nlenfrdeplroes

Warning: Creating default object from empty value in /srv/home/maarheezenu/domains/maarheeze.nu/htdocs/www/components/com_k2/views/itemlist/view.html.php on line 743
pvangansewinkel

pvangansewinkel

E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
maandag 30 november 2020 17:36

Handhaving in natuurgebied De Pan

handhaving a

Afgelopen zondag zijn er maar liefst 21 proces verbalen uitgedeeld door het expertteam wildcrossen aan in totaal 8 motorcrossers. Het expertteam staat onder leiding van de politie en wordt ondersteund door groene BOA’s van de terrein beherende organisaties en provincie Noord-Brabant.

handhaving 2a

De crossmotoren reden in natuurgebied De Pan in Maarheeze, wat ook een stiltegebied is. Zes van de crossers kwamen uit de omgeving en een ander tweetal crossers kwamen uit regio Den Haag. Allen kregen proces verbaal voor rijden in het stiltegebied, onleesbare kentekens en negeren van een stopteken. Natuurgebied De pan is ongeveer 400 hectare groot en bestaat uit naald- en loofbos, heide en natte hooilanden.

 handhaving 1a

Foto`s Erik Schram Staatsbosbeheer

vrijdag 27 november 2020 08:58

De gemeente Cranendonck nodigt u uit:

Inwonersbijeenkomst over zonneparken in Cranendonck 9 december 2020

Met de vaststelling van de Visie Zonneparken 2019-2024 zijn de eerste stappen gezet om het opwekken van duurzame energie in Cranendonck mogelijk te maken. Over hoe we dat doen en wat dat voor u kan betekenen, informeren gemeente, energiecoöperatie en ontwikkelaars van zonneparken u graag.

Woensdag 9 december zullen tijdens een informatiesessie de gemeentelijke doelen voor duurzame energie, de mogelijkheden voor u om mee te praten, om mede-eigenaar te worden van een zonnepark en de procedure rondom de vergunning nader worden toegelicht. Later wordt voor ieder project afzonderlijk bewonersavonden georganiseerd.

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 9 december van 19.30 tot ongeveer 20.30 uur.

De sessie vindt digitaal plaats. Om de link te kunnen versturen is aanmelding vereist, dit doet u door een email te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Als u verhinderd bent kunt u de sessie later terugkijken, een opname van de bijeenkomst komt online te staan.

vrijdag 27 november 2020 08:53

Cranendonck Actueel - week 48

Bekendmakingen

Ingekomen aanvragen

Aardbrandsven Budel: zonnepark Aardbrandsven

Dorpsakkers ong., Soerendonk: bouwen van woning

Markt 9, Budel: plaatsen van handelsreclame

Molenstraat 1, Budel: verbouwen van horecagelegenheid met bovenwoning tot drie woningen

Toom 26, Budel: plaatsen van zonnepanelen

Verleende vergunningen

Heikant 19, Gastel: herbouwen van woonhuis

Dr. Ant. Mathijsenstraat 48, Budel: realiseren van brandveiligheidseisen

Vogelsberg 2, Maarheeze: plaatsen van hekwerk 2000 hoog met klimop

Verlenging beslistermijn

Reepad 2, Soerendonk: nieuw te bouwen werktuigenberging

Station Maarheeze: realiseren van een 10 kV sub blok op 150 kV in verband met energietransitie

Geweigerde vergunningen

Kerkstraat 10, Budel: modernisering van telecommunicatie installatie

Nieuwstraat 95, Budel: supermarkt met woning

Standplaatsvergunning verleend

Smits van Oyenlaan in Maarheeze: standplaatsvergunning permanente dag-week-jaarplaats Restaurant Nakal Culinair Eigenwijs op woensdagen (25 november 2020 tot en met 19 mei 2021).

Sloopmelding

Rakerstraat 6, Maarheeze: renovatie van dak

Peellandstraat 6, Budel: asbestsanering

Wet Milieubeheer - melding

Den Engelsman 13, Maarheeze

Panweg 2, Maarheeze

Melding Activiteitenbesluit

Hugten 12, Maarheeze

Alle officiële bekendmakingen staan op overheid.nl. U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice via overuwbuurt.overheid.nl.

 

Archeologisch onderzoek De Neerlanden II

Op maandag 30 november start de gemeente het archeologisch onderzoek op de locatie waar woningbouwproject De Neerlanden II komt. Een graafmachine zal in het gebied proefsleuven graven, op basis waarvan archeologen beoordelen of er sprake is van archeologische waarden in het gebied. Het betreft een regulier onderzoek. De werkzaamheden zullen ongeveer twee weken duren. Verkeer en omwonenden zullen geen hinder ondervinden van de werkzaamheden. Mocht u toch hinder ervaren of vragen hebben kunt u contact opnemen met de gemeente.

 

Wijziging inzameling textiel

In Maarheeze en Soerendonk zijn deze week textielcontainers geplaatst, waardoor de inzameling door Verderest op locatie stopt. De containers staan in Maarheeze op het parkeerterrein bij de brandweer (Molenstraat 14) en aan het Jan Maasplein in Soerendonk. Verderest staat 5 december nog één keer met de inzamelwagen op het parkeerterrein achter de Jumbo in Maarheeze. De textielcontainers in Budel, Budel-Schoot en Budel-Dorplein van de Salvatoriaanse hulpactie blijven op de gebruikelijke plekken staan. In Gastel komt geen apart inzamelpunt voor textiel door het lage aanbod. Het blijft natuurlijk ook mogelijk om schoon textiel gratis in te leveren op de Milieustraat en bij kringloopcentrum Verderest in Budel.

