijs per hectare. De inschrijving start op 16 november 2020 en sluit op 15 december 2020 om 16.00 uur.

Inschrijving
Heeft u interesse in één of meerdere van de beschikbare blokken? Download dan het inschrijfformulier op onze website:
www.cranendonck.nl/pacht

Geïnteresseerden kunnen zich vanaf 16 november 2020 inschrijven voor een zelfgekozen bedrag in hele euro’s per hectare. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u uiterlijk tot 15 december 2020 16.00 uur in een gesloten envelop persoonlijk afgeven aan de balie van notariskantoor op de Laak, ’t Inne 2 te 6021 DA Budel. Inschrijfformulieren die na deze datum en/of op andere wijze zijn binnengekomen, worden niet in behandeling genomen. Na overhandiging van uw inschrijving ontvangt u van de notaris een ontvangstbevestiging met daarop de datum van ontvangst, een paraaf en een stempel van het notariskantoor.

Informatie
Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren op maandag, woensdag of donderdag contact opnemen met mevrouw J. van der Loo-Peters via telefoonnummer 0495-431243. Of per e-mail:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inschrijfformulieren en informatie over de te verpachten percelen, inschrijvingsvoorwaarden, voorbeeld standaardovereenkomst en de algemene voorwaarden vindt u op de website van de gemeente Cranendonck: www.cranendonck.nl/pacht. U vindt de stukken onder het kopje “Downloads”. Leest u liever de informatie op papier? U kunt tijdens de openingstijden van notariskantoor op de Laak aldaar alle stukken inzien.

 

Voorgenomen vaststelling ‘Bodemkwaliteitskaart PFAS’

Binnenkort is grond verplaatsen binnen de gemeente Cranendonck mogelijk zonder dat grondverwerkers aanvullende analyses op PFAS hoeven uit te voeren. Het college wil de bodemkwaliteitskaart PFAS met bijbehorende gemeentelijke normen vaststellen. Daardoor is het makkelijker om grond en bagger te verplaatsen en te gebruiken zonder dat de gezondheidsrisico’s toenemen en de bodemkwaliteit verslechtert.

Met deze openbare kennisgeving wordt aangegeven dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck voornemens is om op grond van art. 44 lid 3 Besluit bodemkwaliteit de ‘Bodemkwaliteitskaart PFAS voor de deelnemende gemeenten in Noord-Brabant’ vast te stellen en gebruik te maken van de bevoegdheid die in dat artikel is gegeven.

Met deze openbare kennisgeving wordt iedereen in kennis gesteld van het gebruik van deze bevoegdheid. Tegen deze kennisgeving is geen bezwaar of beroep mogelijk. Minimaal een week na publicatie van deze kennisgeving wordt het definitieve besluit genomen en wordt de ‘Bodemkwaliteitskaart PFAS voor de deelnemende gemeenten in Noord-Brabant’ gepubliceerd en ter inzage gelegd.

Meer informatie over de bodemkwaliteitskaart PFAS vindt u op onze website www.cranendonck.nl/nieuws

 

Oproep uitgeschreven personen

Uit onderzoek van de gemeente Cranendonck blijkt dat genoemde personen niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Zij hebben niet voldaan aan de verplichting om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de gemeente.

Voornemen uitschrijven persoon

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck hebben het voornemen per de hieronder aangegeven datum de volgende persoon uit te schrijven uit de Basisregistratie personen:

Naam                                   geboortedatum                adres                                    datum van uitschrijving

Rafaël Skoczylas               02-04-1992                         Schoordijk 5a te Budel   30-11-2020

Wat moet u doen

Wordt uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande persoon verblijft? Neem dan contact op met de gemeente via 14-0495 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Als de gemeente binnen vier weken geen reactie heeft ontvangen, schrijft zij deze persoon uit naar ‘vertrokken met onbekende bestemming (VOW)’.

Uitgeschreven persoon

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck hebben besloten om:

Naam                                   geb. datum        adres                                                    datum van uitschrijving

Haoran Chen                     09-06-1987         Nieuwstraat 38 te Budel               20-10-2020

uit te schrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP) met bestemming ‘Onbekend’. Op deze bekendmaking zijn de bekendmakingsregels op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing.

