Logo Maarheeze nu 500px4 weekenddiensten5 aed1 evenement2 afval 33 openbaarvervoer6 politie7 helpende hand

nlenfrdeplroes
wkuipers

wkuipers

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
woensdag, 23 september 2020 17:38

alle aandacht voor het beekdallandschap

Herstelwerkzaamheden

De komende jaren wordt hard gewerkt in het beekdal van de Tongelreep en het Leenderbos om de kwaliteit van de natuur en de waterhuishouding van

het beekdallandschap te verbeteren. De Provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel en Staatsbosbeheer  investeren in dit bijzondere gebied waar  loofbossen en vochtige heide weer in ere hersteld zullen worden. Zowel in het beekdal bij de beek (beekherstel Tongelreep) als op de hogere gronden (dekzandruggen) worden werkzaamheden uitgevoerd. Hierdoor verandert vervolgens de grondwaterstand onder de bosgebieden.

beekdallandschap 

Andere boomsoorten

Door de hogere grondwaterstand zullen de bomen in het gebied, vooral, Amerikaanse Douglas en Amerikaanse eiken, niet overleven. Daarom gaat Staatsbosbeheer vooruitlopend op de vernatting het gebied omvormen naar vochtige heide en gevarieerd loofbos. Op deze manier is het terrein er klaar voor als de vernatting door de hogere grondwaterstand optreedt. Dat betekent dat de Amerikaanse douglassen en Amerikaanse eiken gekapt zullen worden om plaats maken voor andere boomsoorten. De hoeveelheid bomen in het gebied neemt echter niet af, er komen alleen andere soorten die beter tegen een nattere bodem kunnen. Bomen zoals zwarte els, boswilg, fladderiep, linde en haagbeuk. Deze inheemse boomsoorten houden van vochtige grond en verspreiden zich op een natuurlijke wijze door het gebied net als de vochtige heide. Als bos plaats moet maken voor een lage vegetatie zoals vochtige heide, dan wordt het bos elders in en rond het Leenderbos gecompenseerd. Daar komt nieuwe bosaanplant.

Klimaatbestendig

Naar verwachting wordt het in het najaar van 2020 al op sommige delen natter doordat in het deelproject Laagveld enkele sloten gedempt worden. In 2021 zullen de eerste effecten van het beekherstel Tongelreep te zien zijn. Met het beekherstel worden de doelstellingen voor de Kaderrichtlijn Water gerealiseerd. Door deze maatregelen ontstaat een natuur die weerbaarder is voor pieken in het klimaat. De maatregelen worden mogelijk gemaakt door subsidie van de opdrachtgever: provincie Noord-Brabant.

Excursie

Staatsbosbeheer organiseert samen met Waterschap De Dommel en de provincie Noord-Brabant op zondag 4 oktober van 10-12 uur een excursie over de werkzaamheden in het Laagveld. De excursie start aan de parkeerplaats nabij de kruising Budelsebaan-Bruggerhuizen. Graag 1,5m afstand houden en aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. deelname is gratis.

Voor meer informatie:

www.staatsbosbeheer.nl/herstelheideheezeleende

www.dommel.nl/tongelreep

woensdag, 23 september 2020 17:29

maarheeze 4 stelt nieuwe shirtsponsor niet teleur

shirtsponsor 1

Vv Maarheeze 4 heeft met @MulderHekwerken & @Carwash Maarheeze  een geweldige slag kunnen slaan als nieuwe shirtsponsoren.

Met een klinkende 4-0 overwinning hebben de mannen van het 4e meteen de eerste stap richting de bovenste plekken ingeslagen!

shirtsponsor 2

 

Dinsdag 22 september voerde het Dommelstroom Interventie Team (D.I.T.) een bestuurlijke controle uit op een adres in het buitengebied van Maarheeze. De Gemeente bezocht samen met de politie, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid een bedrijf, waar vermoedens waren van misstanden met arbeidsmigranten. Naar aanleiding van de controle worden enkele zaken nog verder onderzocht. Onderzoek moet uitwijzen of er sprake is van een overtreding.

Controle
De controle vond in de avond plaats en was gericht op het aantal gehuisveste arbeidsmigranten, brandveiligheid, milieu, bouwtechnische veiligheid en arbeidsomstandigheden. Het doel van dergelijke controles is het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente. Door deze controles gezamenlijk met andere overheidsinstanties uit te voeren worden in één keer verschillende misstanden aangepakt. Bij geconstateerde overtredingen maken de uitvoerende partijen een einde aan de illegale situatie en wordt herhaling voorkomen. Zo kan bijvoorbeeld een dwangsom opgelegd worden.