Wat mag er in de textielcontainer?

Textiel moet schoon en droog worden aangeboden en verpakt in een dichte zak, zodat het niet wordt aangetast door vocht. Sterk vervuilde (bijvoorbeeld verf- of olievlekken) of natte kleding moet bij het restafval worden aangeboden. Dit mag in de textielcontainer:

 • Kleding
 • Huishoudelijk textiel (handdoeken, theedoeken, washandjes)
 • Schoenen (knoop een compleet paar samen)
 • Sokken
 • Accessoires (hoeden, riemen, tassen)
 • Zachte knuffels
 • Lakens, dekens, dekbedden en kussenslopen
 • Gordijnen en grote lappen stof (alleen in de containers van Verderest)

Waarom textiel recyclen?

Van alle afvalstromen levert de recycling van textiel de meeste CO2-besparing op. Daarnaast zorgt het voor een enorme waterbesparing: voor de productie van één kilo katoen is 10.000 liter water nodig. Door het herbruikbare textiel apart aan te bieden, draagt u bij aan een duurzamere wereld. Kleding krijgt een tweede leven en u bespaart op de kosten voor afval.

 

Kind- en scheidingsloket

Het kind- en scheidingsloket is bedoeld om de nadelige gevolgen voor kinderen van een scheiding te voorkomen, beperken of op te lossen. Een scheiding is enorm ingrijpend voor een kind. Gemiddeld ervaren kinderen van gescheiden ouders ongeveer twee keer zoveel problemen vergeleken met kinderen uit gezinnen waarin de ouders samen zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om emotionele of sociale problematiek, gedragsproblemen of lagere schoolprestaties. Het is belangrijk dat ouders goed communiceren, duidelijke afspraken maken en opvoedkundige samenwerking hebben. Dit om voor een kind een veilige en gestructureerde omgeving te creëren. Het kind- en scheidingsloket kan hierbij helpen. 

Voor wie is dit loket? 
Het inloopspreekuur is gratis voor ouders uit de gemeente Cranendonck die het voornemen hebben om te gaan scheiden of deze beslissing al hebben genomen. Ook kinderen en andere betrokkenen zoals grootouders, docenten en instanties zijn welkom. 

Wat biedt het loket? 
Tijdens de openingstijden van het loket kunt u met al uw vragen over (echt)scheiding terecht bij een mediator van Looijmans Coaching & Mediation en een jeugd- en gezinsprofessional van het Sociaal Team Cranendonck. Zij beantwoorden uw vragen meteen of kijken samen met u naar een passende oplossing. Denk hierbij aan vragen zoals:  

 • Hoe vertellen we onze kinderen dat we gaan scheiden? 
 • Hoe moet het verder met de zorg voor de kinderen? 
 • Hoe geef je als gescheiden ouders gezamenlijk vorm aan het ouderschap, zodat een kind loyaal kan zijn naar beide ouders?  
 • Wat betekent een (echt)scheiding in financiële zin? 
 • Hoe zit een (echt)scheidingsprocedure in elkaar? 
 • Zijn er nog mogelijkheden binnen de relatie, zodat een dreigende scheiding alsnog kan worden voorkomen? 
 • Hoe en wanneer worden de kinderen binnen het huwelijk/de relatie voorbereid op een scheiding? 
 • Welke gevoelens spelen er bij de kinderen? Hoe kunnen de kinderen hierin begeleid worden?

Wat moet ik doen?

Elke eerste maandag van de maand van 18.30 - 20.00 uur is het kind - en scheidingsloket bereikbaar. Vanwege de verscherping van de coronamaatregelen zal het inloopspreekuur voorlopig niet in het gemeentehuis plaats vinden. Het kind- en scheidingsloket van 18.30 tot 20.00 uur wel telefonisch bereikbaar. Je kunt voor vragen en advies bellen met Fannie Looijmans op nummer 06 53 99 15 53.

Data 2020
7 december 2020

 

Hoe denkt u over het verwarmen van uw woning in de toekomst?

De komende dertig jaar werken we in Nederland hard aan de overstap van aardgas naar een duurzame manier van verwarmen van onze woningen. Niet in één keer, maar stap voor stap en buurt voor buurt maken we deze overstap, zodat we in 2050 geen CO2 meer uitstoten.

Ook in Cranendonck gaan we op zoek naar andere manieren van verwarmen. De gemeente Cranendonck maakt hiervoor eerst een “Transitievisie Warmte”, die eind 2021 klaar moet zijn. Deze zoektocht naar een duurzame warmtevoorziening doen we samen met u, eigenaren en huurders van woningen en vastgoed. Het is een opgave van ons allemaal.

Vult u de enquête in?