Meer informatie

Voor de procedure, bezwaar maken en beroep indienen verwijzen wij u naar www.cranendonck.nl/bezwaar

woensdag 02 december 2020 15:05

Persbericht : Horeca houdt poot stijf.

horeca nederland

Horeca houdt poot stijf. Zegt massaal vertrouwen in kabinet op en kan niet anders dan opengaan en blijven. 2 december 2020 Meer dan 50 KHN-afdelingen hebben besloten om op 17 januari 2021 open te gaan. En open te blijven. Dit voornemen lekte - helaas - eerder al uit en was toen nog slechts een optie die werd overwogen. Nu voldoende steunmaatregelen vanuit het kabinet uit lijken te blijven, kan de horeca niet anders meer. Er moet iets gebeuren. Voor de horecaondernemers in deze regio’s en steden (lijst vindt u onderaan) is de maat nu echt vol. Een directe aanleiding hiervoor zijn de uitspraken van Hugo de Jonge die hij vorige week in de wandelgangen van de Tweede Kamer deed tijdens een minipersconferentie. Daarin kondigde hij onder andere aan dat “We ervan uit moeten gaan dat de gedeeltelijke lockdown echt wel langer gaat duren dan tot half januari". De achteloze manier waarop dit werd medegedeeld en het gebrek aan empathie voor de volledige horecabranche, heeft deze meer dan 50 KHNafdelingen noodgedwongen doen besluiten om samen een standpunt in te nemen en zich te scharen achter deze actie. Verantwoord opengaan per 17 januari. We staan op het punt te verzuipen In zijn mediaoptreden heeft Minister Hugo de Jonge zich - zonder medeweten van de Tweede Kamer en andere brancheorganisaties - uitgelaten over de duur van deze tweede lockdown. Hierdoor heeft hij alle vormen van toekomstperspectief in één keer volledig weggeblazen. “Tot eind januari of zelfs nog langer de deuren dicht kan gewoon niet. Voor de horeca staat het water niet meer tot aan de lippen, inmiddels stroomt het de mond in. We staan op het punt keihard te verzuipen. Zo houden we het niet langer vol”, aldus Johan de Vos, woordvoerder namens al deze afdelingen. Waarom 17 januari? “De datum dat we onze deuren openzetten is heel bewust gekozen. Iedereen heeft afgelopen weekend de beelden van veel te drukke winkelstraten gezien. En dan moeten de feestdagen er nog aankomen! Als wij in december opengaan, dan zullen eventueel oplopende cijfers daar ongetwijfeld aan worden toegeschreven. Dat willen we voorkomen. Want wij zijn ervan overtuigd dat onze branche niet het probleem is”, licht De Vos toe. De horeca heeft na de eerste lockdown al bewezen een absolute veilige omgeving en één van de meest gereguleerde sectoren van Nederland te zijn. Gedurende de korte tijd dat we toen open waren, hebben we er álles aan gedaan om de gezondheid en veiligheid van onze gasten te garanderen. En dat is door de cijfers van het RIVM, vlak voor onze tweede sluiting, gelukkig ook bevestigd. De horeca had een aandeel van slechts 2,6%. Dat en de inmiddels absolute financiële noodzaak heeft ons doen besluiten om - met strikte inachtneming van het reeds bekende én goedgekeurde protocol van KHN - weer open te gaan. Onze deuren móeten open Als KHN is er maandenlang getracht oplossingen aan te dragen, uit te werken, protocollen te maken. Dit om samen door en uit deze crisis te komen. Na 8 maanden moeten wij de balans opmaken met de trieste conclusie dat dat “samen”, nihil is geweest. Daar waar de gemeentelijke overheden over het algemeen de horeca op alle mogelijke manieren probeerden te steunen en nog steeds doen, heeft het kabinet hier hopeloos in gefaald. Zoals de gevraagde - veel