nlenfrdeplroes

Warning: Creating default object from empty value in /srv/home/maarheezenu/domains/maarheeze.nu/htdocs/www/components/com_k2/views/itemlist/view.html.php on line 743
pvangansewinkel

pvangansewinkel

E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
vrijdag 23 oktober 2020 09:47

Cranendonck Actueel - week 43

Bekendmakingen

Ingekomen aanvragen

’t Zandblauwtje 13, Maarheeze: legaliseren van hekwerk van twee meter hoog aan de straatzijde van een hoekperceel

Schoordijk 5a, Budel: bouwen van woonhuis

De Pinksterbloem 2, Budel: plaatsen van dakkapel aan de achterzijde van woonhuis

Puttendijk 8, Maarheeze: vellen van een houtopstand

Verleende vergunningen

Blake Beemd 10K, Soerendonk: gebruiken van een bestaand gebouw als permanente woning voor de duur van 10 jaar

Kadastraal perceel BDL02 K1292: aanlegvergunning in het kader van natuurontwikkeling

Deken Van Baarsstraat 23, Budel: nieuwbouw van 6 patiowoningen

Het Laar 6, Maarheeze: bouwen van loods en herbouwen van paardenstal

Verlenging beslistermijn

Zitterd, ong. Soerendonk: plaatsen van tijdelijke woonunit en aanleggen oprit

Randweg-Zuid 2, Budel: verbouwing van kantoor

Kerkstraat 10, Budel: modernisering telecommunicatie installatie

Besluit aanvraag buiten behandeling

Meemortel 26, Budel: omgevingsvergunning ten behoeve van stichting Verderest

Emmalaan 4, Maarheeze

Sloopmelding

Peellandstraat 8, Budel

Zitterd 22, Soerendonk: asbestsanering

Meemortel 44, Budel: asbestsanering

Peellandstraat 6, Budel: asbestsanering

Alle officiële bekendmakingen staan op overheid.nl. U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice via overuwbuurt.overheid.nl.

 

Houd u aan de coronamaatregelen en heb aandacht voor elkaar

Beste inwoners, vorige week heeft de overheid opnieuw de maatregelen aangescherpt om het hoofd te bieden aan het aantal coronabesmettingen dat weer explosief stijgt. Deze maatregelen beperken ons opnieuw in onze vrijheden.

Ik besef dat deze maatregelen tot discussie kunnen leiden. Maar hoe dan ook; laten we ons eraan houden om te voorkomen dat we straks in een volledige lockdown terecht komen. Alleen zo krijgen we onze verworvenheden weer snel terug. Het niet houden aan de maatregelen, gaat niet alleen ten koste van de gezondheid van mensen om ons heen. Het betekent ook dat de beperkingen langer voortduren.

Afgelopen maandag spraken wethouder Frans Kuppens en ik met horecaondernemers en winkeliers over de aangescherpte maatregelen die sinds vorige week van kracht zijn. Deze lokale bedrijven worden in het hart geraakt door de beperkingen. Het voortbestaan van deze bedrijven is mede afhankelijk van de mate waarin wij ons aan de maatregelen houden. Daarom ook namens hen de oproep: houd u aan de maatregelen. Draag een mondkapje. Denk na over wat u zelf kunt bijdragen om het virus weer de kop in te drukken.

Tot slot. Heb oog voor elkaar. Help elkaar waar mogelijk. Ik reken op u.


Roland van Kessel
Burgemeester van Cranendonck

 

Burgemeester sluit woning en bijbehorende erven na vondst drugs

Burgemeester Van Kessel heeft besloten de woning en bijbehorende erven aan de Meemortel in Budel tijdelijk te sluiten, nadat door de politie drugs zijn aangetroffen op 27 augustus 2020.

Tijdelijke sluiting
De woning en bijbehorende erven zijn op 19 oktober 2020 gesloten tot 19 januari 2021. Tot 19 januari 2021 is het verboden om het perceel en de woning te betreden. Met deze sluiting wil de gemeente Cranendonck een eind maken aan druggerelateerde activiteiten op deze locatie.

Wet Damocles
De sluiting vindt plaats op basis van artikel 13b van de Opiumwet en vastgesteld gemeentelijk beleid. Artikel 13b van de Opiumwet, ook wel bekend als de Wet Damocles, biedt de burgemeester de mogelijkheid drugspanden te sluiten.

Meld drugsoverlast
Drugs gaan gepaard met overlast en criminaliteit. De gemeente Cranendonck en de politie gaan dit zoveel mogelijk tegen. De hulp van inwoners helpt daarbij. Ervaart u drugsoverlast of heeft u een vermoeden van druggerelateerde criminaliteit? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900 8844. Wilt u liever anoniem blijven? Neemt u dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via 0800 7000. Deze onafhankelijke meldlijn stuurt de meldingen daarna door naar de politie. 

 

Onderhoud groen Algemene Begraafplaats i.v.m. Allerheiligen - Allerzielen

Op 1 en 2 november is het weer Allerheiligen en Allerzielen. Het is dan extra druk op de Algemene Begraafplaats. Om ervoor te zorgen dat de begraafplaats er netjes bij ligt, vragen we nabestaanden om beplanting voor 27 oktober terug te snoeien en de graven te verzorgen volgens het uitvoeringsreglement. De begroeiing van de eigen beplanting mag niet boven het grafmonument uitkomen en winterharde gewassen mogen het voor het graf beschikbare oppervlak niet overschrijden. Als een graf na 27 oktober niet voldoet aan het reglement, gaat de gemeente van 28 tot en met 30 oktober over tot het snoeien van te hoge of te brede beplanting. 

Heeft u vragen? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Jos Hendriks van de afdeling Leefomgeving via telefoonnummer 0495 431 222.

 

Commissievergadering 3 november 2020

Agenda en uitnodiging

Op dinsdag 3 november vindt er een commissievergadering plaats. Deze vergadering start om 19.30 uur in de zaal Baronie Cranendonck in het gemeentehuis in Budel.

In de raadsvergadering besluit de raad over voorstellen van het college. Om tot een goed besluit te komen of om op de hoogte te blijven van lopende zaken, is er twee weken voor de raadsvergadering een vergadering van de adviescommissie. Tijdens deze commissievergadering verzamelen de raadsleden informatie en kunnen zij een (voorlopig) standpunt meedelen.