Wilt u ook invloed uitoefenen op de keuzes in de Transitievisie Warmte? Vul dan de enquête in over Duurzame Warmte in Cranendonck. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Deze enquête is te vinden op: www.cranendonck.nl/duurzamewarmte

 

Weigering omgevingsvergunning en weigering verklaring van geen bedenkingen ‘Nieuwstraat 95 Budel’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben geweigerd op het perceel Nieuwstraat 95 in Budel. De omgevingsvergunning samen met de geweigerde verklaring van geen bedenkingen (vvgb) hebben betrekking op het realiseren van een supermarkt en woning op het perceel Nieuwstraat 95 in Budel, kadastraal bekend als gemeente Budel, sectie C, nummer 2827. Het plan wijkt af van het toegestane in het bestemmingsplan.

De omgevingsvergunning wordt geweigerd met toepassing van de uitgebreide procedure als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., onder 3° Wabo. Onderdeel van deze procedure is een door de gemeenteraad geweigerde verklaring van geen bedenkingen (vvgb). In de vergadering van 17 november heeft de gemeenteraad de vvgb geweigerd.

Inzage

Het weigeringsbesluit en de geweigerde vvgb zijn in elektronische vorm te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl onder imrocode: NL.IMRO.1706.OVBDL0045-ONT1. De aanvraag, het weigeringsbesluit en de geweigerde vvgb liggen vanaf 20 november 2020 voor iedereen 6 weken ter inzage. Vanwege de coronamaatregelen is het analoog exemplaar alleen op afspraak in te zien bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 in Budel.

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Heeft u een spoedeisend belang? Het beroepschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het beroepschrift de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

kerst 1a

Vanwege de lockdown zijn we naast onze borrelplanken en luxe broodjes vanaf heden gestart met het verkopen van Kerstkransen en kerststukken. Allemaal uit eigen hand en vanuit voorraad. Kerkstraat 3, tel 06 51901210

zie bijlagen

kerst 2a

Vincent en Clasina

Borrelbar KikkerOp

kerst 3a

dinsdag 24 november 2020 17:02

Winter in de Groote Heide

'Walking in a Winter Wonderland' zong onder andere Dean Martin ettelijke jaren geleden. En we kunnen beamen: Natuurgrenspark De Groote Heide is prachtig in het najaar. Op schitterende sneeuwtaferelen zoals in de foto hierboven moeten we nog een tijdje wachten, maar geef toe: wat is er heerlijker dan een frisse neus halen op een stralende winterdag en dan afsluiten met een warme kop chocolademelk? Met slagroom, voor de liefhebbers! Op onze website vind je een heleboel fijne wandelingen in onze prachtige natuur.

 

Goed gemutst

Begin november mochten we onze gloednieuwe wandelkaarten verwelkomen. Om het feestje compleet te maken, kreeg iedereen die een wandelkaart kwam kopen er gratis een 'De Groote Heide'-muts bovenop. Heb jij 'm nog niet in huis? We hebben er nog een paar liggen bij onze VVV's en andere toeristische informatiepunten. Van het perfecte cadeautje voor onder de kerstboom gesproken!

 

Lekker actief

Met je mountainbike door het mulle zand,of met de koersfiets over geasfalteerde paden? Bij Leende liggen zelfs een aantal mooie gravelpaden perfect voor een graveltocht. Zo geniet je van het afwisselende landschap; bos, open vlaktes, heide, water en tussendoor wat agrarisch gebied. Ontdek de leukste MTB-routes op onze website.

 

De kunst van het wandelen

We gaan meer dan ooit wandelen. En als we dan toch massaal de hort op trekken, kunnen we ons er net zo goed in bekwamen. In een nieuwe podcast van Radio 1-programma 'De Wereld van Sofie' buigt journaliste Sofie Lemaire zich over de kunst van het wandelen. Misschien wel de ideale compagnon tijdens je volgende wandeling? En avant!

Beluister de podcast hier.

 

In galop

In De Groote Heide ligt een goed onderhouden ruiternetwerk. In Heeze-Leende start een uitgebreid ruiter- en menroutenetwerk van 86 kilometer op basis van knooppunten. Deze routes sluiten aan op het routenetwerk in Valkenswaard, dwars door de prachtige natuur van De Groote Heide. 

Erop uit met je paard? Hier krijg je een overzicht van ons ruiternetwerk.

 

Doors of Listening

Een maand lang werkten de bewoners van het Rode Kruis Opvangcentrum in Pelt samen met geluidskunstenaar en field recordist Félix Blume aan een nieuw klankkunstwerk voor de permanente collectie van het Klankenbos: Doors of Listening, een collectie deuren die hun liederen, herinneringen, verhalen, stemmen en dromen dragen. Achter elke deur schuilt een ander geluid en stem, wat je pas hoort als je je oor tegen de deur legt; een uitnodiging tot luisteren als middel voor wederzijds begrip en kritisch denken.

VRT maakte er een mooie reportage over. Je kan hem hier bekijken.

 

Tips voor je tocht

Omdat een voorbereid man/vrouw er twee waard is, bundelden we met veel plezier enkele tips om optimaal te genieten van je herfst- of winterwandeling in Natuurgrenspark De Groote Heide.

Ontdek onze tips hier.

 

Licht in Budel

Budel heeft er een paar nieuwe troeven bij die een bezoek aan het dorp in de winterperiode extra interessant maken. Zo is er bij het BRAVO! College een bijzonder kunstwerk geplaatst dat ’s avonds wordt aangelicht en wordt de kerk op een nieuwe manier in de schijnwerpers gezet. Voor de nieuwe lichtopstelling wordt gebruik gemaakt van moderne ledlampen waardoor energie bespaard wordt.