te hoge - eigen bijdragen van ondernemers om aanspraak te kunnen maken op niet toereikende maatregelen, bijvoorbeeld een TVL die minimaal 75% had moeten zijn en een NOW die ook écht 90% had moeten dekken. Waar het bij de NOW nu veelal neerkomt op een gemiddelde eigen bijdrage van 40% van de ondernemers. De inmiddels absolute financiële noodzaak, het gebrek aan toekomstperspectief vanuit het kabinet en met name ook het inconsistente overheidsbeleid, laten ons geen andere keus: we gaan onder de strikte voorwaarden van het protocol van KHN open op 17 januari 2021 en blijven open. Het gebrek aan perspectief breekt op “Het is vele ondernemers een doorn in het oog dat ze geen enkele vorm van perspectief krijgen vanuit de overheid. Al maanden niet. Keer op keer moeten zij viavia vernemen wat er eventueel staat te gebeuren. Of wat de nieuwe maatregelen zijn. Plus het gebrek aan begrip en respect vanuit het kabinet voor onze branche die op sterven na dood is’’, zegt De Vos. Al deze KHN-afdelingen zijn zich ervan bewust dat KHN Landelijk alles in het werk heeft gesteld - en nog steeds stelt - om bij het kabinet de noodzaak daarvan aan te kaarten. Dit is blijkbaar niet goed genoeg doorgedrongen en plaatst ons dus in een positie waarin we niet anders kunnen dan onszelf te redden. “Anders gaat 50% van de ondernemers in deze prachtige branche failliet. Er rest nu niets meer dan de keuze, opengaan of failliet gaan.” Gezondheid staat op één Wij benadrukken dat met het opstellen van onze protocollen de gezondheid van onze gasten en medewerkers op één stond. En vooral, nog steeds staat. Daarom spreken wij bij deze nogmaals ons diepe respect uit voor alle zorgmedewerkers in Nederland. We steunen jullie volop. We zien wat jullie doen in deze bijzondere tijd en helpen waar mogelijk. Door bijvoorbeeld onze medewerkers massaal in te zetten in de zorg en straks onze protocollen streng te volgen. Open volgens goedgekeurd protocol Alle aangesloten afdelingen en losse ondernemers openen hun deuren op 17 januari volgens de strikte protocollen die door KHN in een eerder stadium zijn gemaakt en door de overheid zijn goedgekeurd. Maatwerk, waarbij rekening is gehouden met iedere bedrijfsvorm binnen de horecabranche. Hierin hanteren wij normen die gelijkwaardig zijn aan de normen in andere sectoren, zoals de retail. Het gelijktrekken van deze normen voor de horeca is inmiddels niet meer dan logisch, want wij zijn ervan overtuigd dat we op basis van dezelfde – of zelfs betere - voorwaarden als winkels en openbare locaties kunnen opereren. Wij openen onze deuren veilig en verantwoord en daar staan we 100% achter. Alles op veilige afstand en volgens de normale openingstijden. Lijst van steden en regio’s die op 17 januari opengaan: Breda, Maastricht, Eindhoven, Amstelland (Diemen, Ouder-Amstel, Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn), Sint-Michielsgestel, Venray, Roosendaal, Eersel, Asten, Zundert, Heeze-Leende, Valkenswaard, Cranendonck, Krimpenerwaard, Aalten/Dinxperlo, Winterswijk, Leiden, Kaag en Braassem, Nieuwkoop, Leeuwarden, Arnhem/Renkum, Helmond, Steenbergen NB, Nijmegen, Groningen, Heerlen, Hattem/Heerde, Oss, Meierijstad, Wageningen, Alkmaar, De Leye, Vught, Haaren, Nederweert, Bergeijk, Veldhoven, De Bollenstreek, Haarlemmermeer, Rhenen, Roermond, Valkenburg, Someren, Schagen, HorecaZorg (o.a. Meyer Beheer, Oubaha Beheer), Rheden, Weert, Laarbeek, Epe, Enkhuizen, Horst aan de Maas, Roerdalen en de volledige regio Brabant.