Wat kunt u doen?
Ziet u een iets verdachts of heeft vermoedens van criminaliteit in uw omgeving? Meld dit dan bij de politie Brabant Oost-Brabant of bij de gemeente Cranendonck. Wilt u anoniem melden? Dan kunt u terecht bij www.meldmisdaadanoniem.nl of bel 0800 - 7000.

Over het Dommelstroom Interventie Team
Het Dommelstroom Interventie Team (DIT) speelt een belangrijke rol bij de integrale aanpak van de handhavingsknelpunten en ondermijnende criminaliteit. Onder de regie van het Dommelstroom Interventie Team zijn er regelmatig controles bij panden en locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden of niet voldoen aan wet- en regelgeving. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving Basisregistratie Personen (BRP), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtredingen.

Het DIT bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten Cranendonck, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Nuenen, Son en Breugel, Valkenswaard, Sociale Recherche, Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost (VRBZO), Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) en Vreemdelingenpolitie Oost-Brabant (AVIM). Zij werken nauw samen met de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Enexis, woningbouwverenigingen, GGD, UWV, Douane, Defensie en de Belastingdienst.

Daarnaast staat het team in nauw contact met het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) en de Taskforce Brabant Zeeland.

dommelstroom interventieteam

 

Burgemeester Roland van Kessel van gemeente Cranendonck heeft een bericht naar buiten gebracht over de huidige corona-situatie. Daarin blikt hij kort terug op piek, een aantal maanden geleden, maar kijkt hij ook vooruit en waarschuwt. "Ook op dit moment zijn er in Cranendonck weer besmettingen geconstateerd. We moeten dus met elkaar waakzaam blijven om zo de verspreiding van het virus onder controle te houden."

burgemeester

Lees het volledige bericht van burgemeester Van Kessel hieronder:

"De zomervakantie eindigt, het dagelijkse leven gaat weer van start. En hoe graag we allemaal het normale leven willen oppakken, corona maakt het noodzakelijk om de regels na te blijven leven. We moeten alles doen om te voorkomen dat het virus weer net zo om zich heen grijpt als afgelopen voorjaar. Premier Rutte en minister De Jonge hebben afgelopen dinsdag nieuwe maatregelen bekendgemaakt. Het toenemend aantal besmettingen in Nederland maakt dat we u dringend vragen om de maatregelen serieus te (blijven) nemen. Cranendonck had enkele maanden geleden zeer veel besmettingen en helaas is ook een groot aantal inwoners aan corona overleden. Ook op dit moment zijn er in Cranendonck weer besmettingen geconstateerd. We moeten dus met elkaar waakzaam blijven om zo de verspreiding van het virus onder controle te houden.

Samen moeten we het doen
Om corona onder controle te houden, is het noodzakelijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt. Dus houd u aan die 1,5 meter afstand, was regelmatig uw handen, nies in de elleboog en vermijd drukte (als dat mogelijk is). Heeft u (verkoudheids)klachten, laat u direct testen. Zorg dat uw gedrag anderen niet in gevaar brengt; leef de regels na en volg in winkels, horecagelegenheden etcetera ook de aanwijzingen op. Door de regels te volgen voorkomen we dat het virus om zich heen grijpt en hoeven er geen boetes uitgedeeld te worden. Laten we ons gezamenlijk inspannen om niet terug te hoeven naar de situatie van dit voorjaar, waarbij ondernemers hun zaken moesten sluiten, onze ouderen geen bezoek mochten ontvangen en onderwijs alleen vanuit huis mogelijk was.