 

 Let op. Houd rekening met de actuele Covid-19-maatregelen die gelden in jouw regio.

 

 

En er is nog meer...

 • Kan je niet genoeg krijgen van al dat moois? Volg ons dan zeker op Instagram en Facebook. We delen er meerdere keren per week onze favoriete plekjes en de leukste weetjes.
 • Ben je meer professioneel bij De Groote Heide betrokken? Volg ons dan op LinkedIn. Daar vind je onder andere nieuws over gebiedsontwikkeling, werkzaamheden en over onze samenwerkingspartners. Zo blijf je ook op professioneel vlak goed op de hoogte!
 • Maak je mooie foto's en vind je het leuk om die te delen? Laat ons iets weten of gebruik #degrooteheide. En wie weet hoor je binnenkort nog van ons!
vrijdag 20 november 2020 07:18

Cranendonck Actueel - week 47

Bekendmakingen

Ingekomen aanvragen

Kluisweg 15, Gastel: bouwen van een afdeling voor varkens tussen de bestaande stallen en huisvesten van schapen in de veldschuur

Rakerstraat 6, Maarheeze: renovatie van dak

Stationsweg ong., Budel-Schoot: bouwen van woonhuis

Verleende vergunningen

Stationsstraat 47a, Maarheeze: verbouwing van woonhuis/garage

Grootschoterweg 148, Budel-Schoot: wijziging van kozijn in voorgevel

Oranje Nassaulaan 44, Maarheeze: plaatsen van 2 stuks koelcontainers Logistiek

Sloopmelding

Meierijstraat 25, Budel: asbestsanering

Hub Scholtenstraat 8, Budel: asbestsanering

Kardinaal de Jongstraat 8, Budel: opschonen van vervuilde tuin

Past. Lemmensstraat 2, Budel-Schoot: asbestsanering

Alle officiële bekendmakingen staan op overheid.nl. U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice via overuwbuurt.overheid.nl.

 

Afval in Cranendonck: hoe werkt het?

Huishoudelijk afval dat goed wordt gescheiden, is beter te recyclen dan afval dat niet wordt gescheiden. Vanuit de overheid wordt het verminderen van afval gestimuleerd. In Cranendonck is een proef gestart met een tariefzak voor restafval die bewust scheiden stimuleert. Afval is pas restafval wanneer u dat wat u weggooit, niet kwijt kunt in één van de andere afvalstromen.

Goed gescheiden afval is beter te recyclen en te hergebruiken. Zo is het mogelijk om van droog papier bijvoorbeeld nieuwe kranten te maken. Papier dat in aanraking komt met gft-afval, is niet meer goed te verwerken voor nieuwe producten.

Taak van gemeente
Als gemeente zijn we wettelijk verplicht om huishoudelijk afval in te zamelen. Dit kan door afval op te halen of in te zamelen op openbare locaties in de kernen. In Cranendonck is de keuze gemaakt om huishoudelijk afval op te halen. Afval dat hergebruikt kan worden, kan ingeleverd worden op één of meerdere plaatsen in de verschillende kernen. Ook is het verplicht om als gemeente een grotere centrale verzamelplaats te hebben, een milieustraat. Hier kun je terecht voor bijvoorbeeld bouw- en sloopafval, grof (tuin)afval en Klein Chemisch Afval.

Kosten voor inzameling en verwerking afval
Elk huishouden betaalt voor de inzameling en verwerking van afval via de gemeentelijke afvalstoffenheffing of het reinigingsrecht. De gemeente verdeelt op deze manier de kosten die gemaakt worden onder de inwoners. Niet alle afvalstromen kosten geld om ze af te voeren. In het algemeen geldt dat afval dat gerecycled of hergebruikt kan worden gratis of tegen lage kosten ingezameld wordt. Voor afval dat vervuild is of niet meer hergebruikt kan worden, geldt een hoger tarief. De gemeente betaalt hierover fors meer voor de verwerking. Door afval goed te scheiden, zorgen we er samen voor dat het afvalbeleid betaalbaar blijft.

Wat kan waar?
Dit najaar is er huis-aan-huis een afvalscheidingskaart bezorgd. Daarop staat precies aangegeven welke afvalstromen er zijn en hoe deze ingeleverd kunnen worden. Daarnaast is een speciale afvalwebsite afvalkalender.cranendonck.nl en afval-app. Hier vindt u onder meer de volgende informatie:

 • Wanneer wordt welk type afval opgehaald?
 • Waar kan ik glas, textiel etc. inleveren?
 • Welk afval hoort waar thuis?
 • Wanneer is de Milieustraat open?
 • Waar kan ik de tariefzakken voor het restafval kopen?
 • Wat betaal ik voor het aanbieden van afval?