Praat met de raad! Aanmelden & meepraten

Door de landelijke maatregelen vanwege de coronacrisis, is de vergadering niet toegankelijk voor publiek. Inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen kunnen worden uitgenodigd of zich aanmelden om mee te praten tijdens de bespreking van een onderwerp in de vergadering van de adviescommissie. Aanmelden kan tot 24 uur voor het begin van de vergadering. Voor meer informatie of om u aan te melden voor het mee praten tijdens de vergadering neemt u contact op met de griffier Peer-Jan Bemelmans via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0495 431 134.

De agenda en de stukken zijn te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem: www.cranendonck.nl/raadsinformatie

Voor alle bestemmingsplannen kijkt u op ruimtelijkeplannen.nl

De vergadering is live te volgen via www.cranendonck.nl/webcast

Agenda

1

Opening

2

Vaststelling van de agenda van deze vergadering

3

Spreekrecht

4

Raadsvoorstel: Vaststellen bestemmingsplan parapluherziening Wonen

Portefeuille F. v.d. Wiel

5

Raadsvoorstel: Instemmen met formeel verzoek tot wijzigen van de bestemming perceel

Keunenhoek 33 Budel naar Wonen

Portefeuille F. v.d. Wiel

6

Raadsvoorstel: Vaststellen bestemmingsplan Goorstraat 12 - 16 te Soerendonk

Portefeuille F. v.d. Wiel

7

Raadsvoorstel inzake gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Patrijs - Vogelsberg te Maarheeze

Portefeuille F. v.d. Wiel

8

Regionale Samenwerking

9

Rondvraag

10

Sluiting

 

Minder restafval door PMD apart in te zamelen en te verwerken

PMD afval bestaat uit lege verpakkingen van plastic, blik of drankkartons. Het opgehaalde PMD afval wordt bijna helemaal gerecycled en gebruikt als grondstof om nieuwe producten te maken.

Gemeente Cranendonck werkt samen met Renewi voor het ophalen van afval. Renewi scheidt na inzameling plastic, blik en drankkartons van elkaar. Metalen verpakkingen worden ingezet als grondstof voor de metaalindustrie en drinkpakken worden grondstof voor de papierindustrie. Deze grondstoffen krijgen een nieuw leven als bijvoorbeeld blikjes, complete fietsen of dozen. Het ingezamelde plastic wordt gescheiden op kwaliteit en samenstelling en wordt – afhankelijk van het type – opnieuw gebruikt voor de productie van nieuwe kunststof toepassingen.

Door (PMD) afval zo goed mogelijk te scheiden, werken we duurzamer en produceren we minder restafval. En dat betekent dat we ook minder afval verbranden. Een goede ontwikkeling, want verbranden is niet duurzaam.

Wilt u weten welke afvalstromen u gescheiden kunt inleveren en op welke manier u uw afval kunt aanbieden? Kijk in de afval-app of op afvalkalender.cranendonck.nl

GFT-container gratis aanbieden

Vanaf 26 oktober tot en met 31 december 2020 kunt u de GFT-container gratis iedere week laten ledigen. Zo kunt u in de herfst eenvoudig bladeren en takken afvoeren. Kijk op https://afvalkalender.cranendonck.nl/ of in de afval-app voor de actuele inzameldata.

 

Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente Cranendonck. De overheid mag deze gegevens gebruiken. Bijvoorbeeld voor kinderbijslag, studiefinanciering, belastingen en pensioen. Soms worden uw gegevens ook aan andere instanties gegeven. Denk dan bijvoorbeeld aan instellingen voor onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, woningbouwcorporaties, ziekenhuizen.

Als u het hier niet mee eens bent, kunt u een verzoek indienen om uw gegevens niet aan derden te verstrekken. Voorheen heette dit het 'aanvragen van geheimhouding'.  Tegenwoordig heet dit 'aanvragen van een verstrekkingsbeperking BRP'.

Uitzondering

In sommige gevallen moet de gemeente uw persoonsgegevens toch doorgeven. Dit gebeurt als overheidsinstellingen uw gegevens willen hebben voor het uitvoeren van hun taak. Bijvoorbeeld de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Verstrekkingsbeperking is niet altijd mogelijk bij verstrekkingen door de gemeente aan pensioenfondsen, verzekeraars die belast zijn met de uitvoering van pensioenregelingen, spaarfondsen, kredietinstellingen en beleggingsinstellingen. Bij deze 'derden' is de gemeente verplicht de gevraagde gegevens te verstrekken.

Verstrekkingsbeperking is ook niet altijd mogelijk als de gegevens worden gevraagd voor een gerechtelijke kwestie. De gemeente zal in voorkomende gevallen altijd eerst om uw zienswijze vragen, vóórdat het besluit om gegevens te verstrekken. Tegen een besluit tot verstrekking kunt u beroep instellen bij de rechtbank.

Aanvragen van een verstrekkingsbeperking BRP

U kunt alleen een verzoek tot verstrekkingsbeperking aanvragen voor uw eigen persoonsgegevens of de gegevens van uw kinderen tot 16 jaar. Vanaf 16 jaar moeten jongeren zelf een aanvraag indienen.

Vraag de geheimhouding van uw persoonsgegevens schriftelijk aan bij de gemeente. Richt uw verzoek aan de gemeente Cranendonck, team Burgerdiensten, Postbus 2090, 6020 AB  Budel. Voeg een kopie van uw geldig legitimatiebewijs toe.

Verzoek tot verstrekkingsbeperking bij verhuizing

Bij een verhuizing binnen de gemeente of naar een andere gemeente hoeft u niet opnieuw een verzoek in te dienen.

Verstrekkingsbeperking opheffen

Als u de verstrekkingsbeperking wilt opheffen, kunt u dat schriftelijk kenbaar maken bij het team Burgerdiensten van de gemeente Cranendonck. Vergeet niet om een kopie van uw legitimatiebewijs bij te voegen.

Meer informatie

Voor meer informatie over beperking van verstrekking persoonsgegevens in de BRP of over de

BRP in het algemeen, kunt u bellen met het team Burgerdiensten via telefoonnummer 14 0495.