Weer sporten en naar school
We gaan weer naar school, sporten en clubjes gaan weer van start. De clubs en scholen werken volgens de coronarichtlijnen, maar iedereen is verantwoordelijk voor de naleving ervan. Behalve dat we met de scholen en (sport)verenigingen afspraken hebben, roepen we op om als sporter, bezoeker, deelnemer, toeschouwer de regels te respecteren en de aanwijzingen van school, sportclub etcetera te volgen. Dit betekent voor ouders van de leerlingen op de schoolpleinen: ga niet of laat je kind niet gaan als er verkoudheidsklachten zijn en laat je testen. Ga niet in groepjes te dicht bij elkaar staan bij het halen en brengen. Sporters en supporters langs de velden let op de 1,5 meter afstand in de kleedkamers en kantine en hou ook langs het veld of op de tribune voldoende afstand. Deze regels gelden uiteraard ook voor onze jongeren. Ook al krijgen zij zelf geen of slechts milde klachten, er is een grote kans dat zij het virus verspreiden en anderen besmetten.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Het is niet eenvoudig om op alle plaatsen voldoende afstand te houden. Op de terrassen en in de cafés vergeten klanten het belang van de afstand soms en in supermarkten is het op drukke momenten ook niet altijd mogelijk. Toch roepen we op - voor de veiligheid en gezondheid van iedereen - geef elkaar de ruimte en neem de maatregelen serieus. We zijn en blijven in gesprek met ondernemers en vragen hen om voorzorgsmaatregelen te nemen én om gasten en klanten te blijven wijzen op de regels. Het is echter de taak van ons allemaal om de regels te volgen. Laten we samen zorgen dat het mogelijk blijft om elkaar te ontmoeten in de horeca en onze boodschappen te doen.

Veiligheid voorop
In Cranendonck staat veiligheid en gezondheid voorop. We zullen handhaven en waar nodig boetes uitdelen als de maatregelen niet worden opgevolgd. Iedereen draagt verantwoordelijkheid, neem de maatregelen serieus. Alleen samen houden we corona onder controle!"

Bron: Cranendonck24

zondag, 23 augustus 2020 16:47

inbraken in vrachtwagens op den Engelsman

In de nacht van vrijdag 21 op zaterdag 22 augustus zijn er op industrieterrein Den Engelsman in Maarheeze meerdere ruiten van vrachtwagens ingeslagen, waarna de cabines zijn doorzocht.

CRANENDONCK24 / - • BEELD - POLITIE CRANENDONCK EN HEEZE-LEENDE
 
 

In de nacht van vrijdag 21 op zaterdag 22 augustus zijn er op industrieterrein Den Engelsman in Maarheeze meerdere ruiten van vrachtwagens ingeslagen, waarna de cabines zijn doorzocht.

Dit gebeurde op een afgesloten bedrijventerrein. Dat meldt de politie van Cranendonck. In dezelfde nacht gebeurde dit ook op meerdere plekken in Weert.

Het onderzoek naar de inbraken loopt nog.

logo politie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit gebeurde op een afgesloten bedrijventerrein. Dat meldt de politie aan Cranendonck24. In dezelfde nacht gebeurde dit ook op meerdere plekken in Weert.

Het onderzoek naar de inbraken loopt nog.

zondag, 23 augustus 2020 16:40

weerbaarheidscursussen in Maarheeze

Binnenkort starten we met weerbaarheidscursussen in Maarheeze. Een cursus bestaat uit zes wekelijkse trainingen van één uur. Tijdens de cursus staat het vergroten van je zelfvertrouwen en je weerbaarheid centraal.

Weerbaarheid

Voor kinderen
Als je tussen de negen en twaalf jaar oud bent kun je je nu, via de website, inschrijven voor de cursus weerbaarheid voor kinderen. We oefenen in ‘grenzen aangeven’, houding, bevrijdings- en verdedigingstechnieken en in ‘confronteren’. Door de oefeningen word je sterker en ga je je zelfverzekerder voelen! 

Voor jongeren
Ben je ouder dan twaalf jaar dan kun je je inschrijven voor de cursus weerbaarheid voor jongeren. De overgang naar de middelbare school is groot en daarbij kun je wel een steuntje in de rug gebruiken. Tijdens de cursus leer je grenzen aangeven en hoe je om kunt gaan met groepsdruk. De cursus helpt je om sterker in je schoenen te staan.

Voor vrouwen
Ook voor vrouwen gaan we, bij voldoende belangstelling, een cursus opstarten. Het kan zijn dat je het prettig vindt om je wat weerbaarder te voelen in het werk dat je doet of als je nog laat over straat moet. Word je dan eens lastiggevallen dan weet je wat je het beste wel of niet kunt doen.

Bij alle drie de cursussen zijn de oefeningen niet moeilijk, maar wel heel leuk! Iedereen kan er aan meedoen! Voor de trainingen zijn we nog op zoek naar een geschikte trainingsruimte, dus als je iets weet stuur dan een mailtje naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Wil je meer informatie over de cursus zelf of je hiervoor inschrijven kijk dan op de website: www.weerbaar.info

maandag, 10 augustus 2020 12:07

vakantieaanrader: natuurgebied de Groote Heide

Mocht je op vakantie zijn in onze regio óf gewoon een dagje eropuit gaan, neem dan een kijkje bij De Groote Heide. Verwonder je over de diep paarse heide, fris groene bossen, beken, riviertjes en vennen, en de vele cultuurhistorische bezienswaardigheden.