Vragen over afvalinzameling?
Gemeente Cranendonck werkt samen met Renewi. U kunt bij vragen en opmerkingen over afvalinzameling en het aanvragen of omwisselen van afvalcontainers contact opnemen met Renewi via 0800 22 100 10 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Samen zorgen we voor minder restafval
Door afval goed te scheiden, merkt u dat u veel minder restafval heeft, waardoor het gebruik van de tariefzak aantrekkelijk wordt. De tariefzak kunt u – net als het PMD afval - elke twee weken aanbieden, de restafvalcontainer wordt één keer per acht weken opgehaald. Voor luiers en incontinentiemateriaal zijn er witte zakken die gratis verkrijgbaar zijn en ingeleverd kunnen worden in speciale inzamelcontainers. Samen zorgen we voor een beter en schoner Cranendonck en bespaart u op de kosten voor afval.

Gratis, huis-aan-huis inzameling

Gratis, zelf wegbrengen

Tegen betaling, huis-aan-huis inzameling

Tegen betaling, zelf wegbrengen

Papier

Textiel

GFT (keuken en tuinafval):
gratis van 26 oktober tot en met 31 december 2020)

Grof tuinafval

PMD (plastic, metaal en drankkartons)

Luiers en incontinentiemateriaal

Restafval:
via tariefzak, grijze container

Glas (glasbak) en vlakglas (Milieustraat)

Grofvuil

Klein Chemisch Afval

Bouw- en sloopafval

Olie

Electrische apparaten

Oud ijzer/metalen

 

Commissievergadering 1 december 2020

Op dinsdag 1 december 2020 vindt er een commissievergadering plaats. Deze vergadering start om 19.30 uur in de zaal Baronie Cranendonck in het gemeentehuis in Budel.

In de raadsvergadering besluit de raad over voorstellen van het college. Om tot een goed besluit te komen of om op de hoogte te blijven van lopende zaken, is er twee weken voor de raadsvergadering een vergadering van de adviescommissie. Tijdens deze commissievergadering verzamelen de raadsleden informatie en kunnen zij een (voorlopig) standpunt meedelen.

Praat met de raad! Aanmelden & meepraten

Door de landelijke maatregelen vanwege het coronavirus is de vergadering niet toegankelijk voor publiek. Inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen kunnen worden uitgenodigd of zich aanmelden om mee te praten tijdens de bespreking van een onderwerp in de vergadering van de adviescommissie. Aanmelden kan tot 24 uur voor het begin van de vergadering. Voor meer informatie of om u aan te melden voor het mee praten tijdens de vergadering neemt u contact op met de griffier Peer-Jan Bemelmans via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0495-431134.

Live volgen

De vergadering is live te volgen via www.cranendonck.nl/webcast

Agenda

Onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk voor de meest actuele agenda en bijbehorende stukken op www.cranendonck.nl/raadsinformatie

1

Opening

2

Vaststelling van de agenda van deze vergadering

3

Spreekrecht

4

Raadsvoorstel: Instemmen met het formeel verzoek om medewerking te verlenen aan de partiële herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ ten behoeve van

de ontwikkeling van het AZC

Portefeuille M. Lemmen

5

Raadsvoorstel: vaststelling Controleprotocol 2020 met bijbehorende normenkader

Portefeuille F. Kuppens

6

Raadsvoorstel inzake gewijzigde vaststelling bestemmingsplan De Neerlanden II Maarheeze

Portefeuille F. v.d. Wiel

7

Regionale Samenwerking

8

Rondvraag

9

Sluiting

Bestemmingsplannen

Voor alle bestemmingsplannen kan de volgende site geraadpleegd worden: www.ruimtelijkeplannen.nl

 

Verpachting landbouwgrond

Vanaf 1 januari 2021 gaat de gemeente Cranendonck landbouwgrond verpachten. Inschrijving is op basis van de hoogst ingeschreven prijs per hectare. De inschrijving start op 16 november 2020 en sluit op 15 december 2020 om 16.00 uur.

Pachtovereenkomst
De gemeente laat voor de betreffende blokken door haar pachtbeheerder Arcadis Nederland B.V. een pachtovereenkomst opstellen die wordt ingeschreven bij de Grondkamer. Deze overeenkomst is een geliberaliseerde pachtovereenkomst van los land.

De pachtperiode loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. In afwijking van de in 2012 vastgestelde pachtnotitie wordt daarna géén nieuwe pachtperiode meer aangeboden op basis van deze inschrijfprocedure.

Inschrijving
Heeft u interesse in één of meerdere van de beschikbare blokken? Download dan het inschrijfformulier op onze website:
www.cranendonck.nl/pacht

Geïnteresseerden kunnen zich vanaf 16 november 2020 inschrijven voor een zelfgekozen bedrag in hele euro’s per hectare. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u uiterlijk tot 15 december 2020 16.00 uur in een gesloten envelop persoonlijk afgeven aan de balie van notariskantoor op de Laak, ’t Inne 2 te 6021 DA Budel. Inschrijfformulieren die na deze datum en/of op andere wijze zijn binnengekomen, worden niet in behandeling genomen. Na overhandiging van uw inschrijving ontvangt u van de notaris een ontvangstbevestiging met daarop de datum van ontvangst, een paraaf en een stempel van het notariskantoor.

Werkwijze gunning
Uw inschrijving is niet vrijblijvend. Wanneer u een inschrijfformulier indient, bent u bij gunning verplicht de pachtovereenkomst te ondertekenen. Op 16 december 2020 om 15.15 uur opent notaris mr. Th.H.J.M. op de Laak de gesloten enveloppen met inschrijfformulieren op het gemeentehuis. Deze bijeenkomst is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus dit jaar niet openbaar bij te wonen. De opening van de formulieren is wel live te volgen via
www.cranendonck.nl/webcast. Alle inschrijvers krijgen nadien schriftelijk bericht over hun persoonlijke uitkomst van de inschrijving.