 

Week van de Pleegzorg

Van 28 oktober tot en met 4 november wordt voor de zesde keer de Week van de Pleegzorg georganiseerd. In deze week wordt er extra aandacht gevraagd voor het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in ons land.

Wat is pleegzorg?

Pleegzorg betekent dat een kind voor korte of langere tijd in een ander gezin verblijft, omdat wonen bij de eigen ouders door omstandigheden niet kan. Als er in een gezin problemen zijn met kinderen, wordt eerst gekeken of dit thuis opgelost kan worden. Lukt dat niet, dan is pleegzorg de eerste keuze. Het recht van kinderen om in een gezin op te groeien, staat bij pleegzorg centraal.

Openjewereld.nu

Ben je benieuwd wat jij kunt doen in het kader van pleegzorg? Doe de test op openjewereld.nu, waar het begrip ‘pleegzorg’ betekenis krijgt vanuit het perspectief van het kind, de ouder, de pleegouder en de pleegzorgbegeleider.

Is pleegzorg iets voor jou?

Vraag een informatiepakket aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of volg de online informatieavond. De eerstvolgende informatieavond is op donderdag 19 november van 20.00 tot 21.15 uur. Aanmelden kan via www.combinatiejeugdzorg.nl/infoavond.

 

Kind- en scheidingsloket

Het kind- en scheidingsloket is bedoeld om de nadelige gevolgen voor kinderen van een scheiding te voorkomen, beperken of op te lossen. Een scheiding is enorm ingrijpend voor een kind. Gemiddeld ervaren kinderen van gescheiden ouders ongeveer twee keer zoveel problemen vergeleken met kinderen uit gezinnen waarin de ouders samen zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om emotionele of sociale problematiek, gedragsproblemen of lagere schoolprestaties. Het is belangrijk dat ouders goed communiceren, duidelijke afspraken maken en opvoedkundige samenwerking hebben. Dit om voor een kind een veilige en gestructureerde omgeving te creëren. Het kind- en scheidingsloket kan hierbij helpen. 

Voor wie is dit loket? 
Het inloopspreekuur is gratis voor ouders uit de gemeente Cranendonck die het voornemen hebben om te gaan scheiden of deze beslissing al hebben genomen. Ook kinderen en andere betrokkenen zoals grootouders, docenten en instanties zijn welkom. 

Wat biedt het loket? 
Tijdens de openingstijden van het loket kunt u met al uw vragen over (echt)scheiding terecht bij een mediator van Looijmans Coaching & Mediation en een jeugd- en gezinsprofessional van het Sociaal Team Cranendonck. Zij beantwoorden uw vragen meteen of kijken samen met u naar een passende oplossing. Denk hierbij aan vragen zoals:  

 • Hoe vertellen we onze kinderen dat we gaan scheiden? 
 • Hoe moet het verder met de zorg voor de kinderen? 
 • Hoe geef je als gescheiden ouders gezamenlijk vorm aan het ouderschap, zodat een kind loyaal kan zijn naar beide ouders?  
 • Wat betekent een (echt)scheiding in financiële zin? 
 • Hoe zit een (echt)scheidingsprocedure in elkaar? 
 • Zijn er nog mogelijkheden binnen de relatie, zodat een dreigende scheiding alsnog kan worden voorkomen? 
 • Hoe en wanneer worden de kinderen binnen het huwelijk/de relatie voorbereid op een scheiding? 
 • Welke gevoelens spelen er bij de kinderen? Hoe kunnen de kinderen hierin begeleid worden?

Wat moet ik doen?

Elke eerste maandag van de maand van 18.30 - 20.00 uur is het kind - en scheidingsloket bereikbaar. Vanwege de verscherping van de coronamaatregelen zal het inloopspreekuur voorlopig niet in het gemeentehuis plaats vinden. Het kind- en scheidingsloket van 18.30 tot 20.00 uur wel telefonisch bereikbaar. Je kunt voor vragen en advies bellen met Fannie Looijmans op nummer 06 53 99 15 53.

Data 2020
2 november 2020
7 december 2020

 

Ontwerp bestemmingsplan ‘Samen mee naar de A2’

Vanaf donderdag 29 oktober 2020 kunt u zes weken het ontwerp bestemmingsplan ‘De Neerlanden II’ inzien op http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl (met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPMHZ5019-ONT1). Het ontwerp bestemmingsplan is ook in te zien bij de receptie van het gemeentehuis. Hiervoor maakt u eerst een afspraak.

Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op het realiseren van een ontsluitingsweg van de A2 naar het bedrijventerrein Poort 43.

Zienswijze
Op het ontwerp bestemmingsplan kan iedereen tijdens bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen richt u aan de gemeenteraad van Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. U kunt daarvoor ook gebruik maken van het online formulier. Het formulier en meer informatie over de verdere procedure vindt u op onze website: 
www.cranendonck.nl/bpprocedures. Een mondelinge reactie kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis. Maak hiervoor eerst een afspraak.

Online spreekuur

In verband met de coronamaatregelen organiseert de gemeente geen inloopmoment op een fysieke locatie. Er is een online spreekuur gepland op 10 november 2020 vanaf 16.30 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de behandelend ambtenaar Sandu Niessen, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Mocht u op dat moment verhinderd zijn, kunt u nog altijd contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

 

Ontwerp wijzigingsplan 'Kop De Beuk en De Berk te Budel’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat het ontwerp wijzigingsplan ‘Kop De Beuk en De Berk te Budel’ van donderdag 22 oktober tot en met woensdag 2 december ter inzage ligt.  

Dit wijzigingsplan is gericht op het mogelijk maken van een appartementengebouw met 6 appartementen tussen de straten De Beuk en De Berk te Budel.

Het plan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.WPBDL0044-ONT1.

Zienswijzen

Tegen het ontwerp wijzigingsplan kan iedereen tijdens bovengenoemde termijn schriftelijk zijn zienswijze naar vor

 

De herfst is officieel in het land en de blaadjes dwarrelen stilaan van de bomen. Het ideale weer om een frisse neus te halen. Wist je bijvoorbeeld dat beweging en zonlicht dé remedie zijn om een herfstdipje te vermijden? Op onze website vind je een heleboel fijne wandelingen - van kort tot lang - in de prachtige natuur.