Visit Brabant neemt je mee over dit unieke stuk landschap. "De Groote Heide in Noord-Brabant is een unieke bestemming voor natuur, toerisme en recreatie. Opvallend is het dorpse karakter met stedelijke voorzieningen binnen handbereik", vertellen ze op hun website.

malpie

 

Dit grensoverschrijdende natuurgebied van maar liefst 6000 hectare groot doorkruist Cranendonck, Eindhoven, Heeze-Leende, Valkenswaard, Hamont-Achel en Pelt. ​De fietsroute loopt door natuurreservaat De Malpie met prachtige heide, vennen, bosgebied en rivier de Dommel. Door de veelzijdigheid is dit gebied ideaal voor ontspannende wandel- en fietstochten. Leuk weetje: dankzij de ongekende schoonheid van De Malpie werd Valkenswaard in 2016 bekroond tot "Wandelgemeente van het Jaar". Dat belooft wat!

Leenderbos
De route vervolgt zich door het Leenderbos wat bestaat uit prachtige naaldbomen. Ook wordt hier gewerkt aan het steeds meer terugbrengen van de heide. Het bos wordt bevolkt door o.a. reeën, vossen, wilde zwijnen, hazen en konijnen. Ben je een vogelliefhebber? Neem je verrekijker mee en ga op zoek naar de ijsvogel, roerdomp, wespendief en nachtzwaluw.

Bron Cranendonck24

Deze vacature is Coronaproof. Wij werken volgens de richtlijnen van het RIVM. Kennismakingsgesprekken vinden online plaats. Tijdens trainingen en activiteiten houden we de afstand van 1,5 meter aan.

Wekelijks sport- en spelactiviteiten begeleiden voor kinderen op het AZC in Budel.
TeamUp is een gezamenlijk project van War Child, Save the Children & Unicef NL. Met sport en spel kunnen kinderen hun zorgen een moment vergeten en even gewoon kind zijn.

Als vrijwilliger van TeamUp (War Child, Save the Children & Unicef NL) draag je bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, waardoor het risico kleiner wordt dat ze op lange termijn psychosociale problemen krijgen.

Ruim honderdvijftig vrijwilligers zijn wekelijks aan de slag met sport-, spel- en bewegingsactiviteiten voor gevluchte kinderen in Nederland. Maar we zoeken nog veel meer vrijwilligers om onze teams te versterken. We zijn op zoek naar teamplayers die vier uur per week beschikbaar zijn. Je wordt getraind en begeleid door TeamUp en gaat op een locatie bij jou in de buurt aan de slag.

Wij zoeken nieuwe vrijwilligers voor het team in Budel!

nassaudietzkazerne

  "Ik kan het iedereen aanraden. Je krijgt er zoveel plezier voor terug. Ik word betaald in glimlachen van kinderen. Dat geeft mij energie voor de hele week en dat is onbetaalbaar."

Lise (24), TeamUp-vrijwilliger

Functieomschrijving
Je maakt deel uit van een enthousiast team van minimaal vier vrijwilligers. Op een vast moment in de week begeleiden jij en je team activiteiten voor gevluchte kinderen van 6 tot 18 jaar. Deze activiteiten hebben een thema en doel. Spelenderwijs leren de kinderen omgaan met bijvoorbeeld boosheid, angst en stress. Daarnaast heb je een signalerende rol. Je leert hoe je zorgwekkend gedrag kunt herkennen en zo nodig kinderen door te verwijzen naar gespecialiseerde zorg en begeleiding. Wij zorgen voor een goede training voordat je begint.

Jouw profiel

 •  Je bent 21 jaar of ouder;
  • Je hebt ervaring met het organiseren van recreatieve activiteiten voor kinderen of een relevante opleiding op het gebied van pedagogiek, onderwijs, sport, spel en/of beweging. Ook als je net bent gestopt in het onderwijs of nog aan het studeren bent, nodigen we je uit om te solliciteren;
  • Je bent 4 uur in de week beschikbaar (exclusief reistijd) vanaf ongeveer 15.30 uur (de dag waarop de activiteiten plaatsvinden verschilt per locatie);
  • Je hebt de intentie om je voor langere termijn aan het project te verbinden. Stabiliteit is essentieel voor deze kwetsbare groep kinderen;
  • Je bent bereid om vooraf een training van twee dagen te volgen en na drie maanden actief te zijn, eveneens twee dagen vervolgtraining. Je wordt getraind in het faciliteren van de activiteiten en het werken met de specifieke doelgroep. 