Kosten
Bij gunning (en dus het aangaan van een overeenkomst) zijn onderstaande kosten voor rekening van de pachter:

 • 50% van de op het perceel drukkende waterschapslasten;
 • Inschrijvingskosten van de overeenkomst bij de grondkamer (€ 132,- per contract, tarief 2020).

Informatie
Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren op maandag, woensdag of donderdag contact opnemen met mevrouw J. van der Loo-Peters via telefoonnummer 0495-431243. Of per e-mail:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inschrijfformulieren en informatie over de te verpachten percelen, inschrijvingsvoorwaarden, voorbeeld standaardovereenkomst en de algemene voorwaarden vindt u op de website van de gemeente Cranendonck: www.cranendonck.nl/pacht. U vindt de stukken onder het kopje “Downloads”. Leest u liever de informatie op papier? U kunt tijdens de openingstijden van notariskantoor op de Laak aldaar alle stukken inzien.

 

Ontwerp bestemmingsplan ‘Keunenhoek ong. (naast 25) te Budel’

Vanaf donderdag 26 november 2020 ligt het ontwerp bestemmingsplan ‘Keunenhoek ong. (naast 25) te Budel’ zes weken ter inzage. De plannen zijn ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl (met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPBG3068-ONT1).

Dit bestemmingsplan is gericht op het mogelijk maken van een Ruimte voor Ruimte woning op het perceel naast de Keunenhoek 25.

Een analoog exemplaar is op afspraak in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 in Budel. Maak van tevoren telefonisch een afspraak om het plan in te zien via 14-0495.

Zienswijze
Op het ontwerp bestemmingsplan kan iedereen gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen richt u aan de gemeenteraad van Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. U kunt daarvoor ook gebruik maken van het online formulier. Een mondelinge reactie kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis. Maak hiervoor vooraf telefonisch een afspraak via 14-0495. Het online formulier en meer informatie over de verdere procedure vindt u op onze website 
www.cranendonck.nl/bpprocedures

 

Omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen – Tijdelijk gebruik azc Nassau-Dietzkazerne

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend dat zij besloten hebben om een omgevingsvergunning te verlenen voor een omgevingsvergunningaanvraag op het perceel Randweg-Oost 32 in Budel. De aanvraag betreft het voortzetting van het gebruik van Nassau-Dietzkazerne als AZC voor een termijn van maximaal 10 jaar. Alsmede de realisatie van een aanbouw ten behoeve van een tijdelijk GGD-gebouw voor TBC-screening, het plaatsen van een unit en het verplaatsen van de portiersloge.

De aanvraag, het besluit omgevingsvergunning, de verklaring van geen bedenkingen (Wnb) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Maak van tevoren telefonisch een afspraak om de stukken in te zien via 14-0495.

Het besluit wordt op 20 november 2020 ter inzage gelegd. Tegen het besluit kan binnen zes weken vanaf de dag na ter inzagelegging beroep worden aangetekend. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrechtspraak, Postbus 90125, 5200 MA ‘s Hertogenbosch.

donderdag 19 november 2020 17:21

Bibliotheek weer open vanaf 19 november

 
 
 
 

Weer open vanaf 19 november

Goed nieuws: vanaf donderdag zijn onze Bibliotheken weer open! Kom je langs? Houd wel rekening met de geldende coronamaatregelen.

Bekijk de maatregelen

 

Geef dit jaar de bieb cadeau en trakteer daarmee ook jezelf op een lokale verrassing!

 

Geef jij een bibliotheekabonnement cadeau met deze feestdagen? Als je een van de eersten bent, krijg jij als waardering een lokale voucher ter waarde van €10,-. Je hebt de keuze uit verschillende vouchers voor lokale organisaties en ondernemers. Zo steunen we samen elkaar en de lokale gemeenschap in deze moeilijke tijden. Je kunt al vanaf €35,- een abonnement cadeau doen. Wie maak jij in deze bijzondere periode blij met een jaar lang eindeloos veel lees- en luisterplezier? 

Vertel me meer

 

DigiHulp

 

Door corona zitten we allemaal (weer) meer thuis. Een tijd met veel uitdagingen waarin ook van ons allen wordt gevraagd steeds meer digitaal en online te doen. Bibliotheek de Kempen biedt daarom DigiHulp, online workshops rondom digitale hulp en Klik & Tik. Heeft u een e-mailadres en een laptop of tablet met camera? Maar zijn complexere zaken als beeldbellen en de digitale overheid nog een uitdaging? Dan kunt u aansluiten bij de gratis online workshops van Bibliotheek de Kempen rondom DigiHulp en Klik & Tik. Deze workshops worden elke maandag, dinsdag en woensdag van 11:30 tot 12:00 uur gegeven via ZOOM.

Meer informatie en aanmelden

 

Rondje Brabant presenteert

Elke maand nodigt één van de Brabantse Bibliotheken een interessante spreker uit. Een spreker die gespecialiseerd is in een actueel onderwerp dat naadloos aansluit op onze snel veranderende samenleving. Interviewer Theo Verbruggen daagt elke spreker uit de diepte in te gaan en antwoord te geven op vragen over bijvoorbeeld het milieu, mensen en cultuur. Elke maand op een andere locatie, maar ook te volgen via een livestream.