 

 

De Groote Heide houdt je warm

Onze nieuwe wandelkaarten zijn in druk en zeer binnenkort te koop bij de VVV's en andere toeristische informatiepunten. Koop je een wandelkaart, dan krijg je er helemaal gratis en voor niets een heerlijk warme 'De Groote Heide'-muts bovenop. Snel zijn is de boodschap, want op = op! Houd zeker onze sociale mediakanalen in de gaten en weet als eerste wanneer onze kaarten en mutsen te koop zijn.
 

 

 

Herfstvakantie!

De perfecte tijd om met je (klein)kinderen de natuur in te trekken. Paddenstoelen tellen, gekleurde blaadjes verzamelen, fluiten op eikelnapjes... Ben je op zoek naar een leuk uitje met je kroost? Wij verzamelden de leukste activiteiten die je met kinderen kan doen in De Groote Heide.

Ontdek ze hier.

 

 

Hallo, Kuno

In Budel werd eerder deze maand het Kuno Monument onthuld. Het nieuwe kunstwerk moet een impuls geven aan de Ridder Kuno-belevingstocht, een wandel- of fietstocht van ongeveer 3 kilometer die je meeneemt langs de diverse (historische) bezienswaardigheden in en rondom het centrum van Budel. Via een app neemt Ridder Kuno je mee als digitale gids. Bij de bezienswaardigheden kan je een QR-code scannen die is aangebracht op een stoeptegel waarna uitgebreide informatie volgt over de desbetreffende locatie. 
 

 

 

A Life on Our Planet

Voor het geval het buiten écht te guur wordt voor een wandel- of fietstocht, kunnen we je – voor deze ene keer ;-) – een binnenactiviteit tippen: Netflix openen en ‘A Life on Our Planet’ van de bekroonde documentairemaker David Attenborough checken! De documentaire belicht de impact van de mens op de natuur en geeft een hoopvolle boodschap voor toekomstige generaties.
 

 

 Let op. Houd rekening met de actuele Covid-19-maatregelen die gelden in jouw regio.

 

 

En er is nog meer...

 • Kan je niet genoeg krijgen van al dat moois? Volg ons dan zeker op Instagram en Facebook. We delen er meerdere keren per week onze favoriete plekjes en de leukste weetjes.
 • Ben je meer professioneel bij De Groote Heide betrokken? Volg ons dan op LinkedIn. Daar vind je onder andere nieuws over gebiedsontwikkeling, werkzaamheden en over onze samenwerkingspartners. Zo blijf je ook op professioneel vlak goed op de hoogte!
 • Maak je mooie foto's en vind je het leuk om die te delen? Laat ons iets weten of gebruik #degrooteheide. En wie weet hoor je binnenkort nog van ons!
vrijdag 16 oktober 2020 12:16

Bridgeclub Maarheeze uitslagen week 42

Maandagcompetitie cyclus 1 ronde 5.

1;2e Martien Janssen & Jet Kiggen 59,58%

1/2e Toos & Wim Willems 59,58%

3e Mieke Heijblom & Henk v Lith 58,75%

4e Marie Jeanne Wieching & Wil Campman 55,83%

5e Mia Caris & Jose Gielissen 55,00%

6e Riky vd Berg & Bea Heijnen 53,75%

Bijeenkomsten over toekomst van Smeltkroes uitgesteld


De gemeente Cranendonck wilde op korte termijn in fysieke bijeenkomsten actief in gesprek met de inwoners van Maarheeze over de toekomst van de Smeltkroes. Het doel daarbij is nader onderzoeken wat de (maatschappelijke) waarde is van de Smeltkroes in Maarheeze en met aanwezigen in gesprek gaan over de exploitatiemogelijkheden voor de toekomst. Door de aangescherpte coronamaatregelen van 14 oktober 2020 laat de gemeente deze fysieke bijeenkomsten niet doorgaan

Inwoners meer betrekken

Het huidige uitbatersechtpaar heeft aangeven per 1 juli 2021 te willen stoppen. Ze hebben de Smeltkroes vanaf de oplevering in 1982 uitgebaat en hebben de pensioengerechtigde leeftijd. De gemeenteraad heeft aangegeven dat er in het kader van burgerparticipatie steeds meer inwoners betrokken zullen worden bij de toekomst van de voorzieningen in haar dorpskern. Daarom wil de gemeente graag in gesprek met de inwoners. De gemeente wil gedurende deze avonden informatie verzamelen over de waarde van de Smeltkroes voor de gemeenschap en de rol die inwoners zouden kunnen/ willen vervullen in een toekomstige exploitatie.

Om dit proces namens de gemeente te begeleiden heeft de gemeente een externe begeleider aangetrokken, Dietmar Schrijnemakers.

Vervolg
De bijeenkomsten waren (corona-proof) aangekondigd voor 20 en 27 oktober in Maarheeze. Echter vanwege de nieuwe corona-maatregelen van deze week, blijkt het onmogelijk om deze fysieke bijeenkomsten door te laten gaan. Om dit soort processen te doorlopen is een actieve en fysieke aanwezigheid van essentieel belang. Daarom willen we alle geïnteresseerde vragen om zich te melden op onderstaande mailadres en dan houdt procesbegeleider, Dietmar Schrijnemakers, u op de hoogte van het vervolg. E.e.a. zal natuurlijk mede afhankelijk zijn van de Covid-19 maatregelen.

Wilt u bericht ontvangen wanneer de nieuwe bijeenkomsten worden gepland en/of wilt u zich hiervoor aanmelden. Stuur dan een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Eind volgende week informeren we u hoe en wanneer de bijeenkomsten worden gehouden. Dit zullen we vanzelfsprekend ook via HAC-weekblad en RTV Horizon bekendmaken.

 

 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau - planMER - Regionale Energiestrategie (RES)


De gemeente Cranendonck werkt samen met 20 andere gemeenten (Metropoolregio Eindhoven) en twee waterschappen en de provincie aan de Regionale Energiestrategie (RES). Het op grote schaal opwekken van duurzame energie is een belangrijk onderwerp binnen de RES. In de RES 1.0 komt te staan op welke plekken dit mogelijk is. Het selecteren van deze plekken vraagt om een zorgvuldig proces.