woensdag 02 december 2020 11:15

Jaarlijkse kerstbomenverkoop scouting Kizito

kizito kerst 2

Op 12 december organiseert scouting Kizito in het centrum van Maarheeze weer haar jaarlijkse kerstbomenverkoop. Dit jaar is ervoor gezorgd dat de verkoop coronaproof is.

Coronaproof

De kerstbomenverkoop is zo ingericht dat iedereen voldoende afstand kan houden. Er kunnen maximaal 4 mensen tegelijk naar 'binnen'. Doordat er ook 4 scouts aanwezig zijn om te helpen met de verkoop verwachte we geen wachtrijen. Voorzitter Peter Albers: “we zetten ons deze hele Coronaperiode in om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen voor onze leden en leiding. De wekelijkse bijeenkomsten, kampen en nu dus ook de kerstbomenverkoop. We hebben hierdoor wel alle andere activiteiten rondom de verkoop afgezegd. Geen ander jeugdleden of gezellig kletsen bij een kampvuur'.

 

Traditie

De scouts zijn al sinds jaar en dag in het centrum te vinden rond de kerst. Eerst met een kerstmarkt en later alleen de kerstbomenverkoop. Scoutsleider Luc Mulder “De kerstbomenverkoop is er al zo lang als ik me kan herinneren. We hebben het teruggezocht en volgend jaar is het de 20e keer. Hopelijk zijn de coronaperikelen dan voorbij en kunnen we er een feestje van maken.”

maandag 30 november 2020 17:48

Maatjesproject Cranendonck

Meer dan een miljoen mensen in ons land staan er vaak alleen voor. Zij hebben geen of weinig contacten. Met maatjesprojecten zorgen we ervoor dat Nederland verbonden blijft. Ook in Cranendonck kun je terecht bij het Maatjesproject. Het lijkt ons daarom goed om het Maatjesproject wat meer een gezicht te geven.

Het Maatjesproject Cranendonck is een van de onderdelen van Cordaad Welzijn.

Verhalen van maatjesvrijwilligers Jacqueline en Mieke

Jacqueline helpt Anne met de administratie.

Anne (41) had na een moeilijke en drukke periode weer behoefte aan rust en structuur. Ze kwam zelfstandig al heel ver. Maar de administratie bleef ze uitstellen, want zo zegt ze zelf ‘Papier loopt niet weg’. Totdat ze werd doorverwezen naar het Maatjesproject van de Vrijwilligerscentrale Cranendonck. Binnen het Maatjesproject werd Anne gekoppeld aan Jacqueline (39). Jacqueline is betrokken bij het maatjesproject als vrijwillige budgetcoach om mensen te helpen met hun administratie.

Anne en Jacqueline spreken wekelijks af. Ze ordenen dan samen de administratie van Anne en ondertussen maken ze een gezellig praatje. Anne heeft van Jacqueline geleerd om op te ruimen en het belang van dingen bewaren, iets wat Anne soms nog lastig vond. Ze zijn al een heel eind op weg. Ze hebben inmiddels al 10 klappers weggewerkt. Dit geeft Anne rust en ruimte, zowel figuurlijk in haar hoofd als letterlijk in haar huis. Jacqueline geeft aan dat je er als vrijwilliger ook veel voor terug krijgt én leert er natuurlijk mensen door kennen.

Mieke helpt Truus met kleine en concrete zaken.

‘Ik las in het lokale weekblad over het maatjesproject en toen heb ik contact opgenomen met Cordaad Welzijn omdat ik dat interessant vond en zo ben ik het maatjesproject ingerold.’ Het contact met Truus was in het begin een beetje aftasten, zij is een oudere vrouw en ze vind het wat lastig om een nieuw iemand te vertrouwen dus in het begin moesten we elkaar een beetje leren kennen maar dat ging al heel snel heel goed. Ze weet me nu te vinden en iedere keer als ik bij haar ben dan spreken we een nieuw moment af om elkaar te zien en ze vind het nu ook vooral leuk dat ik iedere week kom.’

‘Het is heel fijn om echt een op een met iemand samen te zitten en haar echt concreet te kunnen helpen met dingen en de dankbaarheid die je daarvoor terugkrijgt en dat je echt een band met iemand op kunt bouwen is echt heel fijn’. ‘Toen een keer haar tv kapot was, of dat dacht ze, hij was uitgevallen en ze kon er niks meer mee toen heb ik een beetje op 3 knopjes geduwd en een kabeltje aangeduwd en toen werkte de tv weer en ze was helemaal gelukkig, ik was de beste persoon die haar was overkomen, en dat is wel heel leuk omdat je met zulke kleine dingen iemand zo blij kunt maken dat zijn mooie momenten. ‘

Wil jij meer weten of je ook inzetten als maatje bij het Maatjesproject Cranendonck? Bel of mail gerust naar Marlon Korsten via 06-20372237 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

cordaad

maandag 30 november 2020 17:47

Bridgeclub Maarheeze uitslagen week 48

Maandagcompetitie cyclus 2 ronde 2.

1e Wil Campman & Marie Jeanne Wieching 66,67%

2e Mia Caris & Jose Gielissen 63,75% 

3e Mieke Heijblom & Henk v Lith 54,17%

4e Gonny Weijers & Marie-Louise Lichter 53,75%

5e Miek de Meester & Rob vd Jagt 52,08%

Donderdagcompetitie cyclus 2 ronde 2.

1e Rob vd Jagt & Wim vd Linden 57,03%

2e Mieke Heijblom & Henk v Lith 54,95%

3e Martien Janssen & Harrie Valkenburg 54,53%

4e Riet Dijkstra & Jet Kiggen 52,72%

5e Annie Romme & Frans Verhagen 50,94%