  Wat bieden wij

  •  De kans om werkervaring op te doen in dit vakgebied en je verder te ontwikkelen;
  • Een plek in een internationaal, enthousiast en professioneelteam;
  • EHBO- cursus;
  • counseling- en stressmanagementsessies;
  • Evenementen om ervaring uit te wisselen met andere vrijwilligers.
  • Vrijwilligersvergoeding;
  • Training door ervaren professionals.
  • Aan de slag op een locatie bij jou in de buurt? Op dit moment zijn we  op zoek naar vrijwilligers Budel
  • Alle locaties zijn: Almelo, Almere, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Balk, Budel-Cranendonck, Dronten, Echt, Gilze, Grave, Tilburg, Hardenberg, Harderwijk, Heerhugowaard, Hoogeveen, Katwijk, Leersum, Luttelgeest, Maastricht, Middelburg, Nijmegen, Oisterwijk, Overloon, Sneek, Ter Apel, Waalwijk, Winterswijk en Zutphen.
   Er is dus altijd wel een locatie bij jou in de buurt.
    Interesse?
   Herken jij jezelf in de omschrijving en denk je dat je bij ons team past? Upload dan jouw CV op www.sollicitatieteamup.nl

 • Veiligheid kinderen
  Veiligheid van kinderen is voor Save the Children essentieel. Wij accepteren dan ook geen enkele vorm van misbruik. Als onderdeel van de sollicitatieprocedure wordt minimaal één referentie nagevraagd en dient een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) te worden aangevraagd. Het onderwerp komt aan bod in de werving- en selectieprocedures en tijdens de training.
   
  TeamUp wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF). 

woensdag, 05 augustus 2020 12:49

nog een wens van de wensboom

Nog een wens die, weliswaar verlaat maar niet minder gegund, is gerealiseerd. Want in de wensboom hing ook een kaartje dat daar in was gehangen door Beppie Draad.

Zij wil Henny de Vries eens verrassen zodat zij samen met haar buurvrouw Corry Kirkels een leuk uitstapje kan maken.

Beide dames zijn in verband met de gezondheid niet erg mobiel.

Het team van de wensboom Maarheeze wilde ook deze wens in vervulling laten gaan.

Door de Coronamaatregelen moest het helaas even worden uitgesteld maar nu kunnen ze, op kosten van de wensboom, Peerkesbosch gaan bezoeken voor een hapje en een drankje.

Henny de Vries en Corrie Kirkels.JPG

maandag, 27 juli 2020 20:31

trotse jonge boeren houden ludieke actie

Ruim 160 tractoren vormden maandagavond in een weiland op Hugten de letters:

# T (rotse) J (onge)  B (oeren)

tjb

Op deze manier willen zij aandacht voor de maatregelen die hun bedrijven in een moeilijke situatie brengen.

De jonge boeren willen niet alleen opdraaien voor de stikstofproblemen. Zij willen kwaliteit kunnen blijven leveren, hun koeien goed blijver voeren, zodat hun bedrijf levensvatbaar blijft.

Ze balen ervan dat ze overal vergunningen voor moeten hebben en dat de luchtvaart en de industrie hiervan gevrijwaard blijft. 

Daarom deze publieksvriendelijke actie, waarbij geen blokkades of versperringen worden opgericht, maar slechts een weiland wordt gebruikt om een signaal af te geven.

tractors

Mark Verdonschot, zelf een Trotse Jonge Boer, was de gastheer bij dit evenement. Hij stelde zijn weiland beschikbaar om de tractoren uit de hele regio op te stellen.

Bij het evenement was veel publieke belangstelling. Heel wat mensen zagen om kwart voor 10 de boeren hun tractoren bestijgen en een voor een de tekens oplichten doordat de lichten werden ontstoken.

tractors in licht

Een en ander werd vastgelegd door een drone. Mirthe Rutjes die in de buurt van het weiland woont legde met haar drone de indrukwekkende hoeveelheid tractoren vast.

tractors letters in licht

 

 

Pagina 1 van 200