Van Concept RES, via een MER, naar de RES 1.0

Inmiddels is de concept RES voor onze regio gereed. De komende maanden wordt een planMER-traject (milieu-effectrapportage) doorlopen. In dit traject gaan we zorgvuldig naar de zoekgebieden kijken die uit de eerste analyse van de concept-RES naar voren zijn gekomen. We gaan onderzoek doen naar de milieueffecten van de keuze van wind- en zonne-energie in de gebieden. In de planMER willen we niet alleen kijken naar milieu en omgevingseffecten, maar ook naar de mogelijke koppelingen met de in de concept-RES genoemde bredere thema’s, een vitale agrarische economie, een veerkrachtig natuurlijk systeem, een duurzame en innovatieve economie en een veerkrachtig watersysteem en klimaatadaptatie.

De resultaten van de MER dienen als input voor de bestuurlijke besluitvorming. Uiteindelijk wordt in de RES 1.0 vastgelegd welke gebieden geselecteerd worden voor het ontwikkelen van grootschalige energieopwekking.

Wat gaan we onderzoeken en hoe gaat dat gebeuren?

De eerste stap in het planMER-traject is het opstellen van een zogenaamde ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ (NRD). In de NRD staat wat er in de planMER wordt onderzocht en hoe dat gaat gebeuren. Met deze notitie willen we betrokkenen en belanghebbenden informeren over de inhoud en diepgang (reikwijdte en detailniveau) van het op te stellen milieueffectrapport (MER). De concept-NRD ligt vanaf 5 oktober voor vier weken ter inzage en is gedurende die periode te raadplegen via www.brabant.nl. De omgeving krijgt hiermee de mogelijkheid om hier kennis van te nemen en desgewenst een zienswijze in te dienen. Alle zienswijzen worden voorzien van een reactie in een Nota van beantwoording. Daarin staat bovendien hoe de zienswijzen worden meegenomen in de uit te werken MER.


Op
www.energieregiomre.nl leest u meer over de Regionale Energie Strategie.

 

Brabant geeft energie aan nieuwe projecten

Vanaf 15 oktober 2020 opent de subsidieregeling ‘Brabant geeft Energie’. De provincie is op zoek naar projecten ‘van onderop’ die de energietransitie in Brabant aantoonbaar versnellen.

 

Voorwaarden
De nieuwe subsidieregeling loopt van 15 oktober 2020 tot en met 1 december 2021. Het totaal beschikbare bedrag voor deze subsidie is € 500.000. De provincie draagt maximaal 50% van de kosten van een project, met een maximum bijdrage van € 24.999.

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie is de provincie op zoek naar projecten die innovatief, opschaalbaar, deelbaar en enthousiasmerend voor Brabanders zijn. Bovendien willen we dat er samenwerkingsverbanden ontstaan, die gezamenlijk een project uitvoeren. Reguliere verduurzamingsmaatregelen zoals, dak-, vloer-, gevel- en spouwmuurisolatie en zonnepanelen komen niet in aanmerking voor deze subsidieregeling.

Meer informatie

Op www.brabantgeeftenergie.nl vindt u meer informatie over de subsidieregeling. Of neem rechtsreeks contact op met Minke van Boekel (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).


Bekendmakingen
Ingekomen aanvragen

Meemortel 26, Budel: omgevingsvergunning tbv stichting Verderest

De Romrijten 8, Maarheeze: Plaatsen tijdelijke zendmast

Vogelsberg 2, Maarheeze: Plaatsen hekwerk van 2 m hoog met klimop erin

Zitterd (tussen huisnr 20 en 22), Soerendonk: Aanvraag nieuwbouwwoning
Blake Beemd 10, Soerendonk: Tijdelijke afwijking (10 jr.) - caravanstalling in bestaande werktuigenberging

Verleende vergunningen

Markt 19, Budel: Aanwezigheidsvergunning speelautomaten City Bar (1 jan. t/m 31 dec. 2023)
Perceel Brasfeest, Perceel Bospad en Perceel Vloeten, Soerendonk: Omgevingsvergunning Maarheeze, ondernemen met natuur

Alle officiële bekendmakingen staan op overheid.nl. U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice via overuwbuurt.overheid.nl.

 

Beschikking omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen ‘De Branten 6-8 te Soerendonk’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning is verleend op het perceel kadastraal bekend als gemeente Maarheeze, sectie G, nummers 971. De omgevingsvergunning tezamen met de verklaring van geen bedenkingen (vvgb) hebben betrekking op het realiseren van een inrit op het perceel aan De Branten 6-8 te Soerendonk. De inrit wijkt af van het toegestane in het bestemmingsplan.

De omgevingsvergunning wordt verleend met toepassing van de uitgebreide procedure als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., onder 3° Wabo. Onderdeel van deze procedure is een door de gemeenteraad af te geven verklaring van geen bedenkingen (vvgb). In de vergadering van 26 mei 2020 heeft de raad een-vvgb afgegeven.

Inzage

De aanvraag, de beschikking, de vvgb en bijbehorende stukken liggen vanaf 22 oktober voor iedereen 6 weken ter inzage. De beschikking en vvgb zijn in elektronische vorm te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (code: NL.IMRO.1706.OVSDKDeBranten8-VAS1) en via de gemeentelijke website, www.cranendonck.nl. In het gemeentehuis kunt u de stukken bij de receptie van het gemeentehuis inzien, Capucijnerplein 1 te Budel. Vanwege de coronamaatregelen is het gedrukte exemplaar alleen op afspraak in te zien. 

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Heeft u een spoedeisend belang? Het beroepschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het beroepschrift de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Grootschoterweg 143-145 te Budel-Schoot’

In de eerdere publicatie van dit bestemmingsplan is een ingangsdatum van 17 augustus vermeld. Dit is niet correct. Hieronder treft u de gecorrigeerde tekst aan.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat zij in de vergadering van 14 juli 2020 het wijzigingsplan gewijzigd heeft vastgesteld. Het wijzigingsplan ‘Grootschoterweg 143-145 te Budel-Schoot’ met het bijbehorende collegebesluit liggen gedurende 6 weken ingaande op 16 oktober (tot en met 27 november 2020) voor belanghebbenden ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Tevens is het plan met bijbehorend collegebesluit te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.WPBSC2003-VAS1.

Doel van de bestemmingsplanwijziging

Het wijzigingsplan heeft betrekking op het transformeren van een voormalig winkelpand naar woonstudio’s en het realiseren van een appartementencomplex met ruimte voor 6 appartementen op het achterliggend gebied.