 

Teun van de Keuken - Over de (on)eerlijke productieprocessen van ons voedsel
Al jaren is Teun van de Keuken één van de gezichten van Keuringsdienst van Waarde (KRO) dat inzicht probeert te geven in de wondere wereld achter ons voedsel. Daarnaast is hij initiatiefnemer van de slaafvrije chocolade Tony’s Chocolonely. Hij is een echte out-of-the-box denker en maatschappelijk verantwoord ondernemer. Woensdagavond 16 december.

 

En ook

 
 

Digitale ondersteuning en informatie Donorwet
Heb je nog geen keuze ingevuld in het Donorregister? Dan krijg je uiterlijk eind dit jaar een brief op de deurmat zodat je het niet vergeet. Wil je graag meer informatie over de Donorwet of het digitaal doorgeven van je keuze? Kom dan naar de Bibliotheek. 

 

Tien gratis Webinars over duurzaamheid

Als Bibliotheek, die midden in de maatschappij staat, hebben ook wij aandacht voor duurzaamheid. Wil jij je er ook verder in verdiepen? Bekijk deze gratis webinars. De serie #hetduurzamedecennium bestaat uit 10 afleveringen, waarin Nudge directeur Njord Pattiasina in gesprek gaat met interessante gasten uit de duurzaamheidssector.

 

Jeugdworkshop greenscreen:
kerstgroet maken

 

De feestdagen naderen alweer. Traditiegetrouw sturen we dan mooie kerstkaartjes naar familie en vrienden. Wil je dit jaar iets origineels maken? Kom dan naar deze workshop en maak met het Greenscreen een hele bijzondere kerstkaart óf kerstfilmpje om (digitaal) te versturen. Voor kinderen van 5 tot 12 jaar.
Woensdagmiddag 16 december in Budel, dinsdagmiddag 22 december in Reusel en woensdagmiddag 23 december in Bladel.
Meer informatie en tickets

 

Ook leuk van het DigiBiebLab: Programmeren met robot Dash op 2 december in Bibliotheek Bladel.

 

Activiteiten voor ukkies

 
 

Sinterklaasvoorlezen
In verschillende vestigingen geniet je van een leuk sinterklaasverhaal. Schuif gezellig aan, maar wél even reserveren i.v.m. corona maatregelen. Liever thuis lekker lezen, luisteren of kijken naar een leuk sinterklaasverhaal? Kijk dan op deze inspiratiepagina.

BoekStart Inloopuurtjes voor baby's, peuters en kleuters
In Bladel, Budel en Valkenswaard zijn jonge kinderen (2-4 jaar) en hun (groot)ouders welkom om samen te lezen, spelen en zingen in het teken van een prentenboek. In Bibliotheek Bergeijk, Eersel en Oirschot kun je terecht bij onze BoekStart-coach. Ze is er voor al je vragen, geeft tips, luistert en leest voor.

 

Leestips

 

 

Rutger Bregman - De meeste mensen deugen 
De meeste mensen deugen wint de NS Publieksprijs. Met 26% van de in totaal 159.905 stemmen is De meeste mensen deugen door het publiek verkozen tot Boek van het Jaar. We hebben al veel reserveringen voor deze winnaar. Wil je niet wachten? Je kunt hem ook lenen als e-book of luisterboek. Ook de andere genomineerde boeken hebben we in onze fysieke en digitale collectie. Bekijk ze allemaal.

 

Nieuwe aanwinsten uitgelicht

 
 

 

Amy Engel - Het Duister
Als in een klein arm stadje in Missouri twee 12-jarige meisjes worden vermoord, gaat de moeder van een van hen op zoek naar de moordenaar en naar wraak.
Elske Doets - Bloem
Pleidooi voor een economie waarin meer aandacht uitgaat voor de sociale aspecten van een onderneming dan voor vette winsten.
Suzanne Collins - The ballad of songbirrds and snakes
Het nieuwste deel van de Hongerspelen. Voor de tiende editie van de Hongerspelen zullen voor het eerst leerlingen als mentor aan een tribuut worden gekoppeld. Een van hen is de 18-jarige Coriolanus Snow. Hoe ver zal zijn tribuut komen? 

Meer nieuwe aanwinsten en leestips in jouw favoriete genre?
Op onze Ontdek de collectie pagina vind je ze allemaal!

dinsdag 17 november 2020 17:09

Dag van de Ondernemer 2020!

Op 20 november as. wordt landelijk de Dag van de Ondernemer gehouden. Zeker in deze moeilijke tijd voor iedereen maar ook voor ondernemers willen wij ze een hart onder de riem steken.

Ondernemers, bedrijven, zzp-ers, zijn voor het verenigingsleven in ons land heel erg belangrijk. Veel ondernemers sponsoren de voetbalclub of de harmonie of de scouting met geld, maar vaak zetten zij ook hun kennis in, kunnen verenigingen materialen lenen of gebruik maken van een locatie voor opslag of het bouwen van een carnavals- of corsowagen.