Wijziging:                              

Het vastgestelde wijzigingsplan wijkt op onderdelen af van het ontwerp wijzigingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen. De wijzigingen zijn:

In de regels:

-              Er is een voorwaardelijke verplichting opgenomen waarmee wordt geborgd dat een omgevingsvergunning voor de bouw van woningen enkel verleend kan worden wanneer de

bodem schoon is verklaard.

Beroep tegen het wijzigingsplan?

Tegen het besluit van het college tot het vaststellen van het wijzigingsplan kunnen belanghebbenden gedurende de zes weken (beroepstermijn) schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroep kan uitsluitend worden ingediend door:

 1. Belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerp wijzigingsplan naar voren hebben gebracht bij het college.

 1. belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen.

 1. belanghebbenden, die beroep instellen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht.

Inwerkingtreding

Het vastgestelde wijzigingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het wijzigingsplan in werking treedt, kan een belanghebbende die tijdig beroep heeft ingesteld, binnen de beroepstermijn van zes weken ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wanneer een belanghebbende beroep heeft ingesteld én een verzoek om voorlopige voorziening heeft ingediend, treedt het wijzigingsplan in werking op het moment dat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Ontwerp weigering omgevingsvergunning en ontwerp weigering verklaring van geen bedenkingen ‘Nieuwstraat 95 Budel’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken op grond van artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat de ontwerp weigering omgevingsvergunning tezamen met de door de raad in ontwerp geweigerde verklaring van geen bedenkingen (vvgb) gedurende een termijn van 6 weken, ingaande op donderdag 1 oktober 2020, voor eenieder ter inzage liggen bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Vanwege de coronamaatregelen is het analoog exemplaar alleen op afspraak in te zien.

De ontwerp weigering van de omgevingsvergunning tezamen met de ontwerp weigering verklaring van geen bedenkingen hebben betrekking op het realiseren van een supermarkt en woning op het perceel Nieuwstraat 95 in Budel, kadastraal bekend als gemeente Budel, sectie C, nummer 2827. Het plan wijkt af van het toegestane in het bestemmingsplan.

De stukken zijn tevens beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl onder imrocode: NL.IMRO.1706.OVBDL0045-ONT1

Binnen de genoemde inzage termijn kan iedereen zienswijzen over de ontwerp weigering omgevingsvergunning en/of over de ontwerp weigering verklaring van geen bedenkingen naar voren brengen. De zienswijzen ten aanzien van het ontwerp weigeringsbesluit omgevingsvergunning moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, zienswijzen ten aanzien van de ontwerp weigering verklaring van geen bedenkingen moeten worden gericht aan de gemeenteraad. Alle zienswijzen zendt u naar postbus 2090, 6020 AB Budel. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 140495.

Rectificatie ontwerp bestemmingsplan ‘Bosch 2 te Budel’

In deze krant is op 21 augustus jl. gepubliceerd dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Bosch 2 te Budel’ vanaf 24 augustus ter inzage is gelegd. Vanwege technische problemen was het echter niet mogelijk het plan op de landelijke website ‘ruimtelijkeplannen.nl’ te openbaren. Inmiddels zijn de problemen opgelost en wordt met deze rectificatie de start van het proces hernieuwd.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Bosch 2 te Budel’ op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening vanaf donderdag 24 september 2020 gedurende een termijn van 6 weken voor een ieder ter inzage ligt.

Dit bestemmingsplan is gericht op het niet meer mogelijk maken van een veehouderij en het mogelijk maken van bedrijfsactiviteiten hier in de milieucategorie 1 en 2 op het perceel Bosch 2 samen met het realiseren van een woning op de hoek van de wegen Bosch en Burgemeester Wijtestraat.

Het plan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPBDL0041-ONT1.

Een analoog exemplaar is op afspraak in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel.

Tegen het ontwerp bestemmingsplan kan eenieder gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge zienswijze kunt u na afspraak indienen bij de balie van het gemeentehuis.

Uitslagen 12 oktober:

 

19:30u

CSB / Sphinx

-

Feijen Metaal Techniek

6

-

3

20:25u

Bouwtechniek Maarheeze / Kalders Optiek

-

Peeters Tweewielers

1

-

2

21:20u

ssv De Kobbus

-

Varkenshouderij Snelders

13

-

3

Programma 19 oktober:


Geen programma in verband met herfstvakantie.

maandag 12 oktober 2020 19:20

Tante Toos van mondkapje tot afvalzak

 

Ik had mijn carnavalspak al klaar voor de optocht met de buurt, een mondkapje op mijn kop en een oranje goedgevulde afvalzak om mijn lijf. En maar hossen en hopsen!

We zouden de ‘Cornalies vallen maar niet af” heten. Waarschijnlijk zouden er veel zo gekleed bij lopen in de optocht. Hoop lol voor €2,50.

Intussen leven we van de ene persconferentie naar de volgende, en blaas ik de wasem op mijn bril als ik door de jumbo loop met dat verrekte mondkapje. Er zijn genoeg mensen die menen dat dit dringende advies van onze burgemister niet voor hun geldt. Het zou schijnveiligheid zijn. Maar ik wil dat in 2022 niet alleen alle huidige inwoners van Brink- en Marishof de optocht kunnen zien, maar ook alle kindjes met hun ouders weer een Sinterklaasoptocht. Ik wil mijn medemuuzevangers behoeden en doe dat onding maar braaf op. En wat kost zo’n ding nou?

Die Covid-App dat is een heel ander verhaal; die hoeven wij in Mares niet op onze telefoon te installeren. We gooien alle sluipwegen (weet je nog waar vroeger zoveel verkeer doorheen kwam?) dicht en gooien ons dorp in Lockdown. Als er iemand ziek is, zetten we die naam op Maarheeze.nu. Dan weet iedereen die een kwartier met diegene bij de bakker of de slager heeft staan kletsen dat het foute boel is. Daar hoeven ze in Buul en Soerek niks van te weten.

Na 10 dagen kunnen we weer vrij ademhalen, wegen open en kunnen alle mondkapjes bij het vuil. Maar dan komt het volgende probleem; welk vuil? Bij het chemisch afval? Bij het oud papier? In de grijze kliko of in die veelbesproken oranje zak?