Zeker in deze lastige tijd waarin ondernemers het vaak moeilijk hebben, willen we hen in het zonnetje zetten. Omdat ze dat verdienen, omdat ze er vaak niks voor terugvragen. Als Vrijwilligerscentrale Cranendonck zetten wij de ondernemers in Cranendonck die wij kennen en die vrijwilligersorganisaties bij ons hebben aangeleverd, op onze social media in het zonnetje.

Volg daarvoor onze Facebookpagina @goedbezigcranendonck en/of ons Instagramaccount @vrijwilligerswerkincranendonck. Wil je zelf ook iets doen? Kijk dan op onze website www.goedbezigcranendonck.nu voor meer informatie.

vrijdag 13 november 2020 17:14

Cranendonck Actueel - week 46

Bekendmakingen

Ingekomen aanvragen

Rondven 13, Budel: maatwerkvoorschriften

Sportlaan 7, Budel: kappen van 2 bomen

Grootschoterweg 148, Budel-Schoot: herstellen van garage/berging

Kluisweg 17, Gastel: actualiseren van de tekening Omgevingsvergunning

Peel 1, Budel-Dorplein: vervanging van bootsteiger HSV ‘t Ringselven

Verleende vergunningen

Kruisstraat 23, Soerendonk: uitbreiden van woonhuis

Kerkstraat 20, Maarheeze: plaatselijk restaureren van voegwerk van de kerktorens van Sint Gertrudiskerk

Puttendijk 8, Maarheeze: vellen van een houtopstand

Parkeerplaats Burgemeester Remmenstraat, Budel: containervergunning Van Hoek Dakbedekkingen B.V. (9 november tot en met 20 december 2020)

Parkeerplaats De Vroonhof, Budel: containervergunning Kemkens Installatie B.V. (18 november 2020 tot en met 11 januari 2021)

Verlenging beslistermijn

’t Winkel 6a, Soerendonk: bouwen van seizoensarbeidersverblijven

Standplaatsvergunning verleend

Parallelweg, Budel-Schoot: standplaatsvergunning permanente dag-week-jaarplaats Vishandel Bram van Helden (1 januari tot en met 31 december 2021)

Alle officiële bekendmakingen staan op overheid.nl. U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice via overuwbuurt.overheid.nl.

 

Duurzame warmte: denkt u met ons mee?

De komende dertig jaar werken we in Nederland hard aan de overstap van aardgas naar een duurzame manier van verwarmen van onze woningen. Niet in één keer, maar stap voor stap en buurt voor buurt maken we die overstap, zodat we in 2050 geen CO2 meer uitstoten.

Ook in Cranendonck gaan we op zoek naar andere manieren van verwarmen. De gemeente Cranendonck maakt hiervoor eerst een “Transitievisie Warmte”, die eind 2021 klaar moet zijn. Deze zoektocht naar een duurzame warmtevoorziening doen we samen met u, eigenaren en huurders van woningen en vastgoed. Het is een opgave van ons allemaal.

Wilt u ook invloed uitoefenen op de keuzes in de visie op Warmte? Vul dan de enquête in over Duurzame Warmte in Cranendonck. Deze enquête is te vinden op: www.cranendonck.nl/duurzamewarmte

 

Raadsvergadering 17 november 2020

Op 17 november vindt er een gemeenteraadsvergadering plaats. De vergadering start om 19.30 uur in het gemeentehuis in Budel.

Live volgen

In verband met de landelijke maatregelen vanwege het coronavirus zijn de vergaderingen niet toegankelijk voor publiek. U kunt de vergaderingen live volgen via www.cranendonck.nl/webcast

Voorlopige agenda

Onder voorbehoud van wijzigingen. De meest recente agenda en de bijbehorende stukken zijn te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem: www.cranendonck.nl/raadsinformatie

De bestemmingsplannen kunt u bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl

1

Opening / trekking van het stemmingsnummer

2

Vaststelling van de agenda van deze vergadering

3

Vaststellen van de concept besluitenlijst van de raadsvergadering van 29 september en 9 november met vervolg op 10 november 2020 en van de commissievergaderingen van 27 oktober en 3 november 2020

4

Hamerstukken

4.1

Raadsvoorstel: Vaststellen bestemmingsplan parapluherziening Wonen

(registratienummer 2020 - 054)

Portefeuille F. v.d. Wiel / steller V. Herzberg

4.2

Raadsvoorstel: Instemmen met formeel verzoek tot wijzigen van de bestemming perceel

Keunenhoek 33 Budel naar Wonen (registratienummer 2020 - 047)

Portefeuille F.v.d. Wiel / steller A. Verbruggen

5

Raadsvoorstel: Vaststellen bestemmingsplan Goorstraat 12 - 16 te Soerendonk (registratienummer 2020 - 055)

Portefeuille F. v.d. Wiel / steller .D. Hegger

6

Mutatie-overzicht - begrotingswijzigingen / Postlijsten Ingekomen Stukken aan de raad raadsvergadering 17 november 2020

7

Schriftelijke vragen ex artikel 38 Reglement van Orde

7.1

 • Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 38 RvO van de heer K. Boonen inzake structurele uitbreiding formatie afd. Vergunningen Toezicht en Handhaving

7.2

 • Beantwoording schriftelijke vragen ex art.38 RvO van de heer Peeters inzake afvalscheiding

8

Sluiting