Er waren zoveel mensen die bang zijn voor stank en overlast van die nieuwe zak. Hoezo? Een bietje Muuzevanger kan toch wel tegen wat ongedierte? Van die rattenplaag horen we immers ook niks meer sinds de Stationstraat klaar is.

Maar nu de carnavalsoptocht niet doorgaat, zijn er dus heel veel gratis gekregen oranje zakken over….

die die klagers niet willen…

Ruilen tegen een mondkapje?

Tante Toos

vrijdag 09 oktober 2020 16:12

Bridgeclub Maarheeze uitslagen week 41.

Maandagcompetitie cyclus 1 ronde 4.

1e Mia Caris & Jose Gielissen 64,58%

2e Mieke Heijblom & Henk v Lith 62,15%

3/4e Toos & Wim Willems 54,51%

3/4e Annie Romme & Wim vd Linden 54,51%

5e Els Ramaekers & Wout Bos 54,17%

 

Donderdagcompetitie cyclus 1 ronde 5.

1e Rob vd Jagt & Wim vd Linden 66,67%

2/3e Martien Janssen & Harrie Valkenburg 65,00%

2/3e Thea Julien & Henk v Lith 65,00%

4e Wout Bos & Thieu Rooijakkers 63,33%

5e Mieke Heijblom & Gonny Weijers 55,00%

vrijdag 09 oktober 2020 07:38

Cranendonck Actueel - week 41

Bekendmakingen

Ingekomen aanvragen

Dr. Ant. Mathijsenstraat 60, Budel: Verbouwing pand naar kantoor met woningen

Broekkant 2, Budel: Sloop tussenwand kelder rioolgemaal Budel

Heikant 19, Gastel: Herbouw woonhuis

Cranendoncklaan 94, Budel: Wijziging voorgevel

Emmalaan 4, Maarheeze: Plaatsing Zonnepanelen

Hoofdstraat 1 3, Budel-Dorplein: Tijdelijke uitbreiding kantines en kantoren

Meemortel 44, Budel: Herbouw opslagruimte

Heuvel 7 a, Budel-Schoot: Sloop oude agrarische bedrijfsgebouwen

Gravenkasteel 34, Gastel: Verbouwing woonhuis

Verleende vergunningen

Meemortel 9 b, Budel: Verbouwing woonhuis

Standplaatsvergunning verleend

Raboplein, Maarheeze: CZ Zorgverzekeraar (woensdagen van 6 jan. t/m 29 dec. 2021)

Smits van Oyenlaan, Maarheeze: Abdul Safe (dinsdagen van 1 jan. t/m 31 dec. 2021)
Keizer Ottostraat, Budel: CZ Zorgverzekeraar (woensdagen van 6 jan. t/m 29 dec. 2021)

Verlenging beslistermijn
Deken Van Baarsstraat 23, Budel: Nieuwbouw van 6 patiowoningen

De Kempen 19, Budel: Herbouw bedrijfspand


Sloopmelding

Kruisstraat 56, Soerendonk: Asbestsanering

Dorpsstraat 4, Soerendonk: Slopen t.b.v. nieuwe loods

Wet Milieubeheer - melding

Rummeling 7, Maarheeze: Milieumelding activiteitenbesluit type A

Rondven 1, Maarheeze: Milieumelding activiteitenbesluit

Ontwerpbesluit:

Nieuwstraat 95, Budel: Ontwerp weigering omgevingsvergunning en ontwerp weigering verklaring van geen bedenkingen

Alle officiële bekendmakingen staan op overheid.nl. U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice via overuwbuurt.overheid.nl.


 

Wil jij ook zonnepanelen via je gemeente?
Nieuwe plekken beschikbaar bij de Groene Zone!

De gemeenteraad van Cranendonck heeft extra krediet beschikbaar gesteld voor het zonnepanelenproject ‘De Groene Zone’.

Zo’n 200 huiseigenaren in Cranendonck deden eerder al mee aan dit project. Door het succes van het project was het budget in Cranendonck echter al bijna op. Met dit extra krediet kunnen ruim 40 extra huishoudens deelnemen aan De Groene Zone.

Inwoners die meedoen, kopen de zonnepanelen met een lening van de gemeente. Voor een vast bedrag per maand betaal je de zonnepanelen in 15 jaar terug. Doordat dit bedrag lager is dan de normale energierekening betalen de zonnepanelen zichzelf terug.

Vanaf de eerste maand is er dan ook sprake van een financieel voordeel dat alleen maar groter wordt wanneer de lening volledig is afgelost.

Geïnteresseerde bewoners kunnen voor meer informatie kijken op www.degroenezone.nl of contact op nemen met De Groene Zone via 085 208 63 13 en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Hoezo, geen wifi?!

Webinar over opvoeden in een wereld van social media en internet

YouTube, Roblox, Minecraft, TikTok. Onze kinderen zijn er maar druk mee. Veel contact vindt online plaats. En ze beleven er vaak een hoop lol aan. Als ouder van een kind in de bovenbouw kun je niet meer met alles meekijken, maar hoe houd je dan toezicht? Welke grenzen stel je? En hoe ver ga je daarin?

Tijdens het webinar Hoezo, geen wifi?! neemt Evelyn Verburgh, specialist mediaopvoeding van Bureau Jeugd & Media, ons mee in de digitale belevingswereld van onze kinderen. Je krijgt een goede indruk van wat ze online doen en waarom, wat ze ervan leren en waar ze juist op moeten letten. Ook reikt Evelyn tips en handvatten aan hoe je als ouder kunt omgaan met de uitdagingen die dit met zich meebrengt. Zoals gedoe in de whatsapp groep of op tijd stoppen met gamen. Hoe praat je daarover met je kind en welke afspraken kun je maken?

Wanneer: maandag 2 november van 20.00 - 21.15 uur

Aanmelden: www.ggdbzo.nl
Voor wie: ouders met een kind in groep 6, 7 of 8 van de basisschool

Dit gratis webinar wordt u aangeboden door de GGD Brabant-Zuidoost

Vragen?

Mocht u vragen hebben, dan kunt u die mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch contact opnemen met Karin Spijkers (GGD Brabant-Zuidoost) bereikbaar op nummer 088 00 31 474.


 

Werkzaamheden Midbuulweg en Mulkstraat, Budel


Woensdag 14 oktober 2020 wordt onderhoud uitgevoerd aan een rioolput op de Mulkstraat in Budel.

Het gaat om het weggedeelte tussen de Fabrieksstraat en Paalstraat.

Donderdag 15 oktober 2020 wordt onderhoud uitgevoerd aan diverse rioolputten op de

Midbuulweg in Budel.

De exacte planning van de werkzaamheden hangt af van de weersomstandigheden. Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het verkeer wordt met verkeersborden omgeleid.

 

Aandacht voor elkaar

Corona raakt ons allemaal. In ons werk, onze vrije tijd en het contact met familie, vrienden en collega’s. Dat is moeilijk. Zeker nu de dagen korter worden, het virus hardnekkig blijkt en het leven dus weer onzeker blijft. Het is voor iedereen lastig. Dus we moeten het samen volhouden.

Mentale weerbaarheid
De coronamoeheid slaat toe. We komen in een fase waarin nog meer gevraagd gaat worden van mensen en hun mentale weerbaarheid. Want er is verlies op alle fronten, en dat gaat steeds meer gevoeld worden. Ondernemers die harde klappen krijgen. Mensen die hun baan verliezen. Jongeren die beperkt worden in alles wat belangrijk is als je jong bent. Mensen die eenzaam zijn. Collega’s die in hun thuiskantoor verpieteren. Corona is een virus dat niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk slopend kan zijn. Wij mensen zijn ten diepste sociale wezens, terwijl de bestrijding van het coronavirus schreeuwt om minder sociale contacten. Dat schuurt. En het schuurt steeds harder.

Start van landelijk initiatief
Daarom is er dinsdag 6 oktober, midden in de Week tegen Eenzaamheid, gestart met het landelijke initiatief ‘aandacht voor elkaar’ waarin deze gevolgen van de coronacrisis centraal staan. Het is belangrijk dat mensen de komende tijd nog meer naar elkaar omzien dan anders. Dat we luisteren, helpen en begrip tonen. Dat is de boodschap en het doel van dit initiatief. Zo blijven we elkaar vasthouden, ook al is dat op afstand.

Overal in het land bloeien mooie, hartverwarmende acties op. Mensen staan voor elkaar klaar in coronatijd: een kort bezoekje aan de deur, een kaartje in de brievenbus, boodschappen voor elkaar doen, een verhalenavond of even een telefoontje. We kunnen veel voor elkaar doen. Ook al beleeft iedereen deze tijd anders. Om deze acties te stimuleren lanceren de Rijksoverheid de website www.aandachtvoorelkaar.nl, waarop initiatieven worden verzameld.

Vertel, inspireer en deel
Weet jij of heb jij een goed idee of initiatief, waarbij aandacht voor elkaar centraal staat? In je buurt, op je werk, of in je gemeente? Of wil je graag je verhaal kwijt? Deel het als inspiratie of als steun voor anderen op
www.aandachtvoorelkaar.nl We hopen dat de mooie voorbeelden een inspiratie voor anderen zijn om nog meer naar elkaar om te kijken. Zo brengen we met elkaar de beweging op gang.


 

Corona stopt bij jou!

GGD-folder over corona in brievenbus

 

De GGD Brabant-Zuidoost start deze week met de huis-aan-huiscampagne Corona stopt bij jou. Met deze campagne wil de GGD alle inwoners in de regio helder informeren over de basisregels tegen corona maar wil vooral ook iedereen aanmoedigen om deze te blijven volhouden. Vanaf deze week ontvangen alle inwoners in de regio een folder in de brievenbus met informatie over het testen en de basisregels.

De jeugd van v.v. Maarheeze is de afgelopen 2 weken erg fanatiek geweest met het verkopen van loten van de grote clubactie en de kinderen zijn dan ook massaal langs de deuren gegaan, door weer en wind.

De huidige trainingspakken zijn oud en versleten, de meeste jeugdteams hebben op dit moment geen trainingspakken meer.

Het doel is om in totaal 1818 loten te verkopen.

Op dit moment hebben de kinderen zelf al ruim 1600 loten verkocht.

Nu het weer slechter begint te worden en het ook vroeger donker begint te worden, wordt het lastiger voor de kinderen, met name de jongere spelers, lastig om langs de deuren te gaan.

Via onderstaande link kunt u 1 of meerdere loten kopen.

https://lot.clubactie.nl/lot/vv-maarheeze/437758

Loten kosten € 3,00 per stuk en u kunt zelf aangeven hoeveel u er wilt kopen...

En wie weet wordt u wel 1 van de gelukkige winnaars van de schitterende prijzen.

De jeugdspelers van v.v. Maarheeze zullen u erg dankbaar zijn.

Elk lot dat u koopt helpt ons enorm.

Vandaag werd de 1e pouleronde van de gezamenlijke Beker van Cranendonck gespeeld (samenwerking met de zaalcompetities Budel en Maarheeze).

Hierbij het complete overzicht van de uitslagen van gisteren:

Uitslagen 5 oktober (geheel bekerprogramma):

19:30u

B

B1

ssv De Kobbus

-

EZ

1

-

8

20:15u

B

B1

zvv Van Deurzen Heftrucks

-

zvv MeastroMail / SG Techniek

7

-

1

21:00u

B

A1

zvv Cratex United

-

zvv Café De Bout

2

-

4

21:45u

B

A1

Bouwbedrijf Jos Maas / M-Art

-

zvv JDW Fijnmetaal

0

-

6

19:30u

M

A2

FC Tjeu van Horne

-

Peeters Tweewielers

0

-

5

20:15u

M

A2

De Brasser

-

zvv Zuiderpoortcafé   / De Capucijner

1

-

2

21:00u

M

B2

FC Upstairs / Van Eerd Elektrotechniek

-

SCB / Sphinx

7

-

4

21:45u

M

B2

GeCo Machinefabriek / A. Damen Timmerwerken

-

zvv Van Hunsel en Govers

3

-

2


 

Programma 12 oktober:

19:30u

CSB / Sphinx

-

Feijen Metaal Techniek

20:25u

Bouwtechniek Maarheeze / Kalders Optiek

-

Peeters Tweewielers

21:20u

ssv De Kobbus

-

Varkenshouderij Snelders